Новоприспеле публикације

ЛЕКСИКОН образовних термина / [уредник Петар Пијановић]. – 1. изд. – Београд : Учитељски факултет, 2014 (Београд : Планета принт). – 907 стр. ; 31 cm Тираж 1.000. – Стр. 7-10: Предговор / редакциони одбор. – Напомене и библиграфске референце уз текст. ISBN 978-86-7849-202-0

 

Судска медицина : уџбеник за студенте медицине / [Снежана Вељковић … ет ал.]. – Београд : Медицински факултет Универзитета, Институт за судску медицину, 2010 (Београд : Гласник). – 318 стр. : илустр. ; 28 цм
Подаци о ауторима преузети из колофона. – Тираж 1.500. – Библиографија: стр. 315. – Регистар.
ИСБН 978-86-7117-264-6

Водич кроз анатомску терминологију = Ductio per terminologiam anatomicam / Божена Пејковић, Марко Јесеншек. – 1. изд. – Марибор : Медицинска факултета, 2013 ([Цеље] : Коштомај). – 190, 182 стр. : илустр. ; 21 цм
Тираж 1.000. – Библиографија: стр. 12. – Садржи и текст на словеначком језику, штампано у обрнутом смеру: Водник скози анатомско терминологијо
ИСБН 978-961-6739-47-4

КЕРАМИЧКИ системи у стоматолошкој пракси / Косовка Обрадовић Ђуричић … [ет ал.]. – Београд : Стоматолошки факултет, 2013 (Београд : Гама графички студио). – 182 стр. : илустр. ; 24 цм
Слика аутора. – Тираж 300. – Библиографија уз свако поглавље. – Регистар.
ИСБН 978-86-80953-41-0

ПОВРЕДЕ зуба : водич за свакодневну клиничку праксу / аутори Дејан Марковић … [ет ал.] ; уредник Дејан Марковић. – Београд : Стоматолошки факултет Универзитета, 2012 (Београд : Стандард 2). – 111 стр. : илустр. ; 30 цм. – (Стоматолошке клиничке свеске = Dental Clinical Notes)
Тираж 1.000. – Терминолошки речник: стр. 105. – Библиографија: стр. 107-111.
ИСБН 978-86-80953-40-3

ГЕРОНТОСТОМАТОЛОГИЈА / Христо Анђелски … [ет ал.] ; уредници Драгослав Ђукановић, Вера Тодоровић. – 1. изд. – Панчево : Стоматолошки факултет, 2012 (Панчево : Графос). – XИ, 306 стр. : илустр. ; 24 цм
Текст штампан двостубачно. – Тираж 300. – Аутори: стр. ИИИ-ИВ. – Библиографија уз свако поглавље.
ИСБН 978-86-85701-21-4

Социологија / Љубивој Гвоић, Смиља Ракас. – 2. изд. – Београд : Мегатренд универзитет, 2009 (Београд : Мегатренд универзитет). – В, 342 стр. ; 24 цм
Тираж 300. – Библиографија: стр. 141-144, 325-342.
ИСБН 978-86-7747-370-9 (брош.)

АНАТОМСКИ атлас : за студенте медицине и стоматологије / Славољуб Јовановић … [ет ал.]. – 11. изд. – Београд : Научна КМД, 2005 (Београд : Научна КМД). – 384 стр. : илустр. ; 30 цм
Тираж 500. – Регистар. – Садржај с насл. стр.: Рука и грудни кош / Славољуб Јовановић, Вера Драганић. Нога трбух и карлица / Славољуб Јовановић, Надежда Јеличић, Аница Карговска-Клисарова. Глава, врат и централни нервни систем / Славољуб Јовановић, Бранислав Неговановић, Момчило Ђорђевић.

 

Општа хистологија : за студенте Стоматолошког факултета / Гордана Радујковић Кубуровић. – 1. изд. – Београд : Завод за уџбенике, 2012 (Нови Сад : Сајнос). – 278 стр. : илустр. ; 30 цм
Текст штампан двостубачно. – Тираж 700. – Регистар. – Библиографија: стр. 277-278.
ИСБН 978-86-17-18012-4 (картон)

АКУТНЕ инфективне болести: за студенте стоматологије / Божидар Антонијевић … [ет ал.]. – Допуњено изд. – Београд : Стоматолошки факултет, 2012 (Чачак : Светлост). – 253 стр. : илустр. ; 24 цм
Подаци о ауторима преузети са стр. 3. – Тираж 300. – Библиографија: стр. [254].
ИСБН 978-86-80953-35-9

СТОМАТОЛОШКИ материјали. Књ. 2 / [Драгослав Стаменковић … [ет. ал.] ; илустрације Драгослав Стаменковић, Бранко Вуков]. – 1. изд. – Београд : Универзитет, Стоматолошки факултет, 2012 (Земун : Кућа штампе плус). – 509 стр. : илустр. ; 26 цм
Подаци о ауторима преузети из колофона. – Тираж 500. – Енглеско-српски речник: стр. 471- 501. – Напомене уз текст. – Библиографија уз свако поглавље. – Регистар.
ИСБН 978-86-80953-33-5

ЕНДОДОНТОЛОГИЈА / приредили Gunnar Bergenholtz, Preben Hørsted-Bindslev, Claes Reit ; [уредник српског издања Владимир Ивановић ; превод са енглеског Владимир Ивановић … ет ал.]. – 2. изд. – Београд : Орион арт, 2011 (Београд : Цицеро). – XИИИ, 369 стр. : илустр. ; 29 цм
Превод дела: Textbook of Endodontology. – Текст штампан двостубачно. – Тираж 500. – Стр. XIII: Предговор /Gunnar Bergenholtz, Preben Hørsted-Bindslev, Claes Reit . – Библиографија уз свако поглавље.
ИСБН 978-86-83305-62-9 (картон)

Клинички и форензички аспект повреда максилофацијалне регије / Витомир С. Константиновић, Драгана Пузовић. – 1. изд. – Београд : Завод за уџбенике, 2011 (Нови Сад : Будућност). – 90 стр. : фотогр. ; 25 цм
Текст штампан двостубачно. – Тираж 1.000. – Библиографија уз свако поглавље.
ИСБН 978-86-17-17751-3 (брош.)

