Nastavnici i saradnici

Na ovoj strani:

Nastavnici i saradnici Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

februar 2018. godine

POGLEDAJTE OVDE

Spisak mentora na doktorskim studijama - školska 2019/20 godina

POGLEDAJTE OVDE

PROSEČNE OCENE NASTAVNIKA U PERIODU 2012/13-2018/19 I SARADNIKA U PERIODU 2013/14-2018/19 GODINE NAKON OBRADE ANONIMNE STUDENTSKE ANKETE

INTEGRISANE STUDIJE STOMATOLOGIJE

POGLEDAJTE OVDE

Profesori po pozivu

Ime i prezime

Nastavni predmet

Izborni period

Calvo-Guirado Jose Luis

Vanredni profesor za naučnu oblast Oralna hirurgija

Stomatološki fakultet Univerziteta u Mursiji (Španija)

Oralna hirurgija

01.12.2013.

30.11.2018.

Luca Cordaro

Upravnik Klinike za parodontologiju i stomatološku protetikuStomatološka bolnica „Eastman“ u Rimu

Parodontologija

01.03.2015.

28.02.2020.

Gerard M. O'Donoghue

Profesor iz oblasti otologije i neurootologije

„Queen's Medical Centre“ u Notingemu

Otorinolaringologija

01.10.2016.

30.09.2021.

Rubens Spin-Neto

Docent na Stomatološkom fakultetu u Arhusu (Brazil)

Parodontologija

01.03.2017.

28.02.2022.

Juan Martin Palomo

Redovni profesor na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Klivlendu (SAD)

Ortopedija vilica

01.01.2018.

31.12.2022.

Giuseppe Damante

Redovni profesor Medicinske genetike na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Udinama (Italija)

Humana genetika

01.03.2018.

28.02.2023.

Adriano Piattelli

Vanredni profesorza naučnu oblast Oralna hirurgija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Kjeti (Italija)

Oralna hirurgija

01.11.2018.

31.10.2023.

KONKURSI

Обавештење о расписаном конкурсу за избор у наставничка звања

Декан Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, објавио је у „Службеном гласнику РС“ бр. 13/2020, од 14.02.2020. године, конкурс за избор у звање и заснивање радног односа са пуним радним временом, на радном месту:

- једног редовног професора за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Орална медицина и Пацијенти ризика

- једног ванредног професора за ужу научну област Базичне стоматолошке науке, наставни предмет Хумана генетика

- једног доцента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмети Ортопедија вилица, Фиксна ортодонција, Прехируршка ортодонтска терапија, Компјутеризована стоматологија и Педодонција

- два доцента за ужу научну област Клиничке стоматолошке науке, наставни предмет Максилофацијална хирургија

Услови конкурса предвиђени су: Законом о високом образовању, Правилником о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београдуи Статутом Стоматолошког факултета у Београду.

Уз пријаву на конкурс кандидати подносе: биографију, списак радова, радове, диплому о завршеном одговарајућем факултету, уверење или диплому о одбрањеној докторској дисертацији, диплому о положеном специјалистичком испиту (за клиничке предмете), уџбеничку литературу и друго од значаја за избор у наведено звање

Пријаве се подносе Секретаријату Стоматолошког факултета у Београду, Ул. др Суботића бр. 8, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.“

OBAVEŠTENJE O RASPISANOM KONKURSU ZA IZBOR U ZVANJE NASTAVNIKA

1.6.2020. godine

Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavio je u „Službenom glasniku RS“ br. 78/2020, od 29.05.2020. godine, konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na radnom mestu:

- jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna medicina i Pacijenti rizika

- jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna higijena, Preventivna stomatologija, Stomatološka zaštita, Povrede zuba u dece, Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama i Dečja stomatologija

- jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Opšta i oralna histologija i embriologija

- jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Patofiziologija

- jednog docenta za užu naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Anatomija

Uslovi konkursa predviđeni su: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu i Statutom Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, uverenje ili diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitu (za kliničke predmete), udžbeničku literaturu i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje

Prijave se podnose Sekretarijatu Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Ul. dr Subotića br. 8, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.“

OBAVEŠTENJE O RASPISANOM KONKURSU ZA IZBOR U ZVANJE NASTAVNIKA

3.7.2020

Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavio je u „Službenom glasniku RS“ br. 95/2020, od 03.07.2020. godine, konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na radnom mestu:

- jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmeti Primena informacionih tehnologija u stomatologiji, Informatika u stomatologiji i Biostatistika u stomatologiji

- jednog vanrednog profesora za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Bolesti zuba pretklinika, Pretklinička endodoncija, Restaurativna odontologija, Endodoncija i Rekonstrukcija zuba sa velikim oštećenjima

- jednog docenta za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Bolesti zuba pretklinika, Pretklinička endodoncija, Restaurativna odontologija, Endodoncija i Rekonstrukcija zuba sa velikim oštećenjima

Uslovi konkursa predviđeni su: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu i Statutom Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, diplomu o odbranjenoj magistarskoj tezi, diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitu (za kliničke predmete), udžbeničku literaturu i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje

Prijave se podnose Sekretarijatu Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Ul. dr Subotića br. 8, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

UVID JAVNOSTI

Izveštaj za izbor jednog vanrednog profesora za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna higijena, Preventivna stomatologija, Stomatološka zastita, Povrede zuba u dece, Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama i Dečja stomatologija

18.06.2020. godine

Izveštaj za izbor jednog docenta za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Ortopedija vilica, Pedodoncija, Fiksna ortodoncija, Kompjuterizovana stomatologija i Prehirurška ortodontska terapija

23.06.2020. godina

Kandidat: doc. dr Željko Milosavljević

Izveštaj za izbor jednog vanrednog profesora za naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Patofiziologija

25.06.2020.

Kandidat: doc. dr Maja Miletić

Izveštaj za izbor jednog asistenta sa doktoratom za naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Forenzička medicina i medicinsko pravo

26.6.2020

Kandidat: dr sci. Tatjana Tasić

Izveštaj za izbor jednog vanrednog profesora za naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Opšta i oralna histologija i embriologija

26.6.2020

Kandidat: doc. dr Sanja Milutinović Smiljanić

Izveštaj za izbor dva asistenta sa doktoratom za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Bolesti zuba pretklinika, Pretklinička endodoncija, Restaurativna odontologija, Endodoncija i Rekonstrukcija zuba sa velikim oštećenjima

2.7.2020

Izveštaj za izbor jednog asistenta sa doktoratom za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna hirurgija, Oralna hirurgija sa osnovama stomatološke anestezije i Implantologija

14.7.2020

Izveštaj za izbor jednog docenta za naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Anatomija

01.09.2020. godine

Kandidat: dr sci. Dejan Ćetković

Izveštaj za izbor jednog vanrednog profesora za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti: Bolesti zuba pretklinika, Pretklinička endodoncija, Restaurativna odontologija, Endodoncija i Rekonstrukcija zuba sa velikim oštećenjima

12.09.2020. godine

Izveštaj za izbor jednog redovnog profesora za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna medicina i Pacijenti rizika

15.9.2020