Raspored nastave - letnji semestar 2018/19

I GODINA - raspored nastave i spisak studenata po predmetima

POGLEDAJTE OVDE

I godina - Laboratorijski postupci i funkcionalno ispitivanje organa orofacijalne regije

RASPORED NASTAVE POGLEDAJTE OVDE

II GODINA - raspored nastave i spisak studenata po predmetima

POGLEDAJTE OVDE

Epidemiološka istraživanja oboljenja orofacijalne regije - izborni predmet II godine doktorskih studija

Studenti koji prate nastavu na ovom predmetu u letnjem semestru školske 2018/19 godine, treba da se javi prof. dr Aleksi Markoviću, u utorak, 26.3.2019. godine u 16h, kabinet prof. Markovića, Klinika za oralnu hirurgiju.