Доктори стоматолошких наука

Докторске дисертације одбрањене после 2000. године

 

Презиме и име

Датум одбране докторске дисертације

Назив докторске дисертације

Ментор/коментор

1.

Тодоровић Александар

22.02.2000.

„CAD/CAM технологија у планирању и изради скелета парцијалних протеза”

Ментор:

Проф. др Драгослав Стаменковић

2.

Ђурић Стојановић Љиљана

13.6.2000

„Морфолошке варијације различитих типова отворених загрижаја”

Ментор:

Проф. др Мирјана Шашић

3.

Марковић Алекса

22.12.2000.

„Утицај ласера мале снаге на зарастање коштаних дефеката”

Ментор:

Проф. др Властимир Петровић

4.

Илић Драган

05.07.2002.

„Процена вредности лабораторијских метода за проверу квалитета апексне оптурације канала корена зуба”

Ментор:

Проф. др Александра Лукић

5.

Бркић Злата

24.09.2002.

„Утицај нифедепина на пародонцијум”

Ментор:

Проф. др Драгослав Ђукановић

6.

Никодијевић Ангелина

26.11.2002.

„Краниофацијална морфологија деце оболеле од церебралне парализе»”

Ментор:

Проф. др Невенка Јакшић

7.

Додић Слободан

23.12.2003.

„Анализа морфологије и функције орофацијалног комплекса у адолесцената са краниомандибуларним дисфункцијама”

Ментор:

Проф. др Даринка Станишић Синобад

8.

Влаховић Зоран

30.12.2003.

„Дефинисање параметара за процену квалитета стоматолошке здравствене заштите”

Ментор:

Проф. др Мирјана Јањанин

9.

Станчић Ивица

09.03.2004.

„Специфичности везе двоструке круне са металним скелетом парцијалне протезе”

Ментор:

Проф. др Драгослав Стаменковић

10.

Дражић Радојица

14.06.2004.

„Процена ефикасности антибиотске и хируршке терапије акутних дентогених инфекција на основу клиничких параметара и вредности C реактивног протеина”

Ментор:

Проф. др Милан Јуришић

11.

Милић Јасмина

30.09.2004.

„Процена вредности ортодонтске терапије у склопу мултидисциплинарног приступа аденоидном проблему”

Ментор:

Доц. др Предраг Николић

12.

Ђорђевић Маја

28.12.2004.

„Упоредно испитивање хидроксилапатита и калцијум хидроксида као материјала за индиректно и директно прекривање пулпе”

Ментор:

Проф. др Катарина Пап

13.

Чолић Сњежана

30.06.2005.

„Анализа фактора некрозе тумора (TNF- alfa) лактатдехидрогеназе (LDH) и азот-моноксида (NO) у садржају радикуларних циста и кератоциста”

Ментор:

Проф. др Милан Јуришић

14.

Јанковић Саша

23.12.2005.

„Могућност примене комплексне терапије пародонтопатије у решавању изоловане рецесије гингиве”

Ментор:

Проф. др Божидар Димитријевић

15.

Мандић Бојан

28.12.2005.

„Процена вредности миоартеријалног режња платизме у примарној реконструкцији пода уста”

Ментор:

Доц. др Драган Петровић

16.

Алексић Зоран

10.01.2006.

„Примена фактора раста у регенеративној терапији пародонтопатија”

Ментор:

Проф. др Војислав Лековић

17.

Стојчев Стајчић Љиљана

20.04.2006.

„Клиничко и експериментално испитивање остеогеног потенцијала бета-трикалцијум фосфата са DL- полиакдним глуколидом”

Ментор:

Проф. др Љубомир Тодоровић

18.

Николић Живорад

13.07.2006.

„Упоредна анализа реконструкције дефеката усана методом лепезастих и клизајућих образних режњева”

Ментор:

Проф. др Мирослав Вукадиновић

19.

Ђурић Миланко

14.07.2006.

„Улога herpes simplex вируса у настанку оралних промена код пацијената на хемиотерапији”

Ментор:

Проф. др Љиљана Јанковић

20.

Поповић Милица

14.07.2006.

„Утицај завршне обраде глеђних рубова кавитета на квалитет везе глеђ-композитни материјал”

Ментор:

Проф. др Владимир Ивановић

21.

Страјнић Љиљана

07.11.2006.

„Рендгенкраниометријска евалуација вертикалне димензије оклузије у терапији безубих пацијената – лонгитудинална студија”

Ментор:

Проф. др Даринка Станишић Синобад

22.

Брковић Божидар

14.11.2006.

„Фармаколошко и клиничко испитивање ропивакаина за интраоралну локалну анестезију”

Ментор:

Проф. др Драгица Стојић

23.

Николић Зорана

28.11.2006.

„Терапијски ефекти функционалних и фиксних апарата код пацијената са II класом прво одељење”

Ментор:

Проф. др Ивана Шћепан

24.

Медић Весна

12.12.2006.

„Процена квалитета рубног затварања збрушених зуба фиксним надокнадама”

Ментор:

Проф. Др Косовка Обрадовић Ђурић

25.

Милосављевић Жељко

12.12.2006.

„Терапијски ефекти Twin блок апарата у лечењу особа са дисталним загрижајем”

Ментор:

Проф. др Бранислав Глишић

26.

Хаџи Михаиловић Милош

23.01.2007.

„Специфичности клиничких и патохистолошких промена код оралног lichen planus-a (olp)”

Ментор:

Проф. др Љиљана Јанковић

27.

Петровић Ђорђе

13.02.2007.

„Биоелектрична активност кружног мишића усана и мишића жвакања код стрмог загрижаја”

Ментор:

Проф. др Бранка Вукић Ћулафић

28.

Петровић Рената

01.03.2007.

„Имунохистохемијска, молекулско генетска и клиничка испитивања развоја периапексних лезија”

Ментор:

Проф. др Александра Лукић

29.

Недељковић Ненад

03.04.2007.

„Примена Хербст апарата у терапији дисталног загрижаја”

Ментор:

Доц. др Предраг Николић

30.

Коковић Владимир

17.04.2007.

„Упоредна клиничка анализа непосредног и позног оптерећења ITI® и ТЕТМ имплантата”

Ментор:

Проф. др Алекса Марковић

31.

Гачић Бојан

16.10.2007.

„Затварање ороантралних комуникација применом алопластичног материјала β – трикалцијум –фосфата (Root Replica®)”

Ментор:

Проф. др Љубомир Тодоровић

32.

Пуцар Ана

13.11.2007.

„Испитивање присуства микроорганизама оралне микрофлоре као фактора ризика у настанку и развоју оклузивне артеријске болести”

Ментор:

Проф. др Војислав Лековић

33.

Мандић Јелена

03.12.2007.

„Проучавање минералног састава у почетној каријесној лезији глеђи”

Ментор:

Проф. др Марко Вуловић

34.

Брковић Поповић Снежана

25.12.2007.

„Утицај магнетног поља на пародонтална ткива испод супраденталних протеза”

Ментор:

Проф. др Драгослав Стаменковић

35.

Петровић Вања

19.03.2008.

„Могућност примене хидроксиапатита у апексогенези”

Ментор:

Проф. др Дејан Марковић

36.

Јовановић Светлана

08.04.2008.

„Превенција оралних обољенка хоспитализованих особа са психотичним поремечајима”

Ментор:

Проф. др Иванка Гајић

37.

Цветковић С. Андријана

20.05.2008.

„Улога имуноглобулина пљувачке у појави каријеса раног детињства”

Ментор:

Проф. др Мирјана Ивановић

38.

Живојиновић Весна

19.06.2008.

„Биолошки аспекти примене калцијум хидроксиапатита и минерал триоксид агрегата у терапији оболеле пулпе”

Ментор:

Проф. др Дејан Марковић

39.

Бркановић Тамара

25.11.2008.

„Утицај активатора на мекоткивне и скелетне структуре лица код особа са дисталним загрижајем и вертикалним растом лица.”

Ментор:

Проф. др Ивана Шћепан

40.

Јевремовић Данимир

22.12.2008.

„Дистрибуција и концентрација напона у адхезивним мостовима”

Ментор:

Проф. др Косовка Обрадовић Ђуричић

41.

Матовић Иван

06.03.2009.

„Испитивање својства минерал тироксид агрегата као материјала примењеног у оптурацији канала корена зуба”

Ментор:

Проф. др Невенка Теодоровић

42.

