Izdavačka delatnost

Simpozijumi zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji

PDF

PDF

Zbornik referata i radova XXVIII [Niš, 15. i 16. juni 2012. godine], XXIX [Valjevo, 14. i 15. juni 2013. godine] i XXX [Beograd, 21. juni 2014. godine] Simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji [Elektronski izvor] / urednik Momir Carević. - Beograd : Stomatološki fakultet Univerziteta, 2017 (Beograd : Stomatološki fakultet Univerziteta). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovnog ekrana. - Tiraž 50. - Bibliografija uz većinu radova.
ISBN 978-86-80953-48-9
616.31(082)(0.034.2)
615.851.4(082)(0.034.2)
COBISS.SR-ID 256084748
Preuzmite Zbornik radova

PDF

Zbornik referata i radova XXXI [Zrenjanin, 19. i 20. juni 2015. godine], XXXII [Jagodina, 24. i 25. juni 2016. godine] i XXXIII [Šabac, 23. i 24. juni 2017. godine] Simpozijuma zdravstvenog vaspitanja u stomatologiji [Elektronski izvor] / urednik Momir Carević. - Beograd : Stomatološki fakultet Univerziteta, 2017 (Beograd : Stomatološki fakultet Univerziteta). - 1 elektronski optički disk (CD-ROM) ; 12 cm
Sistemski zahtevi: Nisu navedeni. - Nasl. sa naslovnog ekrana. - Tiraž 50. - Bibliografija uz većinu radova.
ISBN 978-86-80953-49-6
616.31(082)(0.034.2)
615.851.4(082)(0.034.2)
COBISS.SR-ID 256121612