Наставници и сарадници Стоматолошког факултета Универзитета у Београду - децембар 2020. године

Наставници и сарадници

Списак ментора на докторским студијама- школска 2020/21. година

Просечне оцене наставника и сарадника у периоду 2012/13-2019/20 након обраде студентске анкете

Професори по позиву

Име и презиме

Наставни предмет

Изборни период

Gerard M. ODonoghue

Професор из области отологије и неуроотологије у „Queen`s Medical Centre“ у Нотингему

Оториноларингологија

01.10.2016.

30.09.2021.

Rubens Spin-Neto

Доцент на Стоматолошком факултету у Архусу

Пародонтологија

01.03.2017.

28.02.2022.

Juan Martin Palomo

Редовни професор на Стоматолошком факултету Универзитета у Кливленду

Ортопедија вилица

01.01.2018.

31.12.2022.

Giuseppe Damante

Редовни професор Мдицинске гннеике на Медицинском факултету Универзитета у Удинама (Италија)

Хумана генетика

01.03.2018

28.02.2023.


КОНКУРСИ


ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА – 4.6.2021

Декан Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, објавио је у „Службеном гласнику РС“ бр. 56/2021, од 04.06.2021. године, конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом, на радном месту:

једног редовног професора за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмет Општа и орална биохемија

једног ванредног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмет Максилофацијална хирургија

Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Стоматолошког факултета у Београду.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете), уџбеничку литературу и друго од значаја за избор у наведено звање

Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Ул. др Суботића бр. 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ

ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

 Декан Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, објавио је у „Службеном гласнику РС“ бр. 67/2021, од 02.07.2021. године, конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом, на радном месту:

једног редовног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Ортопедија вилица, Фиксна ортодонција, Прехируршка ортодонтска терапија, Компјутеризована стоматологија, Педодонција, Ортодонтски апарати I и Ортодонтски апарати II

једног ванредног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Ортопедија вилица, Фиксна ортодонција, Прехируршка ортодонтска терапија, Компјутеризована стоматологија, Педодонција, Ортодонтски апарати I и Ортодонтски апарати II

једног ванредног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Дентална морфологија са основама гнатологије, Претклиничка мобилна протетика, Мобилна стоматолошка протетика, Претклиничка фиксна протетика, Фиксна стоматолошка протетика, Имплантологија, Максилофацијална протетика и Орофацијални бол код пацијената у стоматолошкој протетици

Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Стоматолошког факултета у Београду.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете), уџбеничку литературу и друго од значаја за избор у наведено звање

Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Ул. др Суботића бр. 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА

Декан Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, објавио је у „Службеном гласнику РС“ бр. 96/2021, од 08.10.2021. године, конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом, на радном месту:

једног редовног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Превентивна стоматологија, Дечја стоматологија, Стоматолошка заштита, Стоматолошка заштита особа са посебним потребама, Блок Педодонција, Средства за оралну хигијену, Нове технологије у превенцији и заустављању лезија чврстих зубних ткива, Специфичности оралне хигијене код посебних група пацијената, Мере профилаксе у рестауративној стоматологији, Примена диодних ласера у дечјој стоматологији, Стоматолошко збрињавање деце са медицинским ризиком, Минимално инвазивна кариологија, Стоматолошко збрињавање деце са ретким болестима, Злостављање и занемаривање деце, Хемиопрофилакса оралних обољења у дечјем узрасту, Бихејвиоралне технике у дечјој стоматологији и Блага седација у дечијој стоматологији

једног редовног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Болести зуба – претклиника, Рестауративна одонтологија, Претклиничка ендодонција и Ендодонција

– једног ванредног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Орална хирургија, Орална хирургија са основама стоматолошке анестезије, Стоматолошка анестезиологија са основама оралне хирургије и Имплантологија

једног доцента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Ортопедија вилица, Фиксна ортодонција, Прехируршка ортодонтска терапија, Компјутеризована стоматологија, Педодонција, Ортодонтски апарати I и Ортодонтски апарати II

 – једног доцента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Превентивна стоматологија, Дечја стоматологија, Стоматолошка заштита, Стоматолошка заштита особа са посебним потребама, Блок Педодонција, Средства за оралну хигијену, Нове технологије у превенцији и заустављању лезија чврстих зубних ткива, Специфичности оралне хигијене код посебних група пацијената, Мере профилаксе у рестауративној стоматологији, Примена диодних ласера у дечјој стоматологији, Стоматолошко збрињавање деце са медицинским ризиком, Минимално инвазивна кариологија, Стоматолошко збрињавање деце са ретким болестима, Злостављање и занемаривање деце, Хемиопрофилакса оралних обољења у дечјем узрасту, Бихејвиоралне технике у дечјој стоматологији и Блага седација у дечијој стоматологији

Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду и Статутом Стоматолошког факултета у Београду.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете), уџбеничку литературу и друго од значаја за избор у наведено звање

Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Ул. др Суботића бр. 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.


