Akreditacija

Izveštaj o samovrednovanju Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - maj, 2012. godine

POGLEDAJTE OVDE

Izveštaj Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta o spoljašnjoj proveri osiguranja kvaliteta Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu - februar 2013

IZVEŠTAJ POGLEDAJTE OVDE

Odluka Nastavno-naučnog veća o zamrzavanju statusa specijalističkih strukovnih studija Oralna higijena i specijalističkih akademskih studija Stomatologija do kraja akreditacionog perioda

POGLEDAJTE OVDE