2012

Opšta histologija : za studente Stomatološkog fakulteta / Gordana Radujković Kuburović. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2012 (Novi Sad : Sajnos). - 278 str. : ilustr. ; 30 cm

Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 700. - Registar. - Bibliografija: str. 277-278.

ISBN 978-86-17-18012-4 (karton)
AKUTNE infektivne bolesti: za studente stomatologije / Božidar Antonijević ... [et al.]. - Dopunjeno izd. - Beograd : Stomatološki fakultet, 2012 (Čačak : Svetlost). - 253 str. : ilustr. ; 24 cm

Podaci o autorima preuzeti sa str. 3. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. [254].

ISBN 978-86-80953-35-9

STOMATOLOŠKI materijali. Knj. 2 / [Dragoslav Stamenković ... [et. al.] ; ilustracije Dragoslav Stamenković, Branko Vukov]. - 1. izd. - Beograd : Univerzitet, Stomatološki fakultet, 2012 (Zemun : Kuća štampe plus). - 509 str. : ilustr. ; 26 cm

Podaci o autorima preuzeti iz kolofona. - Tiraž 500. - Englesko-srpski rečnik: str. 471- 501. - Napomene uz tekst. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-86-80953-33-5

ENDODONTOLOGIJA / priredili Gunnar Bergenholtz, Preben Hørsted-Bindslev, Claes Reit ; [urednik srpskog izdanja Vladimir Ivanović ; prevod sa engleskog Vladimir Ivanović ... et al.]. - 2. izd. - Beograd : Orion art, 2011 (Beograd : Cicero). - XIII, 369 str. : ilustr. ; 29 cm

Prevod dela: Textbook of Endodontology. - Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 500. - Str. XIII: Predgovor / Gunnar Bergenholtz, Preben Hørsted-Bindslev, Claes Reit. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-83305-62-9 (karton)
Klinički i forenzički aspekt povreda maksilofacijalne regije / Vitomir S. Konstantinović, Dragana Puzović. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2011 (Novi Sad : Budućnost). - 90 str. : fotogr. ; 25 cm

Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 1.000. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-17-17751-3 (broš.)
KLINIČKA parodontologija / Božidar Dimitrijević ... [et al.] ; urednik Božidar Dimitrijević. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2011 (Beograd : Službeni glasnik). - 585 str. : ilustr. ; 29 cm

Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 1.000. - Bibliografija uz svako poglavlje. - Registar.

ISBN 978-86-17-17270-9

Oralna medicina / Ljiljana Janković. - 4. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2011 (Beograd : Planeta print). - 318 str. : ilustr. ; 30 cm

Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 700. - Bibliografija: str. 307-312. - Registar.

ISBN 978-86-17-17686-8 (karton)

C-reaktivni protein-marker u monitoringu akutnih dentogenih infekcija / Radojica Dražić. - 1. izd. - Beograd : Stomatološki fakultet Univerziteta, 2010 (Beograd : Zebra). - 63 str. ; 21 cm


Tiraž 100. - Bibliografija: str. 54-63.


ISBN 978-86-80953-28-1

Oralna fiziologija / Elena Kršljak ; [ilustrator Milovan Milenković]. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2009 (Beograd : Službeni glasnik). - 110 str. : ilustr. ; 24 cm

Tiraž 500. - Registar. - Bibliografija: str. [111].

ISBN 978-86-17-16570-1 (broš.)
Pljuvačka i oralno zdravlje / Tatjana Todorović i Ivan Dožić ; [autori [saradnici] Dušan Pavlica ... et al.]. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2009 (Beograd : Službeni glasnik). - 195 str. : ilustr. ; 24 cm

Tekst štampan dvostubačno. - Tiraž 500. - Bibliografija uz svako poglavlje.

ISBN 978-86-17-16499-5 (broš.)
Oralna mikrobiologija / Dušan Pavlica, Saša Čakić. - 1. izd. - Beograd : Zavod za udžbenike, 2008 (Beograd : Akademija). - 70 str. : tabele ; 24 cm

Tiraž 500. - Bibliografija uz većinu poglavlja.

ISBN 978-86-17-15412-5 (broš.)

BOLESTI usta : oralna medicina : atlas / Dragoslav Đukanović ... [et al.]. - 3. dopunjeno izd. - Beograd : D. Đukanović : D. Đajić : S. Stanić : K. Kovačević : Draslar partner, 2008 (Beograd : Draslar partner). - XII, 238 str. : ilustr. ; 30 cm

Na vrhu nasl. str.: Univerzitet u Beogradu, Stomatološki fakultet. - Tiraž 300. - Bibliografija: str. 237-238.

ISBN 978-86-7614-111-1 (DP; karton)