Nastavnici i saradnici

Na ovoj strani:

Nastavnici i saradnici Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

februar 2018. godine

POGLEDAJTE OVDE

PROSEČNE OCENE NASTAVNIKA U PERIODU 2012/13-2015/16 I SARADNIKA U PERIODU 2013/14-2016/17 GODINE NAKON OBRADE ANONIMNE STUDENTSKE ANKETE

INTEGRISANE STUDIJE STOMATOLOGIJE

Spisak mentora na doktorskim studijama - školska 2017/18 godina

POGLEDAJTE OVDE

Profesori po pozivu

Profesori po pozivu

Ime i prezime

Nastavni predmet

Izborni period

Calvo-Guirado Jose Luis

Vanredni profesor za naučnu oblast Oralna hirurgija na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Mursiji

Oralna hirurgija

01.12.2013.

30.11.2018.

Luca Cordaro

Upravnik Klinike za parodontologiju i stomatološku protetiku uStomatološkoj bolnici „Eastman“ u Rimu

Parodontologija

01.03.2015.

28.02.2020.

Gerard M. O'Donoghue

Profesor iz oblasti otologije i neurootologije u „Queen's Medical Centre“ u Notingemu

Otorinolaringologija

01.10.2016.

30.09.2021.

Rubens Spin-Neto

Docent na Stomatološkom fakultetu u Arhusu

Parodontologija

01.03.2017.

28.02.2022.

Juan Martin Palomo

Redovni profesor na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Klivlendu

Ortopedija vilica

01.01.2018.

31.12.2022.

Giuseppe Damante

Redovni profesor Mdicinske gnneike na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Udinama (Italija)

Humana genetika

01.03.2018

28.02.2023.

KONKURSI

Konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na radnom mestu asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna hirurgija, Osnovi oralne hirurgije sa stomatološkom anestezijom i Implantologija

8.10.2018

OBAVEŠTENJE O RASPISANOM KONKURSU

ZA IZBOR U ZVANJE SARADNIKA

Dekan Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, raspisuje konkurs za izbor u zvanje i zasnivanje radnog odnosa sa punim radnim vremenom, na radnom mestu:

- jednog asistenta sa doktoratom za užu naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna hirurgija, Osnovi oralne hirurgije sa stomatološkom anestezijom i Implantologija

Uslovi konkursa predviđeni su: Zakonom o visokom obrazovanju, Pravilnikom o uslovima, načinu i postupku izbora u saradnička zvanja na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Statutom Stomatološkog fakulteta.

Uz prijavu na konkurs kandidati podnose:biografiju, spisak radova, radove, diplomu o završenom odgovarajućem fakultetu, diplomu o odbranjenoj doktorskoj disertaciji, diplomu o položenom specijalističkom ispitu i drugo od značaja za izbor u navedeno zvanje.

Prijave se podnose Sekretarijatu Stomatološkog fakulteta u Beogradu, Ul. dr Subotića br. 8, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

UVID JAVNOSTI

Izveštaj za izbor jednog stručnog saradnika za naučnu oblast Kliničke medicinske nauke, nastavni predmet Otorinolaringologija

20.2.2018

Kandidat: dr Vladan Milutinović POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj za izbor jednog asistenta za naučnu oblast Kliničke medicinske nauke, nastavni predmet Interna medicina

23.02.2018. godine

Kandidati: dr Aleksandar Davidovic, dr Jelena Stojanovic, dr Dragana Toncev i dr Ana Bulatovic POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj komisije za izbor jednog vanrednog profesora za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Oralna higijena, Preventivna stomatologija, Stomatološka zaštita, Dečja stomatologija, Povrede zuba u dece i Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

30.3.2018

Kandidat: dr sci. Ivana Radović POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj komisije za izbor jednog vanrednog profesora za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Bolesti zuba pretklinika, Restaurativna odontologija, Pretklinička endodoncija, Endodoncija, Rekonstrukcija teško oštećenih zuba, Restaurativna odontologija i endodoncija i Indirektni ispuni

18.5.2018. godine

Kandidat: dr sci. Vesna Miletić POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj za izbor jednog vanrednog profesora za naučnu oblast Kliničke medicinske nauke, nastavni predmet Opšta hirurgija