Ивковић Недељка

07.07.2009.

„Однос хроничног бола у темпоромандибуларним дисфункцијама и нивоа естрогена код жена са различитим естрогенским статусом”

Ментор:

Проф. др Драгица Стојић

43.

Тушек Иван

22.12.2009.

„Утицај социјалне средине и етничке припадности на појаву каријеса у раном детињству”

Ментор:

Проф. др Момир Царевић

44.

Живковић Раде

22.12.2009.

„Оптерећење структура темпоромандибуларног зглоба у условима физиолошке и патолошке оклузије”

Ментор:

Проф. др Жељко Мартиновић

45.

Радовић Ивана

Нострификација 14.07.2011, Универзитет у Сијени, Италија

„Фактори који утичу на цементирање композитних кочића”

Ментор:

проф др Марко Ферари (Универзитет у Сијени – Италија)

46.

Милетић Весна

Нострификација 03.07.2010., Универзитет у Единбургу, Велика Британијa

„Micro-Raman spectroscopic studies on the adhesive-dentine interface and the degree of conversion of dental adhesives”

 

47.

Петровић Бојан

13.4.2010

„Употреба ICF класификације у избору стоматолошког третмана особа са ментајном ретардацијом”

Ментор:

Проф. др Дејан Марковић

48.

Милић Лемић Александра

27.04.2010.

„Анализа дистрибуције оклузалног оптерећења кроз коштане структуре орофацијалног система”

Ментор:

Проф. др Љиљана Тихачек Шојић

49.

Бесу Ирина

15.06.2010.

„Имунореактивност на протеине хране у етиопатогенези рекурентних оралнух улцерација”

Ментор:

Проф. др Љиљана Јанковић,

Коментор:

Dr sci Зорица Јуранић

50.

Јовичић Оливера

02.11.2010.

„Испитивање стања оралног здравља и могућности превенције оралних болести код деце оболеле од акутне леукемије”

Ментор:

Проф. др Радоје Стевановић

51.

Дивнић Ресник Тихана

12.04.2011.

„Очување алвеоларног гребена након екстракције зуба применом коштаног морфогенетског протеина”

Ментор:

Доц. др Зоран Алексић

52.

Перић Тамара

04.05.2011.

„Антикаријесни потенцијал калцијум-фосфата код пацијената са хипофункцијом пљувачних жлезда”

Ментор:

Проф. др Дејан Марковић

53.

Мандинић Зоран

19.05.2011.

„Утицај флуорида на параметре оксидативног стреса код експерименталних животиња”

Ментор:

Проф. др Зоран Вулићевић

54.

Шпадијер Гостовић Александра

21.06.2011.

„Гингивоморфометријска анализа у имплантолошкој терапији фиксним зубним надокнадама”

Ментор:Проф. др Војислав Лековић

55.

Андрић Мирослав

07.07.2011.

„Проапоптотски и антиапоптотски механизми у патогенези кератоцистичних одонтогених тумора”

Ментор:

Проф. др Јелена Милашин

56.

Стаменковић Зорана

13.09.2011.

„Клинички ефекти примене Фрäнкелових регулатора функције у терапији дисталног и мезијалног загрижаја”

Ментор:

Проф. др Бранислав Глишић

57.

Ђорђевић Јелена

20.09.2011.

„Тродимензионално испитивање облика и симетрије лица адолесцената применом ласерске технологије”

Ментор:

Проф. др Бранислав Глишић

58.

Пајевић Тина

27.09.2011.

„ Заступљеност малоклузија код праисторијског, средњевековног и савременог човека.

Ментор:

Проф. др Бранислав Глишић

59.

Вулићевић Тијана

08.11.2011.

„Врста и микроскопска структура везе између ортодонтских бравица и зуба при употреби различитих лепкова”

Ментор:

Проф. др Бранислав Глишић

60.

Милинковић Ива

06.12.2011.

„Клиничка евалуација примене аутогене ћелијске културе фибробласта у терапији гингивалних рецесија”

Ментор:

Проф. др Зоран Алексић

61.

Танасић Иван

27.12.2011.

„Дистрибуција оклузалних оптерећења у структурама крезубе доње вилице збринуте различитим зубним надокнадама”

Ментор:

Проф. др Љиљана Тихачек Шојић

62.

Шћепановић Миодраг

27.12.2011.

„Утицај мини имплантата на успешност и квалитет протетске терапије безубих пацијената”

Ментор:

Проф. др Александар Тодоровић,

Коментор:

Проф. др Алекса Марковић

63.

Миленковић Ана

17.01.2012.

„Епидемиолошки профил повреда зуба код деце у Србији”

Ментор:

Проф. др Дејан Марковић

64.

Стефановић Неда

29.05.2012.

„Анализа утицаја ортодонтског и ортодонтско хируршког лечења на горње ваздушне путеве и мека ткива лица применом компјутеризоване томографије”

Ментор:

Проф. др Бранислав Глишић

65.

Јулоски Јована

05.06.2012.

„Динамика раста краниофацијалног комплекса особа са Тарнеровим синдромом”

Ментор:

Проф. др Бранислав Глишић

66.

Мишић Тијана

12.06.2012.

„Експериментално и клиничко испитивање утицаја хируршке технике на температуру кости смањене густине током препарације лежишта и уградње имплантата””

Ментор:

Проф. др Алекса Марковић

67.

Тодоровић Ана

12.07.2012.

„Анализа оклузије у пацијената са фиксним зубним надокнадама на имплантатима применом компјутера”

Ментор:

Проф. др Војкан Лазић

68.

Антонијевић Ђорђе

12.07.2012.

„Варијације рендгенске слике цементних материјала и композитних кочића зависно од њиховог састава и примењене радиографске методе”

Ментор:

Проф. др Косовка Обрадовић Ђуричић

69.

Ђорђевић Игор

12.07.2012.

„Упоредна анализа успешности стабилизационог сплинта и фармакотерапије у особа са темпоромандибуларним дисфункцијама”

Ментор:

Проф. др Војкан Лазић

70.

Николић Наташа

16.07.2012.

„Карактеризација и токсична активност aggregatibacter actinomycetecomitans изолата”

Ментор:

Проф. др Саша Јанковић

71.

Биочанин Владимир

17.07.2012.

„Компаративна анализа квалитета интрапериодонталне и интрасепталне анестезије изазване артикаином са епинефрином код пацијената са дијабетес мелитусом тип 2”

Ментор:

Проф. Др Божидар Брковић

72.

Петровић Милан

04.10.2012.

„Биолошка активност композитних ћелијских носача на бази високопорозних хидроксиапатита и њихов утицај на ткивно инжињерство кости”

Ментор:

Проф. др Мирослав Вукадиновић

73.

Илић Југослав

09.10.2012.

„Значај васкуларног ендотелног фактора раста и костног морфогенетског протеина-2 за репараторне способности здраве и диабетесом измењене зубне пулпе”

Ментор:

Проф. др Драгица Стојић

74.

Ракић Миа

18.11.2012.

„Одређивање биомаркера губитка алвеоларне кости код пацијената са периимплантитисом”

Ментор:

Проф. др Војислав Лековић

75.

Џелетовић Бојан

17.07.2012.

„Утицај животне доби, естрогенског статуса и каротидне атеросклерозе на проток крви кроз зубну пулпу”

Ментор:

Проф. др Драгица Стојић

76.

Николић Небојша

27.11.2012.

„Изолација и карактеризација хуманих матичних ћелија пулпе млечних зуба”

Ментор:

Проф. др Јелена Милашин

77.

Ђуричковић Мирјана

07.12.2012.

„Стање оралног здравља код деце оболеле од dijabetes mellitus-а тип 1 у Црној Гори”

Ментор:

Проф. др Зоран Вулићевић

78.

Трифковић Бранка

21.12.2012.

„Анализа метролошких карактеристика уређаја за оптичку дигитализацију CAD/CAM система”

Ментор:

Проф. др Александар Тодоровић

79.

Бајић Миљан

19.03.2013.

„Примена савремених хируршких процедура у терапији гингивалних рецесија”

Ментор:

Проф. др Саша Јанковић

80.

Караџић Ивана

04.06.2013.

„Утицај различитих 3D биоматеријала на остеобластну диференцијацију мезенхималних ћелија зубне пулпе”

Ментор:

Проф. др Дејан Марковић

81.

Ристић Марија

11.06.2013.

