Ispitni rokovi - OSS Zubni tehničar protetičar

Uputstvo za korišćenje studentskih servisa i plaćanje školarine i ispita koji se prijavljuju više od 3 puta ili nakon isteka apsolventskog staža

Fakultet je svojim studentima omogućio korišćenje studentskih servisa, preko kojih možete prijaviti ispite, imati uvid u podatke vezane za upis, matične podatke i drugo. Time se znatno skraćuje vreme koje student mora da odvoji na prijavljivanje ispita, koje sada možete prijaviti sa bilo kog računara koji ima internet konekciju. Studentskim servisima možete pristupiti OVDE Uputstvo za korišćenje možete preuzeti OVDE

Od školske 2013/14 godine, studenti mogu da izvrše elektronske uplate za školarinu i ispite koje prijavljuju preko tri puta, čime se bitno skraćuje i pojednostavljuje ceo postupak. Primer uplatnice i poziv na broj za student može videti na svom nalogu na STUDENTSKIM SERVISIMA.

Uputstvo za plaćanje pogledajte OVDE

Kalendar ispitnih rokova u školskoj 2017/18 godini za sve studijske programe

Ispitni rok

Redovni studenti na studijskom programu

Apsolventi

Novembarski rok

/

06-18.11.2017

prijava ispita

/

21-23.10.2017

kontrol. spisak

/

24.10.2017

žalbe

/

25.10.2017

Decembarski rok

04-17.12.2017

04-17.12.2017

prijava ispita

18-20.11. 2017

18-20. 2017

kontrol. spisak

21.11.2017

21.11.2017

žalbe

22.11.2017

22.11.2017

Januarski rok

22.01-03.02.2018

22.01-03.02.2018

prijava ispita

23.-25.12.2017

23.-25.12.2017

kontrol. spisak

26.12.2017

26.12.2017

žalbe

27.12.2017

27.12.2017

Martovski rok

05-17.03.2018

05-17.03.2018

prijava ispita

17-19.02.2018

17-19.02.2018

kontrol. spisak

20.02.2017

20.02.2017

žalbe

21.02.2017

21.02.2017

Aprilski istni rok

10-21.04.2017

10-21.04.2017

prijava ispita

17-19.03.2018

17-19.03.2018

kontrol. spisak

20.03.2018

20.03.2018

žalbe

21.03.2018

21.03.2018

Majski ispitni rok

/

07-19.05.2018

prijava ispita

/

21-23.05.2018

kontrol. spisak

/

24.05.2018

žalbe

/

25.05.2018

Junski rok

11-23.06.2018

11-23.06.2018

prijava ispita

19-21.05.2018

19-21.05.2018

kontrol. spisak

22.05.2018

22.05.2018

žalbe

23.05.2018

23.05.2018

Julski ispitni rok

02-14.07.2018

02-14.07.2018

prijava ispita

22-25.06.2018

22-25.06.2018

kontrol. spisak

26.06.

26.06.

žalbe

27.06.

27.06.

Septembarski ispitni rok

27.08-06.09.2018

27.08-06.09.2018

prijava ispita

13-16.07.2018

13-16.07.2018

kontrol. spisak

17.07.2018

17.07.2018

žalbe

18.07.2018

18.07.2018

Oktobarski ispitni rok

12-20.09.2018

12-20.09.2018

prijava ispita

03-05.09.2018

03-05.09.2018

kontrol. spisak

06.09.2018

06.09.2018

žalbe

07.09.2018

07.09.2018

Januarski ispitni rok - spisak po ispitivačima

POGLEDAJTE OVDE

Kalendar ispita - januarski ispitni rok

Strukovne studije ZUBNI TEHNIČAR PROTETIČAR

Januarsko februarski ispitni rok 2018

datum

predmeti

I godina

II godina

III godina

22.01.2018

Ponedeljak

Anatomija sa dentalnom morfologijom

13-14 h Amf 1

Estetika oblikovanja zubnih nadoknada

9,30-11 Amf 1

Menadžment u zubotehničkoj laboratoriji 14-15,30 Amf 1

Zubne nadoknade na implantatima

9,30-11 h Amf 1

23.01.2018.

