Raspored predavanja i vežbi - zimski semestar školske 2018/19 godine

Praktična nastava iz predmeta Urgentna stanja

Praktična nastava iz predmeta Urgentna stanja od 01.10.2018. godine, odžavaće se na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju. Studenti treba da se jave Dr Rajku Milosavljeviću.

Restaurativni blok i Blok Pedodoncija, zimski semestar školske 2018/19 godine

RASPORED NASTAVE I SPISAK STUDENATA POGLEDAJTE OVDE

Nastava iz fakultativnog nastavnog predmeta Interprofesionalno obrazovanje za studente V i VI godine integrisanih studija stomatologije - obaveštenje o početku nastave

Kao rezultat projekta REFEEHS ERASMUS, nastavlja se odvijanje nastave na nastavnom predmetu Interprofesionalno obrazovanje za studente integrisanih studija stomatologije.

Status predmeta: fakultativni izborni

Broj ESPB: 6

Početak nastave: novembar 2018. godine.

Način izvođenja nastave: online i tri radionice praktične nastave.

Više informacije o predmetu pogledajte OVDE.

Odgovrni nastavnik: doc. dr Jugoslav Ilić

Asistent: dr sci. Katarina Radović

Prvi termin nastave - uvodno predavanje na kojem ćete čuti najosnovnije o ovoj obrazovnoj strategiji, kao i o načinu realizacije nastave (pristup elektronskoj platformi, priprema za radionice, evaluacija znanja i veština) biće održano u subotu, 24. novembra 2018. godine od 9 do 10 časova na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Dr Subotića 8, na drugom spratu u sali za nastavu na engleskom jeziku.

Prisustvo uvodnom predavanju je obavezno i nisu potrebne nikakve pripreme.

Osim uvodnog predavanja zajedničke aktivnosti podrazumevaju tri radionice na kojima se timski razmatraju studije slučajeva.

Predviđeni termini radionica su:

subota, 1. decembar 2018.

subota, 15. decembar 2018. i

subota 19. januar 2019.

Nadoknada predavanja - Urgentna stanja - 29.11.2018. godine

Nadoknada predavanja održaće se 29.11.2018. godine u 11.30 u Amfiteatru II, Rankeova 4.