Здравствене специјализације

Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника – опште одредбе

Правилник је објављен у “Службеном гласнику РС”

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Конкурс за упис на здравствене специјализације – новембарски рок 2022. године: списак примљених кандидата и обавештење о упису

Упис примљених кандидата који су конкурисали у новембарском конкурсном року обавиће се од 16.01.2023. до 27.01.2023. године – према распореду уписа. Специјалистички стаж почиње 01.02.2023. године, осим ако другачије није назначено у табели у наставку.

Упис се обавља за све кандидате у назначеном времену без обзира на датум почетка специјалистичког стажа.

За упис је потребно припремити следеће:

 • Специјалистички индекс (купује се у скриптарници Стоматолошког факултета у Београду)
 • Лекарско уверење за упис на факултет
 • Резултати тестова за специфичне заразне болести (ХИВ, Хепатитис Б и Ц)
 • Доказ о уплати прве рате школарине – преузети фактуру у соби 110 Деканата факултета, од 09.01.2023. године.

Факултет обезбеђује униформе (Чироки), па је потребно да проверите бројеве својих униформи јер ћете тај податак давати приликом уписа.

Цена једног семестра (шест месеци) износи:

Болести зуба и ендодонција

120.000,00 дин.

Прев. и дечја стоматологија

120.000,00 дин.

Стоматолошка протетика

300.000,00 дин.

Пародонтологија и орална медицина

300.000,00 дин

Максилофацијална хирургија

300.000,00 дин.

Орална хирургија

300.000,00 дин.

За стране држављане, за све специјалистичке гране

3500 евра

 СПИСАК ПРИМЉЕНИХ КАНДИДАТА

 ОРАЛНА ХИРУРГИЈА – УПИС 16, 17. и 18. јануара 2023. године, од 10 до 13 часова

РЕД.БР.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ДАТУМ ПОЛАСКА

1

Мијаиловић Ива

01.02.2023.

2

Станимировић Невена

01.02.2023.

3

Стојаковић Марко

01.02.2023.

4

Брајовић Ружица

01.02.2023.

5

Нејковић Александра

01.02.2023.

6

Ђокић Миодраг

01.02.2023.

7

Вукић Данило

01.02.2023.

8

Кричка Шпиро

01.02.2023.

9

Вукадиновић Бојана

01.02.2023.

10

Марковић Сава

01.02.2023.

11

Арнаутовић Русмир

01.09.2023.

12

Чучковић Дејан

01.09.2023.

13

Радосављевић Душица

01.09.2023.

14

Карановић Марија

01.09.2023.

15

Деспотовић Филип

01.09.2023.

16

Пећанац Страхиња

01.09.2023.

17

Николајевић Милош

01.09.2023.

18

Ђиновић Александра

01.09.2023.

19

Јеловац Маша

01.09.2023.

20

Јовановић Марко

01.09.2023.

 СТОМАТОЛОШКА ПРОТЕТИКА – УПИС 19, 20. и 23. јануара 2023. године, од 10 до 13 часова

РЕД. БР.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ДАТУМ ПОЛАСКА

1

Лукић С. Невена

1.2.2023.

2

Букоровић З. Јован

1.2.2023.

3

Планојевић Д. Вања

1.2.2023.

4

Деспотовић Бишевац Дуња

1.2.2023.

5

Радојичић Г. Тијана

1.2.2023.

6

Мићановић В. Марица

1.2.2023.

7

Марић З. Тијана

1.2.2023.

8

Стојановић Марко

1.2.2023.

9

Чепић М. Кристина

1.2.2023.

10

Мијаиловић Д. Милан

1.2.2023.

