Kolokvijumi, seminari, predispitne aktivnosti

Kalendar kolokvijuma - letnji semestar školske 2019/20 godine

Kolokvijumi - letnji semestar 2019/20. godine

godina studijskog pograma

Nastavni predmet

Datum

Vreme održavanja

Mesto održavanja

1

Englеski jezik I

25.3.2020

8,00-10,15

AMF 1

3

Infektivne bolesti

16.3.2020

16,20

AMF 1

4

Mobilna stomatološka protetika

25.4.2020

8,00-9,00

AMF 1 i 2

4

Oralna hirurgija

5.5.2020

18,45-20,00

AMF 2

4

Restaurativna odontologija

9.5.2020

9,00-11,00

AMF 1

5

Fiksna stomatološka protetika

19.3.2020

19,00-20,30

AMF 1 i 2

5

Dečja stomatologija

26.3.2020

13,00-15,00

AMF 2

5

Ortopedija vilica

9.5.2020

13,00-15,00

AMF 1

6

Maksilofacijalna hirurgija

9.5.2020

11,00-13,00

AMF 1

Kolokvijum iz Dečje stomatologije, planiran za 26. mart...

... se odlaže. Detaljnije informacije ćemo naknadno objaviti.

Fiksna stomatološka protetika - kolokvijum planiran za 19.3.2020. godine...

... odlaže se do daljeg. Detaljnije informacije biće naknadno objavljene na sajtu Fakulteta.