Клиника за стоматолошку протетику

Улица Ранкеова бр. 4

Проф. др Александар Тодоровић,управник
Снежана Ђорђевић, главна сестра

 

НАСТАВНИЦИ

 1. Проф. др Љиљана Тихачек Шојић
 2. Проф. др Александар Тодоровић
 3. Проф. др  Војкан Лазић
 4. Проф. др  Слободан Додић
 5. Проф. др Ивица Станчић
 6. Проф. др Срђан Поштић
 7. Проф. др Раде Живковић
 8. Проф. др Александра Милић Лемић
 9. Проф. др  Александра Шпадијер Гостовић
 10. Проф. др Миодраг Шћепановић
 11. Проф. др Игор Ђорђевић
 12. Доц. др Катарина Радовић
 13. Доц. др Бранка Трифковић

САРАДНИЦИ

 1. Асс. др сци.  Снежана Брковић
 2. Асс. др сци.  Александра Чаировић
 3. Асс. др Милош Максимовић
 4. Асс. др сци. Мирко Глишић
 5. Асс. др сци. Мирјана Перић
 6. Асс. др сци. Александра Поповац
 7. Асс. др сци. Даница Поповић Антић
 8. Асс. др сци. Ана Тодоровић
 9. Асс. др Јована Марковић

САРАДНИЦИ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

 1. Др Миња Миличић Лазић