Катедре стоматолошког факултета

Катедра за оралну рехабилитацију

Председник: проф. др Бранислав Караџић

(01.10.2021 – 30.09.2024.)

Клиничке стоматолошке науке

Наставни предмет Шеф предмета
Стоматолошка протетика претклиника проф. др Ивица Станчић
Основни принципи стоматолошке праксе
Мобилна стоматолошка протетика проф. др Александра Милић Лемић
Фиксна стоматолошка протетика проф. др Александар Тодоровић
Компјутеризована стоматологија
Стоматолошки материјали Проф. др Александра Милић Лемић
Гнатологија проф. др Слободан Додић
Клиничка гнатологија
Дентална анатомија проф. др Раде Живковић
Болести зуба претклиника Доц. др Вања Опачић Галић
Претклиничка ендодонција Доц. др Катарина Бељић Ивановић
Ендодонција проф. др Виолета Петровић
Рестауративна одонтологија проф. др Југослав Илић
Рестауративна стоматологија – блок проф. др Мирослав Андрић
Геростоматологија проф. др Љиљана Тихачек Шојић
Реконструкција зуба са великим оштећењима

Базичне стоматолошке науке

Наставни предмет Шеф предмета
Патофизиологија проф. др Маја Милетић
Општа и орана биохемија проф. др Татјана Голдбергер
Општа и орална физиологија проф. др Гаврило Брајовић
Општа и орална хистологија и ембриологија проф. др Весна Даниловић

Катедра за хирургију

Председник: проф. др Љиљана Стојчев Стајчић

(01.10.2021 – 30.09.2024.)

Клиничке стоматолошке науке

Наставни предмет Шеф предмета
Орална хирургија проф. др Бојан Јањић
Орална хирургија са основама стоматолошке анестезије проф. др Бојан Гачић
Ургентна стања у стоматологији проф. др Љиљана Стојчев Стајчић
Максилофацијална хирургија доц. др Зоран Јездић
Имплантологија проф. др Алекса Марковић

доц. др Ива Милинковић

Епидемиологија обољења пародонцијума
Орална медицина проф. др Саша Чакић
Пацијенти ризика
Основи пародонтологије проф. др Зоран Алексић
Клиничка пародонтологија

Базичне стоматолошке науке

Наставни предмет Шеф предмета
Општа и орална патологија проф. др Гаврило Брајовић
Анатомија доц. др Александра Дожић
Форензичка медицина и медицинско право проф. др Драгана Пузовић
Права пацијената и одговорност лекара
Микробиологија и имунологија проф. др Душан Павлица
Стоматолошка фармакологија проф. др Јелена Рогановић

Клиничке медицинске науке

Наставни предмет Шеф предмета
Општа хирургија проф. др Бојан Ковачевић
Интерна медицина проф. др Милан Брајовић
Оториноларингологија проф. др Раде Косановић
Офталмологија доц. др Весна Јовановић
Инфективне болести доц. др Ивана Милошевић
Основи клиничке радиологије проф. др Биљана Марковић Васиљковић
Радиологија
Неуропсихијатрија

Катедра за превентивну стоматологију

Председник: проф. др Оливера Јовичић

(01.10.2021 – 30.09.2024.)

Клиничке стоматолошке науке

Наставни предмет Шеф предмета
Ортопедија вилица проф. др Ненад Недељковић
Прехируршка ортодонтска терапија проф. др Ивана Шћепан
Фиксна ортодонција доц. др Евгенија Марковић
Педодонција – блок проф. др Вања Петровић
Превентивна стоматологија проф. др Зоран Мандинић
Дечја стоматологија проф. др Зоран Вулићевић
Орална хигијена проф. др Оливера Јовичић
Стоматолошка заштита проф. др Тамара Перић
Стоматолошка заштита особа са посебним потребама проф. др Дејан Марковић
Повреде зуба у деце проф. др Ивана Радовић

Базичне стоматолошке науке

Наставни предмет Шеф предмета
Јавно здравље проф. др Светлана Јовановић
Хумана генетика

Биологија са хуманом генетиком

проф. др Јелена Милашин

проф. др Бранка Поповић

Биомеханика у стоматологији доц. др Ђорђе Стратимировић
Биостатистика у стоматологији проф. др Биљана Миличић
Информатика у стоматологији

Општеобразовне науке

Наставни предмет Шеф предмета
Медицинска екологија проф. др Светлана Јовановић
Менаџмент у стоматологији
Увод у експеримент и лабораторију доц. др Ђорђе Стратимировић
Енглески језик 1 доц. др Ирена Алексић Хајдуковић
Енглески језик 2
Основи научноистраживачког рада проф. др Александра Милић Лемић