Студентски стандард, конкурси, стипендије


Одлука о стипендирању најбољег дипломираног студента

Конкурс Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке

Colgate стипендија за 2022/23 годину

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Обавештење за студенте – кредити и стипендије

На огласној табли факултета у Деканату (ул.Др.Суботића 8.), истакнут је извод из НОВОГ предлога листе кандидата за студентске кредите и стипендије школске 2022/23 године, као и упутство за пријем и достављање документованих приговора на оглашени предлог ранг листе.

Рок за подношење приговора је најкасније до 22.12.2022.године, на шалтер 1. студентске службе, од 11-13 часова. 

Студенти којима је одобрена стипендија или кредит, одмах нека отварају текуће рачуне у најближој експозитури УНИКРЕДИТ БАНКЕ уколико до сада нису отворили. Треба да понесу ИНДЕКС и важећу личну карту.

Студенти којима је одобрен, а први пут користе студентски кредит у школској 2022/23 години, дужни су да доставе:

– оверен Образац 6-изјава жиранта (преузети са сајта Уницредит банке или на шалтер 1. студентске службе)

– очитану или фотокопију личне карте жиранта

– попуњену меницу на обе стране (својеручан потпис корисника и жиранта), која мора бити уредна, неоштећена и попуњена према УПУТСТВУ са полеђине Обрасца бр.6.

Рок за предају најкасније до 20.02.2023.године на шалтеру 1. студентске службе од 11-13часова.


Обавештење за студенте који су конкурисали за студентски смештај

На огласној табли у Секретаријату факултета и ОВДЕ  је истакнута коначна ранг листа студената који су конкурисали за студентски смештај школске 2022/23 године.

Места у студентским домовима:

Расподела места у студентским домовима обавиће се према следећем распореду:

  • МЛАДИЋИ – 26.11.2022 (субота) у 15.00-16.00 часова у Амфитеатру 1, ул.Ранкеова 4.
  • ДЕВОЈКЕ – 26.11.2022 (субота) у 16.00 часова у Амфитеатру 1, ул.Ранкеова 4.

Напомена: Обавезно је присуство уз индекс и личну карту.

Ранг листа студената који су конкурисали за смештај у студентским домовима школске 2022/23 године

Истакнута је ранг листа студената који су конкурисали за смештај у студентским домовима школске 2022/23 године.

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Рекламације на ранг листу могу се доставити најкасније до 09.11.2022.год. на шалтер 1. од 11-13 часова.

***На ранг листи за младиће извршена је промена укупног броја бодова, услед рекламације на израчунато трајање студија код студента на ранг листи бр.4, Милојевић Никола. Именованом студенту уместо погрешног укупног броја бодова 99,65 на ранг листи, биће исправљено на 93,65.

Коначна ранг листа биће истакнута 21.11.2022.године.