Клиника за стоматолошку протетику

Улица Ранкеова бр. 4

Проф. др Александар Тодоровић,управник
Снежана Ђорђевић, главна сестра

 

НАСТАВНИЦИ

 1. Проф. др  Косовка Обрадовић Ђуричић
 2. Проф. др ЉиљанаТихачек Шојић
 3. Проф. др Александар Тодоровић
 4. Проф. др  Војкан Лазић
 5. Проф. др  Слободан Додић
 6. Проф. др Ивица Станчић
 7. Проф. др Срђан Поштић
 8. Проф. др Раде Живковић
 9. Проф. др Александра Милић Лемић
 10. Проф. др  Александра Шпадијер Гостовић
 11. Доц. др Весна Медић
 12. Доц. др Миодраг Шћепановић
 13. Доц. др Игор Ђорђевић
 14. Доц. др Катарина Радовић
 15. Доц. др Бранка Трифковић

САРАДНИЦИ

 1. Асс. др сци.  Снежана Брковић
 2. Асс. др сци.  Александра Чаировић
 3. Асс. др Милош Максимовић
 4. Асс. др сци. Мирко Глишић
 5. Асс. др сци. Мирјана Перић
 6. Асс. др сци. Александра Поповац
 7. Асс. др Даница Поповић
 8. Асс. др сци. Ана Тодоровић

САРАДНИЦИ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

 1. Др Јована Марковић
 2. Др Миња Миличић Лазић