Kolokvijumi, seminari, predispitne aktivnosti

Kalendar kolokvijuma - zimski semestar školske 2019/20 godine

Kolokvijumi - zimski semestar 2019/20. godine

godina studijskog pograma

Nastavni predmet

Datum

Vreme održavanja

Mesto održavanja

1

Humana genetika

09.11.2019.

10,00 - 12,00 h

AMF 1i 2

1

Opšta i oralna biohemija

30.11.2019.

9,00 – 11,00 h

AMF 1 i 2

1

Dentalna anatomija

21.12.2019.

14.00 - 15,30

AMF 1 i 2

2

Preventivna stomatogija

23.11.2019.

10,00 – 13,00 h

AMF 1

2

Englеski jezik II

15.11.2019

8,00 - 11,00

Grupe 1, 2, 4: 9.00 časova

Grupe: 3, 5, 6: 9.45 časova

Grupe 7, 8, 9, 10: 10.30 časova

*Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

AMF 1

3

Osnovi kliničke radiologije

02.11.2019.

12,00 – 14,00 h

AMF1

3

Radiologija

14.12.2019.

12,00– 14,00 h

AMF 2

3

Stomatološka protetika pretklinika

20.12.2019

18,45-20,30 h

AMF 1 i 2

4

Stomatoloka zaštita

07.12.2019.

12,00 – 14,00 h

AMF 1

4

Mobilna stomatološka protetika

14.12.2019.

10,00 – 12,00 h

AMF 1 i 2

4

Oralna hirurgija

17.12.2019.

17,45– 19,15 h

AMF 2

4

Restaurativna odontologija

21.12.2019.

8,00 – 10,00 h

AMF 1

5

Dečja stomatologija

Spiskove studenata po terminima POGLEDAJTE OVDE

21.11.2019.

13,00 – 15,00 h

AMF 2

5

Ortopedija vilica

21.12.2019.

12,30 – 14,00 h

AMF 1

6

Maksilofacijalna hirurgija

21.12.2019.

10,00 – 12,00 h

AMF 1