Medjubibliotečka pozajmica

Stalni korisnici mogu putem medjubibliotečke pozajmice poručiti literaturu koju Centralna biblioteka ne poseduje u svom fondu. Iz pozajmice su isključene referensne publikacije, dok se iz serijskih publikacija mogu naručiti samo kopije pojedinih članaka. Usluga pozajmice plaća se po cenovniku koji zavisi od cena ove usluge kod biblioteka od kojih se pozajmljuje, tipa publikacije i poštanskih troškova. Za porudžbine nastavno-naučnog osoblja Stomatološkog fakulteta potrebna sredstva obezbedjuje sam Fakultet.

Cena medjubibliotečke pozajmice u zemlji obuhvata iznos koji naplaćuje biblioteka od koje se pozajmljuje i poštanske troškove za štampane publikacije.

Ukoliko se tražena publikacija ne može naći u nekoj od biblioteka u našoj zemlji, postoji mogućnost poručivanja putem medjubibliotečke pozajmice sa inostranstvom, koju sufinansira Ministarstvo za nauku i zaštitu životne sredine. Svi zahtevi ovog tipa prosledjuju se Odeljenju za naučne informacije i razvoj bibliotečkog sistema Univerzitetske biblioteke «Svetozar Marković» u Beogradu.

Porudžbine publikacija vrše se na lično upućen zahtev korisnika ili ispunjavanjem elektronskog formulara za medjubibliotečku pozajmicu.

Cenovnik Univerzitetske biblioteke «Svetozar Marković»:

U zemlji

Pozajmica je besplatna, plaćaju se samo poštanski troškovi za štampane publikacije.

Sa inostranstvom

Cena pozajmice koju naplaćuje biblioteka od koje se pozajmljuje + poštanski troškovi za štampane publikacije.

Knjige: 4000,00 dinara. Ukoliko je knjiga teža od 2kg doplaćuju se i realni poštanski troškovi.

Članci: 1500,00 dinara. Članci sa digitalnom zaštitom ne mogu da se prosleđuju, štampaju se u Biblioteci i preuzimaju.

Specijalni zahtevi (rariteti, manje dostupna građa i sl.): realna cena pozajmice + poštanski troškovi.