Адресар Стоматолошког факултета

 


Клиника за болести зуба, Ранкеова 4

Централа
+381 11 785 70 51;
+ 381 11 785 70 52
+ 381 11 785 70 53

Проф. др Југослав Илић, управник

e-mail: jugoslav.ilic@stomf.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3442-801

Главна сестра Данијела Стојилковић
Телефон: +381 11 2435-719


Клиника за стоматолошку протетику, Ранкеова 4

Централа
+ 381 11 785 70 51
+ 381 11 785 70 52
+ 381 11 785 70 53

Проф. др Александар Тодоровић, управник

e-mail: a.todorovic@stomf.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 2441-844

Главна сестра Снежана Ђорђевић
Телефон: +381 11 785 70 51


Клиника за дечју и превентивну стоматологију, Др Суботића 11

Централа
+381 11 2684-581
Проф. др Зоран Вулићевић, управник

e-mail: zoran.vulicevic@stomf.bg.ac.rs

Телефон: +381 11 2685-242
Главна сестра Светлана Лука


Клиника за максилофацијалну хирургију, Др Суботића 4

Централа

Телефони: +381 11 2685-064
Доц. др Зоран Јездић, управник

e-mail: zoran.jezdic@stomf.bg.ac.rs

Телефон: +381 11 2685-342
Главна сестра Оливера Бојић

Телефон: +381 11 2685-268


Клиника за оралну хирургију, Др Суботића 4

Централа
+381 11 2685-268;
+381 11 2685-064

Доц. др Бојан Јањић, управник

e-mail: bojan.janjic@stomf.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 2685-824

Главна сестра Душанка Благојевић
Телефони: +381 11 2685-268; +381 11 2685-064


Клиника за пародонтологију и оралну медицину, Др Суботића 4

Централа
+381 11 3629-201;
+381 11 2685-268;
+381 11 2685-064

Проф. др Зоран Алексић, управник

e-mail: zoran.aleksic@stomf.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 3629 200

Главна сестра Марија Милоски
Телефон: +381 11 3629 200


Клиника за ортопедију вилица, Гастона Гравијеа 2

Телефони

011 344 1001
011 344 2001
064 8980 048

Проф. др Ненад Недељковић, управник

e-mail: nenad.nedeljkovic@stomf.bg.ac.rs
Главна сестра Марија Раденковић


Дијагностички центар, Ранкеова бр.6

Проф. др Биљана Марковић Васиљковић, управник

e-mail: biljana.markovic.vasiljkovic@stomf.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 344-0841


Институтски предмети, Др Суботића 1

Проф. др. Иван Дожић, управник

e-mail: ivan.dozic@stomf.bg.ac.rs

Телефони:
+381 11 2646-280;
+381 11 2657-830;
+381 11 2682-373


Клиничко медицински предмети у КБЦ “Звездара”, Д. Туцовића 161

Проф. др Раде Косановић, управник

e-mail: rade.kosanovic@stomf.bg.ac.rs

Телефон: +381 11 381 0369


Секретаријат Факултета – деканат

Улица др Суботића бр.8

Проф. др Алекса Марковић, декан

e-mail: dekan@stomf.bg.ac.rs

Телефони:
+381 11 2685-288
+381 11 2657-837

Проф. др Драгана Пузовић, продекан за наставну делатност

e-mail: prodekan.nastava@stomf.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 2685-288

Проф. др Ивана Радовић, продекан за научно-истраживачки рад

e-mail: ivana.radovic@stomf.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 2685-288

Проф. др Војкан Лазић, продекан за финансије

e-mail: vojkan.lazic@stomf.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 2685-288

Проф. др Саша Јанковић, продекан за здравство

e-mail: sasa.jankovic@stomf.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 2685 288

Александра Илић, секретар Факултета

e-mail: aleksandra.ilic@stomf.bg.ac.rs
Телефон:
+381 11 2685-288;
+381 11 2657-837

Жељка Мићић, руководилац економско-финансијске службе

e-mail: zeljka.micic@stomf.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 2645-140

Дипл. инг Бранко Вуков, шеф рачунарског центра

e-mail: banko.vukov@stomf.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 2685-564

Нада Дамјановић, шеф књиговодства

e-mail: nada.damjanovic@stomf.bg.ac.rs
Телефон: +381 11 2684-663


Одсек за наставу, Др Суботића 8
11000 Београд, Србија

Др сци. Јасмина Текић, шеф одсека за наставу

Телефони:
+381 11 2685 760
+381 11 2685 288

Email: jasmina.tekic@stomf.bg.ac.rs

Јасмина Бимбашић, референт за специјалистичке студије и постдипломске студије
Телефон: +381 11 2658-424
Email: jasmina.bimbasic@stomf.bg.ac.rs


Техничка служба Факултета, Ранкеова 4,
11000 Београд, Србија

Предраг Ђукић, шеф Техничке службе
Email: tehnicka.sluzba@stomf.bg.ac.rs