Пријављивање радова

Ради ваљане и комплетне евиденције на основу које ће бити могућа евалуација и израда персоналних библиографија, потребно је да сваки истраживач Факултета достави податке о својим публикованим радовима попуњавањем електронског формулара или слањем референци на емаил адресу biblioteka@stomf.bg.ac.rs.

Формулари за достављање библиографских података

Изаберите тип документа који желите пријавити за Библиографију истраживача:

Објављено научно или стручно излагање на конференцији, објављен сажетак научног или стручног излагања на конференцији, поглавље у монографској публикацији,…

  Осим свог имена, презимена и е-маил адресе, потребно је унети и податке неопходне за идентификацију Вашег рада


  Тип документа/дела

  Енциклопедија, речник, лексикон, приручник, …

   Осим свог имена, презимена и е-маил адресе, потребно је унети и податке неопходне за идентификацију Вашег рада


   Тип документа/дела