Стипендија ITO фондације за 2023/24. годину

Стипендија ITO фондације за 2023/24. годину

Обавештавамо вас да је након привремене паузе настале услед пандемије изазване ширењем вируса корона, услед чега су били уведени изузетно строги услови уласка у Јапан, ИТО фондација обавестила Универзитет у Београду о поновној могућности за пријаву за стипендију коју нуди ова јапанска Фондација. Универзитет у Београду је на располагање добио једну стипендију, за школску 2023/24. годину. Основни услови за одобравање стипендије су следећи:

 1. Кандидат мора бити номинован од стране Универзитета у Београду*;
 2. Кандидат мора бити држављанин Републике Србије (што доказује Уверењем о држављанству) који намерава да на наставу на одговарајућој институцију у Јапану као студент или истраживач на последипломском нивоу (мастер програм), започне од јесени 2023. године и у Јапану проведе минимум годину дана. Област истраживања није ограничена;
 3. Кандидат мора имати висок успех на студијама и високе личне квалитете, а такође и потребу за финансијском помоћи;
 4. Кандидат мора по доласку у Јапан као прималац стипендије ИТО фондације присуствовати оријентационом састанку;

** Било би пожељно да кандидат у одређеном степену (”to some degree”) говори и чита јапански, али то није обавезно.

Имајући у виду да пандемија вируса корона још увек траје, Влада Јапана може поново увести посебна ограничења када је у питању путовање у Јапан, те Вас молимо да пажаљиво прочитате услове за пријаву наведене у Водичу. ИТО фондација не даје финансијску подршку за студирање на даљину, изабрани кандидати морају своју стипендију реализовати у Јапану.

* Напомињемо да ће са кандидатима који уђу у ужи избор бити организован разговор, како би кандидати могли добити номинацију Универзитета у Београду (тачка 1).

Пријавни формулар (Application Form) и Предлог садржаја активности у форми коју је одредила ИТО фондација (Study Proposal), као и детаљне информације о самој стипендији и осталој неопходној пријавној документацији Вам достављамо у прилогу, а заинтересовани студенти те информације такође могу наћи и преузети на сајту Универзитета у Београду.

Крајњи рок за достављање комплетне конкурсне документације Универтзитету је 20. септембар 2022. године. Документацију, уз одговарајуће пропратно писмо у коме су наведени контакт подаци кандидата, доставити на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг 1, 11000 Београд. С обзиром да се сва документација шаље у Јапан, неопходно је да она буде преведена на енглески језик, од стране судског тумача.

Study Proposal

Application Form

ITO-Guideline 2023

CNN Tech 2022 конференција – Златибор 5-8.7.2022. године

CNN Tech 2022 конференција – Златибор од 05.07.2022.-08.07.2022. 

Организатори конференције су Машински факултет Универзитета у Београду и Иновациони центар Машинског факултета у Београду.

Посебно истичемо да ће се у оквиру конференције у четвртак 7.7.2022. одржати и Регионални Иновациони Форум, који ће званично отворити Министар просвете, науке и технолошког развоја Бранко Ружић, а присуство форуму су до сада потврдили следећи предавачи:

 • Мирко Пешић, директор НТП Чачак: „Изазови који Вас очекују при покретању START UP
 • Verónica Rodríguez García, X-KIC Project Manager: „Opportunities with EIT Manufacturing Regional Innovation Scheme (RIS)
 • Тамара Љубовић,  виши саветник за програме и фондове ЕУ и национална контакт особа за програм Horizont Evropa: „Horizon Europe 2021-2027
 • проф. Горан Стојановић, Факултет техничких наука у Новом Саду: Иновативне идеје и одговорно истразивање као пут за привлацење средстава из програма Horizon Evropa
 • Наталија Терзиц, Развојна агенција Србије: „Подршка малим и средњим предузећима за унапређење пословања“

