Doktorske studije

Uvodne napomene

Doktorske studije na Stomatološkom fakultetu su trogodišnje studije (180 ESPB) čija je svrha da pruže studentima-doktorantima razumevanje istraživačkog procesa i metodologije, osposobe studente-doktorante za samostalna istraživanja, kritičko praćenje literature i tumačenje dobijenih rezultata. Krajnji cilj je edukacija uspešnog i odgovornog naučnika u skladu sa najvišim međunarodnim stručnim i etičkim standardima.

Stručni i akademski naziv:

Doktor stomatoloških nauka

Tip studija:

Studije su po binamo-integrisanom modelu u kom su predviđeni različiti kursevi, ali gde i dalje naglasak ostaje na praktičnom radu mentorskog tipa.

1. organizovana teorijska nastava

a) obavezni (zajednički) nastavni moduli

b) usmerena nastava i moduli po izboruiz specifičnih naučnih oblasti

2. praktični rad i upoznavanje sa izabranim metodologijama

3. aktivno bavljenje naučnim radom

Oblici nastavnih aktivnosti:

Predavanja koja će držati nastavnici i saradnici Stomatološkog fakulteta, gostujući profesori iz inostranstva, kao i stručnjaci iz drugih naučno-istraživačkih ustanova, konsultacije, vežbe; takođe, tokom čitavih studija student će biti u obavezi da učestvuje u seminarima tipa „Journal clubs" koji će se organizovati dva puta mesečno.

Načini provere znanja

Seminarski radovi, ispiti

NASTAVNI PLAN I PROGRAM DOKTORSKIH STUDIJA STOMATOLOGIJE - BAZIČNA I KLINIČKA ISTRAŽIVANJA U STOMATOLOGIJI

od školske 2013/14 godine

KNJIGA PREDMETA

RASPORED PREDMETA PO GODINAMA STUDIJA

PhD ACADEMIC STUDIES - BASIC AND CLINICAL RESEARCH IN DENTAL MEDICINE

Since Academic 2013/14

BASIC AND CLINICAL RESEARCH IN DENTAL MEDICINE - Programme
BASIC AND CLINICAL RESEARCH IN DENTAL MEDICINE - Course Book

Uverenje o akreditaciji studijskog programa doktorskih studija Bazična i klinička istraživanja u stomatologiji

13.09.2013

POGLEDAJTE OVDE

Spisak mentora na doktorskim studijama - školska 2016/17 godina

POGLEDAJTE OVDE

Spisak mentora na doktorskim studijama - školska 2017/18 godina

POGLEDAJTE OVDE

Spisak mentora na doktorskim studijama - školska 2018/19 godina

POGLEDAJTE OVDE

Zaključak Senata Univerziteta u Beogradu - rangiranje za upis u školsku 2018/19 godinu

POGLEDAJTE OVDE

Preliminarne rang liste za upis u školsku 2018/19 godinu

Primedbe na preliminarnu rang listu možete uputiti na mail: studentska.sluzba@stomf.bg.ac.rs do 18.10.2018. godine do 14h

GENERACIJA UPISANA 2016/17
GENERACIJA UPISANA 2017/18

Predviđeni rokovi za upis u školsku 2018/19 godinu - doktorske akademske studije

NEOPHODNO JE AŽURIRATI ŠV OBRAZAC PREKO STUDENTSKIH SERVISA. BEZ AŽURIRANIH ŠV OBRAZACA UPIS NIJE MOGUĆ.

Studenti su u obavezi da poštuju predviđene rokove za upis u školsku 2018/19 godinu.

Studenti doktorskih akademskih studija upisiju se od 22. do 25.10.2018, od 11,00 do 13,00h, na šalteru br. 3.

Za upis je potrebno:

- indeks

- 1 ŠV-20 obrazac - dobija se u skiptarnici

- dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente *

*školarinu plaćaju samo studenti III ponovne godine u iznosu od 22.000,00 dinara za 60 ESPB (ceo iznos se uplaćuje odjednom).

Za samofinansirajuće studente:

· dokaz o izvršenoj uplati od 1600,00 dinara za Zajedničke službe Univerziteta u Beogradu i Centar za razvoj karijere (uplatnica se dobija u skriptarnici).

Budžetski studenti:

· dokaz o izvršenoj uplati od 100,00 dinara za Centar za razvoj karijere (uplatnica se dobija u skriptarnici).