Обавезни превентивни прегледи за студенте 1. и 3. године интегрисаних и основних струковних студија

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Обавештење за студенте који први пут користе студентски кредит или стипендију у школској 2023/24 години

Студенти који први пут користе студентски кредит или стипендију школске 2023/24 године дужни су да преузму потписан и оверен примерак уговора о коришћењу кредита или стипендије, као и за старе кориснике обавештење о враћању студентског кредита, у студентској служби шалтер 1. од 11-13часова од 01.04 – 15.04.2024. године.

Обавештење за кориснике студентског кредита у школској 2023/24 године

Студенти којима је одобрен, а први пут користе студентски кредит у школској 2023/24 години, дужни су да доставе:

– оверен Образац 6-изјава жиранта (преузети са сајта Поштанске штедионице или на шалтер 1. студентске службе)

– очитану или фотокопију личне карте жиранта

– попуњену меницу на обе стране (својеручан потпис корисника и жиранта), која мора бити уредна, неоштећена и попуњена према УПУТСТВУ са полеђине Обрасца бр.6.

Рок за предају најкасније до 16.02.2024.године на шалтер 1. студентске службе од 11-13часова.

Извод из предлога листе кандидата за студентску стипендију и кредит

На сајту факултета и огласној табли је истакнут Извод из предлога листе кандидата за студентску стипендију и кредит.

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ
Исплата ће се вршити преко Банке Поштанска штедионица.
Најнижи број бодова за одобрени студентски кредит је 9.96 бодова.
Уколико нису тачни наведени неки од елемената за бодовање који су наведени у КОНКУРСУ, кандидати треба да доставе документоване приговоре студентској служби најкасније до 26.12.2023.године.

Mеста у студентским домовима – школска 2023/24. година

Девојке

Младићи

Студентски стандард, конкурси, стипендије


Одлука о стипендирању најбољег дипломираног студента

Конкурс Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке

Colgate стипендија за 2022/23 годину

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