Колоквијуми – зимски семестар школске 2020/21. године

I година: Стоматолошки материјали: 20.1.2021. год, 13,00-14,00 АМФ 2

I година: Анатомија са денталном морфологијом – четвртак 21.01.2021. од 9 – 10.30, Амфитеатар 2

II година: Колоквијум у виду теста из наставног предмета Пародонтологија и орална патологија за студенте ОСС Зубни техничар протетичар ће се одржати у среду 27.01. у 10h у семинарској сали на Клиници за максилофацијалну хирургију.

III година: Фиксне надоканде 1: 26.1.2021. год, 13,00-14,00 АМФ 2

III година: Комплексне парцијалне протезе –  колоквијум се одржава у четвртак  28.1.2021. у 9h, Семинарска сала Клинике за стоматолошку протетику


Литература за предмет Биомеханика зубних надокнада и апарата – (предавања проф. др А. Милић)

  1. Д. Стаменковић: Стоматолошка протетика – парцијалне протезе. Поглавље 1 стране 38-71; Поглавље 3 стране 208 – 228
  2. С Радловић Пантелић Фиксне надокнаде. Поглавље 3 стране 67 – 111
  3. М Јуришић и сарадници. Орална имплантологија. Поглавље 10 стране 138 – 153. Поглавље 11 стране 156 – 167

Биомеханика – резултати колоквијума – мај 2022. године

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