2013

Sudska medicina : udžbenik za studente medicine / [Snežana Veljković ... et al.]. - Beograd : Medicinski fakultet Univerziteta, Institut za sudsku medicinu, 2010 (Beograd : Glasnik). - 318 str. : ilustr. ; 28 cm

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Tiraž 1.500. - Bibliografija: str. 315. - Registar.

ISBN 978-86-7117-264-6

Vodič kroz anatomsku terminologiju = Ductio per terminologiam anatomicam / Božena Pejković, Marko Jesenšek. - 1. izd. - Maribor : Medicinska fakulteta, 2013 ([Celje] : Koštomaj). - 190, 182 str. : ilustr. ; 21 cm

Tiraž 1.000. - Bibliografija: str. 12. - Sadrži i tekst na slovenačkom jeziku, štampano u obrnutom smeru: Vodnik skozi anatomsko terminologijo

ISBN 978-961-6739-47-4

KERAMIČKI sistemi u stomatološkoj praksi / Kosovka Obradović Đuričić ... [et al.]. - Beograd : Stomatološki fakultet, 2013 (Beograd : Gama grafički studio). - 182 str. : ilustr. ; 24 cm

Slika autora. - Tiraž 300. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-86-80953-41-0

POVREDE zuba : vodič za svakodnevnu kliničku praksu / autori Dejan Marković ... [et al.] ; urednik Dejan Marković. - Beograd : Stomatološki fakultet Univerziteta, 2012 (Beograd : Standard 2). - 111 str. : ilustr. ; 30 cm. - (Stomatološke kliničke sveske = Dental Clinical Notes)

Tiraž 1.000. - Terminološki rečnik: str. 105. - Bibliografija: str. 107-111.

ISBN 978-86-80953-40-3

GERONTOSTOMATOLOGIJA / Hristo Anđelski ... [et al.] ; urednici Dragoslav Đukanović, Vera Todorović. - 1. izd. - Pančevo : Stomatološki fakultet, 2012 (Pančevo : Grafos). - XI, 306 str. : ilustr. ; 24 cm

Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 300. - Autori: str. III-IV. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-85701-21-4

Sociologija / Ljubivoj Gvoić, Smilja Rakas. - 2. izd. - Beograd : Megatrend univerzitet, 2009 (Beograd : Megatrend univerzitet). - V, 342 str. ; 24 cm

Tiraž 300. - Bibliografija: str. 141-144, 325-342.

ISBN 978-86-7747-370-9 (broš.)

ANATOMSKI atlas : za studente medicine i stomatologije / Slavoljub Jovanović ... [et al.]. - 11. izd. - Beograd : Naučna KMD, 2005 (Beograd : Naučna KMD). - 384 str. : ilustr. ; 30 cm

Tiraž 500. - Registar. - Sadržaj s nasl. str.: Ruka i grudni koš / Slavoljub Jovanović, Vera Draganić. Noga trbuh i karlica / Slavoljub Jovanović, Nadežda Jeličić, Anica Kargovska-Klisarova. Glava, vrat i centralni nervni sistem / Slavoljub Jovanović, Branislav Negovanović, Momčilo Đorđević.