Kolokvijumi, seminari, predispitne aktivnosti

Kalendar kolokvijuma - zimski semestar školske 2017/18

Kalendar kolokvijuma - zimski semestar školske 2017/18

Godina

Nastavni predmet

Datum

Vreme i mesto polaganja

1

Dentalna anatomija

Kolokvijum je obavezan i uslov izlaska na ispit

22.11.2017

U 7:50 studenti I,II, III, IV i V grupe

U 8:45 studenti VI, VII, VIII,IX i X grupe

Dentalna anatomija

Kolokvijum je obavezan i uslov izlaska na ispit

29.11.2017

8,00-9,30 AMF 1

1

Opšta i oralna biohemija

2.12.2017

9,00-12,00 AMF 1

1

Opšta i oralna histologija i embriologija

23.12.2017

12,00-15,00 AMF 1

2

Engleski jezik II

17.11.2017

8,30-9,40 AMF 1

Grupe I, II, VIII: 8.30 časova

Grupe: III, IV, V: 9.30 časova

*Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

2

Stomatološki materijali

28.11.2017

11.20h, AMF 1

2

Engleski jezik II

22.12.2017

8,30-9,40 AMF 1

Grupe I, II, VIII: 8.30 časova

Grupe: III, IV, V: 9.30 časova

3

Osnovi kliničke radiologije

18.11.2017

10,00-12,00 AMF1

10:00h (Grupa 1)

11:00h (Grupa 2)

Grupu 1 za polaganje kolokvijuma čine grupe 1,2,3,4,5, i 6 za praktičnu nastavu.

Grupu 2 za polaganje kolokvijuma čine grupe 7,8,9,10,11, i 12 za praktičnu nastavu.

3

Stomatološka protetika pretklinika***korekcija termina

16.12.2017

8,00-10,00 AMF 1

3

Osnovi kliničke radiologije

23.12.2017

15,00-17,00 AMF1

15:00h (Grupa 1)

16:00h (Grupa 2)

Grupu 1 za polaganje kolokvijuma čine grupe 1,2,3,4,5, i 6 za praktičnu nastavu.

Grupu 2 za polaganje kolokvijuma čine grupe 7,8,9,10,11, i 12 za praktičnu nastavu.

4

Oralna hirurgija

23.12.2017

10,00-12,00 AMF 1

5

Dečja stomatologija

25.11.2017

11,00-13,00 AMF 1

5

Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

2.12.2017

12,00-14,00 AMF 1

5

Ortopedija vilica

16.12.2017

10,00-11,30 AMF 1

6

Maksilofacijalna hirurgija

9.12.2017

13,00-15,00 AMF 1

Osnovi kliničke radiologije - raspored polaganja kolokvijuma u zimskom semestru školske 2017/18 godine

Kolokvijum

Datum

Vreme

Mesto

I

18.11.2017.

10:00h (Grupa 1)

11:00h (Grupa 2)

Amfiteatar I

II

23.12.2017.

15:00h (Grupa 1)

16:00h (Grupa 2)

Amfiteatar I

Grupu 1 za polaganje kolokvijuma čine grupe 1,2,3,4,5, i 6 za praktičnu nastavu.

Grupu 2 za polaganje kolokvijuma čine grupe 7,8,9,10,11, i 12 za praktičnu nastavu.

Osnovi kliničke radiologije - raspored održavanja konsultacija u školskoj 2017/18

Profesor

Termin

Mesto

Prof. Dr

Biljana Marković-Vasiljković

Utorak, 12:00-13:00č

Klinika za urologiju Kliničkog centra Srbije,Resavska 51

Prof. Dr

Dragan Mašulović

Četvrtak, 10:00-11:00č

Poliklinika Kliničkog centra Srbije, nivo -1, rendgen-urologija, soba 237

U terminu ispitnih rokova neće biti konsultacija.

