Ispitni rokovi - OSS Zubni tehničar protetičar

Uputstvo za korišćenje studentskih servisa i plaćanje školarine i ispita koji se prijavljuju više od 3 puta ili nakon isteka apsolventskog staža

Fakultet je svojim studentima omogućio korišćenje studentskih servisa, preko kojih možete prijaviti ispite, imati uvid u podatke vezane za upis, matične podatke i drugo. Time se znatno skraćuje vreme koje student mora da odvoji na prijavljivanje ispita, koje sada možete prijaviti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. Studentskim servisima možete pristupiti OVDE Uputstvo za korišćenje možete preuzeti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

Kalendar ispitnih rokova u školskoj 2016/17 godini

za integrisane i osnovne strukovne studije, akademske specijalističke i doktorske studije

Kalendar ispitnih rokova za u školskoj 2016/17 godini za sve studijske programe i sve tipove studija

Ispitni rok

Redovni studenti na studijskom programu

-Integrisane studije stomatologije

-Osnovne strukovne studije

Apsolventi

Novembarski rok

/

07-21.11.2016

prijava ispita

/

27-30.10.2016

kontrol. spisak

/

31.10.2016

žalbe

/

01.11.2016

Decembarski rok

01-10.12.2016

01-10.12.2016

prijava ispita

14-16.11.2016

14-16.11.2016

kontrol. spisak

17.11.2016

17.11.2016

žalbe

18.11.2016

18.11.2016

Januarski rok

16.-29.01.2017

16.-29.01.2017

prijava ispita

12.-19.12.2016

12.-19.12.2016

kontrol. spisak

20.12.2016

20.12.2016

žalbe

21.12.2016

21.12.2016

Martovski rok

01-10.03.2017

01-10.03.2017

prijava ispita

13-14.02.2017

13-14.02.2017

kontrol. spisak

17.02.2017

17.02.2017

žalbe

20.02.2017

20.02.2017

Aprilski istni rok

10-22.04.2017

10-22.04.2017

prijava ispita

13-15.03.2017

13-15.03.2017

kontrol. spisak

16.03.2017

16.03.2017

žalbe

17.03.2017

17.03.2017

Majski ispitni rok

/

08-19.05.2017

prijava ispita

/

24-25.04.2017

kontrol. spisak

/

26.04.2017

žalbe

/

27.04.2017

Junski rok

12.-24.06.2017

12.-24.06.2017

prijava ispita

15-22.05.2017

15-22.05.2017

kontrol. spisak

23.05.2017

23.05.2017

žalbe

24.05.2017

24.05.2017

Julski ispitni rok

03.-15.07.2017

03.-15.07.2017

prijava ispita

21.-26.06.20176

21.-26.06.20176

kontrol. spisak

27.6.2017- u 9h

27.6.2017-u 9h

žalbe

27.06.2017, posle 9h

27.06.2017, posle 9h

Septembarski ispitni rok

28.08-08.09.2017

28.08-08.09.2017

prijava ispita

14.-18.07.2017, do 13 h

14.-17.07.2017

kontrol. spisak

18.07.2017

18.07.2017

žalbe

19.07.2017

19.07.2017

Oktobarski ispitni rok

14-22.09.2017

14-22.09.2017

prijava ispita

07-10.09.2017

07-10.09.2017

kontrol. spisak

11.09.2017

11.09.2017

žalbe

12.09.2017

12.09.2017

Spisak po ispitivačima - oktobarski ispitni rok

POGLEDAJTE OVDE

Strukovne studije ZUBNI TEHNIČAR PROTETIČAR - oktobarski ispitni rok 2017 - kalendar ispita

Strukovne studije ZUBNI TEHNIČAR PROTETIČAR

oktobarski ispitni rok 2017

datum

predmeti

I godina

II godina

III godina

14.09.2017.

