Уверење о акредитацији студијског програма специјалистичких академских студија Стоматологија

21.06.2013
ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Одлука Наставно-научног већа о замрзавању статуса специјалистичких струковних студија Орална хигијена и специјалистичких академских студија Стоматологија до краја акредитационог периода

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