Ispitni rokovi

Uputstvo za korišćenje studentskih servisa i plaćanje školarine i ispita koji se prijavljuju više od 3 puta ili nakon isteka apsolventskog staža

Fakultet je svojim studentima omogućio korišćenje studentskih servisa, preko kojih možete prijaviti ispite, imati uvid u podatke vezane za upis, matične podatke i drugo. Time se znatno skraćuje vreme koje student mora da odvoji na prijavljivanje ispita, koje sada možete prijaviti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. Studentskim servisima možete pristupiti OVDE Uputstvo za korišćenje možete preuzeti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

Kalendar ispitnih rokova u školskoj 2019/20 godini za sve studijske programe

Studenti su u obavezi da na ispitu nose maske, u skladu sa epidemiološkim preporukama

Ispitni rok

Redovni studenti na studijskom programu

Apsolventi

Novembarski rok

04-15.11.2019

prijava ispita

21-23.102019

kontrolni spisak

24.10.2019

žalbe

25.19.2019

Decembarski rok

02.12-14.12.2019

02.13.12.2019

prijava ispita

15-18.11.2019

15-18.11.2019

kontrolni spisak

19.11.2019

19.11.2019

žalbe

20.11.2019

20.11.2019

Januarski rok

20.01-01.02.2020

20.01-01.02.2020

prijava ispita

20.-23.12.2020

20.-23.12.2020

kontrolni spisak

24.12.2020

24.12.2020

žalbe

25.12.2020

25.12.2020

Martovski rok

02-14.03.2020

02-14.03.2020

prijava ispita

14-18.02.2020

14-18.02.2020

kontrolni spisak

19.02.2020

19.02.2020

žalbe

20.02.2020

20.02.2020

Aprilski rok

25.05.2020-06.06.2020

25.05.-06.06.2020

prijava ispita

11.-13.05.2020

11.-13.05.2020

kontrolni spisak

14.05.2020

14.05.2020

žalbe 15.05.2020, do 13h 15.05.2020, do 13h
Junski ispitni rok17. jun -30. jun 2020. godine17. jun -30. jun 2020. godine
prijava ispita9. i 10. jun 2020. godine9. i 10. jun 2020. godine
kontrolni spisak11. jun 2020. godine11. jun 2020. godine
žalbe

12. jun 2020. godine do 12 h

12. jun 2020. godine do 12 h

online potvrda ispita12.-14. jun 2020. godine12.-14. jun 2020. godine
Julski ispitni rok8. jul - 22. jul 2020. godine8. jul - 22. jul 2020. godine
prijava ispita1. i 2. jul 2020. godine1. i 2. jul 2020. godine
kontrolni spisak3. jul 2020. godine, 8 h3. jul 2020. godine, 8 h
žalbe3. jul 2020 godine do 13h3. jul 2020 godine do 13h
online potvrda ispita4. i 5. jul 2020. godine4. i 5. jul 2020. godine
Avgustovski ispitni rok24.-29. avgust 2020. godine24.-29. avgust 2020. godine
prijava ispita 24.-26. jul 2020. godine 24.-26. jul 2020. godine
kontrolni spisak 27. jul 2020. godine, u 8h27. jul 2020. godine, u 8h
žalbe 27. jul 2020. godine, do 13h27. jul 2020. godine, do 13h
online potvrda ispita 28.7.2020. godine, od 12 h do 23 h 28.7.2020. godine, od 12 h do 23h
Septembarski ispitni rok 7.-16. septembar 2020. godine 7.-16. septembar 2020. godine
prijava ispita 30. i 31. avgust 2020. godine 30. i 31. avgust 2020. godine
kontrolni spisak 1. septembar 2020. godine, u 8h1. septembar 2020. godine, u 8h
žalbe 1. septembar 2020. godine, do 12h1. septembar 2020. godine, do 12h
online potvrda ispita1. septembar 2020. godine, od 14h i 2. septembar 2020. godine1. septembar 2020. godine, od 14h i 2. septembar 2020. godine
Oktobarski ispitni rok23.-30. septembar 2020. godine23.-30. septembar 2020. godine
prijava ispita17. i 18. septembar 2020. godine17. i 18. septembar 2020. godine
kontrolni spisak19. septembar 2020. godine19. septembar 2020. godine
žalbe21. septembar 2020. godine, do 12h21. septembar 2020. godine, do 12h
online potvrda ispita21. septembar 2020. godine od 14h do 24h21. septembar 2020. godine od 14h do 23h

Obaveštenje o potvrdi ispita u septembarskom ispitnom roku školske 2019/20 godine

Studenti su u obavezi da na ispitu nose maske, u skladu sa epidemiološkom situacijom

Poštovane kolege,

obaveštavamo Vas da je potvrda ispita za avgustovski ispitni rok predviđena na sledeći način:

1.Ispit se potvrđuju isključivo preko email-a, 1. septembra 2020. godine, od 14h i 2. septembra 2020. godine

2.Potvrda ispita treba da sadrži:

Studijski program

(INT, ZT, OH, DS)

Broj indeksa

Prezime i ime

Nastavni predmet

Ime dodeljenog ispitivača

Potvrde svog prisustva na ispitu šaljete na sledeće e-mail adrese, u zavisnosti od ispita koji potvrđujete:

Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju

decja.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Napomena: na ovaj mail potvrđujete i ispit za Blok Pedodoncija

Klinika za oralnu hirurgiju

oralnahirurgija.potvrda@stomf.bg.ac.rs

NAPOMENA: Restaurativni blok se NE potvrđuje

Klinika za parodontologiju i oralnu medicinu

paroiom.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju

mfh.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Klinika za stomatološku protetiku

protetika.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Klinika za bolesti zuba

bz.ispiti@stomf.bg.ac.rs

Klinika ortopediju vilica

ortopedija.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Dijagnostički centar

ro.potvrda@stomf.bg.ac.rs

KBC Gradska bolnica

kbc.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Institutski predmeti:

NAZIV PREDMETA

e-mail za potvrdu ispita

Anatomija

ISPIT SE NE POTVRĐUJE

Opšta i oralna histologija i embriologija

ISPIT SE NE POTVRĐUJE

Opšta i oralna biohemija

bioh.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Humana genetika

gene.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Informatika u stomatologiji

Biostatistika u stomatologiji

info.bsta.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Engleski jezik I i II

eng.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Opšta i oralna fiziologija

fizl.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Opšta i oralna patologija

pato.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Mikrobiologija i imunologija

mikr.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Patofiziologija

pafi.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Stomatološka farmakologijafarm.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Menadžment u stomatologiji

Medicinska ekologija

Javno zdravlje

jazd.mena.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Forenzička medicina i medicinsko pravo

fore.potvrda@stomf.bg.ac.rs

Septembarski ispitni rok - spisak po ispitivačima

POGLEDAJTE OVDE

DS13RIZI- Definisanje i istraživanje rizika za nastanak oralnih oboljenja i poveda zuba - prof. dr Zoran Vulićević, septembarski rok

POGLEDAJTE OVDE