УВИД ЈАВНОСТИ


Извештај за избор једног доцента за научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмет Општа и орална физиологија

26.02.2021

Кандидат: др сци. Марија Милић


Извештај за избор једног доцента за ужу научну област Клиничке медицинске науке, наставни предмет Офталмологија

09.04.2021.

Кандидат: доц. др Весна Јовановић


Извештај за избор једног доцента за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмети Стоматолошка фармакологија и Фармакологија у стоматологији

09.04.2021

Кандидат: др сци. Љиљана Ђукић


Извештај за избор једног ванредног професора за научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Орална хирургија, Орална хирургија са основама стоматолошке анестезије, Стоматолошка анестезиологија са основама оралне хирургије, Ургентна стања у стоматологији и Имплантологија

29.04.2021

Кандидат: проф. др Радојица Дражић


Извештај за избор два доцента за научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Болести зуба претклиника, Рестауративна одонтологија, Претклиничка ендодонција и Ендодонција.

20.05.2021

Кандидати: др сци. Јелена Нешковић, др сци. Драгица Манојловић и др сци. Бојан Џелетовић


Извештај комисије за стицање звања научни сарадник

27.05.2021

Кандидат: др сци. Драгана Ракашевић


Извештај за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмет Анатомија

24.06.2021. године

Кандидат: др сци. Ђорђе Антонијевић


Извештај за избор три асистента са докторатом за научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети: Болести зуба претклиника, Рестауративна одонтологија, Претклиничка ендодонција и Ендодонција
 
28.06.2021. године
 
 

Извештај за избор једног редовног професора за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмет Општа и орална биохемија

29.06.2021.

Извештај за избор једног асистента за научну област Клиничке медицинске науке, наставни предмет Интерна медицина
 
30.6.2021. године

Извештај за избор једног асистента за научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Болести зуба претклиника, Рестауративна одонтологија, Претклиничка ендодонција и Ендодонција

 
02.07.2021. године

Извештај за избор једног ванредног професора за научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмет Максилофацијална хирургија
12.07.2021
Кандидат: доц. др Бобан Аничић


Реферат комисије за избор једног ванредног професора за научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Дентална морфологија са основама гнатологије, Претклиничка мобилна протетика, Мобилна стоматолошка протетика, Претклиничка фиксна протетика, Фиксна стоматолошка протетика, Имплантологија, Максилофацијална протетика и Орофацијални бол код пацијената у стоматолошкој протетици

09.09.2021.

Кандидат: доц. др Игор Ђорђевић


Извештај комисије за избор једног асистента за научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Дентална морфологија са основама гнатологије, Претклиничка мобилна протетика, Мобилна стоматолошка протетика, Претклиничка фиксна протетика, Фиксна стоматолошка протетика и Имплантологија

10.09.2021.

Кандидат: др Милош Максимовић


Извештај за избор једног асистента са докторатом за ужу научну област Клиничке медицинске науке, наставни предмети Основи клиничке радиологије, Радиологија, Интерпретација рендгенске слике и Савремена радиологија у стоматологији

13.09.2021
Кандидат: др сци. Алекса Јановић


Извештај за избор три асистента са докторатом за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Болести зуба претклиника, Рестауративна одонтологија, Претклиничка ендодонција и Ендодонција

16.09.2021.

Реферат комисије за избор једног ванредног професора за научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Ортопедија вилица, Фиксна ортодонција, Прехируршка ортодонтска терапија, Компјутеризована стоматологија, Педодонција, Ортодонтски апарати 1 и Ортодонтски апарати 2

30.9.2021

Кандидат: доц. др Евгенија Марковић


Реферат комисије за избор једног редовног професора за научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Ортопедија вилица, Фиксна ортодонција, Прехируршка ортодонтска терапија, Компјутеризована стоматологија, Педодонција, Ортодонтски апарати 1 и Ортодонтски апарати 2

Кандидат: проф. др Ненад Недељковић

13.10.2021.