Osnovi kliničke radiologije - rezultati kolokvijuma I

POGLEDAJTE OVDE

Potpisivanje indeksa iz predmeta Osnovi kliničke radiologije

Potpisivanje indeksa iz predmeta Osnovi kliničke radiologije će se obaviti u četvrtak, 11.01. i petak, 12.01. u 12:00h.

Engleski jezik 2- rezultati kolokvijuma I

POGLEDAJTE OVDE

Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama - raspored studenata za polaganje kolokvijuma

POGLEDAJTE OVDE

Dentalna anatomija - rezultati kolokvijuma

POGLEDAJTE OVDE

Stomatološki materijali - rezultati kolokvijuma

POGLEDAJTE OVDE

Konsultacije iz predmeta Dentalna anatomija - 18.-29.12.2017

Konsultacije iz predmeta Dentalna anatomija u periodu od 18-29.12.2017.g. za studente prve godine Integrisanih studija stomatologije održavaće se u redovnom terminu vežbi.
Prof.dr Rade Živkovic
Šef predmeta

Oralna hirurgija - rezultati kolokvijuma, decembar 2017. godine

POGLEDAJTE OVDE

Restaurativni blok: obaveštenje o odvijanju nastave u školskoj 2017/18 godini

Restaurativni blok – obaveštenja

- Konzilijarni pregledi će biti obavljeni tokom prve dve nedelje letnjeg semestra školske 2017/2018. godine na Klinici za bolesti zuba, u terminima koji će naknadno biti objavljeni za svaku grupu. Za potrebe konzilijarnog pregleda potrebno je dovesti svog pacijenta (poželjno je da pacijent ima urađen ortopantomogram)

- Prema napravljenom planu terapije pacijent se sanira na Oralnoj hirurgiji, Parodontologiji i oralnoj medicini, Restaurativnoj odontologiji i endodonciji i Stomatološkoj protetici. (Ukoliko na izabranom pacijentu nije moguće sprovesti sve terapijske postupke predviđene planom i programom, u dogovoru sa mentorima je moguće raditi i na drugom pacijentu). Jedino se radovi na Klinici za Stomatološku protetiku naplaćuju i to prema cenovniku za studentske vežbe.

- Završna ocena se formira na osnovu svih aktivnosti studenta i angažovanja u okviru kliničkog rada, a nakon usmene odbrane pred sva četiri mentora. Vrednovanje aktivnosti studenta se vrši na svakoj Klinici prema sledećoj šemi:

- Dijagnostika i plan terapije – 2,5 poena

- Terapija u okviru kliničkog rada – 7,5 poena

- Usmena odbrana praktičnog rada – 15 poena

- Celokupnu sanaciju pacijenta bi trebalo završiti do 18.5.2017, a usmena odbranabloka je planirana za period od 4.6.2018. do 8.6.2018.godine. Za pomenutu odbranu neophodno je napraviti prezentaciju prema sledećim uputstvima:

- Ukupan broj slajdova: 10-12

- Anamneza i plan terapije: 1-2 slajda

- Faze kliničkog rada: najviše 8 slajdova (1-2 slajda za rad na svakoj Klinici)

- Klinički osvrt na praktičnu realizaciju plana terapije: (1-2 slajda)

Engleski jezik II - rezultati 2. kolokvijuma

POGLEDAJTE OVDE

Oralna implantologija - kolokvijum za studente koji nemaju minimum predispitnih poena za izlazak na ispit

2017/18

Obaveštenje za studente koji slušaju predmet Oralna Implantologija

Studenti Integrisanih studija koji nisu ostvarili dovoljno predispitnih poena da bi stekli uslov da izađu na ispit, potrebno je da dođu u sredu 17.januara 2018. u 14h na kolokvijum koji će se održati u seminarskoj Sali Klinike za stomatološku protetiku, Rankeova 4, III sprat.

Imena studenata:

Lukić Jovana91/2009

Jeličić Dragomir167/2012

Đurđević Katarina171/2011

Slezović Nadija16/2010