Javne nabavke 2015

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke

POGLEDAJTE OVDE

Na ovoj strani:

Javna nabavka male vrednosti broj 1/15: nabavka usluga sakupljanja,odnošenja i tretiranja medicinskog otpada za potrebe Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Javni poziv - 20.1.2015

Konkursna dokumentacija - 20.1.2015

Obavestenje o dodeli ugovora - 11.2.2015

Jnmv 2/15 - nabavka medicinskih gasova, zakup i odrzavanje instalacija medicinskih gasova

Javni poziv - 23.02.2015

Konkursna dokumentacija - 23.02.2015

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 23.3.2015

Otvoreni postupak za javnu nabavku usluge pripreme i distribucije obroka (doručak, ručak, večera) za potrebe osoblja i pacijenata Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - JN 2/2015

Javni poziv - 25.3.2015

Konkursna dokumentacija - 25.3.2015

Konkursna dokumentacija - 31.3.2015

Obavestenje o zakljucenom ugovoru za jn 2/2015 - 27.5.2015

Otvoreni postupak – javna nabavka broj 6/2015: nabavka računarske opreme za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Javni poziv - 26.3.2015

Konkursna dokumentacija - 26.3.2015

Pojašnjenje - 21.4.2015

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 27.5.2015

Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda javne nabavke broj 3/15 P: nabavka stomatološkog potrošnog materijala za potrebe Stomatološkog fakulteta

Obaveštenje o pokretanju postupka - 7.4.2015

Obrazac strukture cena - 7.4.2015

Obavestenje o dodeli ugovora - 21.04.2015

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 14.05.2015

Konkursna dokumentacija i poziv za podnosenje ponuda za javnu nabavku male vrednosti 5/15 Tekuceg odrzavanja instalacija vodovoda i kanalizacije za potrebe Stomatoloskog fakulteta u Beogradu.

Javni poziv - 14.4.2015

Konkursna dokumentacija - 14.4.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 6.5.2015

Javna nabavka male vrednosti broj 6/15: nabavka klima uređaja za potrebe Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Javni poziv - 15.4.2015

Konkursna dokumentacija - 15.4.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 11.5.2015

Javna nabavka male vrednosti – javna nabavka broj 8/15: nabavka usluga održavanja kompjuterske mreže, informacionog sistema i aplikacionih servera za potrebe Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Javni poziv - 5.5.2015

Konkursna dokumentacija - 5.5.2015

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 11.5.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 22.5.2015

Javna nabavka male vrednosti broj 7/15: nabavka fotoopreme za potrebe Stomatološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu

Javni poziv - 5.5.2015

Konkursna dokumentacija - 5.5.2015

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 2.6.2015

Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za javnu nabavku sredstava za higijenu za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu JNPP 4/15 p

Obaveštenje o pokretanju postupka - 5.5.2015

Konkursna dokumentacija - 5.5.2015

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 6.5.2015

Obavestenje o dodeli ugovora - 21.5.2015

Obavestenje o zaključenom ugovoru - 8.6.2015

Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva za javnu nabavku stomatološkog potrošnog materijala za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - JN 5/15 p

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka male vrednosti: nabavka materijala za tehničko održavanje objekata za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - JNMV 9/15

Poziv za podnošenje ponuda - 22.05.2015

Konkursna dokumentacija - 22.05.2015

Obrazac strukture cena - 22.05.2015

Obavestenje o zakljucenom ugovoru - 12.6.2015

Javna nabavka materijala za hirurško šivenje za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - JN 5/2015

Javni poziv - 29.5.2015

Konkursna dokumentacija - 29.5.2015

Pojašnjenje konkursne dokumentacije - 24.6.2015

Javna nabavka opreme za potrebe Klinike za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - JN 6/15P

POGLEDAJTE OVDE

Javna nabavka male vrednosti: Nabavka usluge pranja i peglanja veša za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - JNMV 11/15

Poziv za podnošenje ponuda - 15.6.2015

Konkursna dokumentacija - 15.6.2015

Javna nabavka male vrednosti –nabavka radova - priprema za adaptaciju laboratorija, ulica Dr Subotića 1 za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - JNMV 12/15