КЛИНИЧКА пародонтологија / Божидар Димитријевић … [ет ал.] ; уредник Божидар Димитријевић. – 1. изд. – Београд : Завод за уџбенике, 2011 (Београд : Службени гласник). – 585 стр. : илустр. ; 29 цм
Текст штампан двостубачно. – Тираж 1.000. – Библиографија уз свако поглавље. – Регистар.
ИСБН 978-86-17-17270-9

Орална медицина / Љиљана Јанковић. – 4. изд. – Београд : Завод за уџбенике, 2011 (Београд : Планета принт). – 318 стр. : илустр. ; 30 цм
Текст штампан двостубачно. – Тираж 700. – Библиографија: стр. 307-312. – Регистар.
ИСБН 978-86-17-17686-8 (картон)

Ц-реактивни протеин-маркер у мониторингу акутних дентогених инфекција / Радојица Дражић. – 1. изд. – Београд : Стоматолошки факултет Универзитета, 2010 (Београд : Зебра). – 63 стр. ; 21 цм
Тираж 100. – Библиографија: стр. 54-63.
ИСБН 978-86-80953-28-1

Орална физиологија / Елена Кршљак ; [илустратор Милован Миленковић]. – Београд : Завод за уџбенике, 2009 (Београд : Службени гласник). – 110 стр. : илустр. ; 24 цм
Тираж 500. – Регистар. – Библиографија: стр. [111].
ИСБН 978-86-17-16570-1 (брош.)

Пљувачка и орално здравље / Татјана Тодоровић и Иван Дожић ; [аутори [сарадници] Душан Павлица … ет ал.]. – 1. изд. – Београд : Завод за уџбенике, 2009 (Београд : Службени гласник). – 195 стр. : илустр. ; 24 цм
Текст штампан двостубачно. – Тираж 500. – Библиографија уз свако поглавље.
ИСБН 978-86-17-16499-5 (брош.)

Орална микробиологија / Душан Павлица, Саша Чакић. – 1. изд. – Београд : Завод за уџбенике, 2008 (Београд : Академија). – 70 стр. : табеле ; 24 цм
Тираж 500. – Библиографија уз већину поглавља.
ИСБН 978-86-17-15412-5 (брош.)

БОЛЕСТИ уста : орална медицина : атлас / Драгослав Ђукановић … [ет ал.]. – 3. допуњено изд. – Београд : Д. Ђукановић : Д. Ђајић : С. Станић : К. Ковачевић : Драслар партнер, 2008 (Београд : Драслар партнер). – XИИ, 238 стр. : илустр. ; 30 цм
На врху насл. стр.: Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет. – Тираж 300. – Библиографија: стр. 237-238.
ИСБН 978-86-7614-111-1 (ДП; картон)

 

Практикум ендодонтске терапије / Славољуб Живковић … [ет ал.]. – 1. изд. – Београд : Дата Статус, 2011 (Нови Сад : СП Принт). – XИИ, 247 стр. : илустр. ; 31 цм
Текст штампан двостубачно. – Тираж 1.000. – Библиографија уз свако поглавље.
ИСБН 978-86-7478-154-8 (картон)

Основи оралне хистологије и ембриологије : клинички приступ : треће издање / Јамес К. Аверy, Даниел Ј. Цхиего ; преводилац и редактор Јелена Ђорђевић. – Београд : Дата Статус, 2011 (Нови Сад : СП Принт). – ВИИ, 359 стр. : илустр. ; 24 цм
Превод дела: Ессентиалс оф Орал Хистологy анд Ембриологy. – Тираж 1.000. – Речник: стр. 321-345. – Регистар.
ИСБН 978-86-7478-034-3

Стоматолошки лексикон / [аутори Лукић Владимир … ет ал.] ; уредник Дејан Марковић. – Београд : Стоматолошки факултет, 2009 (Земун : Кућа штампе). – X, 723 стр. : илустр. ; 25 цм
Податак о ауторима преузет са стр. В. – Стр. ВИИ-ВИИИ: Предговор / Дејан Марковић. – Тираж 1.000. – Библиографија: стр. 719-723. – Регистар.
ИСБН 978-86-80953-26-7

Општа хирургија за стоматологе : дијагностика / [Бранислав Донфрид … ет ал.] ; уредници Бранислав Донфрид, Марко Контић. – Београд : Стоматолошки факултет Универзитета, 2010 (Београд : МД стyле). – 184 стр. : илустр. ; 30 цм
Текст штампан двостубачно. – Тираж 500. – Библиографија: стр. 182-184.
ИСБН 978-86-80953-31-1

