Studentski standard, konkursi, stipendije

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu stipendije "Colgate Palmolive Adria" studentu VI godine za školsku 2018/19 godinu

DETALJE KONKURSA POGLEDAJTE OVDE

Obaveštenje za korisnike studentskog kredita i stipendije u školskoj 2017/18 godini

Studenti koji prvi put koriste studentski kredit ili stipendiju u školskoj 2017/18 godini, dužni su da preuzmu potpisan i overen primerak ugovora o korišćenju kredita ili stipendije, kao i obaveštenje o vraćanju studentskog kredita, u studentskoj službi na šalter 1. od 21.03 - 30.03.2018. godine na

šalter 1. od 11-13časova.

RASPISIVANJЕ KONKURSA ZADUŽBINE ĐOKE VLAJKOVIĆA ZA PODRŠKU STUDENTIMA U STRUČNOM I NAUČNOM USAVRŠAVANJU

Odluku POGLEDAJTE OVDE PRIJAVU pofledajte OVDE

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije "Novi dobrotvori Univerziteta" za školsku 2017/2018. godinu

POGLEDAJTE OVDE

Konkurs za dodelu stipendija Fondacije Koste Migrića za školsku 2017/2018. godinu

POGLEDAJTE OVDE

Obaveštenje za korisnike studentskog kredita u školskoj 2017/18 godine

Obaveštenje za korisnike studentskog kredita u školskoj 2017/18 godine

Studenti koji prvi put koriste studentski kredit u školskoj 2017/18 godini, dužni su da dostave overen obrazac 6-izjava žiranta (preuzeti u Studentskoj službi na šalteru 1 ili sa sajta Unicredit banke), fotokopiju lične karte žiranta i popunjenu menicu od 04.12.- 12.12.2017.godine na šalter 1. od 11-13 časova.

PRELIMINARNU RANG LISTU ZA STUDENTSKE KREDITE I STIPENDIJE POGLEDAJTE OVDE

Izvod iz predloga liste kandidata-rang liste, za studentske kredite i stipendije školske 2017/18 godine i način podnošenja prigovora

Na oglasnoj tabli fakulteta u Dekanatu (ul.Dr.Subotića 8.), istaknut je izvod iz predloga liste kandidata-rang liste, za studentske kredite i stipendije školske 2017/18 godine, kao i uputstvo za prijem i dostavljanje dokumentovanih prigovora na oglašeni predlog rang liste.

Rok za podnošenje prigovora je najkasnije do 11.12.2017.godine, na šalter 1. od 11-13 časova.

Konacna rang lista studenata koji su stekli pravo na studentski smeštaj u prvoj raspodeli mesta školske 2017/18 godine

O B A V E Š T E NJ E

za studente koji su konkurisali za studentski smeštaj

Na oglasnoj tabli u Sekretarijatu fakulteta istaknuta je konacna rang lista studenata koji su stekli pravo na studentski smeštaj u prvoj raspodeli mesta školske 2017/18 godine.

Raspodela mesta u studentskim domovima obaviće se prema sledećem rasporedu:

-MLADIĆI - 25.11.2017.god(subota) u 13.00h u Amfiteatru 1, ul.Rankeova 4.

-DEVOJKE - 25.11.2017.god(subota) u 14.00h u Amfiteatru 1, ul.Rankeova 4.

Napomena: Obavezno prisustvo uz indeks i ličnu kartu.

Iz Sekretarijata

Prijavno-bodovna lista studenata po školskom i materijalnom uslovu koji su konkurisali za smeštaj u studentskom domu za školsku 2017/18 godinu

Na oglasnoj tabli Odseka za nastavu u Sekretarijatu fakulteta istaknuta je prijavno-bodovna lista studenata po školskom i materijalnom uslovu koji su konkurisali za smeštaj u studentskom domu za školsku 2017/18 godinu.

Liste možete pogledati i ovde;

DEVOJKE
MLADIĆI

Reklamacije na listu mogu se prijaviti na šalter 1, do 06.11.2017. god. do 13h.

Dana 20.11.2017.god, na oglasnoj tabli biće istaknuta konačna rang lista, a mesta u studentskim domovima koja su dodeljena Stomatološkom fakultetu za raspodelu biće istaknuta 24.11.2017.god.

Termin raspodele mesta u studentskim domovima biće naknadno objavljen.

Odluka o stipendiranju najboljeg diplomiranog studenta

POGLEDAJTE OVDE