Osnovne strukovne studije Zubni tehničar - protetičar

Osnovne strukovne studije ZUBNI TEHNIČAR - PROTETIČAR

Na osnovne strukovne studije ZUBNI TEHNIČAR - PROTETIČAR mogu se upisati osobe koje imaju završenu srednju zubotehničku školu u trajanju od četiri godine. Kandidat koji se opredeli za upis na osnovne strukovne studije polaže prijemni ispit koji sprovodi Stomatološki fakultet u Beogradu. Na prijemnom ispitu se polažu testovi iz morfologije zuba i anatomije glave i vrata(gradivo iz srednje zubnotehničke škole)

Literatura za pripremu prijemnog ispita:

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA (za prvi razred medicinske i zubotehničke škole), AUTORI: Dr Ivan Anđelković, dr Aleksandar Stajkovac i dr Aleksandar Ilić, IZDAVAČ: Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.

MORFOLOGIJA ZUBA (za prvi razred zubotehničke škole), AUTORI: Olga Janković i Verica Vunjak, IZDAVAČ: Zavod za udžbenike , Beograd (1988-2010).

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZUBNI TEHNIČAR - PROTETIČAR - ZT17

NASTAVNI PLAN
KNJIGA PREDMETA
UVERENJE O AKREDITACIJI - 7.7.2017

Odgovorni nastavnici na predmetima studijskog programa OSS Zubni tehničar protetičar, školska 2016/17 godina

Nastavnik odgovoran za studijski program: Prof. dr Ivica Stančić

Naziv predmeta

Odgovorni nastavnik

I godina

Uvod u zubnotehničku laboratoriju

Doc. dr Vesna Medić

Dentalna anatomija

Doc. dr Rade Živković

Aparati u zubnoj laboratoriji i održavanje aparata

Doc. dr Miodrag Šćepanović

Ergonomija u zubnotehničkoj laboratoriji

Prof. dr Srđan Poštić

Anatomija glave i vrata

Prof. dr Goran Vujašković

Osnovi gnatologije

Prof. dr Slobodan Dodić

Oralna fiziologija

Prof. dr Elena Kršljak

Stomatološki materijali

Doc. dr Vesna Medić

Totalna zubna proteza

Doc. dr Rade Živković

Informatika I

Doc. dr Đorđe Stratimirović

Medicinsko pravo

Prof. dr Dragana Puzović

Letnja stručna praksa posle I godine

Prof. dr Ivica Stančić

II godina

Biomehanika zubnih nadoknada i aparata

Doc. dr Aleksandra Milić Lemić

Parcijalne proteze

Doc. dr Miodrag Šćepanović

Indirektni ispuni

Doc. dr Jugoslav Ilić

Protetika dečjeg i adolescentnog doba

Doc. dr Zoran Mandinić

Estetika oblikovanja zubnih nadoknada

Doc. dr Aleksandra Špadijer Gostović

Zaštita na radu

Prof. dr Vojkan Lazić

Fiksna protetika I

Doc. dr Vesna Medić

Kompleksne parcijalne proteze

Prof. dr Ivica Stančić

Informatika II

Doc. dr Đorđe Stratimirović

Medicinska ekologija

Prof. dr Ivanka Gajić

Javno zdravlje

Prof. dr Ivanka Gajić

Letnja stručna praksa posle II godine

Prof. dr Ivica Stančić

III godina

Ortodontski aparati I

Doc. dr Nenad Nedeljković

Fiksna protetika II

Doc. dr Vesna Medić

Visoke tehnologije u zubnoj tehnici CAD/CAM

Prof. dr Aleksandar Todorović

Ortodontski aparati II

Doc. dr Zorana Stamenković

Zubne nadoknade na implantatima

Prof. dr Aleksandar Todorović

Maksilofacijalna protetika

Prof. dr Vojkan Lazić

Menadžment u zubnoteh. laboratoriji

Prof. dr Svetlana Jovanović

Gerostomatologija

Prof. dr Srđan Poštić

Letnja stručna praksa posle III godine

Prof. dr Ivica Stančić

Konačne rang liste kandidata za upis u školsku 2016/17 godinu

GODINA UPISA

2013/14

2014/15

2015/16

Formula za rangiranje za upis u 2016/17 godinu

POGLEDAJTE OVDE

Obaveštenje za sudente OSS Zubni tehničar - protetičar

POGLEDAJTE OVDE