„Радиографско испитивање обима ресорпције коренова зуба и алвеоларне кости по завршетку активне фазе терапије малоклузија фиксним ортодонтским апаратима”

Ментор:

Проф. др Мирјана Шашић

82.

Стојановић Зденка

17.06.2013.

„Кефалометријска процена краниофацијалног модела III скелетне класе у доба мешовите дентиције”

Ментор:

Проф. др Предраг Николић

83.

Марковић Евгенија

04.12.2013.

„Утицај структуре ортодонтских жица на биокомпатибилност и перцепцију бола током почетне фазе лечења фиксним апаратима”

Ментор:

Проф. др Бранислав Глишић

84.

Радовић Катарина

09.04.2014.

„Васкуларни ендотелни фацтор раста у гингиви и пљувачки у дијабетес мелитусу: значај за механички стрес и оралну хомеостазу код пацијената са имедијатним мобилним зубним надокнадама”

Ментор:

Проф. др Драгица Стојић

85.

Опачић Галић Вања

27.05.2014.

„Испитивање биокомпатибилности наноструктурних биоматеријалана бази активних калцијум силикатних система и хидроксиапатита”

Ментор:

Проф. др Славољуб Живковић,

Коментор:

Dr sci. Вукоман Јокановић

86.

Чаировић Александра

30.05.2014.

„Утицај термичке обраде на биолошка и микроструктурна својства денталних легура”

Ментор:

Проф. др Драгослав Стаменковић

87.

Манојловић Драгица

06.06.2014.

„Физичка,естетска и биолошка својства експерименталних композитних материјала”

Ментор:

Проф. др Бранислав Караџић

88.

Савић Станковић В. Татјана

10.06.2014.

„Испитивање трикалцијум силикатног цемента (биодентин) у функцији дентинског заменика испод композитних испуна на бочним зубима”

Ментор:

Проф. др Бранислав Караџић,

Коментор:

Доц. др Весна Милетић

89.

Перић Мирјана

17.06.2014.

„Компаративна анализа клиничког и микробиолошког налаза код пацијената са протезним стоматитисом”

Ментор:

доц. др Раде Живковић

90.

Текић Јасмина

7.7.2014

„Истраживање и развој модела изврсности у стоматолошкој здравственој заштити”

Ментор:

Проф. др Дејан Марковић

91.

Аничић Бобан

15.07.2014.

„Варијабилност наследне основе и ризик од настанка плеоморфног аденома пљувачних жлезда – анализа гена за сурвивин, TP53 и матриксну металопротеиназу 9”

Ментор:

Проф. др Витомир Константиновић

92.

Зелић Ксенија

15.07.2014.

„Утицај наноструктуре, хемијског састава дентина и дистрибуције напона на ломљивост ендодонтски лечених зуба”

Ментор:

Проф. др Славољуб Живковић

93.

Станимировић Драган

17.07.2014.

„Удруженост полиморфизма гена TLRs 2,3,4 и CD 14 код болесника са оралним лихен планусом”

Ментор:

Проф. др Љиљана Јанковић

94.

Брајковић Денис

21.07.2014.

„Ефикасност профилактичке примене нимесулида и левобупивакаина у контроли постоперативног бола после хируршког вађења доњих импактираних умњака”

Ментор:

Проф. др Божидар Брковић

95.

Јањић Бојан

21.10.2014.

„Експериментално и клиничко испитивање утицаја обртног момента и густине кости на вредности топлоте трења и примарне стабилности мини имплантата”

Ментор:

Проф. др Алекса Марковић

96.

Ћаласан Дејан

02.12.2014.

„Утицај хируршке технике уградње и микро и макро дизајна имплантата на њихову стабилност у бочном сегменту горње вилице”

Ментор:

Проф. др Алекса Марковић

97.

Петровић Виолета

06.03.2015.

„Испитивање биолошких и физичких својстава наноструктурних биоматеријала на бази активних калцијумсиликатних система и хидроксиапатита”

Ментор:

Проф. др Славољуб Живковић

98.

Јеловац  Драго

31.03.2015.

„Анализа алтерација онкогена и туморсупресорних гена у хистолошки негативним маргинама планоцелуларних карцинома усне дупље”

Ментор:

Проф. др Витомир Константиновић, Коментор:

Проф. др Јелена Милашин

99.

Милутиновић Јована

31.03.2014.

„Промене структура меких ткива лица након ортодонтске терапије малоклузије II класе”

Ментор:

Доц. др Ненад Недељковић

100.

Илић Димитријевић Ивана

07.04.2015.

„Анализа хромозомске транслокације Т(11;19) код мукоепидермоидног карцинома пљувачних жлезда-корелација са клиничким и патохистолошким параметрима”

Ментор:

Проф. др Витомир Константиновић

101.

Пулетић Миљан

14.04.2015.

„Повезаност појединих припадника фамилије херпесвирида и пародонтопатогених микроорганизама са компликацијама пародонтопатије”

Ментор:

Проф. др Саша Јанковић

102.

Бељић Ивановић Катарина

17.04.2015.

„Утицај различитих техника машинске препарације на оригиналну анатомију канала коренова првих максиларних молара”

Ментор:

Проф. др Невенка Теодоровић

103.

Лежаја Маја

20.05.2015.

„Композити и адхезиви са синтетским хидроксиапатитним пуниоцима и хидроксиапатитни инсерти: испитивање механичких својстава и квалитета адхезивне везе.”

Ментор:

Доц. др Весна Милетић

104.

Мандић Борка

26.05.2015.

„Утицај примене ласера мале снаге у раном постоперативном периоду на осеоинтеграцију имплантата”

Ментор:

Проф. др Алекса Марковић

105.

Табаковић Саша

23.06.2015.

„Реконструкција пода орбите индивидуално обликованим ресорптивним материјалом полидиоксан лактидом (PDLLA) и симфизним графтом мандибуле.”

Ментор:

Проф. др Витомир Константиновић

106.

Ристић Владимир

07.07.2015.

„Краниофацијалне промене код пацијената II скелетне класе лечених апаратом са завртњем за мезијално померање доње вилице.”

Ментор:

Проф. др Бранислав Глишић

107.

Поповић Жељка

14.09.2015.

„Социјално-медицински приступ дефинисању модела мониторинга пацијената са зубним надокнадама”

Ментор:

Проф. др Иванка Гајић

108.

Перуновић Неда

06.10.2015.

„Нивои IL-1β, IL-6, TNF-α, PGE2 у гингивалној течности и у крви превремено порођених жена са пародонтитисом”

Ментор:

Проф. др Саша Чакић

109.

Антић Светлана

06.10.2015.

„Утицај присуства и положаја трећег молара доње вилице на ризик за настанак прелома у региону доњевиличног угла и зглобног наставка.”

Ментор:

Проф. др Зоран Ракочевић

110.

Пејчић Наташа

06.10.2015.

„Евалуација ергономских фактора у стоматолошком раду и процена фактора ризика”

Ментор:

Доц. др Вања Петровић

111.

Поповић Бајић Маријана

02.02.2016.

„Утицај амелогенина, фактора раста и нових наноструктурних материјала на бази калцијум силикатних цемената на регенерацију пулпе”

Ментор:

Проф.др Славољуб Живковић

112.

Чивовић Јелена

10.02.2016.

„Процена стабилности ефеката ортодонтске терапије током ретенције фолијама-тродимензионална дигитална анализа”

Ментор:

Проф. др Бранислав Глишић

113.

Радосављевић Радивоје

02.03.2016.

„Испитивање терапијских модалитета у контроли радијационих мукозитиса постресекционих дефеката карцинома орофацијалне регије”

Ментор:

Проф. др Војкан Лазић

114.

Милошевић Наташа

22.03.2016.

„Полиморфизми у MTHFR, GSTM1, GSTT1, MMP9 генима као фактори предиспозиције за појаву темпоромандибуларних дисфункција”

Ментор:

Проф. др Војкан Лазић

115.

Хатаб Нур

24.05.2016.

„Утицај промена горњих ваздушних путева на квалитет живота пацијената после хируршке корекције деформитета III скелетне класе”

Ментор:

Проф. др Витомир Константиновић

116.

Синобад  Владимир

31.05.2016.

„Рендгенкраниометријска евалуација промена скелетних и денталних односа након бимаксиларне хируршке корекције мандибуларног прогнатизма”

Ментор:

Проф. др Мирослав Вукадиновић

117.

