Kolokvijumi, seminari, predispitne aktivnosti

Kalendar kolokvijuma - letnji semestar školske 2017/18

Kalendar kolokvijuma - letnji semestar školske 2017/18

Godina

Nastavni predmet

Datum

Vreme i mesto polaganja

1

Informatika u stomatologiji - 1. kolokvijum

2.4.2018.

u velikom amfiteatru u dva termna:

I termin sa početkom u 7:15 časova za studente od 1 do 6 grupe,

II termin sa početkom u 8:15 časova za studente od 7 do 12 grupe.

4

Mobilnа stomatološka protetika - oblast Totalna zubna proteza.

Oblasti koje ce obuhvatiti kolokvijum su: anatomija i histologija bezubih vilica, preprotetska priprema bezubih usta, anatomski otisak, funkcionalni otisak, određivanje međuviličnih odnosa, proba postave zuba i predaja proteza

2.3.2018.

18,00 -19,00 AMF 1

5

Fiksna stomatološka protetika

3.3.2018

10,00-12,00 AMF 1

5

Dečja stomatologija

10.3.2018

10,00-12,00 AMF 1

Osnovi kliničke radiologije - raspored održavanja konsultacija u školskoj 2017/18

Profesor

Termin

Mesto

Prof. Dr

Biljana Marković-Vasiljković

Utorak, 12:00-13:00č

Klinika za urologiju Kliničkog centra Srbije,Resavska 51

Prof. Dr

Dragan Mašulović

Četvrtak, 10:00-11:00č

Poliklinika Kliničkog centra Srbije, nivo -1, rendgen-urologija, soba 237

U terminu ispitnih rokova neće biti konsultacija.

Restaurativni blok: obaveštenje o odvijanju nastave u školskoj 2017/18 godini

Restaurativni blok – obaveštenja

- Konzilijarni pregledi će biti obavljeni tokom prve dve nedelje letnjeg semestra školske 2017/2018. godine na Klinici za bolesti zuba, u terminima koji će naknadno biti objavljeni za svaku grupu. Za potrebe konzilijarnog pregleda potrebno je dovesti svog pacijenta (poželjno je da pacijent ima urađen ortopantomogram)

- Prema napravljenom planu terapije pacijent se sanira na Oralnoj hirurgiji, Parodontologiji i oralnoj medicini, Restaurativnoj odontologiji i endodonciji i Stomatološkoj protetici. (Ukoliko na izabranom pacijentu nije moguće sprovesti sve terapijske postupke predviđene planom i programom, u dogovoru sa mentorima je moguće raditi i na drugom pacijentu). Jedino se radovi na Klinici za Stomatološku protetiku naplaćuju i to prema cenovniku za studentske vežbe.

- Završna ocena se formira na osnovu svih aktivnosti studenta i angažovanja u okviru kliničkog rada, a nakon usmene odbrane pred sva četiri mentora. Vrednovanje aktivnosti studenta se vrši na svakoj Klinici prema sledećoj šemi:

- Dijagnostika i plan terapije – 2,5 poena

- Terapija u okviru kliničkog rada – 7,5 poena

- Usmena odbrana praktičnog rada – 15 poena

- Celokupnu sanaciju pacijenta bi trebalo završiti do 18.5.2017, a usmena odbranabloka je planirana za period od 4.6.2018. do 8.6.2018.godine. Za pomenutu odbranu neophodno je napraviti prezentaciju prema sledećim uputstvima:

- Ukupan broj slajdova: 10-12

- Anamneza i plan terapije: 1-2 slajda

- Faze kliničkog rada: najviše 8 slajdova (1-2 slajda za rad na svakoj Klinici)

- Klinički osvrt na praktičnu realizaciju plana terapije: (1-2 slajda)

Rezultati kolokvijuma iz Fiksne stomatološke protetike - mart 2018

POGLEDAJTE OVDE