Raspored nastave - letnji semestar školske 2016/17 godine

III GODINA

korekcija mesta održavanja predavanja ponedeljkom - 7.2.2016

RASPORED NASTAVE
RASPORED STUDENATA PO GRUPAMA ZA PRAKTIČNU NASTAVU

Letnja stručna praksa

I GODINA

II GODINA

III GODINA - studenti treba da se jave doc. dr. A. Milić-Lemić, Klinika za stomatološku protetiku, 12.6.2017. godine u 8h