Практикум оралне хирургије / [Алекса Марковић … ет ал.]. – Београд : Универзитет, Стоматолошки факултет, 2011 (Београд : Штампарија Српске православне цркве). – 192 стр. : илустр. ; 29 цм
Подаци о ауторима преузети из колофона. – Према предговору, ово је измењено и допуњено изд. – Текст штампан двостубачно. – Тираж 1.000.
ИСБН 978-86-80953-32-8 (картон)

Ургентна медицина у стоматолошкој пракси : први контакт болесника са лекаром у великој мери решава и излечење / Драган Вучовић, Александар Павловић ; [илустрације Александар Павловић, Слободан Симић]. – Београд : Дон Вас : Стоматолошки факултет, 2011 (Београд : Планета принт). – 219 стр. : илустр. ; 25 цм
Тираж 1.000. – Библиографија: стр. 216-218.
ИСБН 978-86-87471-15-3 (ДВ)

 

Основе зубног каријеса : болест и третирање/ Edwina Kidd ; преводилац и редактор издања на српском језику Славољуб Живковић. – Београд : Дата Статус, 2010 (Нови Сад : СП ПРИНТ). – ВИИ, 160 стр. : илустр. ; 24 цм
Превод дела: Essentials of Dental Caries, 3rd ed./ Edwina A. M. Kidd. – Тираж 1.000. – Библиографија уз свако поглавље. – Регистар.
ИСБН 978-86-7478-132-6 (брош.)

Ортодонтски пацијент : лечење и биомеханика/ Anthony J. Ireland, Fraser McDonald ; преводилац и редактор издања на српском језику Јелена Ђорђевић. – Београд : Дата Статус, 2010 (Нови Сад : СП Принт). – X, 301 стр. : илустр. ; 24 цм
Превод дела: The Orthodontic Patient: Treatment and Biomechanics. – Тираж 1.000. – Стр. В: Предговор првом издању на српском језику / Јелена Ђорђевић. – Библиографија уз свако поглавље. – Регистар.
ИСБН 978-86-7478-094-7 (брош.)

Cawson’s essentials of oral pathology and oral medicine / R.A. Cawson, E.W. Odell. – 8th ed. – Edinbourgh [et al.] : Livingstone, 2008. – XВ, 468 стр. : илустр. ; 28 цм
Ауторова слика. – Библиографија уз свако поглавље. – Регистар
ИСБН 978-0-443-10125-0

Atlas of skeletal muscles / Robert J. Stone, Judith A. Stone. – 5th ed. – New York : McGraw-Hill Education, 2006. – ix, 225 str. : ilustr. ; 28 cm
Registar.
ISBN 007-124479-4 (брош.)

Hole’s essentials of human anatomy and physiology / David Shier, Jackie Butler, Ricki Lewis. – 9th ed. – New York : McGraw-Hill Higher Education, 2006. – xviii, 590 str. : ilustr. ; 29 cm
Registar.
ISBN 0-07-253962-3 (картон)

Human anatomy / Elaine N. Marieb, Jon Mallatt, Patricia Brady Wilhelm. – 4th ed. – San Francisco : Pearson Benjamin Cummings, 2005. – xxvii, 818 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Registar.
ISBN 0-8053-5511-1 (картон)

Alcamo’s fundamentals of microbiology / Jeffrey C. Pommerville. – 7th ed. – Sudbury, MA : Jones and Bartlett, 2004. – xxviii, 1001, [86] str. : ilustr. ; 29 cm
Registar.
ISBN 0-7637-0067-3 (картон)

Cell and molecular biology : concepts and experiments / Gerald Karp. – 5th ed. – [s.l.] : John Wiley (Asia), 2008. – xvii, 843 str. : ilustr. ; 28 cm. – (Wiley International Student Version)
Index: str. 799-843
ISBN 978-0-470-16961-2 брош.)

Concepts in biochemistry / Rodney Boyer. – 3rd ed. – [s.l.] : John Wiley (Asia), 2006. – xvi, 666, G11, A31, I12 str. : ilustr. ; 28 cm. – (Wiley Asia Student Edition)
Index: str. I1-I12
ISBN 0-471-66183-X (ISBN-10)
ISBN 978-0-471-66183-2 (ISBN-13)

Essentials of molecular biology / George M. Malacinski. – 4th ed. – Sudbury, MA : Jones and Barlett, 2003. – xix, 491 str. : ilustr. ; 26 cm
Index: str.479-491
ISBN 0-7637-4011-X (брош.)

Терапија и протетско збрињавање безубих гребенова остеопорозних вилица / Срђан Д. Поштић. – Београд : Задужбина Андрејевић, 2010 (Београд : Аполло Грапхиц Продуцтион). – 102 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Библиотека Едуцатио / [Задужбина Андрејевић], ИССН 1452-242X ; 23)
Тираж 500. – Библиографија: стр. 60-75. – Регистар. – Резимеи на страним језицима.
ИСБН 978-86-7244-870-2

Periodontology for the dental hygienist / Dorothy A. Perry, Phyllis L. Beemsterboer. – 3rd ed. – St. Louis : Saunders Elsevier, 2007. – xvi, 484 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
Bibliografija na kraju svakog poglavlja. – Registar.
ISBN 978-1-4160-0175-1

Орална патологија / Тепавчевић Звездана ; [фотографије Мишко Рувидић]. – Београд : З. Тепавчевић, 2009 (Београд : Цомпацт Друцк). – 336 стр. : фотогр. ; 24 цм
Тираж 200. – Библиографија уз свако поглавље. – Регистар.
ИСБН 978-86-913185-0-5

