Predispitne aktivnosti

Spisak tema za izradu seminarskih radova za osnovne strukovne studije Zubni tehničar protetičar – nastavni predmet Gerostomatologija

zimski semestar, školska 2018/19 godina

Prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić

Raspored odbrane seminarskih radova će biti izložen na predavanju u utorak 02.10.2018. godine od 16,20-17,50

I grupa

Indeks

Prezime I ime

Tema

1

2016/5001

Ljubica Milenković

Anamneza, pregled, procena opšteg i oralnog stanja zdravlja pacijenta u specijalizovanoj gerijatrijskoj ustanovi

Parcijalne proteze u kombinaciji sa implantatima kod pacijenata starije dobi

2

2016/5002

Milan Šušilović

Oralna hirurgija kod gerontoloških pacijenata

Donošenje odluke u vezi budućeg protetskog tretmana kod pacijenata starije dobi

3

2016/5003

Jelena Vasić

Biološke osnove starenja

Patologija i prevencija oboljenja zuba kod osoba starije dobi

4

2016/5005

Nebojša Mijatović

Oralne manifestacije sistemskih bolesti i neželjenog dejstva medikamenata

Dužina ljudskog veka

5

2016/5026

Tamara Mitić

Biološke teorije starenja

Planiranje protetskog tretmana kod fukcionalno zavisnih pacijenta

6

2016/5027

Katarina Lukić

Promene na oralnoj mukozi kod pacijenata starije dobi

Endodontski tretman kod osoba starije dobi

7

2016/5029

Ljuba Nedić

Izbor protetskog tretmana kod pacijenata starije dobi

Planiranje protetskog tretmana kod pacijenata zavisnih od tuđe nege

8

2016/5030

Maša Čudanov

Promene na oralnoj sluzokoži starih

Epidemiologija starenja

9

2016/5031

Aleksandra Mirković

Izrada kompleksnih nadoknada kod pacijenata starije dobi

Planiranje protetskog tretmana supradentalnim protezama kod pacijenata starije dobi

10

2015/5026

Popov Milan

Promene na oseomuskulaturnim strukturama stomatognatog sistematokom starenja

Faktori rizika za sprovođenje protetskog tretmana kod pacijenata starije dobi

II grupa

Indeks

Prezime I ime

Tema

1

2016/5007

Stefan Tanasić

Osnovni preduslovi za planiranje protetskog tretmana kod starih zavisnih od tuđe nege

Planiranje protetskog tretmana u pacijenata starije dobi

2

2016/5008

Boris Vasković

Biološki aspekti starenja

Fiksne nadoknade u pacijenata sa okluzalnom abrazijom zuba

3

2016/5009

Jovana Brdar

Osteoporoza

Pljuvačka u pacijenata starije dobi

4

2016/5010

Sanja Valentić

Demografija i epidemiologija starenja

Fiziologija starenja

5

2016/5021

Jelena Sunarić

Parcijalna proteza u pacijenata starije dobi

Potreba sprovođenja neinvazivnih tretmana kod krezubih pacijenata starije dobi

6

2016/5022

Anđela Kojić

Demografija starenja

Fiziološka teorija starenja

7

2016/5025

Ivana Petrović

Parcijalne proteze u kombinaciji sa implantatima kod pacijenata starije dobi

Prednosti supradentalnih proteza kod pacijenata starije dobi

8

2015/5038

Popović Jelena

Donošenje odluke u vezi budućeg protetskog tretmana kod pacijenata starije dobi

Hronična oboljenja u pacijenata starije dobi

9

2015/5008

Stojanović Anđela

Patologija i prevencija oboljenja zuba kod osoba starije dobi

Prevencija i očuvanje zdravlja u starosti

III grupa

Indeks

Prezime I ime

1

2016/5011

Jelena Radojičić

Dužina ljudskog veka

Identifikacija potrebe za protetskim tretmanom kod starih zavisnih od tuđe nege

2

2016/5012

Semir Mujović

Planiranje protetskog tretmana kod fukcionalno zavisnih pacijenta

Prevencija i terapija obolelog parodoncijuma kod starih

3

2016/5013

Emir Ramović

Endodontski tretman kod osoba starije dobi

Imedijatne totalne proteze kod pacijenata starije dobi

4

2016/5014

Almasa Sijarić

Planiranje protetskog tretmana kod pacijenata zavisnih od tuđe nege

Prevencija i terapija oralnih promena u starih

5

2016/5015

Kristina Paunić

Epidemiologija starenja

Implantarno nošene zubne nadoknade kod bezubih pacijenata

6

2016/5016

Jelena Igić

Planiranje protetskog tretmana supradentalnim protezama kod pacijenata starije dobi

Primena specifičnih terapijskih procedura u oralnoj hirurgiji kod pacijenata starije dobi

7

2016/5019

Milica Pavlović

Faktori rizika za sprovođenje protetskog tretmana kod pacijenata starije dobi

Imunologija i starenje

8

2016/5020

Ena Cvitičanin

Planiranje protetskog tretmana u pacijenata starije dobi Principi biomehaničkog dizajna parcijalnih proteza

Literatura za predmet Biomehanika zubnih nadoknada i aparata (predavanja doc Milić)


  1. D. Stamenković: Stomatološka protetika - parcijalne proteze. Poglavlje 1 strane 38-71; Poglavlje 3 strane 208 – 228
  2. S Radlović Pantelić Fiksne nadoknade. Poglavlje 3 strane 67 – 111
  3. M Jurišić i saradnici. Oralna implantologija. Poglavlje 10 strane 138 – 153 Poglavlje 11 strane 156 – 167

Rezultati kolokvijuma, decembar 2018