На Форуму се очекује да учешће узме преко 40 компанија, при чему издвајамо нашег генералног спонзора 3Д Републику.

http://www.cnntechno.com

 

EUREKA E!17091 GOLD-GER  “Development of a new gold-germanium (Au-Ge) alloy for use in dentistry, jewels and industry”

Еурека пројекат: ЕУРЕКА Е!1709 ГОЛД-ГЕР 

ЕУРЕКА Е!1709 ГОЛД-ГЕР суфинансиран буџетским средствима националног ЕУРЕКА Пројекта: „Развој нове легуре злата са германијумом (Au-Ge) за примену у стоматологији, производњи накита и индустрији ”, одобреног под евиденционим бројем Пријаве предлога Пројекта: 337-00-00294/2021-09/07. Финансирање реализације националног Пројекта 17091 GOLD-GER је одобрено у трајању од укупно 36 месеци, у периоду од 1. октобра 2021. до 30. септембра 2024. године. Суфинансирана буџетска средства износе 18 милиона динара. Руководилац пројекта је проф.др Војкан Лазић.

Eureka network Project: EUREKA E!17091 GOLD-GER

EUREKA E!17091 GOLD-GER  “Development of a new gold-germanium (Au-Ge) alloy for use in dentistry, jewels and industry”, Project proposal application approved with evidentional number 337-00-00294/2021-09/07, cofinanced from budget by national EUREKA projects by Ministry of Education, Science and Technologic Development Republic of Serbia in a period 2021, October, 1st until 2024, September 30th. The budget is 18 Million dinars. Project manager is Vojkan Lazić, Full Professor At School of Dental Medicine, University of Belgrade.

Монографија Легуре злата у стоматологији и наночестице злата за биомедицинску употребу

 1. У оквиру GOLD-GERпројекта прихваћено је штампање монографије од стране Springer Publishing Co. New York под називом Легуре злата у стоматологији и наночестице злата за биомедицинску употребу од групе аутора са пројекта Војкан Лазић, Ребека Рудолф и Карло Т. Раић са ISSN бројем 2192-1091
 2. Резултати истраживања биће објављени у раду под називом Антимикробске и механичке особине новог акрилата са наночестицама злата за зубне протезе и епитезе који ће бити објављен у СЦИ часопису.

У плану је одржавање конференције на којој ће бити изложени резултати досадашњег истраживања као и план за даље истраживање на GOLD-GER пројекту.

Dental Gold Alloys and Gold Nanoparticles for Biomedical Applications

Authors:

(view affiliations)

 • Offers a comprehensive overview of the development and use of dental gold alloys
 • Discusses gold nanoparticles as novel materials for biomedical and other health-related applications
 • Features topical literature reviews alongside recent experimental results

Part of the book series: SpringerBriefs in Materials (BRIEFSMATERIALS)

UniSAFE – Ending Gender Based Violence (GBV)

UniSAFE – Ending Gender Based Violence (GBV)

UniSAFE – Ending Gender Based Violence (GBV) је европски интер-универзитетски пројекат, који има за циљ искорењивање родно заснованог насиља у универзитетским срединама и научно-истраживачким организацијама. Пројекат је почео 9. фебруара 2021. године, а током наредне три године, пројектне активности ће се водити широм Европе и укључиће истраживаче, студенте, заинтересоване стране и доносиоце одлука. Пројекат ће анализирати различите механизме родно заснованог насиља, као и његове друштвене детерминанте на три различита нивоа, користећи холистички модел истраживања:

 • Стопа родно заснованог насиља ће бити анализирана путем података прикупљених онлајн упитником између 45 партнерских организација (микро ниво).
 • Добијени одговори ће даље бити обрађивани путем података прикупљених детаљним студијама случаја, интервјуима и стратешким мапирањем истраживачких организација у 15 држава чланица (мезо ниво).
 • Правни и политички оквири ће бити испитани кроз опсежно мапирање од стране националних стручњака у 27 европских и 3 придружене државе (макро ниво).

