Доктори стоматолошких наука

Докторске дисертације одбрањене после 2000. године

 

Презиме и име

Датум одбране докторске дисертације

Назив докторске дисертације

Ментор/Коментор

1.                   

Тодоровић Александар

22.02.2000.

„CAD/CAM технологија у планирању и изради скелета парцијалних протеза”

Проф. др Драгослав Стаменковић

2.                   

Ђурић Стојановић Љиљана

13.6.2000

„Морфолошке варијације различитих типова отворених загрижаја”

Проф. др Мирјана Шашић

3.                   

Марковић Алекса

22.12.2000.

„Утицај ласера мале снаге на зарастање коштаних дефеката”

Проф. др Властимир Петровић

4.                   

Илић Драган

05.07.2002.

„Процена вредности лабораторијских метода за проверу квалитета апексне оптурације канала корена зуба”

Проф. др Александра Лукић

5.                   

Бркић Злата

24.09.2002.

„Утицај нифедепина на пародонцијум”

Проф. др Драгослав Ђукановић

6.                   

Никодијевић Ангелина

26.11.2002.

„Краниофацијална морфологија деце оболеле од церебралне парализе»”

Проф. др Невенка Јакшић

7.                   

Додић Слободан

23.12.2003.

„Анализа морфологије и функције орофацијалног комплекса у адолесцената са краниомандибуларним дисфункцијама”

Проф. др Даринка Станишић Синобад

8.                   

Влаховић Зоран

30.12.2003.

„Дефинисање параметара за процену квалитета стоматолошке здравствене заштите”

Проф. др Мирјана Јањанин

9.                   

Станчић Ивица

09.03.2004.

„Специфичности везе двоструке круне са металним скелетом парцијалне протезе”

Проф. др Драгослав Стаменковић

10.               

Дражић Радојица

14.06.2004.

„Процена ефикасности антибиотске и хируршке терапије акутних дентогених инфекција на основу клиничких параметара и вредности C реактивног протеина”

Проф. др Милан Јуришић

11.               

Милић Јасмина

30.09.2004.

„Процена вредности ортодонтске терапије у склопу мултидисциплинарног приступа аденоидном проблему”

Доц. др Предраг Николић

12.               

Ђорђевић Маја

28.12.2004.

„Упоредно испитивање хидроксилапатита и калцијум хидроксида као материјала за индиректно и директно прекривање пулпе”

Проф. др Катарина Пап

13.               

Чолић Сњежана

30.06.2005.

„Анализа фактора некрозе тумора (TNF- alfa) лактатдехидрогеназе (LDH) и азот-моноксида (NO) у садржају радикуларних циста и кератоциста”

Проф. др Милан Јуришић

14.               

Јанковић Саша

23.12.2005.

„Могућност примене комплексне терапије пародонтопатије у решавању изоловане рецесије гингиве”

Проф. др Божидар Димитријевић

15.               

Мандић Бојан

28.12.2005.

„Процена вредности миоартеријалног режња платизме у примарној реконструкцији пода уста”

Доц. др Драган Петровић

16.               

Алексић Зоран

10.01.2006.

„Примена фактора раста у регенеративној терапији пародонтопатија”

Проф. др Војислав Лековић

17.               

Стојчев Стајчић Љиљана

20.04.2006.

„Клиничко и експериментално испитивање остеогеног потенцијала бета-трикалцијум фосфата са DL- полиакдним глуколидом”

Проф. др Љубомир Тодоровић

18.               

Николић Живорад

13.07.2006.

„Упоредна анализа реконструкције дефеката усана методом лепезастих и клизајућих образних режњева”

Проф. др Мирослав Вукадиновић

19.               

Ђурић Миланко

14.07.2006.

„Улога herpes simplex вируса у настанку оралних промена код пацијената на хемиотерапији”

Проф. др Љиљана Јанковић

20.               

Поповић Милица

14.07.2006.

„Утицај завршне обраде глеђних рубова кавитета на квалитет везе глеђ-композитни материјал”

Проф. др Владимир Ивановић

21.               

Страјнић Љиљана

07.11.2006.

„Рендгенкраниометријска евалуација вертикалне димензије оклузије у терапији безубих пацијената – лонгитудинална студија”

Проф. др Даринка Станишић Синобад

22.               

Брковић Божидар

14.11.2006.

„Фармаколошко и клиничко испитивање ропивакаина за интраоралну локалну анестезију”

Проф. др Драгица Стојић

23.               

Николић Зорана

28.11.2006.

„Терапијски ефекти функционалних и фиксних апарата код пацијената са II класом прво одељење”

Проф. др Ивана Шћепан

24.               

Медић Весна

12.12.2006.

„Процена квалитета рубног затварања збрушених зуба фиксним надокнадама”

Проф. Др Косовка Обрадовић Ђурић

25.               

Милосављевић Жељко

12.12.2006.

„Терапијски ефекти Twin блок апарата у лечењу особа са дисталним загрижајем”

Проф. др Бранислав Глишић

26.               

Хаџи Михаиловић Милош

23.01.2007.

„Специфичности клиничких и патохистолошких промена код оралног lichen planus-a (olp)”

Проф. др Љиљана Јанковић

27.               

Петровић Ђорђе

13.02.2007.

„Биоелектрична активност кружног мишића усана и мишића жвакања код стрмог загрижаја”

Проф. др Бранка Вукић Ћулафић

28.               

Петровић Рената

01.03.2007.

„Имунохистохемијска, молекулско генетска и клиничка испитивања развоја периапексних лезија”

Проф. др Александра Лукић

29.               

Недељковић Ненад

03.04.2007.

„Примена Хербст апарата у терапији дисталног загрижаја”

Доц. др Предраг Николић

30.               

Коковић Владимир

17.04.2007.

„Упоредна клиничка анализа непосредног и позног оптерећења ITI® и ТЕТМ имплантата”

Проф. др Алекса Марковић

31.               

Гачић Бојан

16.10.2007.

„Затварање ороантралних комуникација применом алопластичног материјала β – трикалцијум –фосфата (Root Replica®)”

Проф. др Љубомир Тодоровић

32.               

Пуцар Ана

13.11.2007.

„Испитивање присуства микроорганизама оралне микрофлоре као фактора ризика у настанку и развоју оклузивне артеријске болести”

Проф. др Војислав Лековић

33.               

Мандић Јелена

03.12.2007.

„Проучавање минералног састава у почетној каријесној лезији глеђи”

Проф. др Марко Вуловић

34.               

Брковић Поповић Снежана

25.12.2007.

„Утицај магнетног поља на пародонтална ткива испод супраденталних протеза”

Проф. др Драгослав Стаменковић

35.               

Петровић Вања

19.03.2008.

„Могућност примене хидроксиапатита у апексогенези”

Проф. др Дејан Марковић

36.               

Јовановић Светлана

08.04.2008.

„Превенција оралних обољенка хоспитализованих особа са психотичним поремечајима”

Проф. др Иванка Гајић

37.               

Цветковић С. Андријана

20.05.2008.

„Улога имуноглобулина пљувачке у појави каријеса раног детињства”

Проф. др Мирјана Ивановић

38.               

Живојиновић Весна

19.06.2008.

„Биолошки аспекти примене калцијум хидроксиапатита и минерал триоксид агрегата у терапији оболеле пулпе”

Проф. др Дејан Марковић

39.               

Бркановић Тамара

25.11.2008.

„Утицај активатора на мекоткивне и скелетне структуре лица код особа са дисталним загрижајем и вертикалним растом лица.”

Проф. др Ивана Шћепан

40.               

Јевремовић Данимир

22.12.2008.

„Дистрибуција и концентрација напона у адхезивним мостовима”

Проф. др Косовка Обрадовић Ђуричић

41.               

Матовић Иван

06.03.2009.

„Испитивање својства минерал тироксид агрегата као материјала примењеног у оптурацији канала корена зуба”

Проф. др Невенка Теодоровић

42.               

Ивковић Недељка

07.07.2009.

„Однос хроничног бола у темпоромандибуларним дисфункцијама и нивоа естрогена код жена са различитим естрогенским статусом”

Проф. др Драгица Стојић

43.               

Тушек Иван

22.12.2009.

„Утицај социјалне средине и етничке припадности на појаву каријеса у раном детињству”

Проф. др Момир Царевић

44.               

Живковић Раде

22.12.2009.

