Kolokvijumi, seminari, predispitne aktivnosti

Kalendar kolokvijuma - letnji semestar školske 2018/19

Godina

Nastavni predmet

Datum

Vreme i mesto polaganja

1

Engleski jezik 1

8.5.2019

8,00-10,15 AMF 1

8.00 Grupe1-4

8.45 Grupe 5-8

9.30 Grupe 9-12

1

Informatika u stomatologiji

27.5.2019

8,00-9,35 AMF 1

3

Oralna hirurgija sa osnovama stomatološke anestezije

18.5.2019

12,00-14,00 AMF 1

4

Restaurativna odontologija

17.5.2019

11:30-12:30 h - grupe 5, 6, 7 i 8

13 - 14 h - grupe 1, 2, 3 i 4 AMF1

4

Oralna hirurgija

17.5.2019

19,00-20,30 AMF1

5

Ortopedija vilica

11.5.2019

8,00-10,00 AMF1

6

Maksilofacijalna hirurgija

18.5.2019

10,00-12,00 AMF 1

Kolokvijum iz Restaurativne odontologije u letnjem semestru

Kolokvijum iz Restaurativne odontologije u letnjem semestru održaće se u petak 17. maja 2019. godine u Amfiteatru I, Rankeova 4 u sledećim terminima:
11:30-12:30 h - Grupe 5, 6, 7 i 8
13 - 14 h - Grupe 1, 2, 3 i 4

Kolokvijum iz predmeta Engleski jezik 1

Kolokvijumiz predmetaEngleskijezik1u letnjem semestru 2018/2019. održaće se usredu 08.05.2019.u Amfiteatru1(Rankeova 4) prema sledećem rasporedu:
8.00 Grupe1-4
8.45 Grupe 5-8
9.30 Grupe 9-12
*Nakolokvijumobavezno poneti indeks.

Kolokvijum iz predmeta Oralna hirurgija sa osnovama stomatološke anestezije

Kolokvijum iz predmeta Oralna hirurgija sa osnovama stomatološke anestezije održaće se 18.05.2019 sa početkom u 12h, u velikom amfiteatru Stomatološkog Fakulteta, ul Rankeova br 4. Test je obavezan za sve studente koji prate nastavu na ovom predmetu u školskoj 2018/19. godini