Predispitne aktivnosti

Literatura za predmet Biomehanika zubnih nadoknada i aparata (predavanja doc Milić)


  1. D. Stamenković: Stomatološka protetika - parcijalne proteze. Poglavlje 1 strane 38-71; Poglavlje 3 strane 208 – 228
  2. S Radlović Pantelić Fiksne nadoknade. Poglavlje 3 strane 67 – 111
  3. M Jurišić i saradnici. Oralna implantologija. Poglavlje 10 strane 138 – 153 Poglavlje 11 strane 156 – 167

Rezultati kolokvijuma - Indirektni ispuni

POGLEDAJTE OVDE

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Biomehanika zubnih nadoknada i aparata održanog u ponedeljak 26.12.2016.

POGLEDAJTE OVDE

Biomehanika zubnih nadoknada i aparata - predispitni poeni, školska 2016/17 godina

P0OGLEDAJTE OVDE

Rezultati kolokvijuma parcijalna proteza

POGLEDAJTE OVDE

Rezultati kolokvijuma: Fiksna protetika 2 i Uvod u zubotehničku laboratoriju

Fiksna protetika 2

i

Uvod u zubotehničku laboratoriju

Rezultati kolokvijuma- Dentalna anatomija - OSS Zubni tehničar

POGLEDAJTE OVDE

Rezultati kolokvijuma iz Oralne fiziologije za zubne tehničare protetičare

letnji semestar, školska 2016/17 godina

POGLEDAJTE OVDE

Kolokvijum iz predmeta Asepsa i antisepsa u stomatologiji

Kolokvijum iz predmeta Asepsa i antisepsa u stomatologiji održaće se 25.05.2017. od 15,35h u malom amfiteatru.

Maksilofacijalna protetika - rezultati kolokvijuma

POGLEDAJTE OVDE

Gnatologija - rezultati kolokvijuma

POGLEDAJTE OVDE