О библиотеци

Централна библиотека Стоматолошког факултета основана је маја 1950. године, као стручна библиотека из области стоматолошких и медицинских наука. Обављањем својих послова и задатака непосредно учествује у наставном, научно-истраживачком и стручном раду Факултета. Окупља, организује и обезбеђује приступ свим видовима информација, како студентима и наставно-научном особљу Факултета, тако и научницима и истраживачима из других установа из земље и иностранства и свим заинтересованим грађанима.

Адреса: Ранкеова 4 (зграда у дворишту, први спрат)

064/8980-023

Е-mail: biblioteka@stomf.bg.ac.rs

Радно време: понедељак-петак 09-20 h, субота 09-19 h