Studentski standard, konkursi, stipendije

Odluka o dodeli stipendije "Colgate Palmolive Adria" studentu VI godine za školsku 2018/19 godinu

POGLEDAJTE OVDE

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu stipendije "Colgate Palmolive Adria" studentu VI godine za školsku 2018/19 godinu

DETALJE KONKURSA POGLEDAJTE OVDE

Odluka o stipendiranju najboljeg diplomiranog studenta

POGLEDAJTE OVDE

Obaveštenje za studente koji su konkurisali za studentski smeštaj

Istaknuta je rang lista studenata koji su konkurisali za smeštaj
u studentski dom školske 2018/19 godine.
Reklamacije na rang listu mogu se dostaviti 05.11.2018.god. na šalter 1. od 11-13 časova.

Raspodela mesta u studentskim domovima

Na oglasnoj tabli u Sekretarijatu fakulteta istaknuta je konačna rang lista studenata koji su stekli pravo na studentski smeštaj u prvoj raspodeli mesta školske 2018/19 godine.

Raspodela mesta u studentskim domovima obaviće se prema sledećem rasporedu:

-MLADIĆI - 24.11.2018.god(subota) u 13.30h u Amfiteatru 2, ul.Rankeova 4.

-DEVOJKE - 24.11.2018.god(subota) u 14.30h u Amfiteatru 2, ul.Rankeova 4.

Napomena: Obavezno prisustvo uz indeks i ličnu kartu.

Lekarski pregledi za studente koji se useljavaju u studentske domove

POGLEDAJTE OVDE

Konkurs za dodelu stipendija iz sredstava Fondacije Koste Migrića - školska 2018/19 godina

POGLEDAJTE OVDE
Rok za podnosenje prijava studenata pocinje 19.11.2018. godine

Konkurs za dodelu stipendije iz sredstava Zadužbine Ljubice M. Zdravković - školska 2018/19 godina

POGLEDAJTE OVDE
Rok za prijavu počinje od 14.11.2018 godine.

Konkurs za dodelu nagrade Zadužbine Đoke Vlajkovića za najbolji naučni rad mladih naučnih radnika Univerziteta u Beogradu

Rok za prijavu počinje od 10.12.2018. godine.

Preliminarna lista kandidata za kredit i stipendiju školske 2018/19 godine

Na oglasnoj tabli fakulteta u Dekanatu (ul.Dr.Subotića 8.), istaknut je izvod iz predloga liste kandidata za studentske kredite i stipendije školske 2018/19 godine, kao i uputstvo za prijem i dostavljanje dokumentovanih prigovora na oglašeni predlog rang liste.

Rok za podnošenje prigovora je najkasnije do 14.12.2018.godine, na šalter 1. od 11-13 časova.