Poziv za podnošenje ponuda - 15.6.2015

Konkursna dokumentacija - 15.6.2015


Nabavka radova – završetak izgradnje poslovnog objekta – aneksa Stomatološkog fakulteta, spratnosti Po+P+Pk, ukupne neto površine 507,90m2, ukupne bruto povšine 611,40 m2, u ul. Rankeova br.4 u Beogradu, na kat.parceli 4025 KO Vračar a za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu-11/2015

20.7.2015

POGLEDAJTE OVDE

JNMV 13/15 nabavka materijala za potrebe projekta

23.07.2015

POGLEDAJTE OVDE

Otvoreni postupak – javna nabavka broj 10/2015.: nabavka sevorana za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

24.7.2015

POGLEDAJTE OVDE

Otvoreni postupak za javnu nabavku kamere za reflektore - JN 15/2015

31.7.2015

Otvoreni postupak za javnu nabavku zubnoprotetskih usluga u eksternim zubnim laboratorijama za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu JN 14/2015

4.8.2015

Otvoreni postupak – javna nabavka broj 12/2015: nabavka špriceva i rukavica za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

19.8.2015

Otvoreni postupak – javna nabavka broj 13/2015: nabavka usluge održavanja parnih i suvih sterilizatora i usluge održavanja medicinske opreme sa nabavkom rezervnih delova za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

24.8.2015

Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva – javna nabavka broj 7/15 P: nabavka materijala za hirurško šivenje za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

31.8.2015

Nabavka rotacionih instrumenata i ostalih stomatoloških instrumenata i materijala za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

5.9.2015. godine

Otvoreni postupak – javna nabavka broj 16/2015: nabavka laboratorijskog inkubatora

9.9.2015

Javna nabavka radova izvođenje hitnih radova na obnovi vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Rankeova 4, u Beogradu a za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

12.10.2015

Nabavka stomatoloških stolica za hiruršku salu

15.10.2015

Nabavka medicinskih filmova za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

15.10.2015

Nabavka opreme za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - JN 19/2015

16.10.2015

Nabavka usluge servisiranja printera (štampači, fotokopir mašine i telefaks aparati)

19.10.2015

Nabavka opreme - jn 21/2015

21.10.2015

Nabavka opreme - jn 22/2015

21.10.2015

Nabavka rtg cevi za CT aparat Somatom Sensation 16/Siemens, serijski broj 50019

23.10.2015

nabavka opreme jn 20/2015, tehnička oprema za obavljanje delatnosti

26.10.2015

Nabavka opreme za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - JN 24/2015

10.11.2015

Otvoreni postupak za javnu nabavku štampača i fotokopir uređaja za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu JN 23/2015

18.11.2015

Javna nabavka male vrednosti – zdravstveni pregledi profesionalno izloženih lica u zoni jonizujućih zračenja JN br. 15/15

19.11.2015

JN 26/2015 - Nabavka stomatoloških stolica za potrebe Klinike za ortopediju vilica

24.11.2015

JN u OP 25/2015 - Nabavka ugradnog materijala za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

25.11.2015

JNMV Nabavka fotoaparata i projektora

26.11.2015

JN u OP 29/2015 - Nabavka lekova za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

27.11.2015

JN u OP 28/2015 Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

30.11.2015

12/15 P Pregovarački postupak bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda - Nabavka reflektora za hiruršku salu

30.11.2015

Posredovanje pri kupovini avio karata i karata drugih vrsta prevoza, kao i rezervacija hotelskog smeštaja za službena putovanja

30.11.2015

JN u OP 27/2015 - Nabavka stomatološkog potrošnog materijala za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

2.12.2015

JNPP 10 / 15 p - Nabavka materijala za rendgen dijagnostiku - dentala

3.12.2015

JN 19/15 - Održavanja liftovskih postrojenja

7.12.2015

Otvoreni postupak za javnu nabavku hirurških instrumenata za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - JN 30/2015

11.12.2015

Otvoreni postupak za javnu nabavku opreme za potrebe Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu JN 31/2015

16.12.2015

JNMV br. 20/15- održavanje mreže centralnog grejanja

17.12.2015

JNMV 21/15: nabavka stolarskih radova

23.12.2015