Nastavnici i saradnici

Na ovoj strani:

Nastavnici i saradnici Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

februar 2018. godine

POGLEDAJTE OVDE

Spisak mentora na doktorskim studijama - školska 2019/20 godina

POGLEDAJTE OVDE

PROSEČNE OCENE NASTAVNIKA U PERIODU 2012/13-2018/19 I SARADNIKA U PERIODU 2013/14-2018/19 GODINE NAKON OBRADE ANONIMNE STUDENTSKE ANKETE

INTEGRISANE STUDIJE STOMATOLOGIJE

POGLEDAJTE OVDE

Profesori po pozivu

Ime i prezime

Nastavni predmet

Izborni period

Calvo-Guirado Jose Luis

Vanredni profesor za naučnu oblast Oralna hirurgija

Stomatološki fakultet Univerziteta u Mursiji (Španija)

Oralna hirurgija

01.12.2013.

30.11.2018.

Luca Cordaro

Upravnik Klinike za parodontologiju i stomatološku protetikuStomatološka bolnica „Eastman“ u Rimu

Parodontologija

01.03.2015.

28.02.2020.

Gerard M. O'Donoghue

Profesor iz oblasti otologije i neurootologije

„Queen's Medical Centre“ u Notingemu

Otorinolaringologija

01.10.2016.

30.09.2021.

Rubens Spin-Neto

Docent na Stomatološkom fakultetu u Arhusu (Brazil)

Parodontologija

01.03.2017.

28.02.2022.

Juan Martin Palomo

Redovni profesor na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Klivlendu (SAD)

Ortopedija vilica

01.01.2018.

31.12.2022.

Giuseppe Damante

Redovni profesor Medicinske genetike na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Udinama (Italija)

Humana genetika

01.03.2018.

28.02.2023.

Adriano Piattelli

Vanredni profesorza naučnu oblast Oralna hirurgija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Kjeti (Italija)

Oralna hirurgija

01.11.2018.

31.10.2023.

KONKURSI

OBAVEŠTENJE O RASPISANOM KONKURSU ZA IZBOR U ZVANJE NASTAVNIKA I SARADNIKA

Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavio je u „Službenom glasniku RS“ br. 71/2019, od 04.10.2019. godine, konkursza izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na radnom mestu:

- jednog docenta za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna higijena, Preventivna stomatologija, Stomatološka zaštita, Dečja stomatologija i Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmet Maksilofacijalna hirurgija

- jednog asistenta za užu naučnu oblast Kliničke medicinske nauke, nastavni predmet Interna medicina

- jednog asistenta za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Osnovi parodontologije, Klinička parodontologija, Epidemiologija oboljenja parodoncijuma, Oralna medicina i Pacijenti rizika

Uslovi konkursa predviđeni su: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu, Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora u saradnička zvanja na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i Statutom Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Uz prijavu na konkurs kandidati podnose:

-za izbor u zvanje docenta: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitu, udžbeničku literaturu i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje

- za izbor u zvanje asistenta sa doktoratom: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitui drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje.

-za izbor u zvanje asistenta: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, uverenje da je student doktorskih studija, diplomu o položenom specijalističkom ispitu i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje.

Prijave se podnose Sekretarijatu Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Ul. dr Subotića br. 8, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.“

OBAVEŠTENJE O RASPISANOM KONKURSU ZA IZBOR U ZVANJE NASTAVNIKA

Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, objavio je u „Službenom glasniku RS“ br. 81/2019, od 15.11.2019. godine, konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na radnom mestu:

- jednog redovnog profesora za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna hirurgija, Oralna hirurgija sa osnovama stomatološke anestezije i Implantologija

- jednog docenta za užu naučnu oblast Opšte-obrazovne nauke, nastavni predmeti Engleski jezik 1 i Engleski jezik 2

Uslovi konkursa predviđeni su: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o minimalnim uslovima za sticanje zvanja nastavnika na Univerzitetu u Beogradu i Statutom Stomatološkog fakulteta u Beogradu.

Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitu (za kliničke predmete), udžbeničku literaturu i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje

Prijave se podnose Sekretarijatu Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Ul. dr Subotića br. 8, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.“

UVID JAVNOSTI

Izveštaj za izbor docenta za naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Biomehanika u stomatologiji

27.04.2019

Kandidat: dr Djordje Stratimirović

Referat i izdvojeno mišljenje za izbor u zvanje dva docenta za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti: Stomatološka protetika pretklinika, Dentalna anatomija, Gnatologija, Stomatološki materijali, Mobilna stomatološka protetika, Fiksna stomatološka protetika i Implantologija

22.05.2019

REFERAT za izbor u zvanje dva docenta za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti: Stomatološka protetika pretklinika, Dentalna anatomija, Gnatologija, Stomatološki materijali, Mobilna stomatološka protetika, Fiksna stomatološka protetika i Implantologija - Kandidati: dr sci. Branka Trifković, dr sci. Katarina Radović, dr sci. Mirjana Perić i dr sci. Aleksandra Čairović
IZDVOJENO MIŠLJENJE za izbor u zvanje dva docenta za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti: Stomatološka protetika pretklinika, Dentalna anatomija, Gnatologija, Stomatološki materijali, Mobilna stomatološka protetika, Fiksna stomatološka protetika i Implantologija - Kandidati: dr sci. Branka Trifković, dr sci. Katarina Radović, dr sci. Mirjana Perić i dr sci. Aleksandra Čairović
Prigovor na referat predsednika komisije prof. dr Slobodana Dodića za izbor u zvanje dva docenta za naučnu obalst Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti: Stomatološka protetika pretklinika, Dentalna anatomija, Gnatologija, Stomatološki materijali, Mobilna stomatološka protetika, Fiksna stomatološka protetika i Implantologija
Prigovor upravnika Klinike za stomatološku protetiku na referat

za izbor u zvanje dva docenta za naučnu obalst Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti: Stomatološka protetika pretklinika, Dentalna anatomija, Gnatologija, Stomatološki materijali, Mobilna stomatološka protetika, Fiksna stomatološka protetika i Implantologija

Izveštaj za izbor jednog docenta za naučnu oblast Kliničke medicinske nauke, nastavni predmet Otorinolaringologija

13.09.2019. godine

Kandidat: dr sci. Snežana Sanković Babić

Izveštaj za izbor dva docenta za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Fiksna stomatološka protetika, Mobilna stomatološka protetika, Dentalna anatomija, Implantologija, Stomatološka protetika pretklinika, Gnatologija i Stomatološki materijali

20.9.2019. godine

Kandidati: dr sci. Aleksandra Čairović, dr sci. Katarina Radović, dr sci. Branka Trifković i dr sci. Mirjana Perić

Izveštaj za izbor jednog redovnog profesora za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna higijena, Preventivna stomatologija, Stomatološka zaštita, Dečja stomatologija i Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

21.09.2019

Kandidat: dr sci. Vanja Petrović

Izveštaj komisije za izbor jednog redovnog profesora za naučnu oblast Bazične stomatološke nauke, nastavni predmet Humana genetika

24.10.2019

Kandidat: dr sci. Branka Popovic
POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj za izbor jednog asistenta za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Osnovi parodontologije, Klinička parodontologija, Epidemiologija oboljenja parodoncijuma, Oralna medicina i Pacijenti rizika

30.10.2019

Kandidat: dr Mila Vuckovic

Izvestaj za izbor jednog asistenta za naucnu oblast Klinicke medicinske nauke, nastavni predmet Interna medicina

21.11.2019

Kandidat: dr Marina Anđelić Jelić

Izveštaj za izbor jednog decenta za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti: Oralna higijena, Preventivna stomatologija, Stomatoloska zaštita, Dečja stomatologija i Stomatološka zaštita osoba sa posebim potrebama

7.12.2019

Kandidat: dr sci. Milos Beloica

Izveštaj za izbor jednog redovnog profesora za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti: Oralna hirurgija, Oralna hirurgija sa osnovama stomatološke anestezije i Implantologija

26.12.2019

Kandidat: prof. dr Božidar Brković