Nastavnici i saradnici

Na ovoj strani:

Nastavnici i saradnici Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

februar 2018. godine

POGLEDAJTE OVDE

Spisak mentora na doktorskim studijama - školska 2019/20 godina

POGLEDAJTE OVDE

PROSEČNE OCENE NASTAVNIKA U PERIODU 2012/13-2018/19 I SARADNIKA U PERIODU 2013/14-2018/19 GODINE NAKON OBRADE ANONIMNE STUDENTSKE ANKETE

INTEGRISANE STUDIJE STOMATOLOGIJE

POGLEDAJTE OVDE

Profesori po pozivu

Ime i prezime

Nastavni predmet

Izborni period

Calvo-Guirado Jose Luis

Vanredni profesor za naučnu oblast Oralna hirurgija

Stomatološki fakultet Univerziteta u Mursiji (Španija)

Oralna hirurgija

01.12.2013.

30.11.2018.

Luca Cordaro

Upravnik Klinike za parodontologiju i stomatološku protetikuStomatološka bolnica „Eastman“ u Rimu

Parodontologija

01.03.2015.

28.02.2020.

Gerard M. O'Donoghue

Profesor iz oblasti otologije i neurootologije

„Queen's Medical Centre“ u Notingemu

Otorinolaringologija

01.10.2016.

30.09.2021.

Rubens Spin-Neto

Docent na Stomatološkom fakultetu u Arhusu (Brazil)

Parodontologija

01.03.2017.

28.02.2022.

Juan Martin Palomo

Redovni profesor na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Klivlendu (SAD)

Ortopedija vilica

01.01.2018.

31.12.2022.

Giuseppe Damante

Redovni profesor Medicinske genetike na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Udinama (Italija)

Humana genetika

01.03.2018.

28.02.2023.

Adriano Piattelli

Vanredni profesorza naučnu oblast Oralna hirurgija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Kjeti (Italija)

Oralna hirurgija

01.11.2018.

31.10.2023.

KONKURSI

OBAVEŠTENJE O RASPISANOM KONKURSU ZA IZBOR U ZVANJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavio je u „Službenom glasniku RS“ br. 71/2019, od 04.10.2019. godine, konkursza izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na radnom mestu:

- jednog docenta za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna higijena, Preventivna stomatologija, Stomatološka zaštita, Dečja stomatologija i Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmet Maksilofacijalna hirurgija

- jednog asistenta za užu naučnu oblast Kliničke medicinske nauke, nastavni predmet Interna medicina

- jednog asistenta za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Osnovi parodontologije, Klinička parodontologija, Epidemiologija oboljenja parodoncijuma, Oralna medicina i Pacijenti rizika

Uslovi konkursa predviđeni su: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora u saradnička zvanja na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i Statutom Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Uz prijavu na konkurs kandidati podnose:

-za izbor u zvanje docenta: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitu, udžbeničku literaturu i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje

- za izbor u zvanje asistenta sa doktoratom: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitui drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje.

-za izbor u zvanje asistenta: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, uverenje da je student doktorskih studija, diplomu o položenom specijalističkom ispitu i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje.

Prijave se podnose Sekretarijatu Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Ul. dr Subotića br. 8, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.“

OBAVEŠTENJE O RASPISANOM KONKURSU ZA IZBOR U ZVANJE NASTAVNIKA

Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavio je u „Službenom glasniku RS“ br. 81/2019, od 15.11.2019. godine, konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na radnom mestu:

- jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna hirurgija, Oralna hirurgija sa osnovama stomatološke anestezije i Implantologija

- jednog docenta za užu naučnu oblast Opšte-obrazovne nauke, nastavni predmeti Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

Uslovi konkursa predviđeni su: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu i Statutom Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitu (za kliničke predmete), udžbeničku literaturu i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje

Prijave se podnose Sekretarijatu Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Ul. dr Subotića br. 8, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.“

Обавештење о расписаном конкурсу за избор у наставничка звања

Декан Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, објавио је у „Службеном гласнику РС“ бр. 13/2020, од 14.02.2020. године, конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом, на радном месту:

- једног редовног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Орална медицина и Пацијенти ризика

- једног ванредног професора за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмет Хумана генетика

- једног доцента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Ортопедија вилица, Фиксна ортодонција, Прехируршка ортодонтска терапија, Компјутеризована стоматологија и Педодонција

- два доцента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмет Максилофацијална хирургија

Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београдуи Статутом Стоматолошког факултета у Београду.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, уверење или диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете), уџбеничку литературу и друго од значаја за избор у наведено звање

Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Ул. др Суботића бр. 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.“

UVID JAVNOSTI

Izveštaj za izbor jednog decenta za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti: Oralna higijena, Preventivna stomatologija, Stomatoloska zaštita, Dečja stomatologija i Stomatološka zaštita osoba sa posebim potrebama

7.12.2019

Kandidat: dr sci. Milos Beloica

Izveštaj za izbor jednog redovnog profesora za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti: Oralna hirurgija, Oralna hirurgija sa osnovama stomatološke anestezije i Implantologija

26.12.2019

Kandidat: prof. dr Božidar Brković

Izveštaj za izbor jednog docenta za naučnu oblast Opšte-obazovne nauke, nastavni predmeti Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

04.02.2020. godine

Izveštaj za izbor jednog vanrednog profesora za naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Humana genetika

07.03.2020. godine

Izveštaj za izbor jednog asistenta sa doktoratom za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Dentalna anatomija, Stomatološki materijali, Gnatologija, Stomatološka protetika pretklinika, Mobilna stomatološka protetika, Fiksna stomatološka protetika, Gerostomatologija, Klinička gnatologija, Kompjuterizovana stomatologija i Implantologija

08.05.2020. godine

Izveštaj za izbor jednog asistenta za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Bolesti zuba pretklinika, Pretklinička endodoncija, Restaurativna odontologija, Endodoncija i Rekonstrukcija zuba sa velikim oštećenjem

15.5.2020. godine

Izveštaj komisije za izbor jednog redovnog profesora za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna medicina i Pacijenti rizika

16.5.2020. godine

Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja - dr sci. Nikola Miković

Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja

Kandidat

dr sci. Nikola Miković

Naslov teme

„Prelomi zigomatičnog kompleksa (prelomi zigomatične kosti i poda orbite)“

Datum i vreme održavanja predavanja

05.06.2020. godine

u 11.30 časova

Mesto održavanja predavanja

Seminarska sala na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju

Napomena:

Pristupno predavanje je javno.

Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja - „Prelomi zigomatičnog kompleksa (prelomi zigomatične kosti i poda orbite)“

Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja

Kandidat

dr sci. Drago Jelovac

Naslov teme

„Prelomi zigomatičnog kompleksa (prelomi zigomatične kosti i poda orbite)“

Datum i vreme održavanja predavanja

05.06.2020. godine

u 12.30 časova

Mesto održavanja predavanja

Seminarska sala na Klinici za maksilofacijalnu hirurgiju

Napomena:

Pristupno predavanje je javno.