Predispitne aktivnosti

Opšta medicina - predispitne aktivnosti

Neophodno je da u indeksu postoji potpis kao potvrda da su studenti položili usmeni kolokvijum koji nosi 2 poena, iz svake oblasti u okviru Opšte medicine. Nastavnici zaduženi za sledeće oblasti su: ORL- prof. dr Snežana Sanković, Oftalmologija-dr Vesna Jovanović, Hirurgija-prof dr B. Kovačević, Opšta medicina-prof. dr Brajović, Neuropsihijatrija-prof. dr T. Smiljković.

Spisak tema za izradu seminarskih radova za osnovne strukovne studije Oralna higijena- nastavni predmet Gerontostomatologija

Termin za završetak i dostavu radova je 20. decembar 2017. godine

Prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić

Naziv teme

Br.indeksa

Ime i prezime studenta

1.Medicinski aspekti starenja

2014/3004

Roksandić Sara

2.Protetska terapija krezubih pacijenta starije dobi

2014/3004

Roksandić Sara

3.Karijes u starijoj životnoj dobi

2015/3001

Javor Dejan

4.Promene na parodoncijumu starih: Korelacija između sistemskih bolesti i oboljenja parodoncijuma

2015/3001

Javor Dejan

5.Kserostomija

2015/3002

Stojanović Danijela

6.Promene oseomuskulaturnih struktura stomatognatog sistema

2015/3002

Stojanović Danijela

7.Kvalitet života pacijenata starije dobi

2015/3003

Stojanović Biljana

8.Protetska rehabilitacija fukcionalno zavisnih pacijenta

2015/3003

Stojanović Biljana

9.Nutritivni status pacijenata starije dobi

2015/3004

Rakić Tamara

10.Savremena organizacija stomatološke zdravstvene zaštite pacijenata starije dobi

2015/3004

Rakić Tamara

11.Klinička procena opšteg stanja zdravlja pacijenta starije dobi

2015/3005

Rakić Ksenija

12.Promene na pljuvačnim žlezdama kod starih

2015/3005

Rakić Ksenija

13.Mogućnosti prihvatanja i adaptacije starih na zubne nadoknade

2015/3006

Pajić Danica

14.Psihološki i bihevioralni aspekti starenja

2015/3006

Pajić Danica

15.Klasifikacija parcijalnih proteza kod pacijenata starije dobi

2015/3007

Mikić Milan

16.Promene na parodontalnim tkivima kod pacijenata starije dobi

2015/3007

Mikić Milan

17.Specifičnosti odabira anestetika kod pacijenata starije dobi

2015/3027

Vukoman Nikola

18.Specifičnosti restaurativnih procedura kod pacijanata starije dobi

2015/3027

Vukoman Nikola

19.Mentalni poremećaji kod osoba starije dobi: Procena i značaj kognitivnog statusa u stomatoprotetskoj rehabilitaciji

2015/3009

Brdar Danica

20.Protetski tretman bezubih pacijenata starije dobi

2015/3009

Brdar Danica

21.Komunikacija lekara sa pacijentom starije dobi

2015/3010

Grubač Kristina

22.Promene na zubnim tkivima kod pacijenata starije dobi

2015/3010

Grubač Kristina

23.Modifikacije postojećih proteza kao budućih definitivnih nadoknada kod pacijenata starije dobi

2015/3012

Pendić Katarina

24.Protetski tretman pacijenata starije dobi fiksnim nadoknadama

2015/3012

Pendić Katarina

25.Mogućnosti implantologije kod gerontoloških pacijenata

2015/3013

Stefanović Irena

26.Psihološke perspektive starenja

2015/3013

Stefanović Irena

27.Medikamentozna terapija i njen značaj u gerijatriji

2015/3015

Jašarević Petar

28.Protetski tretman bezubih pacijenata starije dobi

2015/3015

Jašarević Petar

29.Maksilofacijalna hirurgija i stari

2015/3020

Rafajilović Ivana

30.Protetska rehabilitacija prednjih zuba kod pacijenata starije dobi

2015/3020

Rafajilović Ivana

31.Mastikatorna funkcija i ishrana osoba starije dobi

2015/3021

Stojilković Danijela

32.Protetska terapija bezubih pacijenata starije dobi

2015/3021

Stojilković Danijela

33.Motivacija pacijenta i održavanje postignutih terapijskih rezultata

2015/3022

Drašković Marija

34.Rekonstrukcija abradiranih zuba parcijalnim protezama

2015/3022

Drašković Marija

35.Kompleksne parcijalne proteze kod pacijenata starije dobi

2015/3023

Gajić Jovana

36.Promene na zubima tokom starenja

2015/3023

Gajić Jovana

37.Ocenjivanje kvaliteta života pacijenata starije dobi

2015/3026

Gavrić Rada

38.Specifičnosti dijagnostičkih postupaka u parodontologiji i oralnoj medicini kod pacijenata starije dobi

2015/3026

Gavrić Rada

39.Opšte bolesti u starih

2015/3027

Stanojlović Katarina

40.Specifičnosti dijagnostičkih postupaka u restaurativnoj odontologiji kod pacijenata starije dobi

2015/3027

Stanojlović Katarina

41.Nove totalne proteze kod pacijenata starije dobi

2015/3029

Mićić Aleksandra

42.Savremena organizacija opšte zdravstvene zaštite pacijenata starije dobi

2015/3029

Mićić Aleksandra

43.Nacionalna strategija o starenju: Osnovni principi i strateški pravci

2015/3030

Rodić Dušica

44.Rekonstrukcija skraćenog dentalnog luka fiksnom nadoknadom kod pacijenata starije dobi

2015/3030

Rodić Dušica

45.Nedostaci supradentalnih proteza kod pacijenata starije dobi

2015/3031

Gošev Katarina

46.Savremena organizacija opšte i stomatološke zdravstvene zaštite pacijenata starije dobi

2015/3031

Gošev Katarina

47.Opšti pojmovi o zdravlju i starenju

2016/3015

Luković Danica

48.Specifičnosti dijagnostičkih postupaka u stomatološkoj protetici kod pacijenata starije dobi

2016/3015

Luković Danica

Stomatološka protetika - rezultati kolokvijuma - maj 2018. godine

POGLEDAJTE OVDE