Овакав  план истраживања ће пружити бољи увид у  постојеће проблеме, помоћи ће у одређивању тренутних и будућих приоритети и резултираће оперативним алатом и препорукама за смањење родно заснованог насиља у европском академском окружењу. Пројекат спроводи девет партнерских институција, а Универзитет у Београду има статус екстерног партнера.

Чланови  UniSAFE конзорцијума су:

 • European Science Foundation, France, https://www.esf.org (koordinator)
 • Örebro University, Sweden, https://www.oru.se/english/
 • GESIS – Leibniz Institute for the Social Sciences, Germany, https://www.gesis.org/en/home
 • Yellow Window, Belgium, https://yellowwindow.eu/
 • Universidad Complutense de Madrid, Spain, https://www.ucm.es
 • Institute of Sociology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, https://www.soc.cas.cz/en
 • Lithuanian Centre for Social Sciences, Lithuania, https://www.lstc.lt/en/mainpage/
 • Jagiellonian University, Poland, https://en.uj.edu.pl/en_GB/start/
 • Oxford Brookes University, UK, https://www.brookes.ac.uk

Тренутно 47 универзитета и истраживачких организација има статус партнера на  пројекту, а један од њих је и Универзитет у Београду, https://www.bg.ac.rs;  https://www.bg.ac.rs/en

 • University of Namur (BE)
 • University of Ghent (BE)
 • University of Liège (BE)
 • Institute of Czech Literature Czech Academy of Sciences (CZ)
 • University of Ostrava (CZ)
 • University of West Bohemia (CZ)
 • Tampere University (FI)
 • University of Helsinki (FI)
 • University of Lapland (FI)
 • CNRS (FR)
 • International Space University (FR)
 • University of Paris-Est Créteil (FR)
 • University of Cologne (DE)
 • Technical University of Dresden (DE)
 • Forschungszentrum Jülich (Helmholtz Association) (DE)
 • University of Lübeck (DE)
 • FH Aachen (DE)
 • University of Akureyri (IS)
 • Reykjavik University (IS)
 • University of Iceland (IS)
 • TU Dublin (IE)
 • Maynooth University (IE)
 • University of Cagliari (IT)
 • Consiglio Nazionale delle Ricerche (IT)
 • University of Turin (IT)
 • Vilnius Art Academy (LT)
 • Vilnius University (LT)
 • Kaunas University of Technology (LT)
 • Wrocław University of Environmental and Life Sciences (PL)
 • Nicolaus Copernicus University in Toruń (PL)
 • Institute of Nuclear Physics (PL)
 • University of Warsaw (PL)
 • Union University (RS)
 • University of Belgrade (RS)
 • University of Novi Sad (RS)
 • University of the Basque Country (ES)
 • University of Granada (ES)
 • University Jaume I (ES)
 • University of Deusto (ES)
 • University of Gävle (SE)
 • Halmstad University (SE)
 • University West (SE)
 • Middle East Technical University (TR)
 • Ozyegin University (TR)
 • Sabanci University (TR)
 • University of Warwick (UK)
 • Babraham Institute (UK)
 • Brunel University (UK)

Резултати пројекта ће бити преточени у конкретне препоруке и алате које ће све заинтересоване стране моћи да употребе да би смањиле родно засновано насиље у високошколским и другим научним организацијама.

За више информација посетите званичну интернет страницу https://unisafe-gbv.eu/

Додавање предмета за е-учионице – школска 2021/22 година

Уколико нисте додати за прво или поновно праћење на е-учионицама за школску 2021/22, попуните УПИТНИК, искључиво са свог факултетског налога.

