Raspored nastave 2019/20

I godina - letnji semestar

POGLEDAJTE OVDE

LABORATORIJSKI POSTUPCI I FUNKCIONALNO ISPITIVANJE ORGANA OROFACIJALNE REGIJE - detaljan raspored nastave

POGLEDAJTE OVDE

II godina - letnji semestar

POGLEDAJTE OVDE

LABORATORIJSKI POSTUPCI I FUNKCIONALNO ISPITIVANJE ORGANA OROFACIJALNE REGIJE - odlaganje predavanja od 11.3.2020

Predavanje predviđeno za 11.3.2020. godine se odlaže, a o naknadnom terminu studenti će biti blagovremeno obavešteni