Aktuelnosti

Uputstvo za korišćenje studentskih servisa i plaćanje školarine i ispita koji se prijavljuju više od 3 puta ili nakon isteka apsolventskog staža

Fakultet je svojim studentima omogućio korišćenje studentskih servisa, preko kojih možete prijaviti ispite, imati uvid u podatke vezane za upis, matične podatke i drugo. Time se znatno skraćuje vreme koje student mora da odvoji na prijavljivanje ispita, koje sada možete prijaviti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. Studentskim servisima možete pristupiti OVDE Uputstvo za korišćenje možete preuzeti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

OBAVEŠTENJA ERASMUS+ TIMA UNIVERZITETA U BEOGRADU

POGLEDAJTE OVDE

Upitnik za studente V i VI godine - projekat „Unapređenje obrazovanja zdravstvenih profesionalaca zasnovanog na praktičnom iskustvu u realnom radnom okruženju u Srbiji” (Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia – ReFEEHS)

Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu učesnik je projekta „Unapređenje obrazovanja zdravstvenih profesionalaca zasnovanog na praktičnom iskustvu u realnom radnom okruženju u Srbiji” (Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia – ReFEEHS) koji se realizuje u okviru programa ERASMUS+ Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju. U cilju dobijanja relevantnih podataka za analizu u okviru projekta planirano je i dobijanje mišljenja od studenata završnih godina (V i VI). Studenti VI godine koji nisu popunili upitnik za vreme kliničkih vežbi, i studenti V godine upitnik treba da popune OVDE.

U okviru projekta RG Interprofesionalno obrazovanje – REFEEHS PROJEKAT ERASMUS + organizuje se nastava iz nastavnog predmeta Interprofesionalno obrazovanje

U okviru projekta RG Interprofesionalno obrazovanje – REFEEHS PROJEKAT ERASMUS + organizuje se nastava iz nastavnog predmeta Interprofesionalno obrazovanje.

Status predmeta: fakultativni izborni

Broj ESPB: 6

Početak nastave: druga polovina oktobra 2017. godine.

Način izvođenja nastave: online.

Više informacije o predmetu pogledajte OVDE.

Zainteresovni studenti IV; V i VI godine, mogu se prijaviti , radi evidentiranja studenskoj službi fakulteta 9.10. i 11. oktobra 2017. godine, od 11 do 13h.

Zapisnici sa konstitutivnih sednica Veća godina - školska 2017/18 godina

Denevni red: 1. Izbor predstavnika Veća 2. Izbor sekretara Veća 3. Predstavljanje studenata predstavnika predmeta 4. Diskusija
I godina
II godina
III godina
IV godina
V godina
VI godina

Potpisivanje ugovora o školarini - obaveštenje za samofinansirajuće studente na svim studijskim programima

Obaveštavamo samofinansirajuće studente da dođu na šalter svoje godine radi potpisivanja ugovora o školarini od 25.12.2017 - 19.01.2018, u terminu od 11-13 časova, i to:

- I (ponovna), II i III godina – šalter 1.

- IV i V godina, I (ponovna), II i III godina - struk.studije-Zubni tehničar i doktoranti-šalter 3.

- VI produžena godina, II i III godina –struk.studije - Oralna higijena - šalter 2.

Istraživanje o planovima studenata u vezi sa budućim migracionim kretanjima - upitnik za sve studente Univerziteta u Beogradu

Poštovane kolege,

Kabinet ministra bez portfelјa zaduženog za demografiju i populacionu politiku, u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Republičkim zavodom za statistiku, sprovodi istraživanje o planovima studenata u vezi sa budućim migracionim kretanjima, kako unutar Republike Srbije, tako i van njenih granica, kao i o njihovim stavovima o odlasku iz zemlјe.

Cilј istraživanja jeste obezbeđivanje pouzdanih podataka koji će se koristiti kao dobra osnova za upravlјanje migracijama mladih visokoobrazovanih lјudi. Takođe, poslužiće za planiranje aktivnosti i kreiranje konkretnih mehanizama i mera u ovoj oblasti radi stvaranja povolјnog ambijenta za mlade da ostanu u Srbiji, odnosno da se nakon završetka studijskih programa u inostranstvu vrate u zemlјu.

Podaci se prikuplјaju na svim fakultetima, akademijama i visokim školama koje imaju akreditovane studijske programe.

Upitnik je dostupan na sledećoj web-adresi: http://www.stat.gov.rs/MigracijeStudenata/.

Napominjemo da Republički zavod za statistiku nikada ne objavlјuje lične podatke koje prikupi tokom svojih istraživanja. Javno mogu biti korišćeni samo podaci svedeni na prosek na nivou kompletnog uzorka.