Ispitni rokovi

Uputstvo za korišćenje studentskih servisa i plaćanje školarine i ispita koji se prijavljuju više od 3 puta ili nakon isteka apsolventskog staža

Fakultet je svojim studentima omogućio korišćenje studentskih servisa, preko kojih možete prijaviti ispite, imati uvid u podatke vezane za upis, matične podatke i drugo. Time se znatno skraćuje vreme koje student mora da odvoji na prijavljivanje ispita, koje sada možete prijaviti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. Studentskim servisima možete pristupiti OVDE Uputstvo za korišćenje možete preuzeti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

Kalendar ispitnih rokova u školskoj 2019/20 godini za sve studijske programe

Ispitni rok

Redovni studenti na studijskom programu

Apsolventi

Novembarski rok

04-15.11.2019

prijava ispita

21-23.102019

kontrolni spisak

24.10.2019

žalbe

25.19.2019

Decembarski rok

02.12-14.12.2019

02.13.12.2019

prijava ispita

15-18.11.2019

15-18.11.2019

kontrolni spisak

19.11.2019

19.11.2019

žalbe

20.11.2019

20.11.2019

Januarski rok

20.01-01.02.2020

20.01-01.02.2020

prijava ispita

20.-23.12.2020

20.-23.12.2020

kontrolni spisak

24.12.2020

24.12.2020

žalbe

25.12.2020

25.12.2020

Martovski rok

02-14.03.2020

02-14.03.2020

prijava ispita

14-18.02.2020

14-18.02.2020

kontrolni spisak

19.02.2020

19.02.2020

žalbe

20.02.2020

20.02.2020

Aprilski rok

06-16.04.2020

06-16.04.2020

prijava ispita

20-23.03.2020

20-23.03.2020

kontrolni spisak

24.03.2020

24.03.2020

žalbe

25.03.2020

25.03.2020

Majski rok

/

04-15.05.2020

prijava ispita

/

21-23.04.2020

kontrolni spisak

/

24.04.2020

žalbe

/

27.04.2020

Junski rok

18.05-30.05.2020

18.05-30.05.2020

prijava ispita

30.04-05.05.2020

30.04-05.05.2020

kontrolni spisak

06.05.2020

06.05.2020

žalbe

07.05.2020

07.05.2020

Julski rok

08.06-20.06.2020

08.06-20.06.2020

prijava ispita

31.05-02.06.2020

31.05-02.06.2020

kontrolni spisak

03.06.2020

03.06.2020

žalbe

04.06.2020

04.06.2020

Septembarski rok

24.08-05.09.2020

24.08-05.09.2020

prijava ispita

10.07-13.07.2020

10.07-13.07.2020

kontrolni spisak

14.07.2020

14.07.2020

žalbe

15.07.2020

15.07.2020

Oktobarski rok

14.-23.09.2020

14.-23.09.2020

prijava ispita

04-07.09.2020

04-07.09.2020

kontrolni spisak

08.09.2020

08.09.2020

žalbe

09.09.2020

09.09.2020

Januarski ispitni rok, spisak po ispitivačima

POGLEDAJTE OVDE

Principi epidemiološke nauke u stomatološkom javnom zdravlju, januarski ispitni rok

Ispit će se održati 20.01.2020. godine, od 12,00-13.30 u seminarskoj sali, Institutski predmeti

Medicinska statistika, januarski ispitni rok

Ispit će se održati 29.01.2020. godine u 10,00 u elektronskoj učionici, Institutski predmeti.

Ispit iz predmeta Fiziološka stanja i sistemske bolesti - uticaj na orofacijalnu regiju

Ispit iz predmeta Fiziološka stanja i sistemske bolesti - uticaj na orofacijalnu regiju će se održati u ponedeljak 27. januara 2020. godine u 10 časova na Klinici za parodontologiju i oralnu medicinu - lekarska soba Prof. dr S. Čakića.