Javne nabavke

Javna nabavka u otvorenom postupku 1/2019 nabavka lekova i anestetika

1.2.2019

POGLEDAJTE OVDE

Plan javnih nabavki za 2019.godinu

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka računarske opreme 1/19

14.2.2019

POGLEDAJTE OVDE

Održavanje instalacije električne energije

14.2.2019

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka materijala za rendgen dijagnostiku

19.2.2019

Nabavka štampača

21.2.2019

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka usluge pranja i peglanja veša

25.2.2019

POGLEDAJTE OVDE

Набавка прегледних рукавица за потребе Стоматолошког факултета Универзитета у Београду

26.2.2019

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Otvoreni postupak JNOP 5/2019: Završetak objekata Stomatološkog fakulteta- razvojno stomatološko-istraživačkog i implantološkog centra sa podzemnom garažom

12.3.2019

POGLEDAJTE OVDE

JNMV - nabavka licenci i računara 3/19

14.03.2019

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka papirne galanterije 4/2019

19.3.2019

POGLEDAJTE OVDE

JN 17/2018 - nabavka sredstava za higijenu

21.3.2019

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 4/ 19 - nabavka štampanog materijala

25.3.2019

POGLEDAJTE OVDE

Štampani materijal za potrebe studentske službe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 9/19

25.4.2019

POGLEDAJTE OVDE

Radovi na tekućem održavanju objekta Stomatološkog fakulteta, u ulici Rankeova br. 4, Beograd

25.4.2019

Odluku o dodeli Ugovora POGLEDAJTE OVDE

Održavanje kompjuterske mreže

25.4.2019

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 7/19 - nabavka klima uređaja za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

6.5.2019

POGLEDAJTE OVDE

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 1/19P Stomatološki potrošni materijal

7.5.2019

POGLEDAJTE OVDE

JNMV - nabavka uređaja i materijala za potrebe projekta OJ IP

9.5.2019

POGLEDAJTE OVDE

Pregovarački postupak sa objavljivanjem poziva za podnošenje ponuda 2/19P Stomatološki potrošni materijal (OP 16/2018)

13.5.2019

POGLEDAJTE OVDE

Nova javna nabavka u otvorenom postupku - nabavka opreme

14.5.2019

POGLEDAJTE OVDE

Набавка резервних делова за потребе Стоматолошког факултета Универзитета у Београду - ЈН 8/2019

5.6.2019

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Набавка клима уређаја за потребе Стоматолошког факултета - ЈНМВ 11/19

5.6.2019

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Набавка ротационих инструмената и осталих стоматолошких инструмената и материјала за потребе Стоматолошког факултета Универзитета у Београду - јн 9/2019

11.6.2019

ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda 3/19P - stomatološke stolice- terapeutska radna mesta

28.6.2018

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka u otvorenom postupku - nabavka lekova

11.7.2019

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka u otvorenompostupku - Nabavka hirurških rukavica i špriceva za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu 11/2019

11.7.2019

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka male vrednosti 12/19: Nabavka interaktivnih tabli, projektora i kamera

15.7.2019

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka male vrednosti broj 13/19 Nabavka uredjaja i materijala i potrebe projekta OJ institutski predmeti

31.7.2019

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabaka male vrednosti Elektricne energije 14/19

20.8.2019

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka usluge održavanja parnih i suvih sterilizatora i usluge održavanja medicinske opreme sa nabavkom rezervnih delova za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

16.9.2019

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka male vrednosti Kancelarijski materijal 16/19

11.10.2019

POGLEDAJTE OVDE

JN 13/2019 - nabavka aparata za anesteziju

8.10.2019

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka male vrednosti 17 /19 Nabavka produženja licenci ESET EDNPOINT ANTIVIRUS

14.10.2019

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka male vrednosti 18/19 Oprema za telefonsku mrezu

18.10.2019

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka male vrednosti 19/19 Investiciono odrzavanje

18.10.2019

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka u pregovarackom postupku - nabavka lekova

21.10.2019

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka materijala za hirurško šivenje za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

23.10.2019

POGLEDAJTE OVDE

OP za JN opreme za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu JN 15/2019

4.11.2019

JNMV - Nabavka molersko farbarskih i keramičarskih radova 15/19

5.11.2019

JN 16/2019 - Nabavka usluge servisnog održavanja skenera sa isporukom originalnih rezervnih delova

8.11.2019

Javna nabavka u otvorenom postupku - nabavka opreme

18.11.2019

Otvoreni postupak 18/2019 Odrzavanje aparata za potrebe Dijagnostickog centra

21.11.2019

Javna nabavka male vrednosti usluga sakupljanja, odnosenja i tretiranja medicinskog infektivnog otpada broj 20/19

25.11.2019

Nabavka stomatološkog potrošnog materijala za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu JN 20/2019

25.11.2019

Nabavka ugradnog materijala za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu JN 19/2019

25.11.2019

Nabavka dodatnih radova - radovi na tekućem održavanju objekta Stomatološkog fakulteta, Ulica Rankeova br. 4 JNPP 5/19P

9.12.2019

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Javna nabavka male vrednosti 1/20 - nabavka računara

23.1.2020

Javna nabavka male vrednosti 2/20 - toneri

30.1.2020

Javna nabavka u otvorenom postupku - nabavka lekova i anestetika

7.2.2020

Javna nabavka male vrednosti 23/19- nabavka usluge pranja i peglanja veša

10.2.2020

Javna nabavka male vrednosti 3/20 - štampani materijal

11.2.2020.

Javna nabavka u otvorenom postupku - nabavka materijala za rendgen dijagnostiku

19.2.2020

Javna nabavka u otvorenom postupku - nabavka sredstava za higijenu

20.2.2020

Javna nabavka u otvorenom postupku - nabavka preglednih rukavica

20.2.2020

Javna nabavka u otvorenom postupku - papirna galanterija

24.2.2020

Javna nabavka male vednosti - nabavka usluge priprema i distribucija obroka (doručak, ručak, večera) za potrebe osoblja i pacijenata Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju

24.2.2020

Javna nabavka male vrednosti 4/20 Materijal za tehničko održavanje objekata

26.2.2020

Nabavka rotacionih instrumenata i ostalih stomatoloških instrumenata i materijala za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

16.3.2020

Nabavka usluge održavanje instalacija električne energije

20.03.2020

Nabavka hirurških rukavica i špriceva za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

25.03.2020.

Javna nabavka male vrednosti 5/20 Odrzavnje kompjuterske mreze

16.04.2020. godine

JN 7/2020 - Rezervni delovi

8.5.2020. godine

7/20 Javna nabavka male vrednosti - Štampani materijal za potrebe Studentske službe

11.05.2020. godine

JNPP 1/20p - Nabavka stomatološkog potrošnog materijala

13.5.2020

Javna nabavka u pregovarackom postupku - nabavka lekova i anestetika

14.5.2020

JN u pregovaračkom postupku sa objavljivanjem jp - nabavka stomatološkog potrošnog materijala

26.05.2020

Javna nabavka male vrednosti 8/20 Električna energija

8.6.2020

Javna nabavka u otvorenom postupku - nabavka lekova

12.6.2020. godine

JNPP: Nabavka rukavica hirurških sterilnih talkiranih za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

1.7.2020

JNPP - Nabavka rotacionih instrumenata i ostalih stomatoloških instrumenata i materijala za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

18.8.2020

Javna nabavka u otvorenom postupku - Nabavka usluge održavanja parnih i suvih sterilizatora i usluge održavanja medicinske opreme sa nabavkom rezervnih delova za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

11.9.2020