Kolokvijumi, seminari, predispitne aktivnosti

Kalendar kolokvijuma - zimski semestar školske 2017/18

Kalendar kolokvijuma - zimski semestar školske 2017/18

Godina

Nastavni predmet

Datum

Vreme i mesto polaganja

1

Dentalna anatomija

Kolokvijum je obavezan i uslov izlaska na ispit

22.11.2017

U 7:50 studenti I,II, III, IV i V grupe

U 8:45 studenti VI, VII, VIII,IX i X grupe

1

Opšta i oralna biohemija

2.12.2017

9,00-12,00 AMF 1

1

Opšta i oralna histologija i embriologija

23.12.2017

12,00-15,00 AMF 1

2

Engleski jezik II

17.11.2017

8,30-9,40 AMF 1

Grupe I, II, VIII: 8.30 časova

Grupe: III, IV, V: 9.30 časova

*Na kolokvijum obavezno poneti indeks.

2

Engleski jezik II

22.12.2017

8,30-9,40 AMF 1

3

Osnovi kliničke radiologije

18.11.2017

10,00-12,00 AMF1

10:00h (Grupa 1)

11:00h (Grupa 2)

Grupu 1 za polaganje kolokvijuma čine grupe 1,2,3,4,5, i 6 za praktičnu nastavu.

Grupu 2 za polaganje kolokvijuma čine grupe 7,8,9,10,11, i 12 za praktičnu nastavu.

3

Osnovi kliničke radiologije

23.12.2017

15,00-17,00 AMF1

15:00h (Grupa 1)

16:00h (Grupa 2)

Grupu 1 za polaganje kolokvijuma čine grupe 1,2,3,4,5, i 6 za praktičnu nastavu.

Grupu 2 za polaganje kolokvijuma čine grupe 7,8,9,10,11, i 12 za praktičnu nastavu.

4

Oralna hirurgija

23.12.2017

10,00-12,00 AMF 1

5

Dečja stomatologija

25.11.2017

11,00-13,00 AMF 1

5

Stomatološka zaštita osoba sa posebnim potrebama

2.12.2017

12,00-14,00 AMF 1

5

Ortopedija vilica

16.12.2017

10,00-11,30 AMF 1

6

Maksilofacijalna hirurgija

9.12.2017

13,00-15,00 AMF 1

Osnovi kliničke radiologije - raspored polaganja kolokvijuma u zimskom semestru školske 2017/18 godine

Kolokvijum

Datum

Vreme

Mesto

I

18.11.2017.

10:00h (Grupa 1)

11:00h (Grupa 2)

Amfiteatar I

II

23.12.2017.

15:00h (Grupa 1)

16:00h (Grupa 2)

Amfiteatar I

Grupu 1 za polaganje kolokvijuma čine grupe 1,2,3,4,5, i 6 za praktičnu nastavu.

Grupu 2 za polaganje kolokvijuma čine grupe 7,8,9,10,11, i 12 za praktičnu nastavu.

Osnovi kliničke radiologije - raspored održavanja konsultacija u školskoj 2017/18

Profesor

Termin

Mesto

Prof. Dr

Biljana Marković-Vasiljković

Utorak, 12:00-13:00č

Klinika za urologiju Kliničkog centra Srbije,Resavska 51

Prof. Dr

Dragan Mašulović

Četvrtak, 10:00-11:00č

Poliklinika Kliničkog centra Srbije, nivo -1, rendgen-urologija, soba 237

U terminu ispitnih rokova neće biti konsultacija.

Kolokvijum iz Dentalne anatomije za studente I godine integrisanih studija

Kolokvijum iz Dentalne anatomije za studente I godine integrisanih studija obavice se 22.11.2017 (sreda) u velikom amfiteatru Stomatoloskog fakulteta u Beogradu, Rankeova 4, prema sledecem rasporedu:
U 7:50 studenti I,II, III, IV i V grupe.
U 8:45 studenti VI, VII, VIII,IX i X grupe.
Kolokvijum je obavezan i uslov izlaska na ispit.

Dečja stomatologija - kolokvijum 25.11.2017. godine

Obaveštenje o načinu odvijanja kolokvijuma pogledajte OVDE

Dečja stomatologija

25.11.2017

11,00-13,00 AMF 1