Raspored predavanja i vežbi - zimski semestar školske 2019/20 godine

Nastava u zimskom semestru školske 2019/20 počinje 23.9.2019. godine

Opšta i oralna fiziologija - obaveštenje

Praktična nastava iz predmeta Opšta i oralna fiziologija koja je trebalo da se održi 11. novembra se ne nadoknadjuje u subotu 16. novembra 2019.

VI GODINA

Studenti koji imaju vežbe iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji, treba da se jave u terminu svojih vežbi, dr Radoju Milosavljeviću na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju.

RASPORED NASTAVE
Spisak po grupama za praktičnu nastavu
Urgentna stanja - detaljan raspored odvijanja nastave

Obaveštenje za studente koji prate predmet Rekonstrukcija zuba sa velikim oštećenjima

Studenti kojima je odobreno praćenje nastave na izbornom predmetu Rekonstrukcija zuba sa velikim oštećenjima u zimskom semestru 2019/20 godine, treba da se jave prof. dr Đurici Grgi u sredu, 2.10.2019. godine, zbog dogovora o odvijanju nastave.

SPISAK STUDENATA NA PREDMETU

Klinički blokovi u zimskom semestru - raspored nastave i spisak studenata po grupama

Restaurativni blok, letnji semestar – obaveštenja

Restaurativni blok – obaveštenja

- Konzilijarni pregledi će biti obavljeni tokom prve dve nedelje letnjeg semestra školske 2019/20. godine na Klinici za bolesti zuba, u terminima koji će naknadno biti objavljeni za svaku grupu. Za potrebe konzilijarnog pregleda potrebno je dovesti svog pacijenta (poželjno je da pacijent ima urađen ortopantomogram)

- Prema napravljenom planu terapije pacijent se sanira na Oralnoj hirurgiji, Parodontologiji i oralnoj medicini, Restaurativnoj odontologiji i endodonciji i Stomatološkoj protetici. (Ukoliko na izabranom pacijentu nije moguće sprovesti sve terapijske postupke predviđene planom i programom, u dogovoru sa mentorima je moguće raditi i na drugom pacijentu). Svi radovi za pacijente su besplatni, uključujući i radove na Klinici za stomatološku protetiku, u obimu koji važi i za kliničke vežbe iz ova četiri predmeta.

- Završna ocena se formira na osnovu svih aktivnosti studenta i angažovanja u okviru kliničkog rada, a nakon usmene odbrane pred sva četiri mentora.

Vrednovanje aktivnosti studenta se vrši na svakoj Klinici prema sledećoj šemi:

  • Dijagnostika i plan terapije – 2,5 poena
  • Terapija u okviru kliničkog rada – 7,5 poena
  • Usmena odbrana praktičnog rada – 15 poena

- Celokupnu sanaciju pacijenta bi trebalo završiti do 30.4.2020, a usmena odbrana bloka je planirana za period od 11.5.2020. do 15.5.2020.godine. Za pomenutu odbranu neophodno je napraviti prezentaciju prema sledećim uputstvima:

  • Ukupan broj slajdova: 10-12
  • Anamneza i plan terapije: 1-2 slajda
  • Faze kliničkog rada: najviše 8 slajdova (1-2 slajda za rad na svakoj Klinici)
  • Klinički osvrt na praktičnu realizaciju plana terapije: (1-2 slajda)