Raspored predavanja i vežbi - zimski semestar školske 2019/20 godine

Na ovoj strani:

III godina

Predavanje iz nastavnog predmeta Gerostomatologija neće biti održano 24.9.2019. godine. O terminu nadoknade ovog predavanja studenti će biti naknadno obavešteni

RASPORED NASTAVE
GRUPE ZA PRAKTIČNU NASTAVU