„Оптерећење структура темпоромандибуларног зглоба у условима физиолошке и патолошке оклузије”

Проф. др Жељко Мартиновић

45.               

Радовић Ивана

Нострификација 14.07.2011, Универзитет у Сијени, Италија

„Фактори који утичу на цементирање композитних кочића”

Проф др Марко Ферари (Универзитет у Сијени – Италија)

46.               

Милетић Весна

Нострификација 03.07.2010., Универзитет у Единбургу, Велика Британијa

„Micro-Raman spectroscopic studies on the adhesive-dentine interface and the degree of conversion of dental adhesives”

 

47.               

Петровић Бојан

13.4.2010

„Употреба ICF класификације у избору стоматолошког третмана особа са ментајном ретардацијом”

Проф. др Дејан Марковић

48.               

Милић Лемић Александра

27.04.2010.

„Анализа дистрибуције оклузалног оптерећења кроз коштане структуре орофацијалног система”

Проф. др Љиљана Тихачек Шојић

49.               

Бесу Ирина

15.06.2010.

„Имунореактивност на протеине хране у етиопатогенези рекурентних оралнух улцерација”

Проф. др Љиљана Јанковић,Dr sci Зорица Јуранић

50.               

Јовичић Оливера

02.11.2010.

„Испитивање стања оралног здравља и могућности превенције оралних болести код деце оболеле од акутне леукемије”

Проф. др Радоје Стевановић

51.               

Дивнић Ресник Тихана

12.04.2011.

„Очување алвеоларног гребена након екстракције зуба применом коштаног морфогенетског протеина”

Доц. др Зоран Алексић

52.               

Перић Тамара

04.05.2011.

„Антикаријесни потенцијал калцијум-фосфата код пацијената са хипофункцијом пљувачних жлезда”

Проф. др Дејан Марковић

53.               

Мандинић Зоран

19.05.2011.

„Утицај флуорида на параметре оксидативног стреса код експерименталних животиња”

Проф. др Зоран Вулићевић

54.               

Шпадијер Гостовић Александра

21.06.2011.

„Гингивоморфометријска анализа у имплантолошкој терапији фиксним зубним надокнадама”

Проф. др Војислав Лековић

55.               

Андрић Мирослав

07.07.2011.

„Проапоптотски и антиапоптотски механизми у патогенези кератоцистичних одонтогених тумора”

Проф. др Јелена Милашин

56.               

Стаменковић Зорана

13.09.2011.

„Клинички ефекти примене Фрäнкелових регулатора функције у терапији дисталног и мезијалног загрижаја”

Проф. др Бранислав Глишић

57.               

Ђорђевић Јелена

20.09.2011.

„Тродимензионално испитивање облика и симетрије лица адолесцената применом ласерске технологије”

Проф. др Бранислав Глишић

58.               

Пајевић Тина

27.09.2011.

„ Заступљеност малоклузија код праисторијског, средњевековног и савременог човека.

Проф. др Бранислав Глишић

59.               

Вулићевић Тијана

08.11.2011.

„Врста и микроскопска структура везе између ортодонтских бравица и зуба при употреби различитих лепкова”

Проф. др Бранислав Глишић

60.               

Милинковић Ива

06.12.2011.

„Клиничка евалуација примене аутогене ћелијске културе фибробласта у терапији гингивалних рецесија”

Проф. др Зоран Алексић

61.               

Танасић Иван

27.12.2011.

„Дистрибуција оклузалних оптерећења у структурама крезубе доње вилице збринуте различитим зубним надокнадама”

Проф. др Љиљана Тихачек Шојић

62.               

Шћепановић Миодраг

27.12.2011.

„Утицај мини имплантата на успешност и квалитет протетске терапије безубих пацијената”

Проф. др Александар Тодоровић,Проф. др Алекса Марковић

63.               

Миленковић Ана

17.01.2012.

„Епидемиолошки профил повреда зуба код деце у Србији”

Проф. др Дејан Марковић

64.               

Стефановић Неда

29.05.2012.

„Анализа утицаја ортодонтског и ортодонтско хируршког лечења на горње ваздушне путеве и мека ткива лица применом компјутеризоване томографије”

Проф. др Бранислав Глишић

65.               

Јулоски Јована

05.06.2012.

„Динамика раста краниофацијалног комплекса особа са Тарнеровим синдромом”

Проф. др Бранислав Глишић

66.               

Мишић Тијана

12.06.2012.

„Експериментално и клиничко испитивање утицаја хируршке технике на температуру кости смањене густине током препарације лежишта и уградње имплантата””

Проф. др Алекса Марковић

67.               

Тодоровић Ана

12.07.2012.

„Анализа оклузије у пацијената са фиксним зубним надокнадама на имплантатима применом компјутера”

Проф. др Војкан Лазић

68.               

Антонијевић Ђорђе

12.07.2012.

„Варијације рендгенске слике цементних материјала и композитних кочића зависно од њиховог састава и примењене радиографске методе”

Проф. др Косовка Обрадовић Ђуричић

69.               

Ђорђевић Игор

12.07.2012.

„Упоредна анализа успешности стабилизационог сплинта и фармакотерапије у особа са темпоромандибуларним дисфункцијама”

Проф. др Војкан Лазић

70.               

Николић Наташа

16.07.2012.

„Карактеризација и токсична активност aggregatibacter actinomycetecomitans изолата”

Проф. др Саша Јанковић

71.               

Биочанин Владимир

17.07.2012.

„Компаративна анализа квалитета интрапериодонталне и интрасепталне анестезије изазване артикаином са епинефрином код пацијената са дијабетес мелитусом тип 2”

Проф. Др Божидар Брковић

72.               

Петровић Милан

04.10.2012.

„Биолошка активност композитних ћелијских носача на бази високопорозних хидроксиапатита и њихов утицај на ткивно инжињерство кости”

Проф. др Мирослав Вукадиновић

73.               

Илић Југослав

09.10.2012.

„Значај васкуларног ендотелног фактора раста и костног морфогенетског протеина-2 за репараторне способности здраве и диабетесом измењене зубне пулпе”

Проф. др Драгица Стојић

74.               

Ракић Миа

18.11.2012.

„Одређивање биомаркера губитка алвеоларне кости код пацијената са периимплантитисом”

Проф. др Војислав Лековић

75.               

Џелетовић Бојан

17.07.2012.

„Утицај животне доби, естрогенског статуса и каротидне атеросклерозе на проток крви кроз зубну пулпу”

Проф. др Драгица Стојић

76.               

Николић Небојша

27.11.2012.

„Изолација и карактеризација хуманих матичних ћелија пулпе млечних зуба”

Проф. др Јелена Милашин

77.               

Ђуричковић Мирјана

07.12.2012.

„Стање оралног здравља код деце оболеле од dijabetes mellitus-а тип 1 у Црној Гори”

Проф. др Зоран Вулићевић

78.               

Трифковић Бранка

21.12.2012.

„Анализа метролошких карактеристика уређаја за оптичку дигитализацију CAD/CAM система”

Проф. др Александар Тодоровић

79.               

Бајић Миљан

19.03.2013.

„Примена савремених хируршких процедура у терапији гингивалних рецесија”

Проф. др Саша Јанковић

80.               

Караџић Ивана

04.06.2013.

„Утицај различитих 3D биоматеријала на остеобластну диференцијацију мезенхималних ћелија зубне пулпе”

Проф. др Дејан Марковић

81.               

Ристић Марија

11.06.2013.

„Радиографско испитивање обима ресорпције коренова зуба и алвеоларне кости по завршетку активне фазе терапије малоклузија фиксним ортодонтским апаратима”

Проф. др Мирјана Шашић

82.               

Стојановић Зденка

17.06.2013.

„Кефалометријска процена краниофацијалног модела III скелетне класе у доба мешовите дентиције”

Проф. др Предраг Николић

83.               

Марковић Евгенија

04.12.2013.

„Утицај структуре ортодонтских жица на биокомпатибилност и перцепцију бола током почетне фазе лечења фиксним апаратима”

Проф. др Бранислав Глишић

84.               

Радовић Катарина

09.04.2014.

„Васкуларни ендотелни фацтор раста у гингиви и пљувачки у дијабетес мелитусу: значај за механички стрес и оралну хомеостазу код пацијената са имедијатним мобилним зубним надокнадама”

Проф. др Драгица Стојић

85.               

Опачић Галић Вања

27.05.2014.

