Пројекти

Пројекат reFEEHS

Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у високошколској установи

 

Р.Б.

Назив пројекта

Врста пројекта

Број сарадника

Пројекти министарства

1

Интеракција етиопатогенетских механизама пародонтопатије и периимплантитиса са системским болестима данашњице

Интердисциплинарна интегративна
Истраживања
Руководилац
Академик Проф др Војислав Лековић

35

2

Генетичка контрола и молекуларни механизми у малигним, инфламаторним и развојним патологијама орофацијалне регије

Основна истраживања
Руководилац
Проф др Јелена Милашин

35

3

Утицај К-33/СТ2 сигналног пута и Галектина – 3 у патогенези експерименталних периапикалних промена

Основна истраживања
Руководилац
Проф др Саша Лукић

15

4

Контрола бола и молекуларни механизми као фактори регенеративне терапије у стоматологији код здравих пацијената са дијабетес мелитусом

Основна истраживања
Руководилац Доц др Божидар Брковић

15

5.

Eureka: Cell-Ti E!5831. Behaviour of Human Osteoblast Cells Cultured on Different Titanium.

Међународни, иновациони
Руководилац
проф. др Драгослав Стаменковић

9

Eureka: ORTO-NiTi E!6788. Development of Advanced NiTi Orthodontic Wire Међународни, иновациони
Руководилац
Проф.др Бранислав Глишић
8

6.

IADR Regional Development Program,

Мултицентрична студија о клиничким квалитетима “bulk-fill” композита

Међународни, иновациони Главни координатор др Весна Милетић 10

 

СПИСАК ПРОЈЕКАТА МИНИСТАРСТВА НАУКЕ ЧИЈИ СУ РУКОВОДИОЦИ И/ИЛИ УЧЕСНИЦИ НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