Raspored predavanja i vežbi - letnji semestar školske 2018/19 godine

Oralna fiziologija - obaveštenje za studente I godine

Studenti osnovnih strukovnih studija - zubni tehničar-protetičar u sredu, 13.2.2019. godine, umesto predavanja iz Oralne fiziologije, imaće vežbe od 10:30 do 12:45 u Elektronskoj učionici Instituta Stomatološkog fakulteta, adresa Dr Subotića 1, četvrti sprat.

III godina

11.2.2019 - izmena termina održavanja vežbi za Maksilofacijanu protetiku

RASPORED NASTAVE
GRUPE ZA PRAKTIČNU NASTAVU - novoformirane grupe za predmet Maksilofacijalna protetika