22.5.2018

Kandidat: doc. dr Bojan Kovačević POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj komisije za izbor dva asistenta sa doktoratom za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Bolesti zuba pretklinika, Restaurativna odontologija, Pretklinička endodoncija, Endodoncija i Rekonstrukcija teško oštećenih zuba

24.4.2018

Kandidati: dr sci. Marijana Popović Bajić i dr sci. Dragan Ilić. POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj stručne komisije za izbor u zvanje asistenta za naučnu oblast Kliničke stomatološke nauke, nastavni predmeti Bolesti zuba pretklinika, Restaurativna odontologija, Pretklinicka endodoncija, Endodoncija i Rekonstrukcija teško oštećenih zuba

5.6.2018

Kandidat: dr Dejan Ostojic POGLEDAJTE OVDE

Izvestaj za izbor asistenta sa doktoratom za naucnu oblast Bazicne stomatoloske nauke, nastavni predmet Stomatoloska farmakologija

4.7.2018

Kandidat: dr sci Ljiljana Djukic POGLEDAJTE OVDE

Izvestaj za izbor jednog profesora po pozivu za naucnu oblast Klinicke stomatoloske nauke, nastavni predmet Oralna hirurgija

31.08.2018.

Kandidat: prof. dr Adriano Piattelli

Izvestaj za izbor jednog vanrednog profesora za naucnu oblast Klinicke stomatoloske nauke, nastavni predmeti Stomatoloska protetika klinika, Mobilna stomatoloska protetika i Fiksna stomatoloska protetika.

03.09.2018.

Kandidat: dr sci. Aleksandra Spadijer Gostovic
POGLEDAJTE OVDE

Izvestaj za izbor jednog asistenta za naucnu oblast Klinicke stomatoloske nauke, nastavni predmeti Stomatoloska protetika klinika, Mobilna stomatoloska protetika i Fiksna stomatoloska protetika

03.09.2018.

Kandidat: mr sci. Milos Maksimovic

Izvestaj za izbor pet asistenata sa doktoratom za naucnu oblast Klinicke stomatoloske nauke, nastavni predmeti Bolesti zuba pretklinika, Restaurativna odontologija, Pretklinička endodoncija, Endodoncija i Rekonstrukcija teško oštećenih zuba.

03.09.2018.

Kandidati: dr sci. Tatjana Savic Stankovic, dr sci. Bojan Dzeletovic, dr sci. Ivan Matovic, dr sci. Vanja Opacic Galic i dr sci. Renata Petrovic
POGLEDAJTE OVDE

Izvestaj za izbor jednog vanrednog profesora za naucnu oblast Klinicke stomatoloske nauke, nastavni predmeti Bolesti zuba pretklinika, Restaurativna odontologija, Pretklinička endodoncija, Endodoncija i Rekonstrukcija teško oštećenih zuba.

03.09.2018.

Kandidat: dr sci. Jugoslav Ilic
POGLEDAJTE OVDE

Izvestaj za izbor asistenta sa doktoratom za naucnu oblast Klinicke stomatoloske nauke, nastavni predmeti Osnovi parodontologije, Klinicka parodontologija i Epidemiologija oboljenja parodoncijuma

03.09.2018.

Kandidat: dr sci. Iva Milinkovic
POGLEDAJTE OVDE

Izvestaj za izbor jednog asistenta sa doktoratom za naucnu oblast Bazicne stomatoloske nauke, nastavni predmet Osnovi klinicke radiologije

03.09.2018.

Kandidat: dr sci. Aleksa Janovic
POGLEDAJTE OVDE

Izvestaj za izbor jednog docenta za naucnu oblast Bazicne stomatoloske nauke, nastavni predmet Mikrobiologija i imunologija

11.9.2018

Kandidat: dr sci. Milena Radunovic

Izvestaj za izbor jednog docenta za naucnu oblast Klinicke stomatoloske nauke, nastavni predmeti Stomatoloska protetika pretklinika, Mobilna stomatoloska protetika i Fiksna stomatoloska protetika

18.9.2018

Kandidat: dr sci. Vesna Medic
POGLEDAJTE OVDE