Стоматолошки материјали. Књ. 1 / [Драгослав Стаменковић … [ет. ал.] ; илустрације Бранко Вуков, Драгослав Стаменковић]. – 1. изд. – Београд : Универзитет у Београду, Стоматолошки факултет, 2009 (Земун : Кућа штампе). – 582 стр. : илустр. ; 26 цм
Подаци о ауторима преузети из колофона. – Тираж 600. – Терминолошки речник: стр. 537-556. – Напомене уз текст. – Библиографија уз свако поглавље. – Регистар.
ИСБН 978-86-80953-27-4

 

Oral pathology for the dental hygienist / Olga A. C. Ibsen, Joan Andersen Phelan. – 5th ed. – St. Louis : Saunders Elsevier, 2009. – xvi, 386 str. : ilustr. ; 29 cm
Библиографија на крају сваког поглавља. – Регистар.
ИСБН 978-1-4160-4991-3 (картон)

Applied pharmacology for the dental hygienist / Elena Bablenis Haveles. – 5th ed. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2007. – xxii, 537 str. : ilustr. ; 24 cm
Регистар.
ИСБН 978-0-323-04874-3

Стоматолошка геронтопротетика / Љиљана Тихачек-Шојић, Ивица Станчић. – Крагујевац : Кораци, 2009 (Крагујевац : Графостил). – 219 стр. : илустр. ; 27 цм

Фармакологија у стоматологији / Милорад Р. Терзић, Драгица М. Д. Стојић. – Зрењанин : “Београд”, 2009 (Житиште : Ситопринт). – 321 стр. : граф. прикази, табеле ; 25 цм

Основи рецептуре : за студенте стоматологије / Драгица Стојић, Милорад Терзић, Јелена Рогановић. – Зрењанин : “Београд”, 2009 (Житиште : Ситопринт). – 112 стр. : табеле ; 21 цм

ОСНОВИ рестауративне стоматологије / аутори Славољуб Живковић … [ет ал.] ; уредник издања Славољуб Живковић. – Београд : Дата статус, 2009 (Нови Сад : СП принт). – XИВ, 302 стр. : илустр. ; 24 цм

Парадонтологија и орална медицина / Бешир Љушковић ; [рецензенти Обрад Зелић, Илеана Урсу-Магда]. – Београд : Дирекција за издавачки и библиотечко-информациону делатност : Војноиздавачки завод, 2009 (Београд : Војна штампарија). – 367 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Редакција Војна књига / [Војноиздавачки завод, Београд] ; књ. 1552)
Тираж 600. – Предговор: стр. 13-14. – “Ова књига представља својеврсну сублимацију професионалног клиничког искуства и стручног знања аутора… Књига обилује подацима који су базирани на новијим истраживањима, а писана је сажето и јасним стилом, што је и препорука Болоњске декларације.” --> извод из рецензије / Обрад Зелић. – Штампано двостубачно. – Библиографија: стр. 359-367.
ИСБН 978-86-335-0253-5 (картон)

Osteomyelitis of the jaws / Marc M. Baltensperger, Gerold K. H. Eyrich ; foreword by Robert E. Marx. – Berlin : Springer, 2009. – XXII, 315 str. : ilustr. ; 27 cm

Orthodontic treatment of the class II noncompliant patient : current principles and techniques / edited by Moschos A. Papadopoulos. – 1st ed. – Edinburgh : Mosby, 2006. – XIII, 398 str. : ilustr. ; 28 cm

Early orthodontic treatment / J. Daniel Subtelny. – Chicago : Quintessence, 2000. – VIII, 312 str. : ilustr. ; 29 cm
ORTHODONTICS and microimplants : complete technique, step by step / Pablo Echarri … [et al.]. – 1st ed. – Madrid : Ripano S. A., 2007. – 356 str. : ilustr. ; 32 cm

Illustrated lecture notes in oral and maxillofacial surgery / George Dimitroulis. – Chicago : Quintessence Publishing, 2008. – 333 str. : ilustr. ; 29 cm

ОРАЛНА имплантологија / аутори Милан Јуришић … [ет ал.] : уредник Милан Јуришић. – 1. изд. – Београд : Стоматолошки факултет, 2008 (Београд : Сигма принт). – 251 стр. : илустр. ; 28 цм

КВАНТИФИКАЦИЈА визуелних информација : примена у стоматолошким истраживањима / Бранислав Караџић, Предраг Б. Јованић, едитори. – Београд : Стоматолошки факултет, 2008 (Београд : Едит принт). – 102 стр. : илустр.; 29 цм

Биологија пулпе и дентина у рестауративној стоматологији / Ивар А. Мјöр ; преводилац и редактор издања на српском језику Славољуб Живковић. – Београд : Дата статус, 2008 (Нови Сад : СП принт). – X, 152 стр. : илустр.; 29 цм

Бруксизам : шкрипање зубима у спавању / [аутори Војкан Лазић, Ребека Рудолф] ; уредник Војкан М. Лазић. – Београд : Стоматолошки факултет, 2008 (Београд : НВ). – 190 стр. : илустр. ; 24 цм

Основи науке о понашању : за студенте стоматологије / Љубивој Гвоић. – Београд : Љ. Гвоић, 2007 (Београд : Публисх). – 297 стр. : илустр. ; 24 цм

