Studentski standard, konkursi, stipendije

Konkurs za stipendiranje do 950 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 460 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2019/2020. godinu

Ministarstvo omladine i sporta sa zadovoljstvom saopštava da je 23. decembra 2019. godine raspisan Konkurs za stipendiranje do 950 najboljih studenata završne godine osnovnih akademskih studija i do 460 studenata završne godine master akademskih studija sa visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, za školsku 2019/20. godinu.

Konkurs je objavljen na zvaničnim internet prezentacijama Ministarstva omladine i sporta – www.mos.gov.rs i Fonda za mlade talente Republike Srbije – www.fondzamladetalente.rs

Tekst konkursa, model prijave, izjavu o saglasnosti za pribavljanje podataka, primer ovlašćenja za potpisivanje ugovora i model ugovora o stipendiranju možete preuzeti OVDE.

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu stipendije "Colgate Palmolive Adria" studentu VI godine za školsku 2019/20 godinu

DETALJE KONKURSA POGLEDAJTE OVDE

Odluka o dodeli "Colgate Palmolive Adria" najboljem studentu V godine školske 2018/19

POGLEDAJTE OVDE

Konačna rang lista i termin raspodele mesta za studente koji su dobili mesta za smeštaj u studentskom domu školske 2019/20 godine

Konačnu rang listu studenata koji su dobili mesta za smeštaj u studentskom domu školske 2019/20 godine POGLEDAJTE OVDE.

Studenti koji su sa hroničnim bolestima, invaliditetom i rekonvalescenti a stekli su pravo na mesto u stud.domu, podnose zahteve i lekarski izveštaj Studentske poliklinike, Službi smeštaja ul.Đušina 5a od 18.11-28.11.2019.godine.

Raspodela mesta u studentskim domovima obaviće se prema sledećem rasporedu:

-MLADIĆI - 30.11.2019(subota) u 11.00-12.00h u Amfiteatru 2, ul.Rankeova 4.

-DEVOJKE - 30.11.2019(subota) u 12.00-14.00hu Amfiteatru 2, ul.Rankeova 4.

Napomena: Obavezno prisustvo uz indeks i ličnu kartu.

Mesta u studentskim domоvima predviđena za raspodelu studentskog smeštaja školske 2019/20

Rang lista studenata koji su konkurisali za smeštaj u studentski dom školske 2019/20 godine - POGLEDAJTE OVDE.

Mesta u studentskim domоvima predviđena za raspodelu studentskog smeštaja školske 2019/20 godine istaknuta su na oglasnoj tabli u Sekretarijatu fakulteta i na sajtu fakulteta

MESTA ZA DEVOJKE
MESTA ZA MUŠKARCE

Odluka o dodeli stipendije "Colgate Palmolive Adria" studentu VI godine za školsku 2018/19 godinu

POGLEDAJTE OVDE

Odluka o stipendiranju najboljeg diplomiranog studenta

POGLEDAJTE OVDE

Izvod iz predloga liste kandidata za studentske kredite i stipendije školske 2019/20 godine

Na oglasnoj tabli fakulteta u Dekanatu (ul.Dr.Subotića 8.), istaknut je izvod iz predloga liste kandidata za studentske kredite i stipendije školske 2019/20 godine, kao i uputstvo za prijem i dostavljanje dokumentovanih prigovora na oglašeni predlog rang liste.

Rok za podnošenje prigovora je najkasnije do 19.12.2019.godine, na šalter 1. od 11-13 časova.