11

Терзић А. Лазар

1.6.2023. (на Клиници за стоматолошку протетику)

12

Станковић Наталија

1.6.2023. (на Клиници за стоматолошку протетику)

13

Ћајић М. Јелена

1.6.2023. (на Клиници за стоматолошку протетику)

14

Томашевић Г. Теодора

1.6.2023. (на Клиници за стоматолошку протетику)

15

Живковић М. Срђан

1.6.2023. (на Клиници за стоматолошку протетику)

16

Николић Л. Стефан

1.6.2023. (кружење предвиђено планом и програмом)

17

Живић Б. Ана

1.6.2023. (кружење предвиђено планом и програмом)

18

Ђорђевић М. Александра

1.6.2023. (кружење предвиђено планом и програмом)

19

Михајловић Љ. Ива

1.6.2023. (кружење предвиђено планом и програмом)

                              

ПАРОДОНТОЛОГИЈА И ОРАЛНА МЕДИЦИНА  – УПИС 24. јануара 2023. године, од 10 до 13 часова

РЕД.БР.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ДАТУМ ПОЛАСКА

1

Аћимовић  Тијана

1.2.2023.

2

Зец Маја

1.2.2023.

3

Тодоровић Ненад

1.2.2023.

4

Бојић Нада

1.2.2023.

5

Кучевић Бењамин

1.2.2023.

6

Мићевић Лазар

1.2.2023.

7

Субу Роман

1.2.2023.

8

Росић Бојана

1.2.2023.

 

ПРЕВЕНТИВНА И ДЕЧЈА СТОМАТОЛОГИЈА  – УПИС 25. јануара 2023. године, од 10 до 13 часова

РЕД.БР.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ДАТУМ ПОЛАСКА

1

Антељ Б Горјана

1.2.2023.

2

Пејчић Д Наташа

1.2.2023.

3

Ицић Пешић Александра

1.2.2023.

4

Ђукић Мина

1.2.2023.

5

Милетић Пејић Јулијана

1.2.2023.

6

Пекић В. Милица

1.2.2023.

7

Ивковић Катарина

1.2.2023.

8

Јовановић Данијела

1.2.2023.

9

Кешељ Срећковић Бранка

1.2.2023.

 БОЈЕСТИ ЗУБА И ЕНДОДОНЦИЈА – УПИС 26. јануара 2023. године, од 10 до 13 часова

РЕД.БР.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ДАТУМ ПОЛАСКА

1

Павловић Ивана

1.2.2023.

2

Племић Ђ. Анђела

1.2.2023.

 МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА – УПИС 26. јануара 2023. године, од 10 до 13 часова

РЕД.БР.

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

ДАТУМ ПОЛАСКА

1

Петровић М. Анастасија

1.2.2023.

2

Радановић Срђан

1.2.2023.


Конкурс за упис на здравствене специјализације – новембарски рок 2022. године

На основу Правилника о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, Стоматолошки факултет Универзитета у Београду расписује

КОНКУРС ЗА УПИС У 2022/23 НА  СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

из следећих специјалистичких грана

Специјалност

Број специјализаната

Орална хирургија

15

Пародонтологија и орална медицина

10

Превентивна и дечја стоматологија

10

Болести зуба и ендодонција

5

Стоматолошка протетика

5

Максилофацијална хирургија

3

 Потребна документа за кандидате који конкуришу из домова здравља:

– захтев (можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8),

– оверена фотокопија решења Министарства здравља о одобреној специјализацији,

– оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету и додатка дипломе за држављане Републике Србије

– оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

– оверена фотокопија лиценце издате од стране Стоматолошке коморе Србије,

– оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,

– 2 фотографије,

– доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета

 број 840-1122666-67, позив на број 32410.

Потребна документа за кандидате који конкуришу из приватне праксе:

– захтев (можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8),

– решење које доноси оснивач приватне праксе о одобравању специјализације,

– потврда издата од стране оснивача приватне праксе да је кандидат који се упућује на специјализацију у сталном радном односу ,

– оверена фотокопија дипломе о завршеном факултету и додатка дипломе за држављане Републике Србије,

– оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту,

– оверена фотокопија лиценце издате од стране Стоматолошке коморе Србије,

– оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених,

– 2 фотографије,

– доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета, број 840-1122666-67, позив на број 32410.