Каталог књига : аутори наставници Стоматолошког факултета у Београду / [уредник Драгослав Стаменковић]. – 3. изд. – Београд : Стоматолошки факултет, 2008 (Београд : Кућа штампе). – 76 стр. : илустр. ; 24 цм

Шест деценија Стоматолошког факултета : традиција и развој 1948/2008 /[главни и одговорни уредник Драгослав Стаменковић ; уредници Славољуб Живковић, Љиљана Јанковић]. – Београд : Стоматолошки факултет, 2008. – 298 стр. : илустр. ; 31 цм

Хистолошки атлас / Весна Лачковић, Владимир Бумбаширевић. – 4. изд. – Београд : Дата Статус, 2008 (Нови Сад : СП принт). – XИВ, 363 стр. : илустр. ; 24 цм

 

Esthetic rehabilitation in fixed prosthodontics. Vol. 1, Esthetic analysis : a systematic approach to prosthetic treatment / Mauro Fradeani. – 1st ed. – Chicago [etc.] : Quintessence, 2004. – 352 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 esthetic checklist (4 str.)

Esthetic rehabilitation in fixed prosthodontics. Vol. 2, Prosthetic treatment : a systematic approach to esthetic, biologic, and functional integration / Mauro Fradeani, Giancarlo Barducci. – 1st ed. – Chicago [etc.] : Quintessence, 2008. – 600 str. : ilustr. ; 29 cm + 1 laboratory checklist (4 str.)

ALVEOLAR distraction osteogenesis / edited by Ole T. Jensen. – 1st ed.- Chicago [etc.] : Quintessence Publishing, 2002. – xi, 187 str. : ilustr.; 29 cm

Fundamentals of tooth preparations for cast metal and porcelain restorations / Herbert T. Shillingburg, Jr., Richard Jacobi, Susan E.Brackett. – 1st ed. – Chicago [etc.] : Quintessence Publishing, 1987. – 390 str. : ilustr. ; 25 cm

Diseases of the oral mucosa : a color atlas / Manfred Strassburg, Gerdt Knolle ; translated by Hannelore Taschini Loevy. – 2nd ed. – Chicago [etc.]: Quintessence Publishing, 1994. – 803 str. : ilustr. ; 25 cm

RISK management in orthodontics : experts’ guide to malpractice / edited by Thomas M. Graber, Theodore Eliades, Athanasios E. Athanasiou. -Chicago : Quintessence, 2004. – X, 238 str. : ilustr. ; 29 cm

O-atlas : atlas of orthodontic and orofacial orthopedic technique / Ursula Wirtz ; [translation: Tania Hetz]. – Ispringen : Dentaurum, 2007. – 297 str. : ilustr. ; 31 cm

PEDIATRIC otolaryngology / Charles D. Bluestone, … [et al.]. – 4th ed. – Philadelphia : Saunders, 2003. – 2 vol. (XXV, 1842 str.) : ilustr. ; 29 cm

An atlas of head and neck surgery / John M. Loré, Jesus E. Medina. – 4th ed. – Philadelphia : Elsevier, 2005. – XIVII, 1491 str. : ilustr. ; 28 cm

Head and neck surgery : otolaryngology / Byron J. Bailey, Jonas T. Johnson, Shawn D. Newlands. – 4th ed. – Philadelphia [etc.] : Lippincott Williams & Wilkins, 2006. – 2 vol. (XVIII, 2826 str.) : ilustr. ; 28 cm

DERMATOLOGY / O. Braun-Falco … [et al.]. – 2nd ed., Completely rev. ed. – Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 2000. – XI, 1853 str. : ilustr. ; 28 cm

FITZPATRICK’S dermatology in general medicine / editors Klaus Wolff, … [et al.]. – 7th ed. – New York [etc.] : McGraw Hill, 2008. – 2 vol. (XXXV, 1198 str.) : ilustr. ; 28 cm

Atlas of oral implantology / A. Norman Cranin. – 2nd ed. – St. Louis : Mosby, 1999. – XVI, 489 str. : ilustr. ; 31 cm

Primary preventive dentistry / Norman O. Harris, Franklin Garcia-Godoy. – 6th ed. – New Jersey : Pearson Education, 2004. – XIV, 706 str. : ilustr. ; 24 cm

CLINICAL textbook of dental hygiene and therapy / edited by Robert Ireland. – 1st ed. – Oxford: Blackwell Munksgaard, 2006. – XIII, 522 str. : ilustr. ; 27 cm
11.9.2008.

Facial growth / Frans P. G. M. van der Linden, James A. McNamara, Ralf J. Radlanski [Elektronski izvor]. – Multilingual ed. – Berlin : Quintessence, 2004. – 1 digitalni video disk (DVD) ; 12 cm + 1 uputstvo. – (Dynamics of orthodontics ; vol. 2a)

FACIAL orthopedics [Elektronski izvor] / Frans P. G. M. van der Linden … [et al.]. – Multilingual ed. – Berlin : Quintessence, 2005. – 1 digitalni video disk (DVD) ; 12 cm + 1 uputstvo. – (Dynamics of orthodontics ; vol. 2b)

Development of the dentition [Elektronski izvor] : normal development of the dentition : malocclusions and interventions / Frans P. G. M. van der Linden, Ralf J. Radlanski, James A, McNamara. – Multilingual ed. –

erlin : Quintessence, 200?. – 1 digitalni video disk (DVD) ; 12 cm + 1 uputstvo. – (Dynamics of orthodontics ; vol. 3)

Orofacial functions [Elektronski izvor] / Frans P. G. M. van der Linden, William R. Proffit. – Multilingual ed. – Berlin : Quintessence, 200?. – 1 digitalni video disk (DVD) ; 12 cm + 1 uputstvo. – (Dynamics of orthodontics ; vol. 4)

FACIAL growth, dentition and function : a computer based training (CBT) program / William R. Proffit … [et al.]. – Multilingual ed. – Berlin : Quintessence, 2006. – 1 digitalni video disk (DVD) ; 12 cm + 1 uputstvo. – (Dynamics of orthodontics ; vol. 5)

Problem solving in orthodontics : goal-oriented treatment strategies / Charles J. Burstone, Michael R. Marcotte. – Chicago [etc.] : Quintessence Publishing, 2000. – VII, 267 str.

