Javne nabavke 2016

Plan javnih nabavki za 2016 godinu

POGLEDAJTE OVDE

Otvoreni postupak za javnu nabavku opreme za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - JN 33/2015

11.1.2016

POGLEDAJTE OVDE

Otvoreni postupak za javnu nabavku kompjutera za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - JN 34/2015

18.1.2016

POGLEDAJTE OVDE

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda za javnu nabavku analognog dental rendgen aparata - JNPP 13/15 P

20.1.2016

POGLEDAJTE OVDE

KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti –nabavka investicionih radova- JNMV 1/16

9.2.2016

POGLEDAJTE OVDE

Jnmv 3/16 - Nabavka materijala za tehničko održavanje objekata

22.2.2016

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka 2/16 Štampani materijal

22.2.2016

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka uređaja za memorisanje i čitanje medija - JNMV 4/16

23.2.2016

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka dodatnih radova - bojaderskih radova - molersko farbarskih radova - 1/16 P

24.2.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 5/16 - Nabavka tonera

25.2.2016

POGLEDAJTE OVDE

2/16P - Nabavka opreme - pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva

26.2.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 8/16 - nabavka uređaja za potrebe projekta

4.3.2016

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka sredstava za higijenu za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

7.3.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 6/16 Nabavka usluga sakupljanja, odnošenja i tretiranja medicinskog otpada

7.3.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV: Nabavka medicinskih gasova, zakup i održavanje instalacija medicinskih gasova

8.3.2016

POGLEDAJTE OVDE

Otvoreni postupak javne nabavku opreme za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu: Defibrilatorbifazični, portabilni; Aparat za anesteziju- JN 1/2016

9.3.2016

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka u ptvorenom postupku: Nabavka stomatološkog potrošnog materijala za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

18.3.2016

POGLEDAJTE OVDE

JN u PP 3/16p - nabavka stomatološkog potrošnog materijala

21.3.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 7/16: Nabavka molersko farbarskih i keramičarskih radova

24.3.2016

POGLEDAJTE OVDE

JN u otvorenom postupku, 35/15: nabavka nameštaja

25.3.2016

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka štampane ploče ADU D513 kompl. 07396299 za CT aparat Somatom Sensation 16/Siemens, serijski broj 50019

28.3.2016

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka papirne galanterije za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

29.3.2016

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka računarske opreme za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

29.3.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV - Nabavka dobara-klima uređaji za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

31.3.2016

POGLEDAJTE OVDE

JN u PP - Potrošni materijal (za obavljanje delatnosti, za održavanje objekata, kancelarijski i računarski materijal, sredstva za pranje i čišćenje, opšti sitni inventar, papirna konfekcija i sl.)

6.4.2016

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka usluge priprema i distribucija obroka (doručak, ručak, večera) za potrebe osoblja i pacijenata Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju

14.4.2016

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka materijala za rendgen dijagnostiku

15.4.2016

JNMV: Nabavka usluge - održavanje kompjuterske mreže, informacionog sistema i aplikacionih servera

27.4.2016

POGLEDAJTE OVDE

JN u otvorenom postupku: Nabavka usluge servisa CT aparata Siemens Somation 16

28.4.2016

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka dobara - štampani materijal za potrebe studentske službe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

4.5.2016

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka rezervnih delova za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

18.5.2016

POGLEDAJTE OVDE

Otvoreni postupak za javnu nabavku opreme za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu JN 8/2016

20.5.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 15/16 Nabavka radova - Tekuće održavanje instalacija vodovoda i kanalizacije

23.5.2016

POGLEDAJTE OVDE

14/16 Nabavka usluge pranja i peglanja veša

24.5.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 16/16 Održavanje instalacija električne energije

1.6.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 17/16 -nabavka rasvete

3.6.2016

POGLEDAJTE OVDE

JN 18/16-Nabavka radova u amfiteatru

3.6.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 19/16-izrada nove instalacije za vazduh i vodu radi izrade centralne aspiracije