Синобад Тамара

30.06.2016.

„Евалуација фотометријских метода у испитивању димензионалне стабилности еластомерних отисних материјала”

Ментор:

Проф. др Косовка Обрадовић Ђуричић, Коментор:

Проф. др Зоран Николић

118.

Нешковић Јелена

01.07.2016.

„Клиничка и микробиолошка анализа неуспеха ендодонтског лечења зуба”

Ментор:

Проф. др Славољуб Живковић

119.

Миковић Никола

05.07.2016.

„Утицај бимаксиларне хируршке корекције мандибуларног прогнатизма на промену положаја зглобног наставка доње вилице”

Ментор:

Проф. др Мирослав Вукадиновић

120.

Ђукић Љиљана

05.07.2016.

„ACE инхибитори, еналаприл и механизми оралне хомеостазе: проток пљувачке и антиоксидативна заштита”

Ментор:

Проф.др Драгица Стојић

121.

Анђелковић Марко

05.07.2016.

„Утицај различитих зубних надокнада на присуство патогених бактерија у оралној дупљи”

Ментор:

Проф.др Љиљана Тихачек Шојић

122.

Живадиновић Милка

07.07.2016.

„Испитивање успешности регенерације костног ткива на моделу критичног дефекта калварије кунића са дијабетес мелитусом тип 1”

Ментор:

Проф.др Божидар Брковић

123.

Новаковић Нада

11.07.2016.

„Утицај различитих метода конзервативног лечења оболелих од хроничне пародонтопатије на оксидативни стрес и антиоксидативни статус пљувачке”

Ментор:

Проф. др Саша Чакић

124.

Матић Сања

11.07.2016.

„Утицај полиморфизама гена за инфламаторне цитокине и њихове рецепторе на ниво циркулишућих цитокина и клиничке параметре код пацијената са хроничном пародонтопатијом и дијабетес мелитусом типа 2”

Ментор:

Проф. др Ана Пуцар

125.

Илић Бранислав

12.07.2016.

„Испитивање полиморфизама гена за метилентетрахидрофолат редуктазу, глутатион трансферазу, фактор некрозе тумора α и његове рецепторе у епителним туморима усне дупље”

Ментор:

Проф. др Јелена Милашин,

Коментор:

Проф. др Витомир Константиновић

126.

Ивањац Филип

12.07.2016.

„Мерење стабилности краниофацијалних имплантата анализом резонантне фреквенције”

Ментор:

Проф. др Витомир Константиновић

127.

Бараћ Милена

13.07.2016.

„Примена компјутеризоване томографије коничног облика X-зрачног снопа у анализи успеха терапије пародонтопатије”

Ментор:

доц. др Наташа Николић Јакоба

128.

Глишић Мирко

20.09.2016.

„Анализа дистрибуције оптерећења код примене резилијентних абатмената и њихов утицај на имплантно-протетску терапију”

Ментор:

Проф. др Драгослав Стаменковић

129.

Јездић Зоран

20.09.2016.

„Утицај бимаксиларне хируршке корекције мандибуларног прогнатизма на мекоткивне структуре лица”

Ментор:

Проф. др Мирослав Вукадиновић

130.

Чаркић Јелена

23.09.2016.

„Теломере као фактор геномске нестабилности код оралних планоцелуларних карцинома”

Ментор:

Проф. др Бранка Поповић

131.

Милић Марија

26.09.2016.

„Ефикасност и безбедност интраоралне локалне анестезије применом лидокаина са клонидином код пацијената са дијабетес мелитусом тип 2”

Ментор:

Проф. др Драгица Стојић

132.

Латковић Марина

27.09.2016.

„Helicobacter pylori у денталном плаку код пацијената са обољењем желуца и дуоденума”

Ментор:

Проф. др Невенка Теодоровић

133.

Пејовић Марко

27.09.2016.

„Утицај структуре и величине гранула различитих коштаних заменика на неоангиогенезу при регенерацији кости”

Ментор:

Проф. др Сњежана Чолић

134.

Ђорђевић Владан

28.09.2016.

„Процена стања оралног здравља хоспитализованих особа са схизофренијом”

Ментор:

Проф. др Биљана Миличић

135.

Ћетеновић Љ. Бојана

29.09.2016.

„Испитивање биокомпатибилности наноматеријала на бази калцијум силиката и његовог утицаја на пулпо-пародонтално ткиво”

Ментор:

Проф. др Дејан Марковић

136.

Живковић Сандић С. Марија

16.12.2016.

„Утицај мутација RUNX2 и WNT10A гена на број и величину зуба”

Ментор:

Проф. др Бранислав Глишић

137.

Јулоски Т. Јелена

Нострификација 26.12.2016., Универзитет у Сијени, Италија

„Област: Биоматеријали у одонтостоматологији и офталмологији”

 

138.

Јаковљевић Александар

30.05.2017.

„Детекција и генотипизација хуманог цитомегаловируса и Епштејн-Бар вируса у хроничним периапикалним лезијама”

Ментор:

Проф. др Мирослав Андрић

139.

Владимир Тодоровић

05.09.2017.

„Клиничка процена успешности имедијатно оптерећених кратких самоурезујућих имплантата у бочну регију горње вилица”

Ментор:

Доц. Др Мирослав Андрић

140.

Кузмановић Јована

08.09.2017.

„Анализа ефикасности примене реверзибилне оклузалне терапије у лечењу темпоромандибуларних дисфункција – мета-анализа”

Ментор:

Проф.др Драгица Стојић

141.

Ђинић Ана

12.09.2017.

„Клиничко испитивање периимплантног зарастања импланата са хидрофилном и фидрофобном површином код пацијената на оралној антикоагулантној терапији”

Ментор:

Проф. др Алекса Марковић

142.

Бијелић Боривој

19.09.2017.

„Специфичности хуморалне имуности код оболелих од рекурентних оралних улцерација”

Ментор:

Проф. др Љиљана Јанковић

143.

Димитријевић Нина

26.09.2017.

„Анализа оралног статуса младих хероинских зависника и његов утицај на квалитет животаˮ

Ментор:

Проф. др Дејан Марковић

144.

Ракашевић Драгана

27.09.2017.

„Процена ефикасности фотодинамске терапије код периимплантитиса”

Ментор:

Проф. др Зоран Алексић

145.

Белоица Милош

14.11.2017.

„Испитивање јачине везе и односа адхезивних система са тврдим зубним ткивима млечне и сталне дентиције”

Ментор:

доц. др Ивана Радовић

146.

Чоловић Александра

21.12.2017.

„Могућност превенције оралних обољења код деце оболеле од epidermolysis bullosa distrophica”

Ментор:

Проф. др Оливера Јовичић

147.

Брајић Ивана

26.12.2017.

„Анализа статуса H-RAS гена и експресије сурвивина и p21RAS у кератоцистичним одонтогеним туморима пре и након декомпресије”

Ментор:

Проф. др Мирослав Андрић

148.

Лазић Емира

15.05.2018.

“Процена обрасца раста и односа цервикалних и краниофацијалних структура“

Ментор:

Доц. др Ненад Недељковић

149.

Вучић Љиљана

12.06.2018.

“Испитивање квалитета живота особа са малоклузијама предвиђених за лечење фиксним ортодонтским апаратима“

Ментор:

Проф. др Бранислав Глишић

150.

Драговић Мирослав

25.06.2018

Утицај различитих врста хируршких конаца и степена њихове колонизације микроорганизмима на зарастањае хируршких рана у усној дупљи“

Ментор:

Проф. др Сњежана Чолић

 

Зорић Бојана

03.07.2018.

„ Афективни статус и ехогеност једара рафе и супстанције нигре у процени ефикасности терапије Синдрома пекућег бола усне дупље”

Ментор:

Проф. др Љиљана Јанковић

 

Мајсторовић Немања

10.07.2018.

„Праћење нивелације зуба помоћу 3Д дигиталних модела“

Ментор:

Проф. др Бранислав Глишић

 

Поповац Александра

10.07.2018.

„Корелација између денталног и протетског статуса, полиморфизма гена за аполипопротеин Е и Алцхајмерове болести“

Ментор:

Проф. др Ивица Станчић

 

Тољић Бошко

13.07.2018.

„Утицај ХИВ инфекције и антиретровирусних лекова на старење пародонталних ткива“

Ментор:

Проф. др Јелена Милашин

 

Милетић Ана

18.09.2018.

