Pravila ponašanja studenata

Student Fakulteta dužan je da se pridržava:

· propisa utvrđenih Zakonom o visokom obrazovanju, Statutom i opštim aktima Fakulteta,

· da čuva ugled i da poštuje prava zaposlenih i studenata,

· da poštuje propisanu disciplinu i pravila ponašanja u okviru akademske zajednice i

· da uredno izvršava svoje obaveze.

Disciplinske povrede su:

- kršenje reda na predavanjima, vežbama, ispitima i drugimoblicima nastave,

- nanošenje uvrede nastavnicima,saradnicima i drugimzaposlenima, studentima kao i gostima Fakulteta,

- dolazak studenta na nastavu, ispite u alkoholisanom stanju ili pod dejstvom opojnih droga,navođenje na upotrebu alkohola ili opojnih droga ili davanje ili pomaganje u upotrebi alkohola ili opojnih droga ili upotreba tih sredstava u prostorijama fakulteta;

- korišćenje nedozvoljenih sredstava na ispitu i polaganje ispita protivno utvrđenim pravilima studija, neovlašćeno umnožavanje materijala za pripremanje ispita (fotokopiranje udžbenika i sl.) radi stavljanja u promet i sticanja materijalne dobiti;

- polaganje ispita umesto drugog;

- prepravka i upisivanje podataka u javnu ispravu koju izdaje fakultet ili njihovo korišćenje, kao i prepravka ili dopisivanje podataka u evidencije koje vodi fakultet ili njihovo korišćenje,

- krađa imovine fakulteta ili imovine zaposlenih i studenata, kao i namerno nanošenje materijalne štete sredstvima fakulteta, kao i neovlašćeno korišćenje sredstava fakulteta.

- izazivanje tuče ili učestvovanje u tuči u prostorijama fakulteta, ili u dvorištu, kao i izazivanje nereda na tim mestima,

- namerno ugrožavanje bezbednosti nepridržavanjem propisa o zaštiti na radu,

- širenje nacionalne, verske, rasne i druge netrpeljivosti, političko, stranačko i versko organizovanje i delovanje uprostorijama fakulteta;

Kodeks oblačenja:

- nije dozvoljen dolazak na predavanja, vežbe, ispite i druge oblike aktivnosti u trenerkama, bermudama, majicama bez rukava.

- nije dozvoljeno nošenje odeće koja otkriva stomak.

- tetovaža treba da bude pokrivena za vreme boravka na Fakultetu.

Svojim potpisom student potvrđuje da je upoznat sa Pravilima ponašanja studenata Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

PRAVILNIK O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI STUDENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU

POGLEDAJTE OVDE

Odluka o zabrani korišćenja mobilnih telefona u toku nastave

5.11.2018. godine

POGLEDAJTE OVDE