Kolokvijumi, seminari, predispitne aktivnosti

Kalendar kolokvijuma - zimski semestar školske 2018/19

Kalendar kolokvijuma - zimski semestar školske 2017/18

Godina

Nastavni predmet

Datum

Vreme i mesto polaganja

1

Humana genetika

27.10.2018, subota

10,00-12,00, AMF 1 i 2

1

Dentalna anatomija

21.11.2018, sreda

7,45-8,45 AMF 1 i 2

1

Opšta i oralna biohemija

8.12.2018, subota

12,00-13,30 AMF 1 i 2

2

Engleski jezik 2

16.11.2018, petak

Grupe I, II, III: 9.40 časova

Grupe IV, V, VI, VII: 10.20 časova

Grupe VIII, IX, X: 11.00 časova

2

Engleski jezik 2

21.12.2018

AMF 1

Grupe VIII, IX, X: 9.00 časova

Grupe IV, V, VI, VII: 9.40 časova

Grupe I, II, III: 10.20 časova

3

Osnovi kliničke radiologije

8:45h - Grupa 1: Veliki amfiteatar, Rankeova 4;

9:45h - Grupa 2: Veliki amfiteatar, Rankeova 4

3.11.2018, subota

9,00-11,00, AMF 1

Grupu 1 za polaganje kolokvijuma čine grupe 1,2,3 i 4 za praktičnu nastavu.

Grupu 2 za polaganje kolokvijuma čine grupe 5,6,7 i 8 za praktičnu nastavu.

Studenti su dužni da sa sobom ponesu indeks.

3

Osnovi kliničke radiologije

8.12.2018, subota

8,00-10,00, AMF 1

3

Stomatološka protetika pretklinika

20.12.2018, četvrtak

19,40-20,30 AMF 1 i 2

3

Osnovi kliničke radiologije

22.12.2018

subota

8,00-9,00 AMF 1 i 2

4

Stomatološka zaštita u zajednici

24.11.2018, subota

11,30-13,00 AMF 1 i 2

4

Oralna hirurgija

Kolokvijum će obuhvatiti proveru znanja iz metodskih jedicinica koje su ispredavane do 15.12.2018. godine

15.12.2018, subota

11,00-13,00 AMF 2

4

Mobilna stomatološka protetika

26.12.2018, sreda

19,42-20,45 AMF1

4

Restaurativna odontologija

10.1.2019.

četvrtak

9,00-11,00 AMFF 1

5

Dečja stomatologija

24.11.2018, subota

10,00-11,30 AMF 1 i 2

5

Ortopedija vilica

15.12.2018

subota

10,00-12,00 AMF 1

5

Stomatološka zaštita osob sa posebnim potrebama

22.12.2018

subota

9,00-10,30 AMF 1 i 2

6

Maksilofacijalna hirurgija

24.11.2018

subota

13,00-15,00 AMF 1

6

Fiksna ortodoncija

12.12.2018

sreda

19,45-20,45 AMF 1

Osnovi kliničke radiologije - II kolokvijum, Integrisane studije stomatologije

Kolokvijum

Datum

Vreme

Mesto

II

22.12.2018.

8:00h (Grupa 1)

Veliki amfiteatar, Rankeova 4

8:00h (Grupa 2)

Mali amfiteatar, Rankeova 4

Grupu 1 za polaganje kolokvijuma čine grupe 1,2,3,4, 5 i 6 za praktičnu nastavu.

Grupu 2 za polaganje kolokvijuma čine grupe 7 i 8 za praktičnu nastavu.

Studenti su dužni da sa sobom ponesu indeks.

Stomatološki materijali: rezultati kolokvijuma, novembar 2018

POGLEDAJTE OVDE

Dentalna anatomija - rezultati kolokvijuma-novembar 2018. godine

POGLEDAJTE OVDE

Fiksna ortodoncija - banka pitanja za kolokvijum

POGLEDAJTE OVDE

Ortopedija vilica - termin polaganja kolokvijuma za studente koji nisu polagali

Studenti koji nisu polagali kolokvijum iz Ortopedije vilica 15.12.2018 godine, polagaće u četvrtak, 27.12.2018 u 12h u seminarskoj sali Klinike za ortopediju vilica

Osnovi kliničke radiologije - obaveštenje o potpisivanju indeksa

Obaveštavaju se studenti da će se potpisivanje indeksa i upisivanje bodova obaviti u sredu 16.01. i u četvrtak, 17. 01. 2019.godine, u terminu od 9-13č.

U istim terminima će biti omogućeno i kolokviranje vežbi za studente koji to već nisu obavili ranije.

Studenti su dužni da dostave indeks i karton.

Osnovi kliničke radiologije - obaveštenje o potpisivanju indeksa

Obaveštavaju se studenti da će se potpisivanje indeksa i upisivanje bodova obaviti u sredu 16.01. i u četvrtak, 17. 01. 2019.godine, u terminu od 9-13č.

U istim terminima će biti omogućeno i kolokviranje vežbi za studente koji to već nisu obavili ranije.

Studenti su dužni da dostave indeks i karton.

Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama - rezultati kolokvijuma, decembar 2018

POGLEDAJTE OVDE

Mobilna stomatološka protetika - rezultati kolokvijuma

26.12.2018

POGLEDAJTE OVDE