Аналгетички ефекти терапије ласером мале снаге код пацијената са темпоромандибуларним дисфункцијама“

Ментор:

проф. др Војкан Лазић, проф. др Драгана Матановић

 

Магић Марко

27.09.2018.

„Утицај различитих модификација површине титана физичким и хемијским методама на његову цитокомпатибилност и имуномодулацијска својства“

Ментор:

Проф. др Сњежана Чолић

 

Радаковић Тијана

28.09.2018.

„Процена рехабилитације скраћеног зубног низа различитим зубним надокнадама“

Ментор:

Проф. др Љиљана Тихачек Шојић

 

Петровић Милош

28.09.2018.

„Орално здравље корисника домова за стара лица- процена, нега и утицај на квалитет живота“

Ментор:

Проф. др Ивица Станчић

 

Ћетковић Дејан

28.09.2018.

Морфолошке карактеристике нутритивних канала алвеоларног и непчаног наставка горње вилице и њихов анатомски однос са великом непчаном артеријом и нервом”

Ментор:

Проф. др Божидар Брковић

 

Поповић Даница

14.12.2018.

„Карактеристике полиметил-метакрилата са додатком наночестица  цинк-оксида у изради тоталних зубних протеза”

Ментор:

Проф. др Војкан Лазић

 

Марјановић Јована

17.12.2018.

“Карактеристике композита и дентинских заменика од значаја за оптичка својства финалне рестаурације”

Ментор:

Проф. др Весна Милетић

 

Тришић Дијана

05.07.2019.

„Утицај фотодинамске терапије и диодног ласера на успешност ендодонског лечења младих сталних зуба и биостимулацију матичних ћелија пореклом из апикалне папиле“

Ментор:

Проф. др Дејан Марковић

 

Лазаревић Милош

08.07.2019.

„In-vitro испитивање карактеристика матичности ћелија пореклом од оралног планоцелуларног карцинома“

Ментор:

Проф.др Јелена Милашин

 

Милошевић Маја

22.10.2019.

„Изолација, култивација и карактеризација ћелија пореклом из тумора и туморске маргине пацијената са базоцелуларним карциномом у ин-витро условима“

Ментор:

Доц. др Милан Петровић

 

Васовић Дина

22.10.2019.

„Селективна модулација GABAA рецептора који садрже α6 подјединицу на експерименталном моделу тригеминалног неуропатског бола“

Ментор:

Проф. др Божидар Брковић, Проф. др Мирослав Савић

 

Радовић Никола

19.11.2019.

„Микро РНК-146а и микро РНК-155 у гингивалној течности, као потенцијални биомаркери пародонтопатије код системски здравих особа и оболелих од дијабетес мелитуса тип 2“

Ментор:

Проф. др Јелена Рогановић

 

Сташић Јована

18.03.2020.

“Утицај нискотемпературне атмосферске плазме на површинска својства дентина и његову интеракцију са адхезивним системима”

Ментор:

Доц. др Весна Милетић, доц. др Маја Милетић

 

Влатковић Јаковљевић Ивана

10.09.2020.

„Примена термопластичног полимера у протетској терапији пацијената са парафункционалним активностима“

Ментор:

Проф. др Александар Тодоровић, проф. др Александра Шпадијер Гостовић

 

Лисул Богдан

17.11.2020.

„Примена оптомагнетне имиџинг спектроскопије у биофизичкој карактеризацији маргиналног и карциномом измењеног ткива у усној дупљи“

Ментор:

Проф др Ђурица Грга

 

Јовановић-Медојевић Милица

20.11.2020.

„Анализа деформација и лома ротирајућих никлтитанијумских инструмената након препарације различитих каналских система“

Ментор:

Проф. др Славољуб Живковић

Докторске дисертације одбрањене у периоду 1990-2000.

