Predispitne aktivnosti

Opšta medicina - predispitne aktivnosti

Neophodno je da u indeksu postoji potpis kao potvrda da su studenti položili usmeni kolokvijum koji nosi 2 poena, iz svake oblasti u okviru Opšte medicine. Nastavnici zaduženi za sledeće oblasti su: ORL- prof. dr Snežana Sanković, Oftalmologija-dr Vesna Jovanović, Hirurgija-prof dr B. Kovačević, Opšta medicina-prof. dr Brajović, Neuropsihijatrija-prof. dr T. Smiljković.

Rezultati kolokvijuma: Stomatološki materijali

POGLEDAJTE OVDE

REZULTATI KOLOKVIJUMA IZ PREDMETA ASEPSA I ANTISEPSA