Aktuelnosti

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE: Online nastava zbog aktuelne epidemiološke situacije

Poštovane kolege,

U skladu sa novonastalim okolnostima, a po preporuci Vlade RS i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, studenti će predavanja pratiti online, o čemu ćemo vas detaljnije informisati preko fakultetskog sajta.

Online praćenje nastave organizovano je na sledeći način:

Na ovom linku logujete se na svoj nalog, koji vam omogućava pristup elektronskim učionicama za predmete na kojima pratite nastavu u ovom semestru. To je istovremeno i vaša zvanična studentska e-mail adresa, preko koje ćete biti kontaktirani za sve neophodne informacije tokom studiranja.

Korisničko ime je formirano slično šifri za studentske servise:

GodinaUpisa.ČetvorocifreniBrojIndeksa

npr: 2019.0323

Šifra je Vaš JMBG, odnosno broj pasoša za studente koji nisu državljani Republike Srbije.

U konkretnom slučaju, zvanična e-mail adresa studenta je 2019.0323@stomf.bg.ac.rs

Molimo vas da se što pre, u toku dana, logujete na svoj nalog.

O odvijanju praktične nastave bićete blagovremeno obavešteni.

Korisnička podrška: rc@stomf.bg.ac.rs

VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE I i III GODINE - obavezni preventivni pregledi studenata se otkazuju...

... zbog aktuelne epidemiološke situacije.
O novim terminima studenti će biti blagovremeno obavešteni

Procedura za rešavanje zahteva studenata koji nisu zadovoljni odgovorom, tumačenjem, rešenjem koje su dobili od službe na fakultetu i koji žele da se obrate Univerzitetu

PROCEDURU POGLEDAJTE OVDE

Uputstvo za korišćenje studentskih servisa i plaćanje školarine i ispita koji se prijavljuju više od 3 puta ili nakon isteka apsolventskog staža

Fakultet je svojim studentima omogućio korišćenje studentskih servisa, preko kojih možete prijaviti ispite, imati uvid u podatke vezane za upis, matične podatke i drugo. Time se znatno skraćuje vreme koje student mora da odvoji na prijavljivanje ispita, koje sada možete prijaviti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. Studentskim servisima možete pristupiti OVDE Uputstvo za korišćenje možete preuzeti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

EVROPSKE UNIVERZITETSKE IGRE