Преузимање уговора за самофинансирајуће студенте

Обавештавамо самофинансирајуће студенте да дођу на шалтер своје године ради потписивања и преузимања уговора о школарини до 05.03.2021,  у термину од 11-13 ч, и то:

  • I (поновна), II и III година – шалтер 1
  • IV и V година, I, II, III година- струк.студије  Зубни техничар – протетичар – шалтер 3
  • VI и VI продужена година – шалтер 2