Studentski standard, konkursi, stipendije

Rok dostave meničnog pokrića za studentski kredit školske 2018/19 godine

Studenti koji prvi put koriste studentski kredit u školskoj 2018/19 godini, dužni su da dostave overen obrazac 6 - izjava žiranta (preuzeti sa sajta Unicredit banke), fotokopiju lične karte žiranta i popunjenu menicuod 08.01.-18.01.2019.godine na šalter 1. od 11-13 časova.

Odluka o dodeli stipendije "Colgate Palmolive Adria" studentu VI godine za školsku 2018/19 godinu

POGLEDAJTE OVDE

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu stipendije "Colgate Palmolive Adria" studentu VI godine za školsku 2018/19 godinu

DETALJE KONKURSA POGLEDAJTE OVDE

Odluka o stipendiranju najboljeg diplomiranog studenta

POGLEDAJTE OVDE

Obaveštenje o isplati kredita i stipendija - novembar i decembar 2018. godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije počela je isplatu studentskog kredita i stipendije za novembar i decembar 2018. godine, sa početkom 01.02.2019.godine a preko otvorenih tekućih racuna UniCredit banke.

Korisnici kredita i stipendije su u obavezi da u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke otvore studentski tekući račun na koji će se vršiti uplate.

Na oglasnoj tabli u Sekretarijatu fakulteta je istaknut primerak isplatne liste za odobrene studentske kredite i stipendije.

Istaknut je i spisak korisnika kredita koji nemaju meničnopokriće i ne može im se izvršiti isplata. Iz tog razloga, studenti treba da donesu obrazac 6 (izjavu žiranta), fotokopiju lične karte žiranta i popunjenu menicu na šalter 1.