„Испитивање биокомпатибилности наноструктурних биоматеријалана бази активних калцијум силикатних система и хидроксиапатита”

Проф. др Славољуб Живковић,Dr sci. Вукоман Јокановић

86.               

Чаировић Александра

30.05.2014.

„Утицај термичке обраде на биолошка и микроструктурна својства денталних легура”

Проф. др Драгослав Стаменковић

87.               

Манојловић Драгица

06.06.2014.

„Физичка,естетска и биолошка својства експерименталних композитних материјала”

Проф. др Бранислав Караџић

88.               

Савић Станковић В. Татјана

10.06.2014.

„Испитивање трикалцијум силикатног цемента (биодентин) у функцији дентинског заменика испод композитних испуна на бочним зубима”

Проф. др Бранислав Караџић,Доц. др Весна Милетић

89.               

Перић Мирјана

17.06.2014.

„Компаративна анализа клиничког и микробиолошког налаза код пацијената са протезним стоматитисом”

Доц. др Раде Живковић

90.               

Текић Јасмина

7.7.2014

„Истраживање и развој модела изврсности у стоматолошкој здравственој заштити”

Проф. др Дејан Марковић

91.               

Аничић Бобан

15.07.2014.

„Варијабилност наследне основе и ризик од настанка плеоморфног аденома пљувачних жлезда – анализа гена за сурвивин, TP53 и матриксну металопротеиназу 9”

Проф. др Витомир Константиновић

92.               

Зелић Ксенија

15.07.2014.

„Утицај наноструктуре, хемијског састава дентина и дистрибуције напона на ломљивост ендодонтски лечених зуба”

Проф. др Славољуб Живковић

93.               

Станимировић Драган

17.07.2014.

„Удруженост полиморфизма гена TLRs 2,3,4 и CD 14 код болесника са оралним лихен планусом”

Проф. др Љиљана Јанковић

94.               

Брајковић Денис

21.07.2014.

„Ефикасност профилактичке примене нимесулида и левобупивакаина у контроли постоперативног бола после хируршког вађења доњих импактираних умњака”

Проф. др Божидар Брковић

95.               

Јањић Бојан

21.10.2014.

„Експериментално и клиничко испитивање утицаја обртног момента и густине кости на вредности топлоте трења и примарне стабилности мини имплантата”

Проф. др Алекса Марковић

96.               

Ћаласан Дејан

02.12.2014.

„Утицај хируршке технике уградње и микро и макро дизајна имплантата на њихову стабилност у бочном сегменту горње вилице”

Проф. др Алекса Марковић

97.               

Петровић Виолета

06.03.2015.

„Испитивање биолошких и физичких својстава наноструктурних биоматеријала на бази активних калцијумсиликатних система и хидроксиапатита”

Проф. др Славољуб Живковић

98.               

Јеловац  Драго

31.03.2015.

„Анализа алтерација онкогена и туморсупресорних гена у хистолошки негативним маргинама планоцелуларних карцинома усне дупље”

Проф. др Витомир Константиновић, Проф. др Јелена Милашин

99.               

Милутиновић Јована

31.03.2014.

„Промене структура меких ткива лица након ортодонтске терапије малоклузије II класе”

Доц. др Ненад Недељковић

100.           

Илић Димитријевић Ивана

07.04.2015.

„Анализа хромозомске транслокације Т(11;19) код мукоепидермоидног карцинома пљувачних жлезда-корелација са клиничким и патохистолошким параметрима”

Проф. др Витомир Константиновић

101.           

Пулетић Миљан

14.04.2015.

„Повезаност појединих припадника фамилије херпесвирида и пародонтопатогених микроорганизама са компликацијама пародонтопатије”

Проф. др Саша Јанковић

102.           

Бељић Ивановић Катарина

17.04.2015.

„Утицај различитих техника машинске препарације на оригиналну анатомију канала коренова првих максиларних молара”

Проф. др Невенка Теодоровић

103.           

Лежаја Маја

20.05.2015.

„Композити и адхезиви са синтетским хидроксиапатитним пуниоцима и хидроксиапатитни инсерти: испитивање механичких својстава и квалитета адхезивне везе.”

Доц. др Весна Милетић

104.           

Мандић Борка

26.05.2015.

„Утицај примене ласера мале снаге у раном постоперативном периоду на осеоинтеграцију имплантата”

Проф. др Алекса Марковић

105.           

Табаковић Саша

23.06.2015.

„Реконструкција пода орбите индивидуално обликованим ресорптивним материјалом полидиоксан лактидом (PDLLA) и симфизним графтом мандибуле.”

Проф. др Витомир Константиновић

106.           

Ристић Владимир

07.07.2015.

„Краниофацијалне промене код пацијената II скелетне класе лечених апаратом са завртњем за мезијално померање доње вилице.”

Проф. др Бранислав Глишић

107.           

Поповић Жељка

14.09.2015.

„Социјално-медицински приступ дефинисању модела мониторинга пацијената са зубним надокнадама”

Проф. др Иванка Гајић

108.           

Перуновић Неда

06.10.2015.

„Нивои IL-1β, IL-6, TNF-α, PGE2 у гингивалној течности и у крви превремено порођених жена са пародонтитисом”

Проф. др Саша Чакић

109.           

Антић Светлана

06.10.2015.

„Утицај присуства и положаја трећег молара доње вилице на ризик за настанак прелома у региону доњевиличног угла и зглобног наставка.”

Проф. др Зоран Ракочевић

110.           

Пејчић Наташа

06.10.2015.

„Евалуација ергономских фактора у стоматолошком раду и процена фактора ризика”

Доц. др Вања Петровић

111.           

Поповић Бајић Маријана

02.02.2016.

„Утицај амелогенина, фактора раста и нових наноструктурних материјала на бази калцијум силикатних цемената на регенерацију пулпе”

Проф.др Славољуб Живковић

112.           

Чивовић Јелена

10.02.2016.

„Процена стабилности ефеката ортодонтске терапије током ретенције фолијама-тродимензионална дигитална анализа”

Проф. др Бранислав Глишић

113.           

Радосављевић Радивоје

02.03.2016.

„Испитивање терапијских модалитета у контроли радијационих мукозитиса постресекционих дефеката карцинома орофацијалне регије”

Проф. др Војкан Лазић

114.           

Милошевић Наташа

22.03.2016.

„Полиморфизми у MTHFR, GSTM1, GSTT1, MMP9 генима као фактори предиспозиције за појаву темпоромандибуларних дисфункција”

Проф. др Војкан Лазић

115.           

Хатаб Нур

24.05.2016.

„Утицај промена горњих ваздушних путева на квалитет живота пацијената после хируршке корекције деформитета III скелетне класе”

Проф. др Витомир Константиновић

116.           

Синобад  Владимир

31.05.2016.

„Рендгенкраниометријска евалуација промена скелетних и денталних односа након бимаксиларне хируршке корекције мандибуларног прогнатизма”

Проф. др Мирослав Вукадиновић

117.           

Синобад Тамара

30.06.2016.

„Евалуација фотометријских метода у испитивању димензионалне стабилности еластомерних отисних материјала”

Проф. др Косовка Обрадовић Ђуричић, Проф. др Зоран Николић

118.           

Нешковић Јелена

01.07.2016.

„Клиничка и микробиолошка анализа неуспеха ендодонтског лечења зуба”

Проф. др Славољуб Живковић

119.           

Миковић Никола

05.07.2016.

„Утицај бимаксиларне хируршке корекције мандибуларног прогнатизма на промену положаја зглобног наставка доње вилице”

Проф. др Мирослав Вукадиновић

120.           

Ђукић Љиљана

05.07.2016.

„ACE инхибитори, еналаприл и механизми оралне хомеостазе: проток пљувачке и антиоксидативна заштита”

Проф.др Драгица Стојић

121.           

Анђелковић Марко

05.07.2016.

„Утицај различитих зубних надокнада на присуство патогених бактерија у оралној дупљи”

Проф.др Љиљана Тихачек Шојић

122.           

Живадиновић Милка

07.07.2016.

„Испитивање успешности регенерације костног ткива на моделу критичног дефекта калварије кунића са дијабетес мелитусом тип 1”

Проф.др Божидар Брковић

123.           

Новаковић Нада

11.07.2016.

„Утицај различитих метода конзервативног лечења оболелих од хроничне пародонтопатије на оксидативни стрес и антиоксидативни статус пљувачке”

Проф. др Саша Чакић

124.           

