Правила понашања студената

Студент Факултета дужан је да се придржава:

 • прописа утврђених Законом о високом образовању, Статутом и општим актима Факултета,
 • да чува углед и да поштује права запослених и студената,
 • да поштује прописану дисциплину и правила понашања у оквиру академске заједнице и
 • да уредно извршава своје обавезе.

Дисциплинске повреде су:

 • кршење реда на предавањима, вежбама, испитима и другимоблицима наставе,
 • наношење увреде наставницима, сарадницима и другимзапосленима, студентима као и гостима Факултета,
 • долазак студента на наставу, испите у алкохолисаном стању или под дејством опојних дрога, навођење на употребу алкохола или опојних дрога или давање или помагање у употреби алкохола или опојних дрога или употреба тих средстава у просторијама Факултета;
 • коришћење недозвољених средстава на испиту и полагање испита противно утврђеним правилима студија, неовлашћено умножавање материјала за припремање испита (фотокопирање уџбеника и сл.) ради стављања у промет и стицања материјалне добити;
 • полагање испита уместо другог;
 • преправка и уписивање података у јавну исправу коју издаје Факултет или њихово коришћење, као и преправка или дописивање података у евиденције које води Факултет или њихово коришћење,
 • крађа имовине Факултета или имовине запослених и студената, као и намерно наношење материјалне штете средствима факултета, као и неовлашћено коришћење средстава Факултета.
 • изазивање туче или учествовање у тучи у просторијама Факултета, или у дворишту, као и изазивање нереда на тим местима,
 • намерно угрожавање безбедности непридржавањем прописа о заштити на раду,
 • ширење националне, верске, расне и друге нетрпељивости, политичко, страначко и верско организовање и деловање упросторијама Факултета;

Кодекс облачења:

 • није дозвољен долазак на предавања, вежбе, испите и друге облике активности у тренеркама, бермудама, мајицама без рукава.
 • није дозвољено ношење одеће која открива стомак.
 • тетоважа треба да буде покривена за време боравка на Факултету.

Својим потписом студент потврђује да је упознат са Правилима понашања студената Стоматолошког факултета у Београду.


ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ


Одлука о забрани коришћења мобилних телефона у току наставе

5.11.2018. године

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