Četvrtak

Stomatološki materijali

13,30 – 15 h Amf 1

Fiksna protetika 1

13,30 – 15 h Amf 1

Fiksna protetika 2

13,30 – 15 h Amf 1

Ortodontski aparati II

U 12,30 seminarska sala ortopedije

15.09.2017

petak

Oralna fiziologija

10-13,30 Amf 1

Indirektni ispuni

8,30-10 Amf 1

16.09.2017.

subota

18.09.2017.

ponedeljak

Medicinsko pravo

U 12 h Seminarska sala

Instituti

Parcijalna proteza

12,30-14 h

Seminarska sala klinike za stomatološku protetiku

Usmeni u utorak 19.09.

19.09.2017.

Utorak

Osnovi gnalogije

10-12 Amf 1

Kompleksne parcijalne proteze

12-13,30 Sem. sala protetike

20.09.2017.

Sreda

Estetika oblikovanja zubnih nadoknada 12,30-14 Amf 1

Zubne nadoknade na implantatima

12,30-14 Amf 1

Javno zdravlje

13,30-14 h seminarska sala instituti

Medicinska ekologija

13,30-14 h seminarska sala instituti

21.09.2017.

Četvrtak

Zaštita na radu u 12 h

Seminarska sala protetike

Maksilofacijalna protetika

U 13 h

Seminarska sala protetike

22.09.2017.

Petak

Biomehanika zubnih nadoknada i aparata

12-13,30 Amf 1

Indirektni ispuni - oktobarski ispitni rok, rezultati testa

REZULTATI TESTA

Obaveštenje o potvrdi izlaska na ispit i terminu polaganja pismenog dela ispita iz Oralne fiziologije za studente osnovnih strukovnih studija stomatologije-Zubni tehnicari proteticari

Obaveštenje o potvrdi izlaska na ispit i terminu polaganja pismenog dela ispita iz Oralne fiziologije za studente osnovnih strukovnih studija stomatologije-Zubni tehnicari proteticari. Potvrda izlaska na ispit će se vršiti u sredu, 13.9.2017. godine od 9 do 10 časova u vežbaonici za Opštu i oralnu fiziologiju, na Institutima Stomatološkog fakulteta.
Pismeni deo ispita održaće se u petak, 15.9.2017. godine od 10 časova u velikom amfiteatru Stomatološkog fakulteta u Rankeovoj 4.

POTVRDA ISPITA ZA PREDMET ORTODONTSKI APARATI 2

POTVRDA ISPITA ZA PREDMET ORTODONTSKI APARATI 2 JE 13.09.2017.GODINE OD 9 DO 12 ČASOVA NA ŠALTERU KLINIKE ZA ORTOPEDIJU VILICA

Rezultati testa Fiksna 1 i Fiksna 2, oktobarski ispitni rok

POGLEDAJTE OVDE Praktični ispit iz predmeta Fiksna protetika 1 i Fiksna protetika2 održaće se 18. 09. 2017 u 8h.

OSS Zubni tehničar: Osnovi gnatologije, termin praktičnog ispita, oktobarski ispitni rok

Studenti koji su položili test iz predmeta Osnovi gnatologije, treba da se jave na praktični deo ispita u salu predklinike 20.09.2017. u 8h

Parcijalne proteze- termin praktičnog ispita u oktobarskom roku

Svi studenti koji su polagali test iz predmeta PARCIJALNE PROTEZE su položili i treba da se jave na praktični deo ispita u salu predklinike 19.09.2017. u 9h.

Usmeni deo ispita počinje od 11h, 19.09.2017.

Gnatologija, rezultati testa i termin praktičnog ispita, oktobarski rok

Spisak studenata strukovnih studija koji su položili test iz predmeta Gnatologija održanog 19.09.2017 godine

Jovana Bajić

Stefan Tanasić

Milan Šužulović

Praktični ispit održače se u utorak 19.09.2017 u 12 časova

Uvid u test utorak od 11.30h