Akreditacija studijskog programa Specijalističkih strukovnih studija oralna higijena

Odluka Nastavno-naučnog veća o zamrzavanju statusa specijalističkih strukovnih studija Oralna higijena i specijalističkih akademskih studija Stomatologija do kraja akreditacionog perioda

POGLEDAJTE OVDE

Uverenje o akreditaciji studijskog programa - 11.7.2014. godine

POGLEDAJTE OVDE