Презиме и име Датум одбране докторске дисертације Назив докторске дисертације Ментор/коментор
1. Мартиновић Жељко 20.02.1990. „Функцијска адаптација пацијената на тоталне зубне протезе” Ментор:
Проф. др Мирјана Крстић
2. Глишић Бранислава 12.06.1990. „Утицај сталног магнетног поља на структуру кости резидуалног гребена”
3. Горјана Поповић 20.06.1990. „Утицај различитих услова полимеризације на механичке особине полимеризата који се користе у стоматологији” Ментор:
Проф. др Смиљана Попов
4. Муцић Динка 22.06.1990. „Компаративна анализа вилица и зуба на скелетним популацијама Југославије од почетка нове ере до данас” Ментор:
Проф. др Стојанка Унковић
5. Ковачевић Милорад 29.06.1990. „Учесталост абразије зуба у радника текстилне индустрије који раде у условима повећане буке и вибрација” Ментор:
Проф. др Милутин Кандић
6. Радосављевић Бранка 29.06.1990. „Изолована биотипска диференцијација и кариогени потенцијал streptococcus mutans сојева” Ментор:
Проф. др Владимир Шћепан
7. Шашић Мирјана 29.06.1990. „Утицај антиепилептика дифенилхидантоина и natrijumvalproata на раст и развој краниофацијалног система” Ментор:
Проф. др Вјера Гвозденовић Симовић
8. Јовичић Слободан 03.07.1990. „Обољења једњака дијагностикована хипотомом езофагографијом и њихов одражај на орофарингијалну регију” Ментор:
Проф. др Никола Борисављевић
9. Стајчић Зоран 16.10.1990. „Неуротропни ефекти стрептомицина и глицерола и могућност њихове примене у лечењу идиопатске тригеминалне неуралгије” Ментор:
Проф. др Момир Соколовић
10. Минић Арса 23.12.1990. „Корелација степена инвазивности планоцелуларних карцинома доње усне са њиховим имунохистоморфолошким карактеристикама” Ментор:
Проф. др Андрија Паљм
11. Вујашковић Горан 26.12.1990. „Морфологија, топографија тригеминалног ганглиона човека” Ментор:
Проф. др Драшко Богдановић
12. Бојовић Слободан 27.12.1990. „Прилог проучавању хистопатолошких карактеристика епителних тумора пљувачних жлезда и њихов клинички значај” Ментор:
Проф. др Андрија Паљм
13. Иванковић Зоран 25.02.1991. „Функционалне карактеристике епитела горњих дисајних путева у физиолошким и патолошким стањима” Ментор:
Проф. др Наталија Бановић
14. Косовчевић Зоран 25.03.1991. „Проучавање генетских утицаја на развиће краниофацијалног комплекса и дентицију у једнојајних, двојајних и тројајних тројки” Ментор:
Проф. др Милан Марковић
15. Ђорђевић Слободанка 29.04.1991. „Клиничка, епидемиолошка и микробиолошка истраживања утицаја неправилности положаја зуба на појаву каријеса” Ментор:
Проф. др Владимир Лукић
16. Пешић Верица 07.05.1991. „Повреде периферних сензитивних нерава у области лица и вилица експериментална и клиничка истраживања” Ментор:
Проф. др Божидар Јојић
17. Обрадовић Ђуричић Косовка 08.07.1992. „Прилог изучавању промена на тврдим зубним ткивима у зони руба фиксне надокнаде ” Ментор:
Проф. др Љубислав Вујошевић
18. Стефановић Предраг 29.12.1992. „Примена галеотемпоралног режња у реконструкцији дефеката усне шупљине и лица” Ментор:
Проф. др Алекса Пишчевић
19. Мештеровић Миодраг 15.01.1993. „Вредности лиофилизоване хумане дуре у лечењу фрактура пода орбите” Ментор:
Проф. др Миомир Цветиновић
20. Ракочевић Зоран 01.06.1993. „Компаративна анализа вредности рендгенографских метода у дијагностиковању повреда максилофацијалне региеје” Ментор:
Проф. др Драгомир Марковић
21. Вукадиновић Мирослав 22.06.1993. „Промене меких ткива лица после хируршке корекције прогеније” Ментор:
Проф. др Алекса Пишчевић
22. Ивановић Мирјана 16.12.1993. „Могућности превенције гингивита у школске деце” Ментор:
Проф. др Предраг Лекић
23. Јањанин Мирјана 21.12.1993. „Модел здравствено-васпитног програма за превенцију фактора ризика за појаву каријеса” Ментор:
Проф. др Предраг Довијанић
24. Бабић Марко 29.12.1993. „Ефекти анеуплоидије X хромозома на морфогенезу краниофацијалног комплекса и раст зуба” Ментор:
Проф. др Мирослава Мићић
25. Вулићевић Зоран 01.11.1994. „Испитивање односа и јачине система композитних система са дентином” Ментор:
Проф. др Драган Белоица
26. Царевић Момир 27.12.1994. „Утицај угљених хидрата , масти и флуорида на зубе и зубни квар” Ментор:
Проф. др Марко Вуловић
27. Симић Ружица 27.06.1995. „Утицај хидрокортизона на развој и структуру лица” Ментор:
Проф. др Олга Караџов
28. Живковић Славољуб 12.07.1995. „Биокомпатибилност и физичко-хемијске карактеристике дентин адхезивних система” Ментор:
Проф. др Владимир Ивановић
29. Милић Слободан 14.07.1995. „Посебности повреда лица и вилица насталих у саобраћајним незгодама” Ментор:
Проф. др Алекса Пишчевић
30. Џамбас Љубиша 16.04.1996. „Микрофлора усне дупље код корисника постресекционих протеза” Ментор:
Проф. др Бранислав Димитријевић
31. Костић Љиљана 24.04.1996. „Утицај природе градивног материјала и обрађености површина надокнада на акумулацију денталног плака” Ментор:
Проф. др Добривоје Трифуновић
32. Јаковљевић Анкица 05.06.1996. „Утицај винкристина на развој зубних ткива и раст вилица експерименталних животиња” Ментор:
Проф. др Снежана Седлецки Гвозденовић
33. Јуришић Милан 18.06.1996. „Клиничка хистопатолошка и генетичка истраживања одонтогених кератоциста” Ментор:
Проф. др Властимир Петровић
34. Недић Милица 25.06.1996. „Примена трансплантата периоста у терапији инфракоштаних дефеката пародонцијума” Ментор:
Проф. др Војислав Лековић
35. Грга Ђурица 29.06.1996. „Структура и проблеми денталне антропологије ђердапске серије” Ментор:
Проф. др Драган Кубуровић
36. Тихачек Шојић Љиљана 05.07.1996. „Испитивање процеса дифузије органских и неорганских молекула на ретенционим зубима за парцијалну скелетирану протезу” Ментор:
Проф. др Драгослав Стаменковић
37. Констатиновић Витомир 10.07.1996. „Поремећај функције орофацијалне регије после оперативног лечења малигних тумора језика и пода уста” Ментор:
Проф. др Иван Сјеробабин
38. Ристић Небојша 12.07.1996. „Промена у структури зубне пулпе и интерденталне папиле под утицајем различитих доза X-зрака” Ментор:
Проф. др Снежана Седлецки Гвозденовић
39. Петровић Пуношевац Миљана 18.03.1997. „Евалуација здравствено-васпитног програма у стоматолошкој заштити трудница” Ментор:
Проф. др Војислав Поповић
40. Шкорић Мира 09.12.1997. „Фактори који одређују понашање школске деце према оралном здрављу” Ментор:
Проф. др Мирјана Јањанин
41. Николић Предраг 11.03.1998. „Утицај оралне респирације, изазване увећаним аденоидним вегетацијама, на краниофацијални раст и развој” Ментор:
Проф. др Миодраг Јовановић
42. Шћепан Ивана 12.03.1998. „Ефекти терапије малоклузија II класе функционалним апаратима” Ментор:
Проф. др Невенка Јакшић
43. Лазић Војкан 08.07.2003. „Анализа активности мишића и стање оклузије у пацијената са ноћним парафункцијама” Ментор:
Проф. др Даринка Станишић Синобад
44. Поштић Срђан 30.06.1998. „Анализа остеопоротичних промена у доњој вилици и њихов клинички значај” Ментор:
Проф. др Мирјана Крстић
45. Марковић Дејан 20.10.1998. „Испитивање биокомпатибилности светлосно полимеризујућих гласјономер цемената” Ментор:
Проф. др Драган Белоица
46. Чакић Саша 17.11.1998. „Имунолошке особености пљувачке, гингивалне течности и серума оболелих од пародонтопатије” Ментор:
Проф. др Обрад Зелић
47. Теодоровић Невенка 21.11.1998. „Примена керамичких биоматеријала у лечењу канала корена зуба” Ментор:
Проф. др Драган Кубуровић
48. Црвеница Ђорђије 02.03.1999. „Компаративно испитивање клиничких и хистопатолошких параметара у процјени стања гингиве оболелих од пародонтопатије” Ментор:
Проф. др Обрад Зелић
49. Вујашковић Мирјана 27.04.1999. „Биофизичке особине глас јономер цемента као средство за оптурацију канала корена у поређењу са стандардним материјалима” Ментор:
Доц. др Александра Лукић
50. Милојевић Стојановић Драгана 13.07.1999. „Реакција пулпо-дентинског комплекса на композитне материјале и пратеће адхезивне системе” Ментор:
Проф. др Катарина Пап
51. Караџић Бранислав 27.07.1999. „Примена полиметил метакрилата у ендодонтској терапији хроничних апексних пародонтита” Ментор:
Проф. др Владимир Филиповић
52. Глишић Бранислав 30.09.1999. „Промене краниофацијалног комплекса код особа са и без расцепа усне и непца лечених фацијалном маском” Ментор:
Проф. др Невенка Јакшић
53. Банковић Душица 22.11.1999. „Истраживање међусобне условљености система стоматолошке здравствене заштите и промоције оралног здравља” Ментор:
Проф. др Мирјана Јањанин

Докторске дисертације одбрањене у периоду 1980-1990.

