Osnovne strukovne studije Zubni tehničar - protetičar

Osnovne strukovne studije ZUBNI TEHNIČAR - PROTETIČAR

Na osnovne strukovne studije ZUBNI TEHNIČAR - PROTETIČAR mogu se upisati osobe koje imaju završenu srednju zubotehničku školu u trajanju od četiri godine. Kandidat koji se opredeli za upis na osnovne strukovne studije polaže prijemni ispit koji sprovodi Stomatološki fakultet u Beogradu. Na prijemnom ispitu se polažu testovi iz morfologije zuba i anatomije glave i vrata(gradivo iz srednje zubnotehničke škole)

Literatura za pripremu prijemnog ispita:

ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA (za prvi razred medicinske i zubotehničke škole), AUTORI: Dr Ivan Anđelković, dr Aleksandar Stajkovac i dr Aleksandar Ilić, IZDAVAČ: Zavod za udžbenike, Beograd, 2009.

MORFOLOGIJA ZUBA (za prvi razred zubotehničke škole), AUTORI: Olga Janković i Verica Vunjak, IZDAVAČ: Zavod za udžbenike , Beograd (1988-2010).

NASTAVNI PLAN I PROGRAM OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA ZUBNI TEHNIČAR - PROTETIČAR - ZT17

NASTAVNI PLAN
KNJIGA PREDMETA
UVERENJE O AKREDITACIJI - 7.7.2017

Basic vocational studies: Dental Tehnician-Prosthodontist

Odgovorni nastavnici na predmetima studijskog programa OSS Zubni tehničar protetičar

Nastavnik odgovoran za studijski program: Prof. dr Ivica Stančić

Naziv predmeta

Odgovorni nastavnik

I godina

ZT17

Anatomija sa dentalnom morfologijom

Prof. dr Rade Živković

Ergonomija

Prof. dr Vanja Petrović

Oprema i instrumenti u zubotehničkoj laboratoriji

Doc. dr Miodrag Šćepanović

Oralna histologija

Prof. dr Vesna Danilović

Stomatološki materijali

Doc. dr Vesna Medić

Biomehanika

Prof.dr Aleksandra Milić Lemić

Totalna zubna proteza

Prof. dr Rade Živković

Oralna fiziologija

Prof. dr Elena Kršljak

Osnovi gnatologije

Prof. dr Slobodan Dodić

Letnja stručna praksa 1

Prof. dr Ivica Stančić

Stomatološko javno zdravlje

Prof. dr Svetlana Jovanović

Medicinska ekologija

Prof. dr Svetlana Jovanović

Medicinsko pravo

Prof. dr Dragana Puzović

II godina

ZT17

Estetika oblikovanja zubnih nadoknada

Prof. dr Aleksandra Špadijer Gostović

Parodontologija sa oralnom patologijom

Doc. dr Natša Nikolić Jakoba

Parcijalne proteze

Doc.dr Miodrag Šćepanović

Indirektni ispuni

Prof. dr Jugoslav Ilić

Zaštita na radu

Doc. dr Igor Đorđević

Ortodontski aparati 1

Prof. dr Nenad Nedeljković

Organizacija stomatološke službe i menadžment u stomatologiji

Prof. dr Svetlana Jovanović

Ishrana i oralno zdravlje

Prof. dr Svetlana Jovanović

Informatika

Prof. dr Biljana Miličić

Letnja stručna praksa posle II godine

Prof. dr Ivica Stančić

III godina

ZT17

Ortodontski aparati II

Prof. dr Zorana Stamenković

Kompleksne parcijalne proteze

Prof. dr Ivica Stančić

Fiksne nadoknade 1 i 2

Doc. dr Vesna Medić

Maksilofacijalna protetika Prof. dr Vojkan Lazić
Zubne nadoknade na implantatima

Prof. dr Aleksandar Todorović

Visoke tehnologije u zubnoj tehnici CAD/CAM

Prof. dr Aleksandar Todorović

Promocija oralnog zdravlja i osnovi komunikacije

Prof. dr Mirjana Ivanović

Gerostomatologija

Prof. dr Ljiljana Tihaček Šojić

Letnja stručna praksa posle III godine

Prof. dr Ivica Stančić

Zaključak Senata Univerziteta u Beogradu - rangiranje za upis u školsku 2019/20 godinu

POGLEDAJTE OVDE

Konačne rang liste za upis u školsku 2019/20 godinu

GENERACIJA UPISA 2016/17