Samoevaluacija

Na ovoj strani:

Akcioni plan Stomatološkog fakulteta za period 2014/15 - 2017/18

POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj o samovrednovanju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, novembar 2017. godine

POGLEDAJTE OVDE

Praćenje realizacije nastavnog procesa - šema procesa

POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj o samovrednovanju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - maj, 2012. godine

POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - februar 2013

IZVEŠTAJ POGLEDAJTE OVDE

Integrisane studije

Izveštaj o prohodnosti na ispitima po godinama studija i predmetima na studijskom programu Integrisane studije stomatologije, školska 2013/14
Izveštaj o prohodnosti na ispitima po godinama studija i predmetima na studijskom programu Integrisane studije stomatologije, školska 2014/15
Izveštaj o prohodnosti na ispitima po godinama studija i predmetima na studijskom programu Integrisane studije stomatologije, školska 2015/16
Izveštaj o prohodnosti na ispitima po godinama studija i predmetima na studijskom programu Integrisane studije stomatologija, školska 2016/17
Izveštaj o prohodnosti na ispitima po godinama studija i predmetima na studijskom programu Integrisane studije stomatologija, školska 2017/18
Izveštaj o kvalitetu nastavnog procesa u školskoj 2013/14 - rezulati studentskog vrednovanja pedagoškog rada nastavnika i saradnika
Izveštaj o kvalitetu nastavnog procesa 2014/15 - rezultati dodatnog studentskog vrednovanja nastavnika i saradnika - detaljna analiza kvaliteta nastave na Integrisanim studijama
Izveštaj o kvalitetu nastavnog procesa u školskoj 2014/15 - rezulati studentskog vrednovanja pedagoškog rada nastavnika i saradnika
Izveštaj o kvalitetu nastavnog procesa u školskoj 2015/16 - rezulati studentskog vrednovanja pedagoškog rada nastavnika i saradnika
Izveštaj o kvalitetu nastavnog procesa u školskoj 2016/17 - rezulati studentskog vrednovanja pedagoškog rada nastavnika i saradnika
Izveštaj o kvalitetu nastavnog procesa u školskoj 2017/18 - rezulati studentskog vrednovanja pedagoškog rada nastavnika i saradnika
Izveštaj o proceni kvaliteta rada organa upravljanja, rada stručnih službi u školskoj 2013/14 i 2014/15 godini
Izveštaj o mišljenju diplomiranih studenata o kvalitetu studijskog programa, postignutim ishodima učenja i ukupnoj organizaciji nastave na fakultetu - oktobar 2015
Izveštaj o mišljenju diplomiranih studenata o kvalitetu studijskog programa, postignutim ishodima učenja i ukupnoj organizaciji nastave na fakultetu - oktobar 2016
Izveštaj o mišljenju diplomiranih studenata o kvalitetu studijskog programa, postignutim ishodima učenja i ukupnoj organizaciji nastave na fakultetu - februar 2018

Statistička analiza prohodnosti u školskoj 2013/14 godini - Integrisane studije (analiza izvršena prema odredbama Pravilnika o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu Univerziteta u Beogradu)

februar 2015. godine

Prohodnost na ispitima u školskoj 2013/14 godini

Tabela 1

Prohodnost u prvom ispitnom roku u toku 2013/14 školske godine

Tabela 2

Praćenje generacija studenata po studijskom programu u školskoj

2013/14 godini

Tabela 3

Integrisane akademske studije stomatologije

Integrisane akademske studije stomatologije

Integrisane akademske studije stomatologije

Statistička analiza prohodnosti u školskoj 2014/15 godini - Integrisane i Osnovne strukovne studije (analiza izvršena prema odredbama Pravilnika o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu Univerziteta u Beogradu)

10.3.2016

Prohodnost na ispitima u školskoj 2014/15 godini

Tabela 1

Prohodnost u prvom ispitnom roku u toku 2014/15 školske godine

Tabela 2

Praćenje generacija studenata po studijskom programu u školskoj

2014/15 godini

Tabela 3

Integrisane akademske studije stomatologije

Integrisane akademske studije stomatologije

Integrisane akademske studije stomatologije

OSS Oralna higijena

OSS Oralna higijena

OSS Oralna higijena

OSS Zubni tehničar protetičar

OSS Zubni tehničar protetičar

OSS Zubni tehničar protetičar

Izveštaj o statističkoj analizi prohodnosti u školskoj 2014/15 godini

Statistička analiza prohodnosti u školskoj 2015/16 godini - Integrisane i Osnovne strukovne studije (analiza izvršena prema odredbama Pravilnika o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu Univerziteta u Beogradu)

27.10.2016

Prohodnost na ispitima u školskoj 2015/16 godini

Tabela 1

Prohodnost u prvom ispitnom roku u toku 2015/16 školske godine

Tabela 2

Praćenje generacija studenata po studijskom programu u školskoj

2015/16 godini

Tabela 3

Integrisane akademske studije stomatologije

Integrisane akademske studije stomatologije

Integrisane akademske studije stomatologije

OSS Oralna higijena

OSS Oralna higijena

OSS Oralna higijena

OSS Zubni tehničar protetičar

OSS Zubni tehničar protetičar

OSS Zubni tehničar protetičar

Statistička analiza prohodnosti u školskoj 2016/17 godini - Doktorske, Integrisane i Osnovne strukovne studije (analiza izvršena prema odredbama Pravilnika o polaganju ispita i ocenjivanju na ispitu Univerziteta u Beogradu)

Prohodnost na ispitima u školskoj 2016/17 godini

Tabela 1

Prohodnost u prvom ispitnom roku u toku 2016/17 školske godine

Tabela 2

Praćenje generacija studenata po studijskom programu u školskoj

2016/17 godini

Tabela 3

Doktorske studije

Doktorske studije

Doktorske studije

Integrisane akademske studije stomatologije

Integrisane akademske studije stomatologije

Integrisane akademske studije stomatologije

OSS Oralna higijena

OSS Oralna higijena

OSS Oralna higijena

OSS Zubni tehničar protetičar

OSS Zubni tehničar protetičar

OSS Zubni tehničar protetičar

Izveštaj o kontroli nastave, školska 2015/16 godina

Integrisane i osnovne strukovne studije

POGLEDAJTE OVDE