Колоквијуми – летњи семестар школске 2022/23. године

Фиксне надокнаде 2

Завршни колоквијум је 29.5.2023. године у 11 часова.


Литература за предмет Биомеханика зубних надокнада и апарата – (предавања проф. др А. Милић)

  1. Д. Стаменковић: Стоматолошка протетика – парцијалне протезе. Поглавље 1 стране 38-71; Поглавље 3 стране 208 – 228
  2. С Радловић Пантелић Фиксне надокнаде. Поглавље 3 стране 67 – 111
  3. М Јуришић и сарадници. Орална имплантологија. Поглавље 10 стране 138 – 153. Поглавље 11 стране 156 – 167