Студентски парламент – прелиминарни резултати избора

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Студентски парламент: обавештење о одржавању избора и коначне изборне листе

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Прелиминарне изборне листе за избор једног представника Стоматолошког факултета у Студентском парламенту Универзитета у Београду и за избор чланова Студентског парламента Стоматолошког факултета Универзитета у Београду

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Одлука о расписивању избора за Студентски парламент Универзитета у Београду – Стоматолошки факултет за мандатни период октобар 2024.-октобар 2026. године и Одлука о ближем уређивању поступка спровођења избора, Одлука о избору два члана из редова студената за бирачки одбор за спровођење избора чланова за Студентски парламент Универзитета у Београду (мандатни период октобар 2024.-октобар 2026. године), Одлука о избору два члана из редова студената за Изборну комисију за спровођење избора чланова за Студентски парламент Универзитета у Београду (мандатни период октобар 2024.-октобар 2026. године), Одлука о избору чланова за спровођење избора за Студентски парламент Универзитета у Београду, Позив за избор представника Студентског парламента Универзитета у Београду на Стоматолошком факултету

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Надлежности, председништво и органи Студентског парламента

Студентски Парламент Стоматолошког факултета је демократски организована институција, која заступа интересе студената стоматологије, конституисана јуна 2008. године.


Надлежности Парламента су да:

 • Бира Председника студентског Парламента, Подпредседнике СП, Генералног секретара СП, чланове Председништва СП и врши верификацију мандата изабраних делегата;
 • Верификује мандат студентских представника у Савету Стоматолошког факултета;
 • Савету Стоматолошког факултета даје предлог студента продекана на основу раније расписаног конкурса;
 • Покреће поступак за разрешење студента продекана;
 • На предлог Председника СП-а бира чланове председништва СП-а;
 • На предлог трећине делегата бира подпредседника и генералног секретара;
 • На предлог Председника СП-а усваја годишњи програм СП-а и финансијски план;
 • Упознаје се са извештајем о финансијском пословању за претходну годину;
 • Верификује акте које доноси Председништво;
 • Доноси Статут, опште акте којима се одређује организација, начин рада и одлучивања, као и права и дужности делегата и органа СП-а, као и промене и допуне ових аката;
 • Бави се радом Председништва и осталих органа студентског Парламента Стоматолошког факултета у Београду;
 • Прихвата резолуције и становишта према одређеним проблемима на различитим друштвеним подручјима, посебно оним који се односе на студенте;
 • Обавља друге активности одређене актима студентског Парламента Стоматолошког факултета;
 • Одлуке Парламента важе за све чланове органа и организационих облика студентског Парламента;
 • Доноси Пословник СП-а којим се регулише његов рад.

Председништво је извршни орган Студентског парламента. Председништво броји 10 чланова које на предлог Председника парламента бира студентски Парламент.

Председник Студентског парламента:

Младен Шиљковић

stud.parlament@stomf.bg.ac.rs

Потпредседник

Вук Чолевић

Секретар парламента – Маша Годић

Председник ЦНИРС-а – Страхиња Радевић, mailto: cnirs@stomf.bg.ac.rs

Студент продекан: Илија Вешковић, mailto: student.prodekan@stomf.bg.ac.rs

Седнице Студентског парламента су редовне и ванредне. Редовне седнице Студентског парламента одржавају се у јануару, марту, мају, јуну, октобру и новембру.

За сва студенска питања, можете се обратити студенту продекану Илији Вешковићу на е-маил или у студентским просторијама у сутерену Деканата, Улица др Суботића бр 8, понедељком од 11,30 до 13,00 и четвртком од 11,20 до 13,00.

Сва питања и сугестије на рад студентског Парламента можете послати на маил stud.parlament@stomf.bg.ac.rs

Секретари већа година:

I година – Марко Гарић

II година – Петар Текић

III година – Катарина Кушић

IV година – Мина Симоновић

V година – Александра Нухбеговић

VI година – Илија Вешковић