Specijalističke akademske studije

Uvodne napomene

Studijski program Stomatologija je studijski program specijalističkihakademskih studija u polju medicinskih nauka, oblast stomatologija, drugog nivoa studija.

Ove studije traju jednu školsku godinu, čijim se završetkom ostvaruje 60 ESPB bodova. Školska godina je podeljena u dva semestra.

Ove studije omogućavanje pohađanje nastave iz programa specijalizacije određene oblasti.

Akademske specijalističke studije se završavaju izradom i odbranom stručnog rada. Stručni rad je samostalan rad studenta, urađen uz upotrebu naučne metodologije, po strukturi sličan ranijem magistarskom radu, ali ne mora imati naučni doprinos. Student stiče pravo da pristupi odbrani stručnog rada ukoliko položi sve ispite utvrđenih nastavnim planom i programom.

Studen nakon odbrane stručnog rada stiče diplomu i stručni naziv specijalista doktor stomatologije (dr stom.-spec.)

Primarno pružanje mogućnosti uspešnim mladim stomatolozima da steknu više znanja i praktičnih veština nakon završenih Integrisanih studija stomatologije. U okviru studija studenti se mogu opredeliti za određene oblasti za koje imaju posebne afinitete i interese. Nakon završetka ovog studijskog programa, posedovaće više saznanja o najnovijim dijagnostičkim i terapijskim procedurama, koje će moći da primene u svakodnevnoj stomatološkoj praksi i tako doprinesu kompleksnosti i specifičnosti pruženih stomatoloških usluga. Stiču intelektualnu osnovu koja im pomaže za nastavak daljeg školovanja u okviru struke i nauke.

Akademske specijalističke studije su studije koje upoznaju polaznike s novim metodama i postupcima kojima se omogućava praćenje razvitka struke i prilagođavanje novim svetskim standardima.

Ove studije imaju obeležje obrazovanja tokom čitavog života, s ciljem obnove i dopune znanja i veština.

U prvu godinu specijalističkih akademskih studija može se upisati lice koje je završilo integrisane studije stomatologije, ostvarivši najmanje 360 ESPB bodova.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu specijalističkih akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na prethodnom nivou studija.

Studije mogu upisati doktori stomatologije bilo kog životnog doba, sa ili bez specijalizacije.

Konkurs za upis u prvu godinu akademskih specijalističkih studija objavljuje se u sredstvima javnog informisanja.

Student prilikom upisa bira oblast završnog rada.

Nastava se sprovodi putem:

· predavanja

· seminara

· vežbi (demonstracija, i sl.)

Ispiti mogu biti pismeni i usmeni i polažu se 15 dana nakon odslušane nastave.

Nakon završetka ovog studijskog programa, mogu se upisati doktorske studije, i priznaju se ostvareni bodovi.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM SPECIJALISTIČKIH AKADEMSKIH STUDIJA STOMATOLOGIJE - ST13

od školske 20013/14 godine

KNJIGA PREDMETA

RASPORED PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

Uverenje o akreditaciji studijskog programa specijalističkih akademskih studija Stomatologija

21.06.2013

POGLEDAJTE OVDE

Odluka Nastavno-naučnog veća o zamrzavanju statusa specijalističkih strukovnih studija Oralna higijena i specijalističkih akademskih studija Stomatologija do kraja akreditacionog perioda

POGLEDAJTE OVDE

NASTAVNI PLAN I PROGRAM SPECIJALISTIČKIH AKADEMSKIH STUDIJA STOMATOLOGIJE - AS08

od školske 2008/09 do školske 2012/13

KNJIGA PREDMETA

RASPORED PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA