Kolokvijumi, seminari, predispitne aktivnosti

Kolokvijumi u letnjem semestru 2016/17

godpredmet vreme i mesto održavanja

1

Engleski jezik I

12.5.2017, AMF I, u terminu nastave

1

Uvod u eksperiment i laboratoriju

19.5.2017.11,15-13,00 AMF I

1

Opšta i oralna histologija

20.5.2017, 10,30-13,00 AMF I i II

3

Hirurgija

u periodu od 15.05. do 19.05.2017. godine, od 8,45 h (po završetku uvodnog časa), po grupama, u dane održavanja vežbi iz predmeta Hirurgija (obe grupe u isto vreme), u Amfiteatru (zgrada Hirurške klinikeKBCZvezdara“).

3

Stomatološka protetika pretklinika

20.5.2017, 13,00-15,00 AMF I i II

3

Oralna hirurgija sa osnovama stomatološke anesteziologije

27.5.2017, 13,30-15,30 AMF I i II

4

Oralna medicina

20.5.2017, 8,00-9,00 AMF I i II

4

Oralna hirurgija

27.5.2017, 12,00-13,30 AMF I i II

5

Osnovi parodontologije

11.5.2017, 19,00-20,00 AMF I i II

5

Prehirurška ortodontska terapija

27.5.2017, 9,00-10,00 AMF I i II

5

Ortopedija vilica

27.5.2017, 10,00-11,30 AMF I i II

Restaurativni blok – obaveštenje

- Konzilijarne preglede bi trebalo obaviti tokom prve dve nedelje letnjeg semestra školske 2016/2017. godine na Klinici za bolesti zuba, u terminima koji će naknadno biti objavljeni za svaku grupu. Za potrebe konzilijarnog pregleda potrebno je dovesti svog pacijenta (poželjno je da pacijent ima urađen ortopantomogram)

- Prema napravljenom planu terapije pacijent se sanira na Oralnoj hirurgiji, Parodontologiji i oralnoj medicini, Restaurativnoj odontologiji i endodonciji i Stomatološkoj protetici. (Ukoliko na izabranom pacijentu nije moguće sprovesti sve terapijske postupke predviđene planom i programom, u dogovoru sa mentorima je moguće raditi i na drugom pacijentu).Jedino se radovi na Klinici za Stomatološku protetiku naplaćuju i to prema cenovniku za studentske vežbe.

- Završna ocena se formira na osnovu svih aktivnosti studenta i angažovanja u okviru kliničkog rada, a nakon usmene odbrane pred sva četiri mentora. Vrednovanje aktivnosti studenta se vrši na svakoj Klinici prema sledećoj šemi:

o Dijagnostika i plan terapije – 4 poena

o Terapija u okviru kliničkog rada – 8 poena

o Usmena odbrana praktičnog rada – 15 poena

- Celokupnu sanaciju pacijenta bi trebalo završiti do 12.5.2017, a usmena odbrana bloka je planirana za period od 29.5.2017. do 9.6.2017.godine. Za pomenutu odbranu neophodno je napraviti prezentaciju prema sledećim uputstvima:

o Ukupan broj slajdova: 10-12

o Anamneza i plan terapije: 1-2 slajda

o Faze kliničkog rada: najviše 8 slajdova (1-2 slajda za rad na svakoj Klinici)

o Klinički osvrt na praktičnu realizaciju plana terapije: (1-2 slajda)

Kolokvijum iz Oralne hirurgije - rezultati

REZULTATE POGLEDAJTE OVDE

Kolokvijum iz predmeta Stomatološka protetika predklinika - letnji semestar 2016/17

Kolokvijum iz predmeta Stomatološka protetika predklinika, održaće se 20.05.2017 godine, od 13 – 15 časova, u velikom i malom amfiteatru, Rankeova 4.

Kolokvijum iz predmeta INFEKTIVNE BOLESTI - 24.4.2017 - REZULTATI

Rezultate kolokvijuma POGLEDAJTE OVDE II kolokvijum nije radilo 7 studenata: I grupa: 1.Nikitović Dušica II grupa: 1.Radnović Kristina III grupa: 1.Amanović Milana 2.Spasojević Snežana 3.Mišković Danijel 4.Stošić Mihajlo IV grupa: 1.Ristić Vladimir Studenti koji nisu polagali kolokvijum mogu polagati u terminu koji će dogovoriti naknadno sa Doc.dr Ivanom Milošević, samo uz obavezno validno opravdanje (lekarsko ili sa fakulteta).

