Raspored predavanja i vežbi - zimski semestar školske 2018/19 godine

Praktična nastava iz predmeta Urgentna stanja

Praktična nastava iz predmeta Urgentna stanja od 01.10.2018. godine, odžavaće se na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju. Studenti treba da se jave Dr Rajku Milosavljeviću.

Restaurativni blok i Blok Pedodoncija, zimski semestar školske 2018/19 godine

RASPORED NASTAVE I SPISAK STUDENATA POGLEDAJTE OVDE