Raspored predavanja i vežbi - letnji semestar školske 2018/19 godine

Restaurativni blok – obaveštenje o nastavi u letnjem semestru

Restaurativni blok – obaveštenja

- Konzilijarni pregledi će biti obavljeni tokom prve dve nedelje letnjeg semestra školske 2018/2019. godine na Klinici za bolesti zuba, u terminima koji će naknadno biti objavljeni za svaku grupu. Za potrebe konzilijarnog pregleda potrebno je dovesti svog pacijenta (poželjno je da pacijent ima urađen ortopantomogram)

- Prema napravljenom planu terapije pacijent se sanira na Oralnoj hirurgiji, Parodontologiji i oralnoj medicini, Restaurativnoj odontologiji i endodonciji i Stomatološkoj protetici. (Ukoliko na izabranom pacijentu nije moguće sprovesti sve terapijske postupke predviđene planom i programom, u dogovoru sa mentorima je moguće raditi i na drugom pacijentu). Svi radovi za pacijente su besplatni, uključujući i radove na Klinici za stomatološku protetiku, u obimu koji važi i za kliničke vežbe iz ova četiri predmeta.

- Završna ocena se formira na osnovu svih aktivnosti studenta i angažovanja u okviru kliničkog rada, a nakon usmene odbrane pred sva četiri mentora. Vrednovanje aktivnosti studenta se vrši na svakoj Klinici prema sledećoj šemi:

  • Dijagnostika i plan terapije – 2,5 poena
  • Terapija u okviru kliničkog rada – 7,5 poena
  • Usmena odbrana praktičnog rada – 15 poena

- Celokupnu sanaciju pacijenta bi trebalo završiti do 18.5.2019, a usmena odbranabloka je planirana za period od 3.6.2019. do 7.6.2019.godine. Za pomenutu odbranu neophodno je napraviti prezentaciju prema sledećim uputstvima:

Ukupan broj slajdova: 10-12

Anamneza i plan terapije: 1-2 slajda

Faze kliničkog rada: najviše 8 slajdova (1-2 slajda za rad na svakoj Klinici)

Klinički osvrt na praktičnu realizaciju plana terapije: (1-2 slajda)

Nastava iz fakultativnog nastavnog predmeta Interprofesionalno obrazovanje za studente V i VI godine integrisanih studija stomatologije - obaveštenje o početku nastave

Kao rezultat projekta REFEEHS ERASMUS, nastavlja se odvijanje nastave na nastavnom predmetu Interprofesionalno obrazovanje za studente integrisanih studija stomatologije.

Status predmeta: fakultativni izborni

Broj ESPB: 6

Početak nastave: novembar 2018. godine.

Način izvođenja nastave: online i tri radionice praktične nastave.

Više informacije o predmetu pogledajte OVDE.

Odgovrni nastavnik: doc. dr Jugoslav Ilić

Asistent: dr sci. Katarina Radović

Prvi termin nastave - uvodno predavanje na kojem ćete čuti najosnovnije o ovoj obrazovnoj strategiji, kao i o načinu realizacije nastave (pristup elektronskoj platformi, priprema za radionice, evaluacija znanja i veština) biće održano u subotu, 24. novembra 2018. godine od 9 do 10 časova na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Dr Subotića 8, na drugom spratu u sali za nastavu na engleskom jeziku.

Prisustvo uvodnom predavanju je obavezno i nisu potrebne nikakve pripreme.

Osim uvodnog predavanja zajedničke aktivnosti podrazumevaju tri radionice na kojima se timski razmatraju studije slučajeva.

Predviđeni termini radionica su:

subota, 1. decembar 2018.

subota, 15. decembar 2018. i

subota 19. januar 2019.

Nadoknada predavanja iz predmeta Oralna hirurgija sa osnovama stomatološke anestezije

Predavanje "Opšte komplikacije lokalne anestezije" koje je trebalo da se održi 11.03.2019 u 18h biće održano 03.06.2019 u 18h u velikom amfiteatru Stomatološkog fakulteta ul Rankeova br 4