Ispitni rokovi - OSS Zubni tehničar protetičar

Uputstvo za korišćenje studentskih servisa i plaćanje školarine i ispita koji se prijavljuju više od 3 puta ili nakon isteka apsolventskog staža

Fakultet je svojim studentima omogućio korišćenje studentskih servisa, preko kojih možete prijaviti ispite, imati uvid u podatke vezane za upis, matične podatke i drugo. Time se znatno skraćuje vreme koje student mora da odvoji na prijavljivanje ispita, koje sada možete prijaviti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. Studentskim servisima možete pristupiti OVDE Uputstvo za korišćenje možete preuzeti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

Kalendar ispitnih rokova u školskoj 2017/18 godini za sve studijske programe

Ispitni rok

Redovni studenti na studijskom programu

Apsolventi

Novembarski rok

/

06-18.11.2017

prijava ispita

/

21-23.10.2017

kontrol. spisak

/

24.10.2017

žalbe

/

25.10.2017

Decembarski rok

04-17.12.2017

04-17.12.2017

prijava ispita

18-20.11. 2017

18-20. 2017

kontrol. spisak

21.11.2017

21.11.2017

žalbe

22.11.2017

22.11.2017

Januarski rok

22.01-03.02.2018

22.01-03.02.2018

prijava ispita

23.-25.12.2017

23.-25.12.2017

kontrol. spisak

26.12.2017

26.12.2017

žalbe

27.12.2017

27.12.2017

Martovski rok

05-17.03.2018

05-17.03.2018

prijava ispita

17-20.02.2018

17-20.02.2018

kontrol. spisak

21.02.2017

21.02.2017

žalbe

21.02.2017

21.02.2017

Aprilski istni rok

10-21.04.2017

10-21.04.2017

prijava ispita

17-19.03.2018

17-19.03.2018

kontrol. spisak

20.03.2018

20.03.2018

žalbe

21.03.2018

21.03.2018

Majski ispitni rok

/

07-19.05.2018

prijava ispita

/

21-23.05.2018

kontrol. spisak

/

24.05.2018

žalbe

/

25.05.2018

Junski rok

11-23.06.2018

11-23.06.2018

prijava ispita

19-21.05.2018

19-21.05.2018

kontrol. spisak

22.05.2018

22.05.2018

žalbe

23.05.2018

23.05.2018

Julski ispitni rok

02-14.07.2018

02-14.07.2018

prijava ispita

22-25.06.2018

22-25.06.2018

kontrol. spisak

26.06.

26.06.

žalbe

27.06.

27.06.

Septembarski ispitni rok

27.08-06.09.2018

27.08-06.09.2018

prijava ispita

13-16.07.2018

13-16.07.2018

kontrol. spisak

17.07.2018

17.07.2018

žalbe

18.07.2018

18.07.2018

Oktobarski ispitni rok

12-20.09.2018

12-20.09.2018

prijava ispita

03-05.09.2018

03-05.09.2018

kontrol. spisak

06.09.2018

06.09.2018

žalbe

07.09.2018

07.09.2018

Martovski ispitni rok, spisak po ispitivačima

POGLEDAJTE OVDE

Kalendar ispita - martovski ispitni rok

Strukovne studije ZUBNI TEHNIČAR PROTETIČAR

Martovski ispitni rok 2018

datum

predmeti

I godina

II godina

III godina

05.03.2018

Ponedeljak

Oralna histologija

15-16,30 AMF1

Indirektni ispuni u 8.30

Sala IV Klinike za bolesti zuba

Visoke tehnologije u zubnoj tehnici CAD/CAM

16,30-18 Amf1

06.03.2018.

Utorak

Kompleksne parcijalne proteze

Seminarska sala klinike za stomatološku protetiku 14-15

Ortodontski aparati 1

U 9 h

Klinika za ortopediju vilica

07.03.2018.

Sreda

Oprema i instrumenti u zubotehničkoj laboratoriji

Seminarska sala klinike za stomatološku protetiku

17.50-19

Parcijalne proteze

Seminarska sala klinike za stomatološku protetiku

17.50-19

Ortodontski aparati 2

U 12 h

Klinika za ortopediju vilica

08.03.2018.

Četvrtak

Osnovi gnatologije

19-20

Amf1

Fiksna protetika 1

Seminarska sala klinike za stomatološku protetiku

9-10.30

Fiksna protetika 2

Seminarska sala klinike za stomatološku protetiku

9-10.30Maksilofacijalna protetika

U 13 h Klinika za stom. protetiku

09.03.2018

Petak

Anatomija sa dentalnom morfologijom

10,30-12 AMF1

Estetika oblikovanja zubnih nadoknada

12-13,30 AMF1

Zubne nadoknade na implantatima

12-13,30 AMF1

12.03.2018.

ponedeljak

Stomatološki materijali

18,45-20 h AMF1

13.03.2018.

Utorak

Menadžment u zubotehničkoj laboratoriji

U 15 h semarska sala institutskih predmeta

14.03.2018.

Sreda

15.03.2018.

Četvrtak

16.03.2018.

Petak

Biomehanika zubnih nadoknada i aparata

8-9.30 Amf 1

Gerostomatologija

8-9,30

Amf 1

Obaveštenje za studente studijskog programa Zubni tehničar-protetičar o polaganju ispita iz predmeta Medicinsko pravo u martovskom ispitnom roku 2018. god.

