Ispitni rokovi

Uputstvo za korišćenje studentskih servisa i plaćanje školarine i ispita koji se prijavljuju više od 3 puta ili nakon isteka apsolventskog staža

Fakultet je svojim studentima omogućio korišćenje studentskih servisa, preko kojih možete prijaviti ispite, imati uvid u podatke vezane za upis, matične podatke i drugo. Time se znatno skraćuje vreme koje student mora da odvoji na prijavljivanje ispita, koje sada možete prijaviti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. Studentskim servisima možete pristupiti OVDE Uputstvo za korišćenje možete preuzeti OVDE
Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.
Uputstvo za plaćanje pogledajte ovde

Kalendar ispitnih rokova u školskoj 2020/21 godini

Ispitni rok

Redovni studenti

Apsolventi

Novembarski rok

 

02-13.11.2020.

prijava ispita

 

16-19.10.2020.

kontrolni spisak

 

20.10.2020.

žalbe

 

21.10.2020.

online potvrda

 

24-25.10.2020.

Decembarski rok

07.12-18.12.2020.

07.12-18.12.2020.

prijava ispita

20-23.11.2020.

20-23.11.2020.

kontrolni spisak

24.11.2020.

24.11.2020.

žalbe

25.11.2020.

25.11.2020.

online potvrda

28-29.11.2020.

28-29.11.2020.

Januarski rok

01.02-13.02.2021.

01.02-13.02.2021

prijava ispita

15.-18.01.2021

15.-18.01.2021

kontrolni spisak

19.01.2021.

19.01.2021.

žalbe

20.01.2021.

20.01.2021.

online potvrda

23-24.01.2021.

23-24.01.2021.

Martovski rok

15-27.03.2021.

15-27.03.2021.

prijava ispita

05-08.03.2021.

05-08.03.2021.

kontrolni spisak

09.03.2021.

09.03.2021.

žalbe

10.03.2021.

10.03.2021.

online potvrda

13-14.03.2021.

13-14.03.2021.

Aprilski rok

12.04-24.04.2021.

12-24.04.2021.

prijava ispita

02-05.04.2021.

02-05.04.2021.

kontrolni spisak

06.04.2021.

06.04.2021.

žalbe

07.04.2021.

07.04.2021.

online potvrda

10-11.04.2021.

10-11.04.2021.

Majski rok

 

10-21.05.2021.

prijava ispita

 

23-26.04.2021.

kontrolni spisak

 

27.04.2021.

žalbe

 

28.04.2021.

online potvrda

 

01-02.05.2021.

Junski rok

07.06-19.06.2021.

07.-19.06.2021.

prijava ispita

28-31.05.2021.

28-31.05.2021.

kontrolni spisak

01.06.2021.

01.06.2021.

žalbe

02.06.2021.

02.06.2021.

online potvrda

05.-06.06.2021.

05.-06.06.2021.

Julski rok

05.07-17.07.2021.

05.07-17.07.2021.

prijava ispita

25-28.06.2021.

25-28.06.2021.

kontrolni spisak

29.06.2021.

29.06.2021.

žalbe

30.06.2021.

30.06.2021.

online potvrda

03-04.07.2021.

03-04.07.2021.

Septembarski rok

23.08-04.09.2021.

24.08-04.09.2020

prijava ispita

13-16.08.2021.

13-16.08.2021.

kontrolni spisak

17.08.2021.

17.08.2021.

žalbe

18.08.2021.

18.08.2021.

online potvrda

21-22.08.2021.

21-22.08.2021.

Oktobarski rok

13.09-25.09.2021.

13.09-25.09.2021.

prijava ispita

03-06.09.2021.

03-06.09.2021.

kontrolni spisak

07.09.2021.

07.09.2021.

žalbe

08.09.2021.

08.09.2021.

online potvrda

11-12.09.2021.

11-12.09.2021.

JUNSKI ISPITNI ROK

SPISAK PO ISPITIVAČIMA