Матић Сања

11.07.2016.

„Утицај полиморфизама гена за инфламаторне цитокине и њихове рецепторе на ниво циркулишућих цитокина и клиничке параметре код пацијената са хроничном пародонтопатијом и дијабетес мелитусом типа 2”

Проф. др Ана Пуцар

125.           

Илић Бранислав

12.07.2016.

„Испитивање полиморфизама гена за метилентетрахидрофолат редуктазу, глутатион трансферазу, фактор некрозе тумора α и његове рецепторе у епителним туморима усне дупље”

Проф. др Јелена Милашин,Проф. др Витомир Константиновић

126.           

Ивањац Филип

12.07.2016.

„Мерење стабилности краниофацијалних имплантата анализом резонантне фреквенције”

Проф. др Витомир Константиновић

127.           

Бараћ Милена

13.07.2016.

„Примена компјутеризоване томографије коничног облика X-зрачног снопа у анализи успеха терапије пародонтопатије”

Доц. др Наташа Николић Јакоба

128.           

Глишић Мирко

20.09.2016.

„Анализа дистрибуције оптерећења код примене резилијентних абатмената и њихов утицај на имплантно-протетску терапију”

Проф. др Драгослав Стаменковић

129.           

Јездић Зоран

20.09.2016.

„Утицај бимаксиларне хируршке корекције мандибуларног прогнатизма на мекоткивне структуре лица”

Проф. др Мирослав Вукадиновић

130.           

Чаркић Јелена

23.09.2016.

„Теломере као фактор геномске нестабилности код оралних планоцелуларних карцинома”

Проф. др Бранка Поповић

131.           

Милић Марија

26.09.2016.

„Ефикасност и безбедност интраоралне локалне анестезије применом лидокаина са клонидином код пацијената са дијабетес мелитусом тип 2”

Проф. др Драгица Стојић

132.           

Латковић Марина

27.09.2016.

„Helicobacter pylori у денталном плаку код пацијената са обољењем желуца и дуоденума”

Проф. др Невенка Теодоровић

133.           

Пејовић Марко

27.09.2016.

„Утицај структуре и величине гранула различитих коштаних заменика на неоангиогенезу при регенерацији кости”

Проф. др Сњежана Чолић

134.           

Ђорђевић Владан

28.09.2016.

„Процена стања оралног здравља хоспитализованих особа са схизофренијом”

Проф. др Биљана Миличић

135.           

Ћетеновић Љ. Бојана

29.09.2016.

„Испитивање биокомпатибилности наноматеријала на бази калцијум силиката и његовог утицаја на пулпо-пародонтално ткиво”

Проф. др Дејан Марковић

136.           

Живковић Сандић С. Марија

16.12.2016.

„Утицај мутација RUNX2 и WNT10A гена на број и величину зуба”

Проф. др Бранислав Глишић

137.           

Јулоски Т. Јелена

Нострификација 26.12.2016., Универзитет у Сијени, Италија

„Област: Биоматеријали у одонтостоматологији и офталмологији”

 

138.           

Јаковљевић Александар

30.05.2017.

„Детекција и генотипизација хуманог цитомегаловируса и Епштејн-Бар вируса у хроничним периапикалним лезијама”

Проф. др Мирослав Андрић

139.           

Владимир Тодоровић

05.09.2017.

„Клиничка процена успешности имедијатно оптерећених кратких самоурезујућих имплантата у бочну регију горње вилица”

Доц. Др Мирослав Андрић

140.           

Кузмановић Јована

08.09.2017.

„Анализа ефикасности примене реверзибилне оклузалне терапије у лечењу темпоромандибуларних дисфункција – мета-анализа”

Проф.др Биљана Миличић

Проф. др Слободан Додић

141.           

Ђинић Ана

12.09.2017.

„Клиничко испитивање периимплантног зарастања импланата са хидрофилном и фидрофобном површином код пацијената на оралној антикоагулантној терапији”

Проф. др Алекса Марковић

142.           

Бијелић Боривој

19.09.2017.

„Специфичности хуморалне имуности код оболелих од рекурентних оралних улцерација”

Проф. др Љиљана Јанковић

143.           

Димитријевић Нина

26.09.2017.

„Анализа оралног статуса младих хероинских зависника и његов утицај на квалитет животаˮ

Проф. др Дејан Марковић

144.           

Ракашевић Драгана

27.09.2017.

„Процена ефикасности фотодинамске терапије код периимплантитиса”

Проф. др Зоран Алексић

145.           

Белоица Милош

14.11.2017.

„Испитивање јачине везе и односа адхезивних система са тврдим зубним ткивима млечне и сталне дентиције”

Доц. др Ивана Радовић

146.           

Чоловић Александра

21.12.2017.

„Могућност превенције оралних обољења код деце оболеле од epidermolysis bullosa distrophica”

Проф. др Оливера Јовичић

147.           

Брајић Ивана

26.12.2017.

„Анализа статуса H-RAS гена и експресије сурвивина и p21RAS у кератоцистичним одонтогеним туморима пре и након декомпресије”

Проф. др Мирослав Андрић

148.           

Лазић Емира

15.05.2018.

“Процена обрасца раста и односа цервикалних и краниофацијалних структура“

Доц. др Ненад Недељковић

149.           

Вучић Љиљана

12.06.2018.

“Испитивање квалитета живота особа са малоклузијама предвиђених за лечење фиксним ортодонтским апаратима“

Проф. др Бранислав Глишић

150.           

Драговић Мирослав

25.06.2018

Утицај различитих врста хируршких конаца и степена њихове колонизације микроорганизмима на зарастањае хируршких рана у усној дупљи“

Проф. др Сњежана Чолић

151.           

Зорић Бојана

03.07.2018.

„ Афективни статус и ехогеност једара рафе и супстанције нигре у процени ефикасности терапије Синдрома пекућег бола усне дупље”

Проф. др Љиљана Јанковић

152.           

Мајсторовић Немања

10.07.2018.

„Праћење нивелације зуба помоћу 3Д дигиталних модела“

Проф. др Бранислав Глишић

153.           

Поповац Александра

10.07.2018.

„Корелација између денталног и протетског статуса, полиморфизма гена за аполипопротеин Е и Алцхајмерове болести“

Проф. др Ивица Станчић

154.           

Тољић Бошко

13.07.2018.

„Утицај ХИВ инфекције и антиретровирусних лекова на старење пародонталних ткива“

Проф. др Јелена Милашин

155.           

Милетић Ана

18.09.2018.

Аналгетички ефекти терапије ласером мале снаге код пацијената са темпоромандибуларним дисфункцијама“

Проф. др Војкан Лазић, Проф. др Драгана Матановић

156.           

Магић Марко

27.09.2018.

„Утицај различитих модификација површине титана физичким и хемијским методама на његову цитокомпатибилност и имуномодулацијска својства“

Проф. др Сњежана Чолић

157.           

Радаковић Тијана

28.09.2018.

„Процена рехабилитације скраћеног зубног низа различитим зубним надокнадама“

Проф. др Љиљана Тихачек Шојић

158.           

Петровић Милош

28.09.2018.

„Орално здравље корисника домова за стара лица- процена, нега и утицај на квалитет живота“

Проф. др Ивица Станчић

159.           

Ћетковић Дејан

28.09.2018.

Морфолошке карактеристике нутритивних канала алвеоларног и непчаног наставка горње вилице и њихов анатомски однос са великом непчаном артеријом и нервом”

Проф. др Божидар Брковић

160.           

Поповић Даница

14.12.2018.

„Карактеристике полиметил-метакрилата са додатком наночестица  цинк-оксида у изради тоталних зубних протеза”

Проф. др Војкан Лазић

161.           

Марјановић Јована

17.12.2018.

“Карактеристике композита и дентинских заменика од значаја за оптичка својства финалне рестаурације”

Проф. др Весна Милетић

162.           

Тришић Дијана

05.07.2019.

„Утицај фотодинамске терапије и диодног ласера на успешност ендодонског лечења младих сталних зуба и биостимулацију матичних ћелија пореклом из апикалне папиле“

Проф. др Дејан Марковић

163.           

Лазаревић Милош

08.07.2019.

„In-vitro испитивање карактеристика матичности ћелија пореклом од оралног планоцелуларног карцинома“

Проф.др Јелена Милашин

164.           

