Doktori stomatoloških nauka

Doktorske disertacije odbranjene u periodu 1980-1989.

 1. Šćepanović Ljubomir 22.04.1980.
  naziv dd: "Procena biološke i funkcionalne vrednosti totalnih proteza"
  mentor: prof. dr Zorica Pantelić
 2. Stošić Zlata 18.06.1980.
  naziv dd:"Odos trajnosti i efikasnosti zubnih nadoknada i parafunkcija"
  mentor: prof. dr Ljubislav Vujošević
 3. Vulović Marko 17.10.1980.
  naziv dd: "Uloga mikroelemenata u nastavku zubnog kvara"
  mentor: prof. dr Pavle Stošić
 4. Dimitrijević Branislav 29.10.1980.
  naziv dd: "Zastupanje fonijatrijskih principa u formiranju postresekcionih gornjoviličnih proteza"
  mentor: prof. dr Aleksa Piščević
 5. Obradović-Ćosić Milenija 23.01.1981.
  naziv dd:"Uticaj intermitentne vertebrobazilarne insuficiencije na unutrašnje uho"
  mentor: prof. dr Čedomir Ilić
 6. Popović Ivanka 25.03.1981.
  naziv dd: "Zubne inkrustacije u parodontopatiji"
  mentor: doc. dr Obrad Zelić
 7. Pajić Miroslav 11.05.1981.
  naziv dd: "Ispitivanja propustljivosti korenskog dentina zuba"
  mentor: dr sci Tomislav Nenadović, VNS
 8. Petronijević Silva 12.05.1981.
  naziv dd: "Značaj prostaglandina u etiopatogenezi parodontopatije"
  mentor: prof. dr Dragoljub Djajić
 9. Stojanović Sreten 18.06.1981.
  naziv dd: "Prilog u izučavanju anomalija paranazalnih šupljina u otorinolaringološkoj praksi"
  mentor: prof. dr Čedomir Ilić
 10. Leković Vojislav 24.06.1981.
  naziv dd: "Reparatorne sposobnosti parodoncijuma"
  mentor: prof. dr Dragoljub Djajić
 11. Cvetković Nada 25.06.1981.
  naziv dd:"Funkcionalna procena zubne pulpe kod nekih patoloških stanja sagledana kroz enzimsku aktivnost njenih enzima"
  mentor: prof. dr Radmila Hrizoko
 12. Mijušković Dragica 30.06.1981.
  naziv dd:"Klinička i eksperimentalna ispitivanja reparatornih procesa u apikalnom parodoncijumu posle endodontskih zahvata"
  mentor: prof. dr Milan Arambašić
 13. Rifat Imeri 08.07.1981.
  naziv dd: "Oštećenja oralnih tkiva u saturnizmu"
  mentor: prof. dr Dragoslav Djukanović
 14. Radlović Smilja 08.07.1981.
  naziv dd: "Analiza količine i sastava gingivalne tečnosti u uslovima proteziranja krunicama"
  mentor: prof. dr Ljubislav Vujošević
 15. Bojić Petar 29.09.1981.
  naziv dd: "Histopatološke i histohemijske promene u parodontopatijama sa analizom stanja vezivno-tkivnih i celularnih elemenata"
  mentor: prof. dr Konstantin Brankovan
 16. Reis Redžepi 04.12.1981.
  naziv dd: "Fluoridi i zubni kvar kod dece u SAP Kosovu"
  mentor: prof. dr Pavle Stošić
 17. Jovanović Milan 30.06.1982.
  naziv dd: "Neuroze u stomatološkoj praksi i mesto narko analize u njihovom lečenju"
  mentor: prof. dr Nikola Volf
 18. Milić Đorđije 28.12.1982.
  naziv dd: "Bolesti usta i zuba u djece SR Crne Gore"
  mentor: prof. dr Vladimir Lukić
 19. Nastić Miodrag 05.05.1983.
  naziv dd: "Istraživanje retencionih mogućnosti nekih industrijskih veznih elemenata parcijalne proteze"
