Имплантолошки центар

Развојно-истраживачки имплантолошки центар

У оквиру Стоматолошког факултета Универзитета у Београду налази се нови објекат, Имплантолошко – истраживачки центар. Садржи комплетно опремљене три студентске вежбаонице, са укупно дванаест радних места, као и рендген кабинете. Све вежбаонице повезане су са постојећим семинарским салама и амфитеатрима, што омогућава извођење аудио визуелне наставе за већи број слушалаца.
Хируршки блок опремљен је за уградњу импланата, едукацију доктора стоматологије из области имплантологије, као и извођење клиничких студија.
У оквиру центра налази се и шест научно- истраживачких лабораторија. Поред тога, центар је опремљен и најсавременијим интраоралним скенерима и принтинг машином, чиме је омогућено праћење актуелних светских трендова дигиталне стоматологије и имплантологије

Наставници и сарадници

РЕДОВНИ ПРОФЕСОР 

Марковић Алекса

 ВАНРЕДНИ ПРОФЕСОР

Шћепановић Миодраг

ДОЦЕНТИ

Милинковић Ива

Трифковић Бранка

Тодоровић Ана

АСИСТЕНТ

 Марковић Јована

САРАДНИК У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

 Вукадиновић Бранко

Implant Center Belgrade

Within the Faculty of Dentistry, University of Belgrade, there is a new facility, the Implant Research Center. It contains three fully equipped student training rooms, with a total of twelve workplaces, as well as X-ray cabinets. All practice rooms are connected to the existing seminar halls and amphitheaters, which enables conducting of audio-visual classes for a larger number of listeners.
The surgical block is equipped for implant placement surgeries, the education of dentists in the field of implantology, as well as the performance of clinical studies.
There are also six scientific research laboratories within the center. In addition, the center is equipped with modern intraoral scanners and a printing machine, which makes following current world trends possible, both in digital dentistry and implantology.

Донација фирме Профидент

Profident Company Donation 

Имплантолошки центар Стоматолошког факултета Универзитета у Београду постао je богатији за још један интраорални скенер (Shining 3D).

Захваљујемо се пријатељима из фирме Профидент на овој значајној донацији.


Тhe Implant Center, Faculty of Dental Medicine, University of Belgrade has become richer for another intraoral scanner (Shining 3D).

We would like to thank our friends from Profident for this wonderful donation.

Једногодишњи Имплант програм на српском језику – СПИСАК КАНДИДАТА И ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ

Место одржавања: Имплантолошки центар Београд

Почетак: 9. октобар 2023. године.

Програм се организује за 8 полазника за програм на српском језику.

Више информација погледајте ОВДЕ

The One-year Implant Program in English – ENROLLMENT NOTICE

Venue: Implant Center Belgrade

Start date: October 9, 2023

The program is organized for 4 participants in English

More details

Candidates can apply from April 1 to April 30, 2023, 9,00-13,00 at the Department of Teaching, Office for Postgraduate Studies, 8 Dr. Subotića St. or online by completing a submition form.