Милошевић Маја

22.10.2019.

„Изолација, култивација и карактеризација ћелија пореклом из тумора и туморске маргине пацијената са базоцелуларним карциномом у ин-витро условима“

Доц. др Милан Петровић

165.           

Васовић Дина

22.10.2019.

„Селективна модулација GABAA рецептора који садрже α6 подјединицу на експерименталном моделу тригеминалног неуропатског бола“

Проф. др Божидар Брковић, Проф. др Мирослав Савић

166.           

Радовић Никола

19.11.2019.

„Микро РНК-146а и микро РНК-155 у гингивалној течности, као потенцијални биомаркери пародонтопатије код системски здравих особа и оболелих од дијабетес мелитуса тип 2“

Проф. др Јелена Рогановић

167.           

Сташић Јована

18.03.2020.

“Утицај нискотемпературне атмосферске плазме на површинска својства дентина и његову интеракцију са адхезивним системима”

Доц. др Весна Милетић, Доц. др Маја Милетић

168.           

Влатковић Јаковљевић Ивана

10.09.2020.

„Примена термопластичног полимера у протетској терапији пацијената са парафункционалним активностима“

Проф. др Александар Тодоровић, Проф. др Александра Шпадијер Гостовић

169.           

Лисул Богдан

17.11.2020.

„Примена оптомагнетне имиџинг спектроскопије у биофизичкој карактеризацији маргиналног и карциномом измењеног ткива у усној дупљи“

Проф др Ђурица Грга

170.           

Јовановић-Медојевић Милица

20.11.2020.

„Анализа деформација и лома ротирајућих никлтитанијумских инструмената након препарације различитих каналских система“

Проф. др Славољуб Живковић

171.           

Вучковић Мила

19.02.2021.

Утицај ињектабилног фибрина богатог тромбоцитима у иницијалној терапији хроничног пародонтитиса“

Проф. др Зоран Алексић

172.           

Вучетић Милан

02.03.2021.

„Испитивање утицаја пијезоелектричног ефекта на ћелијске и молекуларне механизме зарастања оралнохируршке ране код пацијената са дијабетес мелитусом тип 1 и 2“

Проф. др Божидар Брковић

173.           

Стојић Вања

20.04.2021.

„Испитивање ћелијских механизама укључених у морфолошке промене темпоромандибуларног зглоба пацова са експеримантално изазваном латералном девијацијом мандибуле”

Проф. Бранислав Глишић, Проф. др Јелена Рогановић

174.           

Косановић Душан

01.06.2021.

„Стање оралног здравља деце са посебним потребама која су смештена ван институција“

Проф. др Јелена Мандић

175.           

Дервишевић Милица

07.07.1921.

„Упоредна анализа боје  и флуоресценције зуба и композитних материјала“

Проф. др Александар Тодоровић и Проф. др Мирослав Драмићанин

176.           

Јуришић Аџић Тамара

14.07.1921

“Испитивање естетског исхода фиксних надокнада на имплантима након очувања алвеоларног гребена бета-трикалцијум фосфатом и колагеном у горњој вилици“

Проф. др Љиљана Тихачек Шојић, Проф. др Божидар Брковић

177.           

Симоновић Јелена

16.07.1921.

„Изолација, карактеризација и упоредна анализа потенцијала за неуродиференцијацију матичних ћелија пореклом из различитих зубних ткива“

Проф. др Јелена Милашин

178.           

Маринковић Јелена

19.07.1921.

„Дејство етарских уља на бактерије инфицираног коренског канала младих сталних зуба“

Проф. др Дејан Марковић и др сци. Ана Ћирић, научни сарадник

179.           

Милановић Ивана

21.09.1921.

„Физичко-хемијска својства и квалитет везе са дентином калцијум силикатних паста за пуњење канала корена“

Проф. др Виолета Петровић

 

Докторске дисертације одбрањене у периоду 1990-2000.

