Катедре стоматолошког факултета

Катедра за оралну рехабилитацију

Председник: проф. др Косовка Обрадовић Ђуричић

(07.03.2019 – 30.09.2021.)

Клиничке стоматолошке науке

Наставни предмет

Шеф предмета

Стоматолошка протетика претклиника

проф. др Ивица Станчић

Основни принципи стоматолошке праксе

Мобилна стоматолошка протетика

проф. др Александра Милић Лемић

Фиксна стоматолошка протетика

проф. др Александар Тодоровић

Компјутеризована стоматологија

Стоматолошки материјали

проф. др Косовка Обрадовић Ђуричић

Гнатологија

проф. др Слободан Додић

Клиничка гнатологија

Дентална анатомија

проф. др Раде Живковић

Болести зуба претклиника

проф. др Мирјана Вујашковић

Претклиничка ендодонција

проф. др Невенка Теодоровић

Ендодонција

проф. др Славољуб Живковић

Рестауративна одонтологија

проф. др Весна Милетић до 31.1.2021. год.

проф. др Југослав Илић за период 1.2-30.9.2021. год.

Рестауративна стоматологија – блок

проф. др Мирослав Андрић

Геростоматологија

проф. др Љиљана Тихачек Шојић

Реконструкција зуба са великим оштећењима

 

Базичне стоматолошке науке

Наставни предмет

Шеф предмета

Патофизиологија

проф. др Маја Милетић

Општа и орана биохемија

проф. др Иван Дожић

Општа и орална физиологија

проф. др Елена Кршљак

Општа и орална хистологија и ембриологија

проф. др Весна Даниловић

Катедра за хирургију

Председник: проф. др Љиљана Стојчев Стајчић

(07.03.2019 – 30.09.2021.)

Клиничке стоматолошке науке

Наставни предмет

Шеф предмета

Орална хирургија

доц. др Бојан Јањић

Орална хирургија са основама стоматолошке анестезије

проф. др Радојица Дражић

Ургентна стања у стоматологији

проф. др Љиљана Стојчев Стајчић

Максилофацијална хирургија

доц. др Зоран Јездић

Имплантологија

проф. др Саша Јанковић

Епидемиологија обољења пародонцијума

Орална медицина

проф. др Саша Чакић

Пацијенти ризика

Основи пародонтологије

проф. др Зоран Алексић

Клиничка пародонтологија

Базичне стоматолошке науке

Наставни предмет

Шеф предмета

Општа и орална патологија

проф. др Звездана Тепавчевић

Анатомија

проф. др Динка Муцић

Форензичка медицина и медицинско право

проф. др Драгана Пузовић

Права пацијената и одговорност лекара

Микробиологија и имунологија

проф. др Душан Павлица

Стоматолошка фармакологија

проф. др Јелена Рогановић

Клиничке медицинске науке

Наставни предмет

Шеф предмета

Општа хирургија

проф. др Бојан Ковачевић

Интерна медицина

проф. др Милан Брајовић

Оториноларингологија

проф. др Раде Косановић

Офталмологија

доц. др Весна Јовановић

Инфективне болести

доц. др Ивана Милошевић

Основи клиничке радиологије

проф. др Биљана Марковић Васиљковић

Радиологија

Неуропсихијатрија

 

Катедра за превентивну стоматологију

Председник: проф. др Оливера Јовичић

(07.03.2019 – 30.09.2021.)

Клиничке стоматолошке науке

Наставни предмет

Шеф предмета

Ортопедија вилица

проф. др Ненад Недељковић

Прехируршка ортодонтска терапија

проф. др Ивана Шћепан

Фиксна ортодонција

доц. др Љиљана Стојановић

Педодонција – блок

проф. др Вања Петровић

Превентивна стоматологија

проф. др Зоран Мандинић

Дечја стоматологија

проф. др Зоран Вулићевић

Орална хигијена

проф. др Оливера Јовичић

Стоматолошка заштита

проф. др Тамара Перић

Стоматолошка заштита особа са посебним потребама

проф. др Дејан Марковић

Повреде зуба у деце

 

Базичне стоматолошке науке

Наставни предмет

Шеф предмета

Јавно здравље

проф. др Светлана Јовановић

Хумана генетика

проф. др Јелена Милашин

Биомеханика у стоматологији

доц. др Ђорђе Стратимировић

Биостатистика у стоматологији

проф. др Биљана Миличић

Информатика у стоматологији

Општеобразовне науке

Наставни предмет

Шеф предмета

Медицинска екологија

проф. др Светлана Јовановић

Менаџмент у стоматологији

Увод у експеримент и лабораторију

доц. др Ђорђе Стратимировић

Енглески језик 1

доц. др Ирена Алексић Хајдуковић

Енглески језик 2

Основи научноистраживачког рада

проф. др Александра Милић Лемић