Utorak

Oralna histologija

11-14 h Amf 1

Indirektni ispuni

9-11 h Amf 1

Kompleksne parcijalne proteze

U 12 h seminarska sala klinike za stomatološku protetiku

Ortodontski aparati 1

U 11 h - test

seminarska sala klinike za ortopediju vilica

(praktični deo ispita je predviđen za 25. i 26. januar 2018. od 9 h)

24.01.2018

Sreda

Oprema i instrumenti u zubotehničkoj laboratoriji

U 16 h seminarska sala klinike za stomatološku protetiku

Parcijalne proteze

U 17 h seminarska sala klinike za stomatološku protetiku

25.01.2018.

Četvrtak

Osnovi gnatologije

12-14 h Amf 1

Stomatološki materijali

14-16 Amf 1

Fiksna protetika 1

14-16 Amf 1

Javno zdravlje u 13 h

Kabinetbroj 16 prof. Gajić

Instituti, dr Subotića 1, IV sprat

Fiksna protetika 2

14-16 Amf 1

26.01.2018

petak

Ergonomija

U 10 h seminarska sala Klinike za dečju i preventivnu stomatologiju

27.01.2018.

subota

29.01.2018.

ponedeljak

Protetika dečjeg i adolescentnog doba

Seminarska sala klinike za dečjui preventivnu stomatologiju

U 13 h

30.01.2018.

Utorak

Visoke tehnologije u zubnoj tehnici Cad/Cam

8-10 Amf 1

31.01.2018.

Sreda

01.02.2018.

Četvrtak

Ortodontski aparati 2

U 12 h - test

seminarska sala Klinike za ortopediju vilica

02.02.2018.

Petak

Biomehanika zubnih nadoknada i aparata

9-10 Amf 1

Gerostomatologija

U 10 h seminarska sala klinike za stomatološku protetiku

03.02.2018.

subota

Prijem prijava za januarski ispitni rok

- Studenti I godine, koji žele da polažu ispite koji se održavaju na Klinici za stomatološku protetiku, treba da donesu popunjenu ispitnu prijavu i indeks na uvid instruktoru Ivani Petrović18.01.2017. od 10.30 – 11h u pretkliničku salu.

- Studenti II godine, koji žele da polažu ispite koji se održavaju na Klinici za stomatološku protetiku, treba da donesu popunjenu ispitnu prijavu i indeks na uvid na šalter Klinike za stomatološku protetiku 19.01.2018. od 12 – 12,30h.

- Studenti III godine, koji žele da polažu ispite koji se održavaju na Klinici za stomatološku protetiku, treba da donesu popunjenu ispitnu prijavu i indeks na uvid na šalter Klinike za stomatološku protetiku 19.01.2018. od 12,30 – 13h.

Obaveštenje za studente studijskog programa Zubni tehničar-protetičar o polaganju ispita iz predmeta medicinsko pravo u januarskom ispitnom roku 2018. god.

Potvrda ispita iz predmeta Medicinsko pravo za studente studijskog programa Zubni tehničar-protetičar obaviće se u ponedeljak 08.01.2018. god. od 12.00 do 13.00 h u kabinetu prof. dr Dragane Puzović.

Prilikom potvrđivanja ispita doneti indeks i popunjenu ispitnu prijavu.

Test će se održati u ponedeljak 29.01.2018. god.

Test iz predmeta Indirektni ispuni - januarski rok

Potvrda ispita na Klinici za bolesti zuba održaće se u ponedeljak 15.01.2018. god. od 8 – 12h, na šalteru Klinike. Poneti popunjenu prijavu.

Test iz predmeta Indirektni ispuni održaće se 23.01.2018. u 9h u amfiteatru.

Ortodontski aparati 1 - januarski ispitni rok

Test iz predmeta Ortodontski aparati 1 održaće se 23.01.2018.godineu 11časova u seminarskoj Sali Klinike za ortopediju vilica. Potvrda ispita za predmet ortodontski aparati 1 je 22.01.2018.godine od 9 do 12 časova na šalteru klinike

Praktični ispit iz predmeta Ortodontski aparati 1 održaće se 25.01.2018.godine od 9 časova na klinici za Ortopediju vilica

Ortodontski aparati 2 - januarski ispitni rok

Test iz predmeta Ortodontski aparati 2 održaće se 01.02.2018.godine u 12 časova u seminarskoj sali Klinike za ortopediju vilica

Potvrda ispita za predmet Ortodontski aparati 2 je 22.01.2018. godine od 9 do 12 časova na šalteru klinike