Презиме и име Датум одбране докторске дисертације Назив докторске дисертације Ментор/коментор
1. Мартиновић Жељко 20.02.1990. „Функцијска адаптација пацијената на тоталне зубне протезе” Ментор:
Проф. др Мирјана Крстић
2. Глишић Бранислава 12.06.1990. „Утицај сталног магнетног поља на структуру кости резидуалног гребена”
3. Горјана Поповић 20.06.1990. „Утицај различитих услова полимеризације на механичке особине полимеризата који се користе у стоматологији” Ментор:
Проф. др Смиљана Попов
4. Муцић Динка 22.06.1990. „Компаративна анализа вилица и зуба на скелетним популацијама Југославије од почетка нове ере до данас” Ментор:
Проф. др Стојанка Унковић
5. Ковачевић Милорад 29.06.1990. „Учесталост абразије зуба у радника текстилне индустрије који раде у условима повећане буке и вибрација” Ментор:
Проф. др Милутин Кандић
6. Радосављевић Бранка 29.06.1990. „Изолована биотипска диференцијација и кариогени потенцијал streptococcus mutans сојева” Ментор:
Проф. др Владимир Шћепан
7. Шашић Мирјана 29.06.1990. „Утицај антиепилептика дифенилхидантоина и natrijumvalproata на раст и развој краниофацијалног система” Ментор:
Проф. др Вјера Гвозденовић Симовић
8. Јовичић Слободан 03.07.1990. „Обољења једњака дијагностикована хипотомом езофагографијом и њихов одражај на орофарингијалну регију” Ментор:
Проф. др Никола Борисављевић
9. Стајчић Зоран 16.10.1990. „Неуротропни ефекти стрептомицина и глицерола и могућност њихове примене у лечењу идиопатске тригеминалне неуралгије” Ментор:
Проф. др Момир Соколовић
10. Минић Арса 23.12.1990. „Корелација степена инвазивности планоцелуларних карцинома доње усне са њиховим имунохистоморфолошким карактеристикама” Ментор:
Проф. др Андрија Паљм
11. Вујашковић Горан 26.12.1990. „Морфологија, топографија тригеминалног ганглиона човека” Ментор:
Проф. др Драшко Богдановић
12. Бојовић Слободан 27.12.1990. „Прилог проучавању хистопатолошких карактеристика епителних тумора пљувачних жлезда и њихов клинички значај” Ментор:
Проф. др Андрија Паљм
13. Иванковић Зоран 25.02.1991. „Функционалне карактеристике епитела горњих дисајних путева у физиолошким и патолошким стањима” Ментор:
Проф. др Наталија Бановић
14. Косовчевић Зоран 25.03.1991. „Проучавање генетских утицаја на развиће краниофацијалног комплекса и дентицију у једнојајних, двојајних и тројајних тројки” Ментор:
Проф. др Милан Марковић
15. Ђорђевић Слободанка 29.04.1991. „Клиничка, епидемиолошка и микробиолошка истраживања утицаја неправилности положаја зуба на појаву каријеса” Ментор:
Проф. др Владимир Лукић
16. Пешић Верица 07.05.1991. „Повреде периферних сензитивних нерава у области лица и вилица експериментална и клиничка истраживања” Ментор:
Проф. др Божидар Јојић
17. Обрадовић Ђуричић Косовка 08.07.1992. „Прилог изучавању промена на тврдим зубним ткивима у зони руба фиксне надокнаде ” Ментор:
Проф. др Љубислав Вујошевић
18. Стефановић Предраг 29.12.1992. „Примена галеотемпоралног режња у реконструкцији дефеката усне шупљине и лица” Ментор:
Проф. др Алекса Пишчевић
19. Мештеровић Миодраг 15.01.1993. „Вредности лиофилизоване хумане дуре у лечењу фрактура пода орбите” Ментор:
Проф. др Миомир Цветиновић
20. Ракочевић Зоран 01.06.1993. „Компаративна анализа вредности рендгенографских метода у дијагностиковању повреда максилофацијалне региеје” Ментор:
Проф. др Драгомир Марковић
21. Вукадиновић Мирослав 22.06.1993. „Промене меких ткива лица после хируршке корекције прогеније” Ментор:
Проф. др Алекса Пишчевић
22. Ивановић Мирјана 16.12.1993. „Могућности превенције гингивита у школске деце” Ментор:
Проф. др Предраг Лекић
23. Јањанин Мирјана 21.12.1993. „Модел здравствено-васпитног програма за превенцију фактора ризика за појаву каријеса” Ментор:
Проф. др Предраг Довијанић
24. Бабић Марко 29.12.1993. „Ефекти анеуплоидије X хромозома на морфогенезу краниофацијалног комплекса и раст зуба” Ментор:
Проф. др Мирослава Мићић
25. Вулићевић Зоран 01.11.1994. „Испитивање односа и јачине система композитних система са дентином” Ментор:
Проф. др Драган Белоица
26. Царевић Момир 27.12.1994. „Утицај угљених хидрата , масти и флуорида на зубе и зубни квар” Ментор:
Проф. др Марко Вуловић
27. Симић Ружица 27.06.1995. „Утицај хидрокортизона на развој и структуру лица” Ментор:
Проф. др Олга Караџов
28. Живковић Славољуб 12.07.1995. „Биокомпатибилност и физичко-хемијске карактеристике дентин адхезивних система” Ментор:
Проф. др Владимир Ивановић
29. Милић Слободан 14.07.1995. „Посебности повреда лица и вилица насталих у саобраћајним незгодама” Ментор:
Проф. др Алекса Пишчевић
30. Џамбас Љубиша 16.04.1996. „Микрофлора усне дупље код корисника постресекционих протеза” Ментор:
Проф. др Бранислав Димитријевић
31. Костић Љиљана 24.04.1996. „Утицај природе градивног материјала и обрађености површина надокнада на акумулацију денталног плака” Ментор:
Проф. др Добривоје Трифуновић
32. Јаковљевић Анкица 05.06.1996. „Утицај винкристина на развој зубних ткива и раст вилица експерименталних животиња” Ментор:
Проф. др Снежана Седлецки Гвозденовић
33. Јуришић Милан 18.06.1996. „Клиничка хистопатолошка и генетичка истраживања одонтогених кератоциста” Ментор:
Проф. др Властимир Петровић
34. Недић Милица 25.06.1996. „Примена трансплантата периоста у терапији инфракоштаних дефеката пародонцијума” Ментор:
Проф. др Војислав Лековић
35. Грга Ђурица 29.06.1996. „Структура и проблеми денталне антропологије ђердапске серије” Ментор:
Проф. др Драган Кубуровић
36. Тихачек Шојић Љиљана 05.07.1996. „Испитивање процеса дифузије органских и неорганских молекула на ретенционим зубима за парцијалну скелетирану протезу” Ментор:
Проф. др Драгослав Стаменковић
37. Констатиновић Витомир 10.07.1996. „Поремећај функције орофацијалне регије после оперативног лечења малигних тумора језика и пода уста” Ментор:
Проф. др Иван Сјеробабин
38. Ристић Небојша 12.07.1996. „Промена у структури зубне пулпе и интерденталне папиле под утицајем различитих доза X-зрака” Ментор:
Проф. др Снежана Седлецки Гвозденовић
39. Петровић Пуношевац Миљана 18.03.1997. „Евалуација здравствено-васпитног програма у стоматолошкој заштити трудница” Ментор:
Проф. др Војислав Поповић
40. Шкорић Мира 09.12.1997. „Фактори који одређују понашање школске деце према оралном здрављу” Ментор:
Проф. др Мирјана Јањанин
41. Николић Предраг 11.03.1998. „Утицај оралне респирације, изазване увећаним аденоидним вегетацијама, на краниофацијални раст и развој” Ментор:
Проф. др Миодраг Јовановић
42. Шћепан Ивана 12.03.1998. „Ефекти терапије малоклузија II класе функционалним апаратима” Ментор:
Проф. др Невенка Јакшић
43. Лазић Војкан 08.07.2003. „Анализа активности мишића и стање оклузије у пацијената са ноћним парафункцијама” Ментор:
Проф. др Даринка Станишић Синобад
44. Поштић Срђан 30.06.1998. „Анализа остеопоротичних промена у доњој вилици и њихов клинички значај” Ментор:
Проф. др Мирјана Крстић
45. Марковић Дејан 20.10.1998. „Испитивање биокомпатибилности светлосно полимеризујућих гласјономер цемената” Ментор:
Проф. др Драган Белоица
46. Чакић Саша 17.11.1998. „Имунолошке особености пљувачке, гингивалне течности и серума оболелих од пародонтопатије” Ментор:
Проф. др Обрад Зелић
47. Теодоровић Невенка 21.11.1998. „Примена керамичких биоматеријала у лечењу канала корена зуба” Ментор:
Проф. др Драган Кубуровић
48. Црвеница Ђорђије 02.03.1999. „Компаративно испитивање клиничких и хистопатолошких параметара у процјени стања гингиве оболелих од пародонтопатије” Ментор:
Проф. др Обрад Зелић
49. Вујашковић Мирјана 27.04.1999. „Биофизичке особине глас јономер цемента као средство за оптурацију канала корена у поређењу са стандардним материјалима” Ментор:
Доц. др Александра Лукић
50. Милојевић Стојановић Драгана 13.07.1999. „Реакција пулпо-дентинског комплекса на композитне материјале и пратеће адхезивне системе” Ментор:
Проф. др Катарина Пап
51. Караџић Бранислав 27.07.1999. „Примена полиметил метакрилата у ендодонтској терапији хроничних апексних пародонтита” Ментор:
Проф. др Владимир Филиповић
52. Глишић Бранислав 30.09.1999. „Промене краниофацијалног комплекса код особа са и без расцепа усне и непца лечених фацијалном маском” Ментор:
Проф. др Невенка Јакшић
53. Банковић Душица 22.11.1999. „Истраживање међусобне условљености система стоматолошке здравствене заштите и промоције оралног здравља” Ментор:
Проф. др Мирјана Јањанин

Докторске дисертације одбрањене у периоду 1980-1990.

