Ispitni rokovi

Aprilski ispitni rok - spisak po ispitivačima

POGLEDAJTE OVDE

Uputstvo za korišćenje studentskih servisa i plaćanje školarine i ispita koji se prijavljuju više od 3 puta ili nakon isteka apsolventskog staža

Fakultet je svojim studentima omogućio korišćenje studentskih servisa, preko kojih možete prijaviti ispite, imati uvid u podatke vezane za upis, matične podatke i drugo. Time se znatno skraćuje vreme koje student mora da odvoji na prijavljivanje ispita, koje sada možete prijaviti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. Studentskim servisima možete pristupiti OVDE Uputstvo za korišćenje možete preuzeti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

Kalendar ispitnih rokova u školskoj 2018/19 godini za sve studijske programe

Ispitni rok

Redovni studenti na studijskom programu

Apsolventi

Novembarski rok

/

06-18.11.2018

prijava ispita

/

21-23.10.2018

kontrol. spisak

/

24.10.2018

žalbe

/

25.10.2018

Decembarski rok

03-15.12.2018

03-15.12.2018

prijava ispita

16-19.11. 2018

16-19.11. 2018

kontrol. spisak

20.11.2018

20.11.2018

žalbe

21.11.2018

21.11.2018

Januarski rok

21.01-02.02.2019

21.01-02.02.2019

prijava ispita

21.-24.12.2018

21.-24.12.2018

kontrol. spisak

25.12.2018

25.12.2018

žalbe

26.12.2018

26.12.2018

Martovski rok

04-16.03.2019

04-16.03.2019

prijava ispita

15-18.02.2019

15-18.02.2019

kontrol. spisak

19.02.2019

19.02.2019

žalbe

20.02.2019

20.02.2019

Aprilski rok

08-20.04.2019

08-20.04.2019

prijava ispita

15-18.03.2019

15-18.03.2019

kontrol. spisak

19.03.2019

19.03.2019

žalbe

20.03.2018

20.03.2018

Majski ispitni rok

/

06-18.05.2019

prijava ispita

/

19-22.04.2019

kontrol. spisak

/

23.04.2019

žalbe

/

24.04.2019

Junski rok

10-22.06.2019

10-22.06.2019

prijava ispita

17-20.05.2019

17-20.05.2019

kontrol. spisak

21.05.2019

21.05.2019

žalbe

22.05.2019

22.05.2019

Julski ispitni rok

01-13.07.2019

01-13.07.2019

prijava ispita

21-24.06.2019

21-24.06.2019

kontrol. spisak

25.06.2019

25.06.2019

žalbe

26.06.2019

26.06.2019

Septembarski ispitni rok

26.08-06.09.2019

26.08-06.09.2019

prijava ispita

12-15.07.2019

12-15.07.2019

kontrol. spisak

16.07.2019

16.07.2019

žalbe

17.07.2018

17.07.2018

Oktobarski ispitni rok

12-19.09.2019

12-19.09.2019

prijava ispita

03-05.09.2019

03-05.09.2019

kontrol. spisak

06.09.2019

06.09.2019

žalbe

09.09.2019

09.09.2019