Samoevaluacija

Akcioni plan Stomatološkog fakulteta za period 2014/15 - 2017/18

POGLEDAJTE OVDE

Praćenje realizacije nastavnog procesa - šema procesa

POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj o samovrednovanju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - maj, 2012. godine

POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - februar 2013

IZVEŠTAJ POGLEDAJTE OVDE

Statistička analiza prohodnosti u školskoj 2013/14 godini - Integrisane studije

februar 2015. godine

Prohodnost na ispitima u školskoj 2013/14 godini

Tabela 1

Prohodnost u prvom ispitnom roku u toku 2013/14 školske godine

Tabela 2

Praćenje generacija studenata po studijskom programu u školskoj

2013/14 godini

Tabela 3

Integrisane akademske studije stomatologije

Integrisane akademske studije stomatologije

Integrisane akademske studije stomatologije

Statistička analiza prohodnosti u školskoj 2014/15 godini - Integrisane i Osnovne strukovne studije

10.3.2016

Prohodnost na ispitima u školskoj 2014/15 godini

Tabela 1

Prohodnost u prvom ispitnom roku u toku 2014/15 školske godine

Tabela 2

Praćenje generacija studenata po studijskom programu u školskoj

2014/15 godini

Tabela 3

Integrisane akademske studije stomatologije

Integrisane akademske studije stomatologije

Integrisane akademske studije stomatologije

OSS Oralna higijena

OSS Oralna higijena

OSS Oralna higijena

OSS Zubni tehničar protetičar

OSS Zubni tehničar protetičar

OSS Zubni tehničar protetičar

Izveštaj o statističkoj analizi prohodnosti u školskoj 2014/15 godini

Statistička analiza prohodnosti u školskoj 2015/16 godini - Integrisane i Osnovne strukovne studije

27.10.2016

Prohodnost na ispitima u školskoj 2015/16 godini

Tabela 1

Prohodnost u prvom ispitnom roku u toku 2015/16 školske godine

Tabela 2

Praćenje generacija studenata po studijskom programu u školskoj

2015/16 godini

Tabela 3

Integrisane akademske studije stomatologije

Integrisane akademske studije stomatologije

Integrisane akademske studije stomatologije

OSS Oralna higijena

OSS Oralna higijena

OSS Oralna higijena

OSS Zubni tehničar protetičar

OSS Zubni tehničar protetičar

OSS Zubni tehničar protetičar

Izveštaj o kontroli nastave, školska 2015/16 godina

Integrisane i osnovne strukovne studije

POGLEDAJTE OVDE