  mentor: prof. dr Milutin Kandić
 20. Magdu-Ursu Ileana 05.05.1983.
  naziv dd: "Etiologija parodontopatije"
  mentor: prof. dr Dragoljub Djajić
 21. Janković Ljiljana 17.05.1983.
  naziv dd: "Imunološke reakcije gingive u parodontopatiji"
  mentor: prof. dr Dragoljub Djajić
 22. Stamenković Dragoslav 19.05.1983.
  naziv dd: "Analiza svojstava i vrednosti retencionog sistema skeletirane proteze"
  mentor: prof. dr Branislav Babić
 23. Arsenijević Vladimir 14.06.1983.
  naziv dd: "Mogućnosti terapije infrakoštanih parodontalnih džepova"
  mentor: prof. dr Dragoljub Djajić
 24. Milačić Nikola 21.06.1983.
  naziv dd: "Herpetični stomatiti u titogradske dece"
  mentor: prof. dr Dragan Beloica
 25. Redžepagić Slavica 03.04.1984.
  naziv dd: "Hronologija razvoja i nicanje zuba mlečne i stalne denticije"
  mentor: prof. dr Olivera Vojinović
 26. Knežević Milovan 31.05.1984.
  naziv dd: "Učestalost i rasprostranjenost parodontopatije na području Gornjeg Polimlja i Bihora
  mentor: prof. dr Dragoljub Đajić
 27. Pešović Gligorije 25.06.1984.
  naziv dd: "Edukacija u funkciji zdravstvene kulture i stomatološke prevencije"
  mentor: prof. dr Vladimir Lukić
 28. Dergenc Ranko 20.03.1985.
  naziv dd: "Imunološki status pacijenata obolelih od hroničnog tonzilitisa"
  mentor: prof. dr Čedomir Ilić
 29. Pap Katarina 26.03.1985.
  naziv dd: "Fizičko- hemijska i biološka ispitivanja zaštitnih podloga"
  mentor: dr sci Olga Djordjević, NS
 30. Dimitrijević Božidar 03.06.1985.
  naziv dd: "Primena implantata u terapiji infrakoštanih parodontalnih džepova"
  mentor: prof. dr Dragoljub Djajić
 31. Todorović Ljubomir 04.06.1985.
  naziv dd: "Promena reaktivnosti tkiva posle supervoltažne radioterapije malignih tumora usne šupljine i vrata"
  mentor:
 32. Maksimović Mirjana 19.06.1985.
  naziv dd: "Uticaj poremećenih medjuviličnih odnosa na funkciju temporomandibularnog zgloba i slušnog aparata"
  mentor: prof. dr Miodrag Kosovčević
 33. Jakšić Nevenka 10.10.1985.
  naziv dd: "longitudinalno ispitivanje kraniofacijalnog rasta u dece od 5 do 10 godina života"
  mentor: prof. dr Milan Marković
 34. Petrović Vlastimir 13.01.1986.
  naziv dd: "Klinička i laboratorijska ispitivanja uloge imunohumoralnog sistema u etiopatogenezi radikularnih cista"
  mentor: prof. dr Momir Sokolović
 35. Lekić Predrag 09.05.1986.
  naziv dd: "Istraživanja etiologije oboljenja parodoncijuma u mladih"
  mentor: prof. dr Vojislav Popović
 36. Gavrić Miodrag 13.05.1986.
  naziv dd: "Procena vrednosti primarnih parotidektomija kod lečenja miksnih tumora parotidnih žlezda"
  mentor: prof. dr Miodrag Karapandžić
 37. Ćama Hot 30.06.1986.
  naziv dd: "Analiza lipida i dinamika vezivanja lindana u tvrdim zubnim tkivima, gledji i dentina"
  mentor: prof. dr Žarko Kolak
 38. Popović Aleksandar 24.10.1986
  naziv dd: "Akutne dentogene infekcije na području timočkog regiona"
  mentor: prof. dr Jovan Perović
 39. Miljković Branka 12.11.1986.
  naziv dd: "Uporedna ispitivanja vitalne i mortalne ekstripacije na pulpe na zubima psa i čoveka"
  mentor: prof. dr Dušan Marković
 40. Šušulić Tomislav 19.01.1987.
