Raspored nastave - letnji semestar 2017/18

I GODINA - raspored nastave i spisak studenata po predmetima

korigovan raspored - 12.2.2018

POČETAK NASTAVE 19.2.2018. GODINE

Obavezni predmeti

Naziv predmeta

Odgovorni nastavnik

Početak nastave

Termin održavanja

Mesto održavanja

Spisak studenata

Publikovanje u biomedicinskim naukama

Prof. dr M. Andrić

21.02.

Sreda predavanja

17,00-18,30

Sir

18,40-20,10

Seminarska sala Klinike za maksilof. hirurgiju

1. 2017/4001 Vuković Mladen

2. 2017/4002 Živković Marko

3. 2017/4003 Mijailović Iva

4. 2017/4004 Sredojević Stefan

5. 2017/2005 Todorović Ana

6. 2017/4006 Šupljeglav Igor

Laboratorijski postupci i fukcionalna ispitivanja orofacijalne regije

Prof. dr Elena Kršljak

RASPORED NASTAVE POGLEDAJTE OVDE

Laboratorija za biohemiju-

Institut –

Dr Subotića 1/IV

1. 2017/4001 Vuković Mladen

2. 2017/4002 Živković Marko

3. 2017/4003 Mijailović Iva

4. 2017/4004 Sredojević Stefan

5. 2017/2005 Todorović Ana

6. 2017/4006 Šupljeglav Igor

Izborni predmeti

Naziv predmeta

Odgovorni nastavnik

Početak nastave

Termin održavanja

Mesto održavanja

Spisak studenata

Principi fotografisanja orofacijalne regije u naučnim istraživanjima

Prof. dr Branislav Glišić

Blok nastava

7;21;28. mart

4. april

Sreda

9,00-12,00

Klinika za ortopediju vilica

1. 2017/4001 Vuković Mladen

2. 2017/4002 Živković Marko

3. 2017/4003 Mijailović Iva

4. 2017/4004 Sredojević Stefan

5. 2017/2005 Todorović Ana

6. 2017/4006 Šupljeglav Igor

Istraživanja rekonstruktivnih metoda i materijala

Prof. dr Saša Janković

23.02.

Petak

11,20-13,35

Seminarska sala na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju

1.2017/4002 Živković Marko

2.2017/4003 Mijailović Iva

3.2017/4004 Sredojević Stefan

4.2017/2005 Todorović Ana

5.2017/4006 Šupljeglav Igor

Istraživanja biomaterijala za primenustomatologiji

Prof. dr Kosovka Obradović

Đuričić

19.02.

Ponedeljak

10,00

Dogovor sa nastavnikom

Klinika za stomatološku protetiku,

kabinet prof. dr Kosovke Obradović Đuričić

1.2017/4001 Vuković Mladen

II GODINA - raspored nastave i spisak studenata po predmetima

POGLEDAJTE OVDE