Презиме и име Датум одбране докторске дисертације Назив докторске дисертације Ментор/коментор
1. Шћепановић Љубомир 22.04.1980. „Процена биолошке и функционалне вредности тоталних протеза” Ментор:
Проф. др Зорица Пантелић
2. Стошић Злата 18.06.1980. „Однос трајности и ефикасности зубних надокнада и парафункција” Ментор:
Проф. др Љубислав Вујошевић
3. Вуловић Марко 17.10.1980. „Улога микроелемената у наставку зубног квара” Ментор:
Проф. др Павле Стошић
4. Димитријевић Бранислав 29.10.1980. „Заступање фонијатријских принципа у формирању постресекционих горњовиличних протеза” Ментор:
Проф. др Алекса Пишчевић
5. Обрадовић Ћосић Миленија 23.01.1981. „Утицај интермитентне вертебробазиларне инсуфициенције на унутрашње ухо” Ментор:
Проф. др Чедомир Илић
6. Поповић Иванка 25.03.1981. „Зубне инкрустације у пародонтопатији” Ментор:
Доц. др Обрад Зелић
7. Пајић Мирослав 11.05.1981. „Испитивања пропустљивости коренског дентина зуба” Ментор:
Dr sci. Томислав Ненадовић, ВНС
8. Петронијевић Силва 12.05.1981. „Значај простагландина у етиопатогенези пародонтопатије” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић
9. Стојановић Сретен 18.06.1981. „Прилог у изучавању аномалија параназалних шупљина у оториноларинголошкој пракси” Ментор:
Проф. др Чедомир Илић
10. Лековић Војислав 24.06.1981. „Репараторне способности пародонцијума” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић
11. Цветковић Нада 25.06.1981. „Функционална процена зубне пулпе код неких патолошких стања сагледана кроз ензимску активност њених ензима” Ментор:
Проф. др Радмила Хризоко
12. Мијушковић Драгица 30.06.1981. „Клиничка и експериментална испитивања репараторних процеса у апикалном пародонцијуму после ендодонтских захвата” Ментор:
Проф. др Милан Арамбашић
13. Рифат Имери 08.07.1981. „Оштећења оралних ткива у сатурнизму” Ментор:
Проф. др Драгослав Ђукановић
14. Радловић Смиља 08.07.1981. „Анализа количине и састава гингивалне течности у условима протезирања круницама” Ментор:
Проф. др Љубислав Вујошевић
15. Бојић Петар 29.09.1981. „Хистопатолошке и хистохемијске промене у пародонтопатијама са анализом стања везивно-ткивних и целуларних елемената” Ментор:
Проф. др Константин Бранкован
16. Реис Реџепи 04.12.1981. „Флуориди и зубни квар код деце у САП Косову” Ментор:
Проф. др Павле Стошић
17. Јовановић Милан 30.06.1982. „Неурозе у стоматолошкој пракси и место нарко анализе у њиховом лечењу” Ментор:
Проф. др Никола Волф
18. Милић Ђорђије 28.12.1982. „Болести уста и зуба у ђеце СР Црне Горе” Ментор:
Проф. др Владимир Лукић
19. Настић Миодраг 05.05.1983. „Истраживање ретенционих могућности неких индустријских везних елемената парцијалне протезе” Ментор:
Проф. др Милутин Кандић
20. Магду Урсу Илеана 05.05.1983. „Етиологија пародонтопатије” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић
21. Јанковић Љиљана 17.05.1983. „Имунолошке реакције гингиве у пародонтопатији” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић
22. Стаменковић Драгослав 19.05.1983. „Анализа својстава и вредности ретенционог система скелетиране протезе” Ментор:
Проф. др Бранислав Бабић
23. Арсенијевић Владимир 14.06.1983. „Могућности терапије инфракоштаних пародонталних џепова” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић
24. Милачић Никола 21.06.1983. „Херпетични стоматити у титоградске деце” Ментор:
Проф. др Драган Белоица
25. Реџепагић Славица 03.04.1984. „Хронологија развоја и ницање зуба млечне и сталне дентиције” Ментор:
Проф. др Оливера Војиновић
26. Кнежевић Милован 31.05.1984. „Учесталост и распрострањеност пародонтопатије на подручју Горњег Полимља и Бихора” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић
27. Пешовић Глигорије 25.06.1984. „Едукација у функцији здравствене културе и стоматолошке превенције” Ментор:
Проф. др Владимир Лукић
28. Дергенц Ранко 20.03.1985. „Имунолошки статус пацијената оболелих од хроничног тонзилитиса” Ментор:
Проф. др Чедомир Илић
29. Пап Катарина 26.03.1985. „Физичко-хемијска и биолошка испитивања заштитних подлога” Ментор:
Dr sci. Олга Ђорђевић, НС
30. Димитријевић Божидар 03.06.1985. „Примена имплантата у терапији инфракоштаних пародонталних џепова” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић
31. Тодоровић Љубомир 04.06.1985. „Промена реактивности ткива после суперволтажне радиотерапије малигних тумора усне шупљине и врата”
32. Максимовић Мирјана 19.06.1985. „Утицај поремећених међувиличних односа на функцију темпоромандибуларног зглоба и слушног апарата” Ментор:
Проф. др Миодраг Косовчевић
33. Јакшић Невенка 10.10.1985. „Лонгитудинално испитивање краниофацијалног раста у деце од 5 до 10 година живота” Ментор:
Проф. др Милан Марковић
34. Петровић Властимир 13.01.1986. „Клиничка и лабораторијска испитивања улоге имунохуморалног система у етиопатогенези радикуларних циста” Ментор:
Проф. др Момир Соколовић
35. Лекић Предраг 09.05.1986. „Истраживања етиологије обољења пародонцијума у младих” Ментор:
Проф. др Војислав Поповић
36. Гаврић Миодраг 13.05.1986. „Процена вредности примарних паротидектомија код лечења миксних тумора паротидних жлезда” Ментор:
Проф. др Миодраг Карапанџић
37. Ћама Хот 30.06.1986. „Анализа липида и динамика везивања линдана у тврдим зубним ткивима, глеђи и дентина” Ментор:
Проф. др Жарко Колак
38. Поповић Александар 24.10.1986. „Акутне дентогене инфекције на подручју тимочког региона” Ментор:
Проф. др Јован Перовић
39. Миљковић Бранка 12.11.1986. „Упоредна испитивања виталне и морталне екстрипације на пулпе на зубима пса и човека” Ментор:
Проф. др Душан Марковић
40. Шушулић Томислав 19.01.1987. „Испитивање фрикције у телескоп системима” Ментор:
Проф. др Миодраг Косовчевић
41. Кафеџијска Виолета 16.01.1987. „Утицај пљувачке на коагулум ране настале вађењем зуба” Ментор:
Проф. др Божидар Јојић
42. Трифуновић Миодраг 21.01.1987. „Промене димензија лица и вилица у периоду млечне дентиције” Ментор:
Проф. др Борка Озеровић
43. Мирковић Силвија 22.04.1987. „Електрофоретско испитивање протеина хумане пљувачке” Ментор:
Проф. др Велибор Павловић
44. Стојић Драгица 09.06.1987. „Утицај фармака на садржај ацетилхолина и вегетативну контролу секреторних и респираторних функција пљувачних жљезда” Ментор:
Проф. др Милорад Терзиић
45. Тришић Бранко 11.06.1987. „Основна начела судскомедицинске експертизе у стоматологији” Ментор:
Проф. др Мирјана Миковић
46. Стевановић Радоје 30.06.1987. „Физичка, хемијска, хисто-патолошка и клиничка изучавања каријеса у деце” Ментор:
Проф. др Оливера Војиновић
47. Јокић Невенка 01.07.1987. „Проучавање утицаја хидрокортизона на зубна ткива, пародонцијума и вилице пацова” Ментор:
Проф. др Олга Караџова
48. Стефановић Гордана 19.10.1987. „Физичкохемијске и имунохемијске особине протеина зубне плаке” Ментор:
Проф. др Јован Анђић
49. Лукић Александра 28.12.1987. „Имунохистохемијска анализа имунокомпонентних и акцесорних ћелија у периапикалном гранулому” Ментор:
Проф. др Олга Караџова
50. Летић Гавриловић Анка 22.04.1988. „Имунохистолошка студија ендокрине међузависности субмандибуларне жлезде и тимуса” Ментор:
Проф. др Јован Анђић
51. Ивановић Владимир 30.06.1988. „Експериментална истраживања карактеристика репарационе дентиногенезе” Ментор:
Проф. др Владимир Филиповић
52. Заграђанин Даница 26.12.1988. „Допринос стоматолошког кадра НОВ Југославије ( 1941. – 1945. )” Ментор:
Академик проф. др Гојко Николиш
53. Павловић Гордана 17.01.1989. „Дејство препарата на бази цинк-оксид-еугенола на дентин у IN VITRO условима” Ментор:
Проф. др Велибор Павловић
54. Гајић Михајло 21.06.1989. „Флуороза зуба у СР Србији” Ментор:
Проф. др Драган Белоица
55. Зужелова Марија 29.06.1989. „Рендгенска и кефалометријска проучавања линеарних и ангуларних димензија назолабијалних структура код особа са нормалном оклузијом и малоклузијом II/1 и III класе” Ментор:
Проф. др Милан Марковић
56. Ценић Милошевић Десанка 27.10.1989. „Бол код акутних пулпитиса у корелацији са евоцираним потенцијалина n. trigeminus-a” Ментор:
Проф. др Драган Кубуровић
57. Ковачевић Крсто 26.12.1989. „Збрињавање дефеката алвеоларне кости насталих у току пародонтопатије” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић

Докторске дисертације одбрањене у периоду 1965-1980.