Lever’s histopathology of the skin / Walter F. Lever ; editor-in-chief David E. Elder. – 9th ed. – Philadelphia [etc] : Lippinkott, 2005. – XVI, 1229 str. : ilustr. ; 29 cm

Pediatric oral and maxillofacial surgery / Leonard B. Kaban and Maria J. Troulis. – Philadelphia : Saunders, 2004. – XV, 470 str. : ilustr. ; 28 cm

Clinical review of oral and maxillofacial surgery / Shahrokh C. Bagheri, Chris Jo. – St. Louis : Mosby, 2008. – XVI, 447 str. : ilustr. ; 28 cm + 1 CD-ROM

Handbook of oral disease : diagnosis and management / Crispian Scully. – Revised ed. – London: Martin Dunitz, 2001. – VIII, 420 str. : ilustr. ; 24 cm

Textbook of medical physiology / Arthur C. Guyton, John E. Hall. – 11th international ed. – Philadelphia : Elsevier Saunders, cop. 2006. – XXXV, 1116 str. : ilustr. ; 29 cm

Pathophysiology of disease : an introduction to clinical medicine / Stephen J. McPhee, William F. Ganong. – 5th ed. – New York [etc.] :McGraw-Hill, cop. 2006. – VII, 761 str. : ilustr. ; 24 cm

ROOK’S textbook of dermatology / edited by Tony Burns… [et al.] . – 7th ed. – Malden, Mass : Blackwell Science, 2004. – 4 vol. (XVIII, 78.37 str.) : ilustr. ; 29 cm

Oral and maxillofacial medicine : the basis of diagnosis and treatment / Crispian Scully. – 2nd ed. – Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2008. – XI, 393 str. : ilustr. ; 27 cm

CONTEMPORARY oral and maxillofacial surgery / editors James R. Hupp, Edward Ellis III, Myron R. Tucker. – 5th ed. – St. Louis : Mosby, 2008. – XIII, 714 str. : ilustr. ; 28 cm

MAXILLOFACIAL surgery : Volume 1 / edited by Peter Ward Booth, Stephen A. Schendel, Jarg-Erich Hausamen. – 2nd ed. – St. Louis : Churchill Livingstone/Elsevier, 2007. – XIX, 844 str. : ilustr. ; 28 cm

MAXILLOFACIAL surgery : Volume 2 / edited by Peter Ward Booth, Stephen A. Schendel, Jarg-Erich Hausamen. – 2nd ed. – St. Louis : Churchill Livingstone/Elsevier, 2007. – XIX, str. 845-1621 : ilustr. ;
28 cm

Contemporary fixed prosthodontics / Stephen F. Rosenstiel,
Martin F. Land, Junhei Fujimoto. – 4th ed. – St. Louis :
Mosby Elsevier, 2006. – XIII, 1130 str. : ilustr. ; 29 cm

INTEGRATED dental treatment planning : a case-based approach / Elizabeth J. Kay, Ann C. Shearer, Andrew M. Bridgman, Gerald M. Humphris. – 1st ed. – Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2005. – VIII, 159 str. : ilustr. ; 24 cm

Promoting children’s oral health : theory and practice / Aubrey Sheiham, Marcelo Bönecker. – 1st ed. – Chicago [etc.] : Quintessence Editora Ltda., 2006. – 191 str. : ilustr. ; 28 cm

Risk management in general dental practice / by Raj Rattan, John Tiernan. – 1st ed. – London [etc.] : Quintessence Publishing, 2004. – 150 str. : graf. prikazi ; 22 cm. – (Quintessentials of dental practice ; 13.

General dentistry / practice management ; 2) The business of dentistry / by Raj Rattan, George Manolescue. – 1st ed. – London [etc.] : Quintessence Publishing, 2002. – 145 str. : graf. prikazi ; 22 cm. – (Quintessentials of dental practice ; 8.