  naziv dd: "Ispitivanje frikcije u teleskop sistemima"
  mentor: prof. dr Miodrag Kosovčević
 41. Kafedžijska Violeta 16.01.1987.
  naziv dd: "Uticaj pljuvačke na koagulum rane nastale vadjenjem zuba"
  mentor: prof. dr Božidar Jojić
 42. Trifunović Miodrag 21.01.1987.
  naziv dd: "Promene dimenzija lica i vilica u periodu mlečne denticije"
  mentor: prof. dr Borka Ozerović
 43. Mirković Silvija 22.04.1987.
  naziv dd: "Elektroforetsko ispitivanje proteina humane pljuvačke"
  mentor: prof. dr Velibor Pavlović
 44. Stojić Dragica 09.06.1987.
  naziv dd: " Uticaj farmaka na sadržaj acetilholina i vegetativnu kontrolu sekretornih i respiratornih funkcija pljuvačnih žljezda"
  mentor: prof. dr Milorad Terzić
 45. Trišić Branko 11.06.1987.
  naziv dd: " Osnovna načela sudskomedicinske ekspertize u stomatologiji "
  mentor: prof. dr Mirjana Miković
 46. Stevanović Radoje 30.06.1987.
  naziv dd: "Fizička, hemijska, histo-patološka i klinička izučavanja karijesa u dece"
  mentor: prof. dr Olivera Vojinović
 47. Jokić Nevenka 01.07.1987.
  naziv dd: " Proučavanje uticaja hidrokortizona na zubna tkiva, parodoncijuma i vilice pacova"
  mentor: prof. dr Olga Karadžova
 48. Stefanović Gordana 19.10.1987.
  naziv dd: " Fizičkohemijske i imunohemijske osobine proteina zubne plake"
  mentor: prof. dr Jovan Anđić
 49. Lukić Aleksandra 28.12.1987.
  naziv dd: " Imunohistohemijska analiza imunokomponentnih i akcesornih ćelija u periapikalnom granulomu"
  mentor: prof. dr Olga Karadžova
 50. Letić-Gavrilović Anka 22.04.1988.
  naziv dd: " Imunohistološka studija endokrine međuzavisnosti submandibularne žlezde i timusa
  mentor: prof. dr Jovan Anđić
 51. Ivanović Vladimir 30.06.1988.
  naziv dd: " Eksperimentalna istraživanja karakteristika reparacione dentinogeneze "
  mentor: prof. dr Vladimir Filipović
 52. Zagrađanin Danica 26.12.1988.
  naziv dd: " Doprinos stomatološkog kadra NOV Jugoslavije ( 1941. - 1945. )
  mentor: Akademil prof. dr Gojko Nikoliš
 53. Pavlović Gordana 17.01.1989.
  naziv dd: "Dejstvo preparata na bazi cink-oksid--eugenola na dentin i IN VITRO uslovima"
  mentor: prof. dr Velibor Pavlović
 54. Gajić Mihajlo 21.06.1989.
  naziv dd: " Fluoroza zuba u SR Srbiji"
  mentor: prof. dr Dragan Beloica
 55. Zuželova Marija 29.06.1989.
  naziv dd: " Rendgenska i kefalometrijska proučavanja linearnih i angularnih dimenzija nazolabijalnih struktura kod osoba sa normalnom okluzijom i malokluzijom II/1 i III klase "
  mentor: prof. dr Milan Marković
 56. Cenić-Milošević Desanka 27.10.1989.
  naziv dd: " Bol kod akutnih pulpitisa u korelaciji sa evociranim potencijalina n. trigeminus-a "
  mentor: prof. dr Dragan Kuburović
 57. Kovačević Krsto 26.12.1989.
  naziv dd: " Zbrinjavanje defekata alveolarne kosti nastalih u toku parodontopatije "
  mentor: prfo. dr Dragoljub Đajić