Обавештење за студенте који су заражени вирусом или су у самоизолацији, а имају пријаву за испитни рок у 2021/22. години

Обавештење за студенте који су заражени вирусом или су у самоизолацији, а имају пријаву за испитни рок у 2021/22. години

Након изласка из самоизолације или завршетка лечења (7 дана од дана добијања позитивног теста на SARS-CoV-2), шаљете на маил: studentska.sluzba@stomf.bg.ac.rs, негативан PCR тест или брзи антигенски тест ИЛИ зелени сертификат са портала e-uprava ИЛИ мишљење лекара о повратку у колектив.

На исти маил, шаљете молбу продекану за наставу за излазак на испит у испитном року за који имате пријаву.

Молба треба да садржи који сте испит пријавили за испитни рок, као и код ког испитивача сте распоређени.

На Ваш студентски маил ћете добити Одлуку о изласку на испит.

Одлуку о изласку на испит шаљете маилом додељеном наставнику, ради договора о термину испита.

Напомињемо да неће бити разматране молбе без комплетне документације која се односи на период одвијања испитног рока (мишљење лекара о повратку у колектив или негативан тест – за студенте заражене вирусом Covid 19, или решење о изолацији од надлежне институције за студенте који су као контакт особе биле изложене вирусу).

Анонимне анкете за студенте свих студијских програма за двосеместралне и предмете праћене у летњем семестру школске 2021/22. године

Анонимне анкете за студенте свих студијских програма за двосеместралне и предмете праћене у летњем семестру школске 2021/22. године

Поштоване колеге,

Како бисте приступили пријави испита за јануарски испитни рок, потребно је да преко својих студентских сервиса благовремено попуните анкете за предмете које сте пратили у школској 2021/22. години. Упитници су доступни од 20.5.2022. године.

Анкетама се вреднује педагошки рад наставника и сарадника, а тиме и унапређује квалитет наставе на нашем факултету.

SARS-CoV-2: адреса е-поште и процедура за студенте који су заражени вирусом или су у самоизолацији током школске 2021/22. године

SARS-CoV-2: адреса е-поште и процедура за студенте који су заражени вирусом или су у самоизолацији током школске 2021/22. године

На препоруку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, упућујемо студенте који су заражени вирусом SARS-CoV-2 и студенте који су у самоизолацији (чекање резултата серолошког тестирања или блиски контакта са зараженим) да се обавезно пријаве на е-маил: studentska.sluzba@stomf.bg.ac.rs

Студенти који имају симптоме, јављају се свом лекару који им одређује даље мере, а то мишљење достављају на исти овај маил.

Уколико имају решење о самоизолацији од неке друге инстанце, такође достављају на овај маил.

Студенти који немају симптоме, а у самоизолацији су, достављају мишљење свог лекара или друге надлежне инстанце о периоду самоизолације.

По завршетку лечења (7 дана од дана добијања позитивног теста на SARS-CoV-2) доставити:

– негативан PCR тест ИЛИ брзи антигенски тест ИЛИ зелени сертификат са портала e-uprava ИЛИ мишљење лекара о повратку у колектив,

– молбу за надокнаду вежби продекану за наставу ОБАВЕЗНО на исти овај маил (studentska.sluzba@stomf.bg.ac.rs).

Тек по добијању Одлуке продекана, студенти могу да присуствују вежбама, а о термину надоканде вежби договарају се са шефовима предмета.

Маил се шаље са факултетског е-маила, а треба да садржи и презиме, име, број индекса, годину студија и групу за практичну наставу.

Студенти који нису у могућности да присуствују колоквијумима и надокнадама у недељи предвиђеној за то (од 17. до 21. јануара 2022) након добијања Одлуке продекана за наставу о повратку наставним активностима, јављају се шефовима предмета за које имају изостанке ради договора о евидентирању или надокнади изостанака.

Процедура за решавање захтева студената који нису задовољни одговором, тумачењем, решењем које су добили од службе на факултету и који желе да се обрате Универзитету

Процедура за решавање захтева студената који нису задовољни одговором, тумачењем, решењем које су добили од службе на факултету и који желе да се обрате Универзитету