General dentistry/practice management ; 1)TEXTBOOK of oral medicine / edited by S. R. Prabhu. – 1st ed. – New Delhi : Oxford University Press, 2004. – XIV, 279 str. : ilustr. ; 24 cm. –
(Textbook series in dentistry)

Communicating in dental practice : stress-free dentistry and improved patient care / by Ruth Freeman, Gerry Humphris. – 1st ed. – London [etc.] : Quintessence Publishing, 2006. – 104 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Quintessentials of dental practice ; 30. Operative dentistry ; 4)

Color atlas of common oral diseases / Robert P. Langlais, Craig S. Miller. – 3rd ed. – Philadelphia [etc.] : Lippincott Williams and Wilkins, 2003. – XVIII, 242 str. : ilustr. ; 28 cm

PAEDIATRIC dentistry / edited by Richard Welbury, Monty Duggal, Marie Thérèse Hosey. – 3rd ed. – Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2005. – XII, 443 str. : ilustr. ; 28 cm. – (Oxford medical publications)

Fundamentals of pediatric dentistry / Richard J. Mathewson, Robert E. Primosch ; illustrations, Jack T. Morrison. – 3rd ed. – Chicago [etc.] : Quintessence Publishing, 1995. – 400 str. : ilustr. ; 28 cm

Oral pathology for the dental hygienist / Olga A. C. Ibsen, Joan Andersen Phelan. – 4th ed. – St. Louis : Saunders, 2004. – XX, 395 str. : ilustr. ; 26 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Ethical questions in dentistry / James T. Rule, Robert M. Veatch. – 2nd ed. – Chicago [etc.] : Quintessence Publishing, 2004. – XIX, 320 str. ; 25 cm

Inspiration : truly natural tooth restoration / David Korson. – 1st ed. – London [etc.] : Quintessence Publishing, 2005. – VII, 103 str. : ilustr. ; 21 cm

Culturally sensitive oral healthcare / by Crispian Scully, Nairn H. F. Wilson. – 1st ed. – London [etc.] : Quintessence Publishing, 2006. – 183 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Quintessentials of dental practice ; 35. General dentistry ; 1)

Paediatric cariology / by Marie Thérèse Hosey, Christopher Deery, Paula Jane Waterhouse. – 1st ed. – London [etc.] : Quintessence Publishing, 2004.- 138 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Quintessentials of dental practice ; 14.

Paediatric dentistry/orthodontics ; 2)Treatment planning for the developing dentition / by Helen Rodd,
Alyson Wray. – 1st ed. – London [etc.] : Quintessence Publishing, 2006. – 137 str. : ilustr. ; 22 cm. – (Quintessentials of dental practice ; 26. Paediatric dentistry/
orthodontics ; 3)

Fonseca, Raymond J. Oral and Maxillofacial Trauma (2 Volume Set). St. Louis, 2005.Management of temporomandibular disorders and occlusion / Jeffrey P. Okeson. – 6th ed. – St. Louis : Mosby Elsevier, 2008. – VII, 631 str. : ilustr. ; 24 cm Murray, John J. Prevention of Oral Disease. Oxford, 2007.

ПАТОЛОШКА физиологија / [аутори] Павле Миленковић, уредник и сарадници.- Београд : Универзитет, 2003 (Београд : Чигоја штампа). – XВИИИ, 598 стр.: илустр. ; 24 цм

Практикум из физиологије : за студенте Стоматолошког факултета.
Део 1 / Милош Анојчић. – Београд : Универзитет, 1997 (Београд : Завод за графичку технику Технолошко-металуршког факултета). – ИX, 86 стр. : илустр. ; 24 цм.
– (Универзитетски уџбеници / Универзитет у Београду ; 55)

Атлас обољења пулпе и апексног пародонцијума : објективни и патохистолошки налаз / Олга Караџов, Душан Кезеле, Драган Кубуровић. – Београд : Универзитет, 1998 (Београд : Завод за графичку технику Технолошко-металуршког факултета). – 74 стр. : илустр. ; 30 цм. -(Универзитетски уџбеници ; 80)

Орална хирургија / Божидар Јојић, Јован Перовић. – Београд :
Универзитетска штампа, 2000 (Београд : Завод за графичку технику
Технолошко-металуршког факултета). – 338 стр. : илустр. ; 24 цм. –
(Универзитетски уџбеници / Универзитет у Београду ; 56)

Johnson, William T. Color Atlas of Endodontics. Philadelphia, 2002.
Natali, Arturo N. Dental Biomechanics. London, 2004.

Поклон Асст. др Драгана Илића
Драган Илић. Енглеско-српски стоматолошки речник. Београд, 2007.

Поклон Проф. др Драгослава Стаменковића
Драгослав Стаменковић и сарадници. Градивни стоматолошки материјали – достигнућа и перспективе. Београд, 2007.

Војислав Лековић и сарадници. Перспективе и достигнућа стоматологије. Београд, 2003.
Бранислав Димитријевић. Стоматологија и култура. Београд, 2002.

CD-ROM
Heraeus Kulzer GmbH. Troubleshooting in Dental Panoramic Radiography
IMTEC Corporation. IMTEC SENDAX Mini Dental Implant (MDI) System – Presentation
Servo-Dental Dörken

Видео-касете
Heraeus Kulzer GmbH. Der paßgenaue Dentalguß – Einsatz der Vakuum-Druck-Gießgeräte CL-G, CL-G 77, CL-G 2002 und CL-IM
Heraeus Kulzer GmbH. Inlays/Onlays – Klinik und Technik der Zahnerhaltung mit Inlays und Onlays
Heraeus KulzerGmbH. Naturgemäße Aufwachstechnik – Handwerkliche Spitzenleistung zur Wiederherstellung des Funktions-Formenkomplexes
Heraeus Kulzer GmbH.The Heraeus Chrome-Cobalt-System, Part 1: Fabricating the Retainer Crowns
Heraeus Kulzer GmbH. The Heraeus Chrome-Cobalt-System, Part 2: Fabricating the Chrome Cobalt Denture Base
Heraeus Kulzer GmbH. Heraeus Edelmetall-Dentallegierungen – Sicherheit und Lebensqualität für den Patienten
VITA Zahnfabrik. Vitapan 3D-Master®
Ribbond, Inc. Ribbond® Bondable Reinforcement Ribbon

Значајан део поклона, од посебне вредности за фонд наше Библиотеке, чини 7 коричених свезака, које представљају резултат дугогодишњег рада Проф. Стаменковића на прикупљању и селекцији научно-истраживачких радова из области стоматолошке протетике, објављених у домаћим часописима.