Kolokvijum iz predmeta Hirurgija

Kolokvijum iz predmeta Hirurgija obaviće se u periodu od 15.05. do 19.05.2017. godine, od 8,45 h (po završetku uvodnog časa), po grupama, u dane održavanja vežbi iz predmeta Hirurgija (obe grupe u isto vreme), u Amfiteatru (zgrada Hirurške klinike – KBC „Zvezdara“).

Obavezno poneti indeks.

Gerostomatologija - spisak studenata sa temama za izradu seminarskih radova

POGLEDAJTE OVDE

Rezultati kolokvijuma -Engleski jezik 1

POGLEDAJTE OVDE

Obavestenje za studente Restaurativnog bloka: usmena odbrana za Tim 3, Grupa 3 (S. Colic, N. Teodorovic, S. Spadijer Gostovic i S. Jankovic

Obavestenje za studente Restaurativnog bloka: usmena odbrana za Tim 3, Grupa 3 (S. Colic, N. Teodorovic, S. Spadijer Gostovic i S. Jankovic) zakazana za ponedeljak, 29.5.2017 u 12h na Klinici za bolesti zuba u seminarskoj sali.

Obaveštenje za studente Restaurativnog bloka Tim 7 Grupa 7 kod Profesora M. Jurišić, S. Živković, B. Dimitrijević i docenta A. Milić

Obaveštenje za studente Restorativnog bloka Tim 7 Grupa 7 kod Profesora M. Jurišić, S. Živković, B. Dimitrijević i docenta A. Milić
Evaluacija praktičnog rada biće obavljena u petak 26. 05. 2017 u 13h, u Seminarskoj sali Klinike za stomatološku protetiku.

Ortopedija vilica - kolokvijum i evidencija predispitnih poena

Kolokvijum će se održati 27.5.2017.godine u 10 časova u velikom i malom amfiteatru.Svi studenti su u obavezi da u toku sledeće nedelje,od 29.05 do 02.06.dostave popunjene i potpisane test knjižice sekretaru Klinike za ortopediju vilica

Prehirurška ortodontska terapija - kolokvijum i evidencija predispitnih poena

Kolokvijum će se održati u subotu, 27.5.2017.godine u velikom amfiteatru u 9 časova.Svi studenti su u obavezi da na kolokvijum ponesu test knjižice i indekse

Stomatološka farmakologija - termini evidencije predispitnih aktivnosti za studente Integrisanih studija

STOMATOLOŠKA FARMAKOLOGIJA

Školska 2016/2017 godina

RASPORED UPISIVANJA BODOVA ZA PREDISPITNE AKTIVNOSTI

SREDA 31.05.2017. kabinet STOMATOLOŠKE FARMAKOLOGIJE

GRUPE I i II ............................. 9 00 – 9 30

GRUPE III i IV ......................... 9 45 – 10 15

GRUPE V i VI .........................10 30 – 11 00

GRUPE VII i VIII .................. 11 15 – 11 45

GRUPE IX i X ........................ 12 00 – 12 30

OBAVEZNO PONETI INDEKS!

OSNOVI NAUČNOISTRAŽIVAČKOG RADA, upis predispitnih aktivnosti

Upis predispitnih aktivnosti u indekse i rezultati semnarskih radova će se odvijati posledećem rasporedu u ponedeljak 29.05.2017 u Velikom amfiteatru:
GRUPE KOJE SU VEŽBALE PONEDELJKOM I UTORKOM U 16 I 20
GRUPE KOJE SU VEŽBALE U SREDU I ČETVRTKOM U 17H.

Gnatologija - rezultati kolokvijuma

POGLEDAJTE OVDE

Oralna hirurgija sa osnovama stomatološke anesteziologije - rezultati kolokvijuma

POGLEDAJTE OVDE

Restaurativni blok: prezentacija radova za studente u grupi kod prof. dr Miroslava Andrica, doc. dr Miodraga Scepanovica, doc. dr Natase Nikolic Jakobe i doc. dr Vesne Miletic

Ispit odnosno prezentacija radova za studente u grupi kod prof. dr Miroslava Andrica, doc. dr Miodraga Scepanovica, doc. dr Natase Nikolic Jakobe i doc. dr Vesne Miletic odrzace se u sredu 7.06.2017. sa pocetkom u 8:30 na V spratu Klinike za bolesti zuba