Edukacija korisnika u elektronskoj čitaonici

U elektronskoj čitaonici sa obezbedjenim stalnim pristupom internetu preko akademske mreže, kroz individualni i grupni rad bibliotekara sa korisnicima, vrši se obuka koja obuhvata:

  • upoznavanje sa vrstama publikacija, metodima korišćenja sekundarne i tercijarne literature;

  • razumevanje i prepoznavanje različitih tipova referenci, odnosno bibliografskih informacija;

  • pretraživanje OPAC-a (Online Public Access Catalogue) po zadatim poljima (imenu autora, naslovu, ključnim rečima, signaturi, ...);

  • upoznavanje sa bazama podataka (citatnim i bazama punog teksta), pojmom citiranosti i citatnim indeksima (impact factor);

  • korišćenje i pretraživanje citatnih baza (Web of Science, MEDLINE, ...) i elektronski dostupnih baza punog teksta iz oblasti prirodnih i biomedicinskih nauka, njihovo osnovno i napredno pretraživanje pomoću logičkih operatora, tezaurusa i ostalih raspoloživih alata, kao i pregledanje i preuzimanje celih tekstova;

  • pretraživanje biomedicinskih sadržaja na internetu pomoću opštih i naučno usmerenih pretraživača;

  • identifikaciju i analizu upita pretrage, odredjivanje ključnih reči i predmetnica za pretragu.