Aktuelnosti

Za studente I godine: Izbor bloka izbornih predmeta za školsku 2020/21 godinu

Svi studenti I godine su preko svojih fakultetskih e-mail adresa dobili upitnik o izbornim predmetima I godine.
MOLIMO VAS DA UPITNIK NE POPUNJAVATE VIŠE OD JEDNOM!
Upitnik je aktivan zaključno sa 15.10.2020. godine.
Studenti I godine integrisanih studija biraju jedan od 7 blokova izbornih predmeta. Svaki blok sadrži tri izborna predmeta: po jedan u prvom i dva u drugom semestru.
Student popunjava upitnik redosledom željenog bloka (od najviše do najmanje odgovarajućeg), a dodeljivanje grupe izbornih predmeta izvršiće se rangiranjem prema poziciji na rang listi i broju poena za upis u I godinu. Blokovi izbornih predmeta su:
1: Engleski jezik za akademske svrhe, Histološka radionica: tkiva i organi orofacijalnog sistema, Biologija matičnih ćelija
2: Primena informacionih tehnologija u stomatologiji, Neurohistologija, Uticaj oralnog zdravlja na kvalitet života
3: Socijalna medicina i epidemiologija, Metode molekularne biologije u stomatologiji, Biohemijske karakteristike oralne pelikle
4: Histološke tehnike, Engleski jezik u stomatologiji (napredni nivo), Genska terapija-principi i primena
5: Medicinska ekologija, Osnovi biomehanike u stomatologiji, Virusna onkogeneza
6: Ergonomija u stomatologiji, Genotoksičnost mutagena prisutnih u hrani, vazduhu i vodi, Biohemija koštanog tkiva
7: Ishrana i oralno zdravlje, Mehanizmi nastanka razvojnih anomalija, Genetička osnova najučestalijih bolesti čoveka
Detalje o sadržaju izbornih predmete možete pogledati ovde.

Stipendije ITO fondacije za 2021/22. godinu

DETALJNIJE INFORMACIJE POGLEDAJTE OVDE

Obaveštenje o potvrdi ispita

Studenti su u obavezi da na ispitu nose maske, u skladu sa epidemiološkom situacijom

Poštovane kolege,

obaveštavamo Vas da je potvrda ispita predviđena na sledeći način:

1.Ispit se potvrđuju isključivo preko email-a

2.Potvrda ispita treba da sadrži:

Studijski program

(INT, ZT, OH, DS)

Broj indeksa

Prezime i ime

Nastavni predmet

Ime dodeljenog ispitivača

Potvrde svog prisustva na ispitu šaljete na sledeće e-mail adrese, u zavisnosti od ispita koji potvrđujete:

Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju

decja.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Napomena: na ovaj mail potvrđujete i ispit za Blok Pedodoncija

Klinika za oralnu hirurgiju

oralnahirurgija.potvrda@stomf.bg.ac.rs

NAPOMENA: Restaurativni blok se NE potvrđuje

Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu

paroiom.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju

mfh.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Klinika za stomatološku protetiku

protetika.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Klinika za bolesti zuba

bz.ispiti@stomf.bg.ac.rs

Klinika ortopediju vilica

ortopedija.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Dijagnostički centar

ro.potvrda@stomf.bg.ac.rs

KBC Gradska bolnica

kbc.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Institutski predmeti:

NAZIV PREDMETA

e-mail za potvrdu ispita

Anatomija

ISPIT SE NE POTVRĐUJE

Opšta i oralna histologija i embriologija

ISPIT SE NE POTVRĐUJE

Opšta i oralna biohemija

bioh.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Humana genetika

gene.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Informatika u stomatologiji

Biostatistika u stomatologiji

info.bsta.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Engleski jezik I i II

eng.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Opšta i oralna fiziologija

fizl.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Opšta i oralna patologija

pato.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Mikrobiologija i imunologija

mikr.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Patofiziologija

pafi.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Stomatološka farmakologijafarm.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Menadžment u stomatologiji

Medicinska ekologija

Javno zdravlje

jazd.mena.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Forenzička medicina i medicinsko pravo

fore.potvrda@stomf.bg.ac.rs

SURVEY FOR HIGHER EDUCATION ONLINE TEACHING and LEARNING DURING COVID-19 (Spring 2020)

Upitnik univerzitetske mreže UniAdrion, čiji je član i Univerzitet u Beogradu

POGLEDAJTE OVDE

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE: Online nastava zbog aktuelne epidemiološke situacije

Poštovane kolege,

U skladu sa novonastalim okolnostima, a po preporuci Vlade RS i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, studenti će predavanja pratiti online, o čemu ćemo vas detaljnije informisati preko fakultetskog sajta.

Online praćenje nastave organizovano je na sledeći način:

Na ovom linku logujete se na svoj nalog, koji vam omogućava pristup elektronskim učionicama za predmete na kojima pratite nastavu u ovom semestru. To je istovremeno i vaša zvanična studentska e-mail adresa, preko koje ćete biti kontaktirani za sve neophodne informacije tokom studiranja.

Korisničko ime je formirano slično šifri za studentske servise:

GodinaUpisa.ČetvorocifreniBrojIndeksa

npr: 2019.0323

Šifra je Vaš JMBG, odnosno broj pasoša za studente koji nisu državljani Republike Srbije.

U konkretnom slučaju, zvanična e-mail adresa studenta je 2019.0323@stomf.bg.ac.rs

Molimo vas da se što pre, u toku dana, logujete na svoj nalog.

O odvijanju praktične nastave bićete blagovremeno obavešteni.

Korisnička podrška: rc@stomf.bg.ac.rs

Procedura za rešavanje zahteva studenata koji nisu zadovoljni odgovorom, tumačenjem, rešenjem koje su dobili od službe na fakultetu i koji žele da se obrate Univerzitetu

PROCEDURU POGLEDAJTE OVDE

Uputstvo za korišćenje studentskih servisa i plaćanje školarine i ispita koji se prijavljuju više od 3 puta ili nakon isteka apsolventskog staža

Fakultet je svojim studentima omogućio korišćenje studentskih servisa, preko kojih možete prijaviti ispite, imati uvid u podatke vezane za upis, matične podatke i drugo. Time se znatno skraćuje vreme koje student mora da odvoji na prijavljivanje ispita, koje sada možete prijaviti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. Studentskim servisima možete pristupiti OVDE Uputstvo za korišćenje možete preuzeti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

Konkursi - 2020/21

POGLEDAJTE OVDE