3.6.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 20/169-Nabavka radova - specijalizovani građevinski radovi

3.6.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 21/16-građevinski radovi na terasi studentskog kluba i šalter sali

3.6.2016

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka - otvoreni postupak 11/2016 "Radovi na investicionom održavawu objekta Stomatološkog fakulteta, Ulica dr. Subotića br.4

21.06.2016

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka špriceva i rukavica za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

1.7.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 22/16: nabavka sijalica

26.7.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 23/16 Instalacije grejnih i ventilacionih uređaja (centralno grejanje, klima-uređaji, ventilacije)

26.7.2016

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka u otvorenom postupku 9/2016: Nabavka rotacionih instrumenata i ostalih stomatoloških instrumenata i materijala za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

5.8.2016

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka male vrednosti - isporuka i ugradnja liftovskog postrojenja 24/16

5.8.2016

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka u otvorenom postupku: nabavka materijala za hirurško šivenje za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

12.8.2016

POGLEDAJTE OVDE

JN otvoreni postupak 13/2016 - Rezervni delovi

12.8.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV - 25/16 Nabavka stomatoloških stolica

18.8.2016

POGLEDAJTE OVDE

14/2016 Aparat za vakuum sukciju (sauger motor) klinika za decju i preventivnu stomatologiju

31.8.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNPP 6/16P pregovarački postupak - Nabavka lekova za potrebe Stomatološkog fakulteta

8.9.2016

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka u otvorenom postupku15/2016: Nabavka usluge održavanja parnih i suvih sterilizatora i usluge održavanja medicinske opreme sa nabavkom rezervnih delova za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

15.9.2016

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka u otvorenom postupku - nabavka racunarske opreme

22.9.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV: Posredovanja pri kupovini avio karata i karata drugih vrsta prevoza,kao i rezervacija hotelskog smeštaja za službena putovanja

13.10.2016

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka u otvorenom postupku - nabavka medicinskih filmova

14.10.2016

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka u otvorenom postupku: nabavka lekova za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

14.10.2016

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka u pregovara;kom postupku: nabavka rotacionih instrumenata i ostalih stomatoloških instrumenata i materijala za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

20.10.2016

POGLEDAJTE OVDE

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda: Nabavka dodatnih radova - završetak izgradnje poslovnog objekta – aneksa Stomatološkog fakulteta, spratnosti Po+P+Pk, ukupne neto površine 507,90m2, ukupne bruto povšine 611,40 m2, u ul. Rankeova br.4 u Beogradu, na kat.parceli 4025 KO Vračar a za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

26.10.2016

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka u otvorenom postupku: Nabavka ugradnog materijala za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

1.11.2016

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka usluge servisiranja printera (štampači, fotokopir mašine i telefaks aparati)

2.11.2016

POGLEDAJTE OVDE

Nabavka opreme - štampači 20/2016 otvoreni postupak

2.11.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 28/16 Nabavka radova - Održavanje mreže centralnog grejanja

9.11.2016

POGLEDAJTE OVDE

Otvoreni postupak 22/2016: Nabavka opreme - mikroskop

16.11.2016

POGLEDAJTE OVDE

Otvoreni postupak za javnu nabavku opreme za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - JN 21/2016

16.11.2016

POGLEDAJTE OVDE

JAVNA NABAVKA br. 29/16 - USLUGA održavanja liftovskih postrojenja na Stomatološkom fakultetu, Univerziteta u Beogradu

21.11.2016

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka 23/2016 stomatološkog potrošnog materijala za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

29.11.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 30/16: Nabavka potrošnog laboratorijskog materijala i opreme za realizaciju projekta

13.12.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 31/16: Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

15.12.2016

POGLEDAJTE OVDE

JNPP 9/16 P: Nabavka radova – izvođenje hitnih radova kanalizacionoj mreži za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

POGLEDAJTE OVDE