Studentski standard, konkursi, stipendije

MEXT 2020 - STIPENDIJE VLADE JAPANA

Ambasada Japana obaveštava sve zainteresovane kandidate u Republici Srbiji i u Crnoj Gori da od ponedeljka, 22. aprila 2019. godine počinje konkurs za MEXT (Ministarstvo obrazovanja, sporta, nauke i tehnologije Vlade Japana) stipendije za 2020. godinu za studente iz Republike Srbije i studente iz Crne Gore. POSTOJE DVE KATEGORIJE STIPENDIJA: - STIPENDIJE ZA OSNOVNE STUDIJE U JAPANU Detaljne informacije o stipendijama i formulare možete preuzeti na:

Odluka o dodeli stipendije "Colgate Palmolive Adria" studentu VI godine za školsku 2018/19 godinu

Odluka o raspisivanju konkursa za dodelu stipendije "Colgate Palmolive Adria" studentu VI godine za školsku 2018/19 godinu

Odluka o stipendiranju najboljeg diplomiranog studenta

Obaveštenje o isplati kredita i stipendija - novembar i decembar 2018. godine

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije počela je isplatu studentskog kredita i stipendije za novembar i decembar 2018. godine, sa početkom 01.02.2019.godine a preko otvorenih tekućih racuna UniCredit banke.

Korisnici kredita i stipendije su u obavezi da u najbližoj ekspozituri UniCredit Banke otvore studentski tekući račun na koji će se vršiti uplate.

Na oglasnoj tabli u Sekretarijatu fakulteta je istaknut primerak isplatne liste za odobrene studentske kredite i stipendije.

Istaknut je i spisak korisnika kredita koji nemaju meničnopokriće i ne može im se izvršiti isplata. Iz tog razloga, studenti treba da donesu obrazac 6 (izjavu žiranta), fotokopiju lične karte žiranta i popunjenu menicu na šalter 1.