Akreditacija studijskog programa specijalističkih akademskih studija- II ciklus

Odluka Nastavno-naučnog veća o zamrzavanju statusa specijalističkih strukovnih studija Oralna higijena i specijalističkih akademskih studija Stomatologija do kraja akreditacionog perioda

POGLEDAJTE OVDE

Uverenje o akreditaciji studijskog programa specijalističkih akademskih studija Stomatologija

21.06.2013

POGLEDAJTE OVDE