Презиме и име Датум одбране докторске дисертације Назив докторске дисертације Ментор/коментор
1. Шћепановић Љубомир 22.04.1980. „Процена биолошке и функционалне вредности тоталних протеза” Ментор:
Проф. др Зорица Пантелић
2. Стошић Злата 18.06.1980. „Однос трајности и ефикасности зубних надокнада и парафункција” Ментор:
Проф. др Љубислав Вујошевић
3. Вуловић Марко 17.10.1980. „Улога микроелемената у наставку зубног квара” Ментор:
Проф. др Павле Стошић
4. Димитријевић Бранислав 29.10.1980. „Заступање фонијатријских принципа у формирању постресекционих горњовиличних протеза” Ментор:
Проф. др Алекса Пишчевић
5. Обрадовић Ћосић Миленија 23.01.1981. „Утицај интермитентне вертебробазиларне инсуфициенције на унутрашње ухо” Ментор:
Проф. др Чедомир Илић
6. Поповић Иванка 25.03.1981. „Зубне инкрустације у пародонтопатији” Ментор:
Доц. др Обрад Зелић
7. Пајић Мирослав 11.05.1981. „Испитивања пропустљивости коренског дентина зуба” Ментор:
Dr sci. Томислав Ненадовић, ВНС
8. Петронијевић Силва 12.05.1981. „Значај простагландина у етиопатогенези пародонтопатије” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић
9. Стојановић Сретен 18.06.1981. „Прилог у изучавању аномалија параназалних шупљина у оториноларинголошкој пракси” Ментор:
Проф. др Чедомир Илић
10. Лековић Војислав 24.06.1981. „Репараторне способности пародонцијума” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић
11. Цветковић Нада 25.06.1981. „Функционална процена зубне пулпе код неких патолошких стања сагледана кроз ензимску активност њених ензима” Ментор:
Проф. др Радмила Хризоко
12. Мијушковић Драгица 30.06.1981. „Клиничка и експериментална испитивања репараторних процеса у апикалном пародонцијуму после ендодонтских захвата” Ментор:
Проф. др Милан Арамбашић
13. Рифат Имери 08.07.1981. „Оштећења оралних ткива у сатурнизму” Ментор:
Проф. др Драгослав Ђукановић
14. Радловић Смиља 08.07.1981. „Анализа количине и састава гингивалне течности у условима протезирања круницама” Ментор:
Проф. др Љубислав Вујошевић
15. Бојић Петар 29.09.1981. „Хистопатолошке и хистохемијске промене у пародонтопатијама са анализом стања везивно-ткивних и целуларних елемената” Ментор:
Проф. др Константин Бранкован
16. Реис Реџепи 04.12.1981. „Флуориди и зубни квар код деце у САП Косову” Ментор:
Проф. др Павле Стошић
17. Јовановић Милан 30.06.1982. „Неурозе у стоматолошкој пракси и место нарко анализе у њиховом лечењу” Ментор:
Проф. др Никола Волф
18. Милић Ђорђије 28.12.1982. „Болести уста и зуба у ђеце СР Црне Горе” Ментор:
Проф. др Владимир Лукић
19. Настић Миодраг 05.05.1983. „Истраживање ретенционих могућности неких индустријских везних елемената парцијалне протезе” Ментор:
Проф. др Милутин Кандић
20. Магду Урсу Илеана 05.05.1983. „Етиологија пародонтопатије” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић
21. Јанковић Љиљана 17.05.1983. „Имунолошке реакције гингиве у пародонтопатији” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић
22. Стаменковић Драгослав 19.05.1983. „Анализа својстава и вредности ретенционог система скелетиране протезе” Ментор:
Проф. др Бранислав Бабић
23. Арсенијевић Владимир 14.06.1983. „Могућности терапије инфракоштаних пародонталних џепова” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић
24. Милачић Никола 21.06.1983. „Херпетични стоматити у титоградске деце” Ментор:
Проф. др Драган Белоица
25. Реџепагић Славица 03.04.1984. „Хронологија развоја и ницање зуба млечне и сталне дентиције” Ментор:
Проф. др Оливера Војиновић
26. Кнежевић Милован 31.05.1984. „Учесталост и распрострањеност пародонтопатије на подручју Горњег Полимља и Бихора” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић
27. Пешовић Глигорије 25.06.1984. „Едукација у функцији здравствене културе и стоматолошке превенције” Ментор:
Проф. др Владимир Лукић
28. Дергенц Ранко 20.03.1985. „Имунолошки статус пацијената оболелих од хроничног тонзилитиса” Ментор:
Проф. др Чедомир Илић
29. Пап Катарина 26.03.1985. „Физичко-хемијска и биолошка испитивања заштитних подлога” Ментор:
Dr sci. Олга Ђорђевић, НС
30. Димитријевић Божидар 03.06.1985. „Примена имплантата у терапији инфракоштаних пародонталних џепова” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић
31. Тодоровић Љубомир 04.06.1985. „Промена реактивности ткива после суперволтажне радиотерапије малигних тумора усне шупљине и врата”
32. Максимовић Мирјана 19.06.1985. „Утицај поремећених међувиличних односа на функцију темпоромандибуларног зглоба и слушног апарата” Ментор:
Проф. др Миодраг Косовчевић
33. Јакшић Невенка 10.10.1985. „Лонгитудинално испитивање краниофацијалног раста у деце од 5 до 10 година живота” Ментор:
Проф. др Милан Марковић
34. Петровић Властимир 13.01.1986. „Клиничка и лабораторијска испитивања улоге имунохуморалног система у етиопатогенези радикуларних циста” Ментор:
Проф. др Момир Соколовић
35. Лекић Предраг 09.05.1986. „Истраживања етиологије обољења пародонцијума у младих” Ментор:
Проф. др Војислав Поповић
36. Гаврић Миодраг 13.05.1986. „Процена вредности примарних паротидектомија код лечења миксних тумора паротидних жлезда” Ментор:
Проф. др Миодраг Карапанџић
37. Ћама Хот 30.06.1986. „Анализа липида и динамика везивања линдана у тврдим зубним ткивима, глеђи и дентина” Ментор:
Проф. др Жарко Колак
38. Поповић Александар 24.10.1986. „Акутне дентогене инфекције на подручју тимочког региона” Ментор:
Проф. др Јован Перовић
39. Миљковић Бранка 12.11.1986. „Упоредна испитивања виталне и морталне екстрипације на пулпе на зубима пса и човека” Ментор:
Проф. др Душан Марковић
40. Шушулић Томислав 19.01.1987. „Испитивање фрикције у телескоп системима” Ментор:
Проф. др Миодраг Косовчевић
41. Кафеџијска Виолета 16.01.1987. „Утицај пљувачке на коагулум ране настале вађењем зуба” Ментор:
Проф. др Божидар Јојић
42. Трифуновић Миодраг 21.01.1987. „Промене димензија лица и вилица у периоду млечне дентиције” Ментор:
Проф. др Борка Озеровић
43. Мирковић Силвија 22.04.1987. „Електрофоретско испитивање протеина хумане пљувачке” Ментор:
Проф. др Велибор Павловић
44. Стојић Драгица 09.06.1987. „Утицај фармака на садржај ацетилхолина и вегетативну контролу секреторних и респираторних функција пљувачних жљезда” Ментор:
Проф. др Милорад Терзиић
45. Тришић Бранко 11.06.1987. „Основна начела судскомедицинске експертизе у стоматологији” Ментор:
Проф. др Мирјана Миковић
46. Стевановић Радоје 30.06.1987. „Физичка, хемијска, хисто-патолошка и клиничка изучавања каријеса у деце” Ментор:
Проф. др Оливера Војиновић
47. Јокић Невенка 01.07.1987. „Проучавање утицаја хидрокортизона на зубна ткива, пародонцијума и вилице пацова” Ментор:
Проф. др Олга Караџова
48. Стефановић Гордана 19.10.1987. „Физичкохемијске и имунохемијске особине протеина зубне плаке” Ментор:
Проф. др Јован Анђић
49. Лукић Александра 28.12.1987. „Имунохистохемијска анализа имунокомпонентних и акцесорних ћелија у периапикалном гранулому” Ментор:
Проф. др Олга Караџова
50. Летић Гавриловић Анка 22.04.1988. „Имунохистолошка студија ендокрине међузависности субмандибуларне жлезде и тимуса” Ментор:
Проф. др Јован Анђић
51. Ивановић Владимир 30.06.1988. „Експериментална истраживања карактеристика репарационе дентиногенезе” Ментор:
Проф. др Владимир Филиповић
52. Заграђанин Даница 26.12.1988. „Допринос стоматолошког кадра НОВ Југославије ( 1941. – 1945. )” Ментор:
Академик проф. др Гојко Николиш
53. Павловић Гордана 17.01.1989. „Дејство препарата на бази цинк-оксид-еугенола на дентин у IN VITRO условима” Ментор:
Проф. др Велибор Павловић
54. Гајић Михајло 21.06.1989. „Флуороза зуба у СР Србији” Ментор:
Проф. др Драган Белоица
55. Зужелова Марија 29.06.1989. „Рендгенска и кефалометријска проучавања линеарних и ангуларних димензија назолабијалних структура код особа са нормалном оклузијом и малоклузијом II/1 и III класе” Ментор:
Проф. др Милан Марковић
56. Ценић Милошевић Десанка 27.10.1989. „Бол код акутних пулпитиса у корелацији са евоцираним потенцијалина n. trigeminus-a” Ментор:
Проф. др Драган Кубуровић
57. Ковачевић Крсто 26.12.1989. „Збрињавање дефеката алвеоларне кости насталих у току пародонтопатије” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић

Докторске дисертације одбрањене у периоду 1965-1980.