Стоматолошка протетика. Књига I: Стоматолошки гласник Србије 1969-1976;
Београд, јануар 1977.
Стоматолошка протетика. Књига II: Стоматолошки гласник Србије – Ванредни бројеви 1964-1971;
Београд, мај 1977.
Стоматолошка протетика. Књига III: Стоматолошки гласник Србије– Ванредни бројеви 1972-1976;
Београд, јун 1977.
Стоматолошка протетика. Књига IV: Стоматолошки гласник Србије 1977, 1978;

ХII СНС – Врњачка Бања 1977;

XIII СНС – Соко Бања 1978;

Београд, 1979.
Стоматолошка протетика. КњигаВ: Стоматолошки гласник Србије 1979, 1980;
XIV СНС – Нови Сад 1979;
VII конгрес – Задар 1980;
Београд, 1981.

Стоматолошка протетика. Књига VI: Стоматолошки гласник Србије 1981, 1982, 1983, 1984;
XV СНС – Београд 1981;
XVI СНС – Ниш 1982;
VIII конгрес – Врњачка Бања 1984;
Београд, 1985.
Стоматолошка протетика. КњигаВИИ: Стоматолошки гласник Србије 1985-1990;
Београд, 1991.

Поклон Проф. др Љиљане Јанковић
Lynch, Malcolm A.; Brightman, Vernon J.; Greenberg, Martin S. Burket’s Oral Medicine – Diagnosis and Treatment. Philadelphia, 1994.
23. 1. 2008.
Поклон Проф. др Љубомира Тодоровића
Љубомир Тодоровић и сарадници. Орална хирургија. Београд, 2007.
Љубомир Тодоровић и сарадници. Анестезија у стоматологији. Београд, 2003.
Ангел Пеев. Лапароскопска билијарна хирургија. Скопје, 1995. 3D-Master®
Ribbond, Inc. Ribbond® Bondable Reinforcement Ribbon

 

Поклон Проф. др Саше Чакића. Саша Чакић. Орална медицина – практикум. Београд, 2007.

Gunderson, Leonard L.; Tepper, Joel E. Clinical Radiation Oncology. Philadelphia, 2007.

Harty, Frederick J. Harty’s Endodontics in clinical practice. Edited by T.R. Pitt Ford. Edinburgh,2004.

Garg, Arun K. Bone Biology, Harvesting and Grafting for Dental Implants – Rationale and Clinical Applications. Chicago, 2004.

Hall, Walter B. Critical Decisions in Periodontology. Hamilton-London, 2003.

Kidd, Edwina A. M. Essentials of Dental Caries – The Disease and its Management. Oxford, 2005.

Malamed, Stanley F. Sedation – A Guide to Patient Management. St. Louis, 2003.

Allen, P. Finbar; McCarthy, Sean. QuintEssentials 12—Complete Dentures: From Planning to Problem Solving. London, 2003.

Richard Brand, Donald Isselhard. Anatomy of Orofacial Structures. St. Louis, 2003.

James Gutmann, Thom Dumsha, Paul Lovdahl. Problem Solving in Endodontics – Prevention, Identification and Management. St. Louis, 2006.

Hargreaves, Kenneth M., and Goodis, Harold E. Seltzer and Bender’s Dental Pulp. Chicago, 2002.

Langlais, Robert P. Exercises in Oral Radiology and Interpretation. St. Louis, 2004.

MacEntee, Michael. The Complete Denture: A Clinical Pathway. Chicago, 1999.

Marx, Robert E., and Stern, Diane. Oral and Maxillofacial Pathology: A Rationale for Diagnosis and Treatment. Carol Stream, 2003.

Regezi, Joseph A.; Sciuba, James J.; Jordan, Richard C. K. Oral Pathology – Clinical Pathologic Correlations. St. Louis, 2003.

Reichart, Peter A.; Philipsen, Hans P. Odontogenic Tumors and Allied Lesions. London, 2004.

Sato, Naoshi. Periodontal Surgery: A Clinical Atlas. Carol Stream, 2000.

Sclar, Anthony G. Soft Tissue and Esthetic Considerations in Implant Therapy. Carol Stream, 2003.

Roulet, Jean-François; Wilson, Nairn H. F.; Fuzzi, Massimo. Advances in Operative Dentistry, Volume 1: Contemporary Clinical Practice. Carol Stream

Roulet, Jean-François; Wilson, Nairn H. F.; Fuzzi, Massimo. Advances in Operative Dentistry, Volume 2: Challenges of the Future. Carol Stream, 2001.

Hosey, Marie Therese; Chadwick, Barbara L. QuintEssentials 9—Child Taming: How to Manage Children in Dental Practice. London, 2003.

Chong, Bun San. QuintEssentials 23: Managing Endodontic Failure in Practice. London, 2004.

Craig, David; and Skelly, Meg. QuintEssentials 15 – Practical Conscious Sedation. London, 2004.

Meechan, John G. Minor Oral Surgery in Dental Practice. London, 2006.

Welbury, Richard R. and Gregg,Terry A. Managing Dental Trauma. London, 2006.