Ispitni rokovi - OSS Oralna higijena

Uputstvo za korišćenje studentskih servisa i plaćanje školarine i ispita koji se prijavljuju više od 3 puta ili nakon isteka apsolventskog staža

Fakultet je svojim studentima omogućio korišćenje studentskih servisa, preko kojih možete prijaviti ispite, imati uvid u podatke vezane za upis, matične podatke i drugo. Time se znatno skraćuje vreme koje student mora da odvoji na prijavljivanje ispita, koje sada možete prijaviti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. Studentskim servisima možete pristupiti OVDE Uputstvo za korišćenje možete preuzeti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

Kalendar ispitnih rokova u školskoj 2017/18 godini za sve studijske programe

Ispitni rok

Redovni studenti na studijskom programu

Apsolventi

Novembarski rok

/

06-18.11.2017

prijava ispita

/

21-23.10.2017

kontrol. spisak

/

24.10.2017

žalbe

/

25.10.2017

Decembarski rok

04-17.12.2017

04-17.12.2017

prijava ispita

18-20.11. 2017

18-20. 2017

kontrol. spisak

21.11.2017

21.11.2017

žalbe

22.11.2017

22.11.2017

Januarski rok

22.01-03.02.2018

22.01-03.02.2018

prijava ispita

23.-25.12.2017

23.-25.12.2017

kontrol. spisak

26.12.2017

26.12.2017

žalbe

27.12.2017

27.12.2017

Martovski rok

05-17.03.2018

05-17.03.2018

prijava ispita

17-20.02.2018

17-20.02.2018

kontrol. spisak

21.02.2017

21.02.2017

žalbe

21.02.2017

21.02.2017

Aprilski istni rok

10-21.04.2017

10-21.04.2017

prijava ispita

17-19.03.2018

17-19.03.2018

kontrol. spisak

20.03.2018

20.03.2018

žalbe

21.03.2018

21.03.2018

Majski ispitni rok

/

07-19.05.2018

prijava ispita

/

21-23.05.2018

kontrol. spisak

/

24.05.2018

žalbe

/

25.05.2018

Junski rok

11-23.06.2018

11-23.06.2018

prijava ispita

19-21.05.2018

19-21.05.2018

kontrol. spisak

22.05.2018

22.05.2018

žalbe

23.05.2018

23.05.2018

Julski ispitni rok

02-14.07.2018

02-14.07.2018

prijava ispita

22-25.06.2018

22-25.06.2018

kontrol. spisak

26.06.

26.06.

žalbe

27.06.

27.06.

Septembarski ispitni rok

27.08-06.09.2018

27.08-06.09.2018

prijava ispita

13-16.07.2018

13-16.07.2018

kontrol. spisak

17.07.2018

17.07.2018

žalbe

18.07.2018

18.07.2018

Oktobarski ispitni rok

12-20.09.2018

12-20.09.2018

prijava ispita

03-05.09.2018

03-05.09.2018

kontrol. spisak

06.09.2018

06.09.2018

žalbe

07.09.2018

07.09.2018

Martovski ispitni rok, kontrolni spisak

POGLEDAJTE OVDE

Stomatološka farmakologija sa kontrolom bola - martovski ispitni rok

MARTOVSKI ISPITNI ROK 2018. GODINE - OSS ORALNA HIGIJENA

STOMATOLOŠKA FARMAKOLOGIJA SA KONTROLOM BOLA

POTVRDA ISPITA:

09.03. 2018. godine (petak) u terminu od 12h do 13h u kabinetu Stomatološke farmakologije

ISPIT (test):

12.03. 2018. (ponedeljak) sa početkom u 9h u vežbaonici za Biohemiju, Institut (Dr Subotića 1, IV sprat).

Na ispit obavezno poneti ispitnu prijavu i indeks!

Oralna hirurgija i Oralna hirurgija sa osnovama anestezije, martovski isptini rok

Ispit potvrditi prijavom 26.02.2018., i 27.02.2018.god., do 18.00h službeniku Klinike za oralnu hirurgiju.