Predispitne aktivnosti

Spisak tema za izradu seminarskih radova za osnovne strukovne studije Oralna higijena - nastavni predmet Gerontostomatologija

zimski semestar, školska 2018/19 godina

Spisak tema za izradu seminarskih radova za osnovne strukovne studije ORALNA HIGIJENA– nastavni predmet Gerontostomatologija

Prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić

Raspored odbrane seminarskih radova će biti izložen na predavanju u utorak 02.10.2018. godine

Indeks

Prezime I ime

Tema

1

2016/3002

Babić Andrijana

Anamneza, pregled, procena opšteg i oralnog stanja zdravlja pacijenta u specijalizovanoj gerijatrijskoj ustanovi

Indeksi za utvrđivanje kvaliteta života kod pacijenata starije dobi

2

2016/3003

Divac Kristina

Oralna hirurgija kod gerontoloških pacijenata

Principi planiranja tretmana fiksnim nadoknadama kod pacijenata starije dobi

3

2016/3011

Timotijević Lav

Biološke osnove starenja

Indikacije za izradu supradentalnih proteza kod pacijenata starije dobi

4

2016/3004

Martinović Ivana

Oralne manifestacije sistemskih bolesti i neželjenog dejstva medikamenata

Procena kognitivnog statusa pacijenata starije dobi

5

2016/3005

Abaza Aleksandar

Biološke teorije starenja

Ishrana i dijetetske navike starih ljudi

6

2016/3006

Crnomarković Jovana

Osnovni preduslovi za planiranje protetskog tretmana kod starih zavisnih od tuđe nege

Procena nutritivnog statusa pacijenata starije dobi

7

2016/3012

Virijević Jovana

Biološki aspekti starenja

Ispitivanje postojećih zubnih proteza kod pacijenata starije dobi

8

2016/3009

Dačić Lidija

Osteoporoza

Procena opšteg i oralnog stanja zdravlja pacijenata starije dobi u stomatološkoj ordinaciji

9

2016/3010

Jerinić Nevena

Demografija i epidemiologija starenja

Izbor atečmena u terapiji supradentalnim protezama kod pacijenata starije dobi

10

2017/3006

Novković Nataša

Parcijalna proteza u pacijenata starije dobi

Program stomatološke zaštite u staračkom domu

11

2016/3008

Cvetanović Veroslava

Demografija starenja

Izbor optimalnog terapijskog modaliteta kod pacijenta u specijalizovanoj gerijatrijskoj ustanovi