Lična karta

Naziv

Univerzitet u Beogradu – Stomatološki fakultet

Adresa sedišta

Doktora Subotića 8, 11000 Beograd, Srbija

Telefon

+381 11 2685 288

Fax

+381 11 2685 288

E-mail

stomfak@rcub.bg.ac.rs

Matični broj

07001991

PIB

100125119

Žiro-račun

840-1122660-85 (budžetski)

840-1122666-67 (sopstveni)

Šifra delatnosti

8542