Презиме и име Датум одбране докторске дисертације Назив докторске дисертације Ментор/коментор
1. Марковић Милан 29.01.1965. „Утицај генетских фактора и околине на развитак органа за жвакање у једнојајних близанаца” Ментор:
Проф. др Иван Бикар
2. Сокић Гојко 03.03.1970. „Значај међусобних односа пародонталних ткива у етиологији прогресивне пародонтопатије” Ментор:
Проф. др Иван Бикар
3. Вујошевић Љубислав 15.06.1970. „Локалне и опште последице присуства металних протеза и пломби у устима” Ментор:
Проф. др Божидар Николић
4. Ђајић Драгољуб 13.01.1971. „Етиогенеза и терапија улцеро-некрозних обољења у устима” Ментор:
Проф. др Предраг Нешковић
5. Војиновић Оливера 20.05.1971. „Клиничко микробиолошко и патохистолошко изучавање апикалних периодонтитиса у деце” Ментор:
Проф. др Јован Чанковић
6. Пишчевић Алекса 28.06.1971. „Клиничка и експериментална испитивања вредности склерозних средстава у лечењу сублуксација виличног зглоба” Ментор:
Проф. др Љубомир Ђоковић
7. Анђић Јован 14.06.1972. „Имуноглобулински систем паротидне пљувачке са посебним освртом на секреторне имуноглобулине А” Ментор:
Проф. др Божидар Николић
8. Теодосијевић Милисав 13.06.1973. „Хронична импламација гингиве и њени пародонтолотички механизми” Ментор:
Проф. др Предраг Нешковић
9. Перовић Јован 14.02.1974. „Епидемиологија болести уста и зуба у становништва Баната” Ментор:
Проф. др Проф. др Павле Стошић
10. Војиновић Миодраг 27.05.1974. „Испитивање развитка вилица и низа млечних зуба током периода предшколског узраста” Ментор:
Проф. др Иван Бикар
11. Озеровић Борка 07.06.1974. „Однос краниометријских димензија добијених директним и индиректним мерењем и значај краниофацијалних корелација” Ментор:
Проф. др Иван Бикар
12. Ђукановић Драгослав 22.11.1974. „Проучавање пародонцијума у гравидитету” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
13. Трифуновић Добривоје 19.12.1974. „Механизам везивања порцеланских маса са металним легурама и понашање оваквих система у људском организму” Ментор:
Проф. др Данило Брановачки
14. Јовић Данило 06.03.1975. „Сребрни амалгам као материјал за збрињавање каријесом оштећених зуба” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
15. Караџова Олга 02.04.1975. „Улога естрогена у развоју зуба пародонцијума и вилица” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
16. Јојић Божидар 25.06.1975. „Зарастање ране и појава бола после хируршких захвата у устима” Ментор:
Проф. др Константин Бранкован
17. Марковић Душан 30.09.1975. „Клиничка и експериментална испитивања зуба по третирању са EDTA и тетрациклина” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
18. Обрадовић Обрад 03.11.1975. „Клиничка и експериментална истраживања мандибуларног канала” Ментор:
Проф. др Божидар Јојић
19. Пантелић Зорица 05.05.1976. „Компаративно проучавање морфолошких промена на горњој вилица код пацијената са имедијатним протезама” Ментор:
Проф. др Миодраг Косовчевић
20. Лукић Владимир 11.05.1976. „Дисплазије тврдих зубних ткива” Ментор:
Проф. др Павле Стошић
21. Симовић Гвозденовић Вјера 13.05.1976. „Однос показатеља физиолошког узраста у деце са ортодонтским неправилностима” Ментор:
Проф. др Вера Николић Ерић
22. Кандић Милутин 02.06.1976. „Прилог проучавању абразије зуба” Ментор:
Проф. др Миодраг Косовчевић
23. Бабић Бранислав 04.06.1976. „Клиничка анализа профилактичне и функционалне вредности индивидуалних интракоронарних атечмена” Ментор:
Проф. др Миодраг Косовчевић
24. Карапанџић Миодраг 10.06.1976. „Анатомска и физиолошка адаптација артеријалних режњева код реконструкције дефеката усана” Ментор:
Проф. др Љубомир Ђоковић
25. Соколовић Момир 14.06.1976. „Хронични периапикални процеси – хируршка терапија, хистопатолошка и микробиолошка истраживања” Ментор:
Проф. др Божидар Јојић
26. Кезеле Душан 01.07.1976. „Улога импланта у лечењу зуба” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
27. Седлецки Гвзденовић Снежана 03.09.1976. „Пулпа зуба човека у односу на доба живота, стање тврдих зубних ткива и пародонцијума” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
28. Бећир Љупчи 20.05.1977. „Утицај наслеђа и средине на настанак хиподонције” Ментор:
Проф. др Милан Марковић
29. Радуловић Даринка 16.06.1977. „Осетљивост коже на ултраљубичасте зраке А и Б” Ментор:
Проф. др Љубиша Миличевић
30. Колак Жарко 20.06.1977. „Клиничка и експериментална испитивања промена структура ткива зуба у току абразије” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
31. Шћепан Владимир 21.06.1977. „Учешће гљивице albicans у процесу зубног каријеса” Ментор:
Проф. др Предраг Нешковић
32. Милутиновић Мирослав 22.06.1977. „Биомеханичка база оралне физиологије и патологије” Ментор:
Проф. др Живојин Ћулум
33. Поповић Војислав 24.06.1977. „Карактеристике каријеса првих сталних молара у деце у СР Србији” Ментор:
Проф. др Павле Стошић
34. Мијалковић Драгољуб 24.06.1977. „Оштећења оралних ткива протетским надокнадама” Ментор:
Проф. др Миодраг Косовчевић
35. Грковић Благоје 27.06.1977. „Ливена надоградња вишекорених зуба са инт ретенцијом у случају диспаралитетних канала” Ментор:
Проф. др Миодраг Косовчевић
36. Исаков Бранислав 29.09.1977. „Клиничке вредности електродијагностичких метода код лезија nervus-a facijalis-a у максилофацијалних повреда” Ментор:
Проф. др Живојин Цонић
37. Тришовић Димитрије 03.10.1977. „Морфолошке промене орофацијалног система пацијената оболелих од акромегалије” Ментор:
Проф. др Милан Марковић
38. Гавриловић Ђорђе 21.12.1977. „Прилог методологији рехабилитације болесника са акутним инфарктом миокарда” Ментор:
Проф. др Драгослав Иванковић
39. Старчевић Милисав 26.12.1977. „Прилог обради спољних зубних имплантата” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
40. Стојичевић Милан 21.04.1978. „Утицај фосфатних јона из ортофосфорне киселине на настајање некрозе пулпе” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
41. Петровић Веселин 26.05.1978. „Хорнични апикални циркумскрипни пародонтит-гранулом” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
42. Сјеробабин Иван 21.04.1978. „Примена коштаних трансплантата у реконструкцији скелета лица и вилица” Ментор:
Проф. др Алекса Пишчевић
43. Белоица Драган 26.10.1978. „Флуориди и тврда зуба ткива” Ментор:
Проф. др Павле Стошић
44. Поповић Душан 06.12.1978. „Резидуе карцинома у озраченим ткивима тумора предела лица и усне шупљине” Ментор:
Проф. др Миодраг Карапанџић
45. Зелић Обрад 04.01.1979. „Савремена терапија прогресивних пародонтопатија” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић
46. Филиповић Владимир 09.01.1979. „Експериментална испитивања ултраструктуре и топографије призама глеђи” Ментор:
Проф. др Душан Марковић
47. Кубуровић Драган 23.02.1979. „Акутни и хронични пулпити зуба човека” Ментор:
Aкадемик dr sci. Владимир Пантић, редовни професор
48. Јовановић Тодор 02.03.1979. „Клиничка и лабораторијска анализа могућности заштите оралних ткива од нежељеног деловања акрилата” Ментор:
Проф. др Миодраг Косовчевић
49. Куљача Зоран 27.03.1979. „Промене осетљивости рожњаче после операције кератопластике и процена њиховог значаја за судбину пресађеног калема” Ментор:
Проф. др Слободан Дергенц
50. Косовчевић Миодраг 13.04.1979. „Прилог изучавања биолошких реакција у току припреме зуба за круницу” Ментор:
Проф. др Данило Брановачки
51. Петровић Ана 22.05.1979. „Корелација између говора и особина тоталне зубне протезе” Ментор:
Проф. др Данило Брановачки
52. Марић Десанка 05.06.1979. „Морфолошке особине током раста код малоклузија II класе 1. одељења у животном добу од 5 до 15 година” Ментор:
Проф. др Милан Марковић
53. Крстић Мирјана 08.06.1979. „Примена електро миографије у протетској рехабилитацији поремећених вертикалних међувиличних односа” Ментор:
Проф. др Љубисав Вујошевић
54. Борисављевић Никола 28.06.1979. „Хипотона гастрографија – клиничкорендгенолошка студија” Ментор:
Проф. др Драгомир Марковић
55. Радивојевић Живко 28.06.1979. „Клиничка слика, дијагностика и лечење рабдомиосаркома скелетне мускулатуре” Ментор:
Проф. др Драгош Недељковић
56. Милошевић Зорка 09.07.1979. „Клиничка и лабораторијска испитивања импактираних и прекобројних зуба” Ментор:
Проф. др Божидар Јојић
57. Цекић Драгутин 27.11.1979. „Утицај распрострањености плака на појаву зубног квара” Ментор:
Проф. др Павле Стошић
58. Станишић Синобад Даринка 26.12.1979. „Антропометријски показатељи хабитуелних пљувачних међувиличних односа и положаја предњих зуба у протетској дијагностици и терапији” Ментор:
Проф. др Борка Озеровић