Potvrda ispita iz predmeta Medicinsko pravo za studente studijskog programa Zubni tehničar-protetičar obaviće se u sredu 28.02.2018. god. od 11.00 do 12.00 h u kabinetu prof. dr Dragane Puzović.

Prilikom potvrđivanja ispita doneti indeks i popunjenu ispitnu prijavu. Test će se održati u sredu 14.03.2018. god. u 9h u seminarskoj sali Institutskih predmeta, Dr Subotića 1/4

Marovski ispitni rok, predavanje prijava

Strukovne studije ZUBNI TEHNIČAR PROTETIČAR

Martovski ispitni rok 2018

- Studenti I godine, koji žele da polažu ispite koji se održavaju na Klinici za stomatološku protetiku,treba da donesu popunjenu ispitnu prijavu i indeks na uvid instruktoru Ivani Petrović 02.03.2018. od 10 – 10.30h u pretkliničku salu.

- Studenti II godine, koji žele da polažu ispite koji se održavaju na Klinici za stomatološku protetiku,treba da donesu popunjenu ispitnu prijavu i indeks na uvid na šalter Klinike za stomatološku protetiku 02.03.2018. od 12 – 12,30h.

- Studenti III godine, koji žele da polažu ispite koji se održavaju na Klinici za stomatološku protetiku,treba da donesu popunjenu ispitnu prijavu i indeks na uvid na šalter Klinike za stomatološku protetiku 02.03.2018. od 12,30 – 13h.

Ortodontski aparati 1 i 2, martovski rok - predavanje prijava

POTVRDA ISPITA ZA PREDMET ORTODONTSKI APARATI 1 i 2

JE 05.03.2018.GODINE

OD 9 DO 12 ČASOVA NA ŠALTERU KLINIKE

Indirektni ispuni - martovski ispitni rok, rezultati testa i termini usmenog ispita

Rezultati testa:

Indeks

Prezime i ime studenta

Ispitivač

Br. poena

1.

2016/5001

Milenković Ljubica

Nevenka Teodorović

22

2.

2016/5003

Vasić Jelena

Mirjana Vujašković

24

3.

2016/5007

Tanasić Stefan

Vesna Miletić

30

4.

2016/5008

Vasković Boris

Katarina Beljić-Ivanović

26

5.

2016/5011

Radojičić Jelena

Violeta Petrović

26

6.

2016/5014

Sijarić Almasa

Đurica Grga

18

7.

2016/5015

Paunić Kristina

Violeta Petrović

30

8.

2016/5020

Cvitičanin Ena

Branislav Karadžić

28

9.

2016/5021

Sunarić Jelena

Slavoljub Živković

30

10.

2016/5024

Cvetković Hristina

Jugoslav Ilić

2

11.

2016/5027

Lukić Katarina

Katarina Beljić-Ivanović

16

12.

2016/5030

Čudanov Maša

Nevenka Teodorović

24

13.

2016/5031

Mirković Aleksandra

Đurica Grga

15

Usmeni ispiti iz predmeta Indirektni ispuni (strukovne studije Zubni tehničar- protetičar) održaće se prema rasporedu u tabeli:

Prof.drM. Vujašković

utorak 13.3.2018. u 12.30

Prof. drN. Teodorović

ponedeljak 12.3.2018. u 10.30

Prof. drS. Živković

četvrtak 8.3.2018.u 9.00

Prof drĐ. Grga

utorak 13.3.2018. u 13.00

Prof. dr B. Karadžić

četvrtak 8.3.2018.u 11.00

Doc. dr V. Miletić

utorak 13.3.2018. u 13.30

Doc. dr K. Beljić-Ivanović

petak 9.3.2018. u 14.00

Doc. dr V. Petrović

sreda 14.3.2018. u 13.00

Doc. dr J. Ilić

ponedeljak 12.3.2018. u 10.00

OSNOVI GNATOLOGIJE – ZUBNI TEHNIČAR PROTETIČAR, martovski ispitni rok rok

Rezultati ispitnog testa iz predmeta Osnovi gnatologije održanog 08.marta 2018.

studijski smer Zubni tehničar-protetičar

Svi studenti su položili test

- praktični deo ispita je u ponedeljak 12.marta 2018. u 9h

-usmeni deo ispita u ponedeljak 12.marta 2018. u 14h, kod Prof.dr Slobodana Dodića

Rezultati ispitnog testa Fiksna protetika 1 i Fiksna protetika 2

POGLEDAJTE OVDE

PARCIJALNE PROTEZE i OPREMA I INSTRUMENTI U ZUBOTEHNIČKOJ LABORATORIJI - rezultati testa, termin usmenog ispita, upis ocena - martovski rok

POGLEDAJTE OVDE

OSS Zubni tehničar protetičar - ANATOMIJA sa dentalnom morfologijom - rezultati testa, martovski rok

ISPITNI TEST NISU POLOŽILI sledeći student

1.MilicaRadović

2.Luka Tašković

3.ĆopićAnja

4.Kojić Sara

5.BratićMilica

6.PenčićIlija

7. Jeftović David

8.Kostić Milena

Studenti koji su položili ispit upis ocene u kabinetu Prof.dr Živkovića

SREDA 14.03.2018.0d10-10.30