Презиме и име Датум одбране докторске дисертације Назив докторске дисертације Ментор/коментор
1. Марковић Милан 29.01.1965. „Утицај генетских фактора и околине на развитак органа за жвакање у једнојајних близанаца” Ментор:
Проф. др Иван Бикар
2. Сокић Гојко 03.03.1970. „Значај међусобних односа пародонталних ткива у етиологији прогресивне пародонтопатије” Ментор:
Проф. др Иван Бикар
3. Вујошевић Љубислав 15.06.1970. „Локалне и опште последице присуства металних протеза и пломби у устима” Ментор:
Проф. др Божидар Николић
4. Ђајић Драгољуб 13.01.1971. „Етиогенеза и терапија улцеро-некрозних обољења у устима” Ментор:
Проф. др Предраг Нешковић
5. Војиновић Оливера 20.05.1971. „Клиничко микробиолошко и патохистолошко изучавање апикалних периодонтитиса у деце” Ментор:
Проф. др Јован Чанковић
6. Пишчевић Алекса 28.06.1971. „Клиничка и експериментална испитивања вредности склерозних средстава у лечењу сублуксација виличног зглоба” Ментор:
Проф. др Љубомир Ђоковић
7. Анђић Јован 14.06.1972. „Имуноглобулински систем паротидне пљувачке са посебним освртом на секреторне имуноглобулине А” Ментор:
Проф. др Божидар Николић
8. Теодосијевић Милисав 13.06.1973. „Хронична импламација гингиве и њени пародонтолотички механизми” Ментор:
Проф. др Предраг Нешковић
9. Перовић Јован 14.02.1974. „Епидемиологија болести уста и зуба у становништва Баната” Ментор:
Проф. др Проф. др Павле Стошић
10. Војиновић Миодраг 27.05.1974. „Испитивање развитка вилица и низа млечних зуба током периода предшколског узраста” Ментор:
Проф. др Иван Бикар
11. Озеровић Борка 07.06.1974. „Однос краниометријских димензија добијених директним и индиректним мерењем и значај краниофацијалних корелација” Ментор:
Проф. др Иван Бикар
12. Ђукановић Драгослав 22.11.1974. „Проучавање пародонцијума у гравидитету” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
13. Трифуновић Добривоје 19.12.1974. „Механизам везивања порцеланских маса са металним легурама и понашање оваквих система у људском организму” Ментор:
Проф. др Данило Брановачки
14. Јовић Данило 06.03.1975. „Сребрни амалгам као материјал за збрињавање каријесом оштећених зуба” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
15. Караџова Олга 02.04.1975. „Улога естрогена у развоју зуба пародонцијума и вилица” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
16. Јојић Божидар 25.06.1975. „Зарастање ране и појава бола после хируршких захвата у устима” Ментор:
Проф. др Константин Бранкован
17. Марковић Душан 30.09.1975. „Клиничка и експериментална испитивања зуба по третирању са EDTA и тетрациклина” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
18. Обрадовић Обрад 03.11.1975. „Клиничка и експериментална истраживања мандибуларног канала” Ментор:
Проф. др Божидар Јојић
19. Пантелић Зорица 05.05.1976. „Компаративно проучавање морфолошких промена на горњој вилица код пацијената са имедијатним протезама” Ментор:
Проф. др Миодраг Косовчевић
20. Лукић Владимир 11.05.1976. „Дисплазије тврдих зубних ткива” Ментор:
Проф. др Павле Стошић
21. Симовић Гвозденовић Вјера 13.05.1976. „Однос показатеља физиолошког узраста у деце са ортодонтским неправилностима” Ментор:
Проф. др Вера Николић Ерић
22. Кандић Милутин 02.06.1976. „Прилог проучавању абразије зуба” Ментор:
Проф. др Миодраг Косовчевић
23. Бабић Бранислав 04.06.1976. „Клиничка анализа профилактичне и функционалне вредности индивидуалних интракоронарних атечмена” Ментор:
Проф. др Миодраг Косовчевић
24. Карапанџић Миодраг 10.06.1976. „Анатомска и физиолошка адаптација артеријалних режњева код реконструкције дефеката усана” Ментор:
Проф. др Љубомир Ђоковић
25. Соколовић Момир 14.06.1976. „Хронични периапикални процеси – хируршка терапија, хистопатолошка и микробиолошка истраживања” Ментор:
Проф. др Божидар Јојић
26. Кезеле Душан 01.07.1976. „Улога импланта у лечењу зуба” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
27. Седлецки Гвзденовић Снежана 03.09.1976. „Пулпа зуба човека у односу на доба живота, стање тврдих зубних ткива и пародонцијума” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
28. Бећир Љупчи 20.05.1977. „Утицај наслеђа и средине на настанак хиподонције” Ментор:
Проф. др Милан Марковић
29. Радуловић Даринка 16.06.1977. „Осетљивост коже на ултраљубичасте зраке А и Б” Ментор:
Проф. др Љубиша Миличевић
30. Колак Жарко 20.06.1977. „Клиничка и експериментална испитивања промена структура ткива зуба у току абразије” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
31. Шћепан Владимир 21.06.1977. „Учешће гљивице albicans у процесу зубног каријеса” Ментор:
Проф. др Предраг Нешковић
32. Милутиновић Мирослав 22.06.1977. „Биомеханичка база оралне физиологије и патологије” Ментор:
Проф. др Живојин Ћулум
33. Поповић Војислав 24.06.1977. „Карактеристике каријеса првих сталних молара у деце у СР Србији” Ментор:
Проф. др Павле Стошић
34. Мијалковић Драгољуб 24.06.1977. „Оштећења оралних ткива протетским надокнадама” Ментор:
Проф. др Миодраг Косовчевић
35. Грковић Благоје 27.06.1977. „Ливена надоградња вишекорених зуба са инт ретенцијом у случају диспаралитетних канала” Ментор:
Проф. др Миодраг Косовчевић
36. Исаков Бранислав 29.09.1977. „Клиничке вредности електродијагностичких метода код лезија nervus-a facijalis-a у максилофацијалних повреда” Ментор:
Проф. др Живојин Цонић
37. Тришовић Димитрије 03.10.1977. „Морфолошке промене орофацијалног система пацијената оболелих од акромегалије” Ментор:
Проф. др Милан Марковић
38. Гавриловић Ђорђе 21.12.1977. „Прилог методологији рехабилитације болесника са акутним инфарктом миокарда” Ментор:
Проф. др Драгослав Иванковић
39. Старчевић Милисав 26.12.1977. „Прилог обради спољних зубних имплантата” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
40. Стојичевић Милан 21.04.1978. „Утицај фосфатних јона из ортофосфорне киселине на настајање некрозе пулпе” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
41. Петровић Веселин 26.05.1978. „Хорнични апикални циркумскрипни пародонтит-гранулом” Ментор:
Проф. др Никола Мађановић
42. Сјеробабин Иван 21.04.1978. „Примена коштаних трансплантата у реконструкцији скелета лица и вилица” Ментор:
Проф. др Алекса Пишчевић
43. Белоица Драган 26.10.1978. „Флуориди и тврда зуба ткива” Ментор:
Проф. др Павле Стошић
44. Поповић Душан 06.12.1978. „Резидуе карцинома у озраченим ткивима тумора предела лица и усне шупљине” Ментор:
Проф. др Миодраг Карапанџић
45. Зелић Обрад 04.01.1979. „Савремена терапија прогресивних пародонтопатија” Ментор:
Проф. др Драгољуб Ђајић
46. Филиповић Владимир 09.01.1979. „Експериментална испитивања ултраструктуре и топографије призама глеђи” Ментор:
Проф. др Душан Марковић
47. Кубуровић Драган 23.02.1979. „Акутни и хронични пулпити зуба човека” Ментор:
Aкадемик dr sci. Владимир Пантић, редовни професор
48. Јовановић Тодор 02.03.1979. „Клиничка и лабораторијска анализа могућности заштите оралних ткива од нежељеног деловања акрилата” Ментор:
Проф. др Миодраг Косовчевић
49. Куљача Зоран 27.03.1979. „Промене осетљивости рожњаче после операције кератопластике и процена њиховог значаја за судбину пресађеног калема” Ментор:
Проф. др Слободан Дергенц
50. Косовчевић Миодраг 13.04.1979. „Прилог изучавања биолошких реакција у току припреме зуба за круницу” Ментор:
Проф. др Данило Брановачки
51. Петровић Ана 22.05.1979. „Корелација између говора и особина тоталне зубне протезе” Ментор:
Проф. др Данило Брановачки
52. Марић Десанка 05.06.1979. „Морфолошке особине током раста код малоклузија II класе 1. одељења у животном добу од 5 до 15 година” Ментор:
Проф. др Милан Марковић
53. Крстић Мирјана 08.06.1979. „Примена електро миографије у протетској рехабилитацији поремећених вертикалних међувиличних односа” Ментор:
Проф. др Љубисав Вујошевић
54. Борисављевић Никола 28.06.1979. „Хипотона гастрографија – клиничкорендгенолошка студија” Ментор:
Проф. др Драгомир Марковић
55. Радивојевић Живко 28.06.1979. „Клиничка слика, дијагностика и лечење рабдомиосаркома скелетне мускулатуре” Ментор:
Проф. др Драгош Недељковић
56. Милошевић Зорка 09.07.1979. „Клиничка и лабораторијска испитивања импактираних и прекобројних зуба” Ментор:
Проф. др Божидар Јојић
57. Цекић Драгутин 27.11.1979. „Утицај распрострањености плака на појаву зубног квара” Ментор:
Проф. др Павле Стошић
58. Станишић Синобад Даринка 26.12.1979. „Антропометријски показатељи хабитуелних пљувачних међувиличних односа и положаја предњих зуба у протетској дијагностици и терапији” Ментор:
Проф. др Борка Озеровић