Страни држављани који су завршили факултет здравствене струке, а не обављају здравствену делатност као професију у Републици Србији морају да испуњавају следеће услове:

I – Уколико су диплому о завршеном факултету стекли ван Републике Србије потребно је:

 • да су обавили процедуру признавања дипломе (академско признавање за наставак образовања врши се на Универзитету у Београду, Студентски Трг бр.1) решење о признавању стране високошколске исправе или потврду Универзитета да је предата документација за покретање процедуре признавања дипломе.
 • да су на специјализацију упућени у Републику Србију, одлуком одговарајуће здравствене установе и/или решењем Министарства здравља које их упућује на специјализацију
 • копију пасоша
 • оверену фотокопију оригиналне дипломе о завршеном факултету
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • потврду да је похађао курс српског језика у једној од акредитованих установа.

(не односи се на кандидате из Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске и Македоније)

 • доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета број 840-1122666-67, позив на број 32410.

II – Уколико су диплому о завршеном факултету стекли у Републици Србији потребно је:

 • да су на специјализацију упућени у Републику Србију, одлуком одговарајуће здравствене установе и/или решењем Министарства здравља које их упућује на специјализацију.
 • захтев (можете преузети ОВДЕ или у Секретаријату факултета, улица др Суботића бр. 8, соба бр. 8).
 • оверену фотокопију оригиналне дипломе о завршеном факултету
 • да имају и потврду о положеном стручном испиту.
 • копију пасоша
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених.
 • 2 фотографије.
 • доказ о уплати трошкова спровођења конкурса у неповратном новчаном износу од 30.000,00 динара који се уплаћује на жиро рачун Стоматолошког факултета, број 840-1122666-67, позив на број 32410.

Школарина за једну школску годину износи:

За држављане Републике Србије:

– за специјалности Пародонтологија и орална медицина, Стоматолошка протетика, Максилофацијална, хирургија, Орална хирургија и Ортопедија вилица: 600.000 динара;

– за специјалности Превентивна и дечја стоматологија и Болести зуба и ендодонција: 240.000 динара.

За стране држављане: 7.000 ЕУР у динарској противвредности за све специјалности. 

Прва рата школарине се плаћа приликом уписа, а свака следећа по истеку шест месеци од претходне.

Пријаве на конкурс ће се примати од 21.11.2022. до 02.12.2022.године.

Документа се предају у соби бр. 8 секретаријата Стоматолошког факултета у Београду, др Суботића бр. 8 од 10,00 до 13,00 часова.

У цену специјализације урачуната је и радна униформа.

Ментори за специјализације

ЕВИДЕНЦИОНИ КАРТОН ЗА МЕНТОРЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Евиденциони картон за менторе специјализације преузмите ОВДЕ.

Попуњену пријаву можете послати ОВДЕ.


Одлука о критеријумима за именовање ментора за студенте на специјалистичким студијама

Заинтересовани кандидати могу поднети документацију у складу са одлуком о критеријумима за менторе током читаве године

На основу члана 49. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Наставно-научно веће Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на В редовној седници одржаној 23.05.2011. године, донело је следећу

О Д Л У К У

Утврђују су критеријуми за именовање ментора за студенте уписане на специјалистичке студије почев од априлског уписног рока 2011. године.

радно искуство

научна компетенција

остало

5 година као специјалиста

2 рада у часопису са SCI или SCI exp листе (аутор или коаутор) и један рад у стоматолошком часопису са рецензијом (први аутор)

 1. положен специјалистички испит са одличним успехом
 2.  да ради у установи у којој постоји специјалистичка служба
 3. да ради на радном месту где ће се изводити настава
 4. да је провео месец дана на усавршавању на стоматолшком факултету у земљи или иностранству у току последњих пет година
 5. активно учешће на конгресима , симпозијумима и курсевима КМЕ у последњих 5 година на којима је имао презентовао најмање један рад сваке године
 6. позитивно мишљење клинике

Образложење

На основу предлога наставник колегијума Клиника на којима се обавља стоматолошка специјалистичка делатност, а у складу са законским оквирима донета је одлука као у диспозитиву.

Ценовник услуга у Одсеку за наставу