Aktuelnosti

Uputstvo za korišćenje studentskih servisa i plaćanje školarine i ispita koji se prijavljuju više od 3 puta ili nakon isteka apsolventskog staža

Fakultet je svojim studentima omogućio korišćenje studentskih servisa, preko kojih možete prijaviti ispite, imati uvid u podatke vezane za upis, matične podatke i drugo. Time se znatno skraćuje vreme koje student mora da odvoji na prijavljivanje ispita, koje sada možete prijaviti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. Studentskim servisima možete pristupiti OVDE Uputstvo za korišćenje možete preuzeti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

RASPORED TERMINA ODRŽAVANJA VEĆA GODINA za studente integrisanih studija stomatologije - školska 2018/2019

RASPORED TERMINA ODRŽAVANJA VEĆA GODINA za studente integrisanih studija stomatologije - školska 2018/2019

Ponedeljak, 22.10.2018.godine - VI godina - 12h

Utorak, 23.10.2018. godine - I godina - 18h

Utorak, 23.10.2018. godine - II godina - 1845h

Utorak, 23.10.2018. godine - IV godina - 1930h

Sreda, 24.10.2018. godine - III godina - 17h

Četvrtak, 25.10.2018. godine - V godina - 13h

Veća godina će se održati u Amfiteatru 2, Rankeova ulica br. 4.

Dnevni red:

- Izbor predsednika Veća godine

- Izbor studenata predstavnika predmeta

- Razno

Pozivajuse svi zainteresovani studenti integrisanih studija stomatologije, da prisustvuju VEĆU GODINA, koja će se održati u definisanim terminima.